Projekt nowelizacji ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa wzbudza wiele kontrowersji dotyczących, m.in. powołania operatora sieci komunikacji strategicznej, arbitralnego przydziału częstotliwości, czy braku konsultacji i uzgodnień zaproponowanych rozwiązań – podkreślali uczestnicy warsztatu „Krajowy system cyberbezpieczeństwa: wpływ na gospodarkę i cyfrowy rozwój Polski”, którego organizatorem była Konfederacja Lewiatan.

Najbardziej niepokoi nas propozycja powołania operatora sieci komunikacji strategicznej, którym ma być spółka skarbu państwa – nie wyłaniana w drodze konkursu. Nie wiemy dlaczego powstaje ten podmiot i jaką będzie pełnić rolę. Wątpliwości wzbudza również propozycja arbitralnego przydziału częstotliwości dla operatorów telekomunikacyjnych. Państwo miałoby pełnić rolę rozgrywającego na rynku łamiąc przy tym zasady konkurencji. Niepokoi nas brak konsultacji i uzgodnień nowych przepisów. Pominięcie ich wpłynie na niską jakość regulacji, pogłębi brak zaufania przedsiębiorców do administracji publicznej” – ostrzegała dr Aleksandra Musielak, ekspertka ds. cyfryzacji Konfederacji Lewiatan.

Na pogarszającą się jakość tworzonego prawa zwrócił uwagę dr hab. Grzegorz Makowski, socjolog, ekspert forum idei Fundacji im. Stefana Batorego, adiunkt w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym SGH.

Mamy do czynienia z nadprodukcją prawa i niedostateczną jego konsumpcją przez obywateli, przedsiębiorców. Prawo traci prestiż i siłę oddziaływania, jego jakość się pogarsza. Ludzie przestają go przestrzegać. Jednocześnie prawo, mimo że wadliwe, nie przestaje być dla władzy instrumentem oddziaływania politycznego. Mamy do czynienia z biegunką legislacyjną, parlament przestał być miejscem debaty o prawie, a zamienił się w maszynkę do głosowania. Proces legislacyjny się degeneruje, zaniechano jakichkolwiek reform systemu stanowienia prawa, dialog społeczny i obywatelski są w stanie uwiądu. Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa jest tego najlepszym przykładem” –  powiedział Grzegorz Makowski.

Uczestniczący w warsztacie Jan Grabiec, przewodniczący sejmowej Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii przyznał, że rzeczywiście mamy do czynienia z uchwalaniem ustaw niskiej jakości, które po kilku tygodniach trzeba nowelizować. Jest to szczególnie niebezpieczne w przypadku przepisów dotyczących funkcjonowania, np. rynku telekomunikacyjnego.

Nie wiemy w jakim kształcie ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa trafi do Sejmu, tym bardziej że konsultacje były niewystarczające. Obawiamy się powołania operatora sieci komunikacji strategicznej i arbitralnego przydziału częstotliwości. Nowe przepisy mogą naruszyć równowagę rynkową, co będzie miało negatywny wpływ na konsumentów. Osłabienie rynku telekomunikacyjnego może ograniczyć inwestycje i innowacyjność, odbije się na jakości usług i spowoduje wzrost cen” – podkreślił Jan Grabiec.

Zdaniem Witolda Drożdża, członka zarządu ds. Strategii i Spraw Korporacyjnych w Orange Polska przepisy, które mają wpływ na funkcjonowanie operatorów telekomunikacyjnych powinny powstawać w sposób transparentny, przejrzysty i uwzględniający udział zainteresowanych na różnych etapach konsultacji.

Potrzebujemy stabilnych, przewidywalnych ram prawnych dla naszej działalności, nie wystarczą nam tylko deklaracje przedstawicieli rządu. Dla nas priorytetem jest teraz wdrażanie sieci 5G. Chcemy rozwijać nowe sieci oraz inwestować w nowoczesne, wysokiej jakości usługi dla naszych klientów. Pandemia pokazała, że jesteśmy w stanie zapewnić funkcjonowanie sieci nawet w tak trudnych warunkach. Mamy nadzieję, że nowe przepisy będą jeszcze z nami konsultowane – powiedział Witold Drożdż.

 

Prezydent Konfederacji Lewiatan Maciej Witucki, zauważył, że przygotowywana ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa będzie miała wielki wpływ na rynek telekomunikacyjny, ale i całą gospodarkę.

– Niezwykle ważne jest, aby została dobrze przygotowana, bo zawiera  wiele nowych przepisów, które powinny być poddane ponownym konsultacjom społecznym. Z tego powodu  skierowaliśmy projekt ustawy do Rady Dialogu Społecznego. Dla nas dialog społeczny i wypracowanie najlepszych rozwiązań  są absolutnym priorytetem – dodał Maciej Witucki.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments