Przedsiębiorcy wolą szybki dostęp do internetu

Co jest decydującym kryterium dla firm przy wyborze dostawcy internetu? Jak pokazuje badanie #RegionyNEXERY2019, przygotowane przez NEXERĘ oraz Gfk, nie jest to bynajmniej cena. Niemal połowa przedstawicieli sektora biznesowego z 4 regionów Polski wskazało na szybkość jako kluczowy parametr. Co ciekawe, aż 29% firm zatrudniających powyżej 250 osób chciałoby zmienić́ łącze na szybsze.

W badaniu NEXERY, hurtowego operatora telekomunikacyjnego, budującego
szerokopasmową sieć światłowodową na obszarach, na których dostęp do szybkiego
internetu jest utrudniony lub bardzo ograniczony, udział wzięło ponad 400 przedsiębiorców z 4 regionów: Kujaw z Pomorzem i Mazowszem, Warmii i Mazur, Łódzkiego oraz Świętokrzyskiego.

Spore różnice w Regionach

Aż 44% przedsiębiorców ze wszystkich Regionów NEXERY uznało, że to prędkość łącza jest
dla nich najważniejszym kryterium wyboru internetu. Miejsce drugie z 35% zajęła cena. Na
kolejnych miejscach są: dostępność z 6%, miesięczny limit danych z 5% oraz stabilność łącza z 4%. Odpowiedź „inne” wskazało 6% respondentów.

W poszczególnych Regionach prędkość najważniejsza jest w Łódzkim, gdzie taką odpowiedź wskazało 59% badanych. W Regionie Świętokrzyskim było to 52%, w Regionie Warmińsko-Mazurskim 41%, a Regionie Kujaw z Pomorzem i Mazowszem 35%. Region ten był jedynym, w którym to cena była najważniejszym kryterium wyboru, taką odpowiedź wybrało tam 37% badanych. W Warmińsko-Mazurskim było to 35%, w Świętokrzyskim 34%, a w Łódzkim 31%.

Jak się okazuje, szybkość internetu jest ważniejsza od jego ceny także dla użytkowników
domowych, chociaż różnica nie jest tak duża, jak w przypadku przedsiębiorców. 41%
respondentów badania zrealizowanego przez ARC Rynek i Opinia na zlecenie Urzędu
Komunikacji elektronicznej uznało, że szybkość internetu jest kluczowym kryterium przy
wyborze dostawcy. Za ceną usługi opowiedziało się 38% badanych.

Szybkość oraz stabilność łącza to kluczowe parametry decydujące o możliwości korzystania np. z przechowywania danych w chmurze, współpracy zdalnej z pracownikami czy outsourcingu usług IT. Według danych Cisco w 2019 roku użytkownicy sieci globalnie
generowali miesięcznie 201 eksabajtów danych (1 eksabajt to 1 000 000 000 gigabajtów), a ruch ciągle rośnie. Nieustanny transfer ogromnych ilości danych stawia bardzo wysokie
wymagania łączom internetowym. Przedsiębiorstwa niedysponujące dostępem do sieci o
wystarczających parametrach nie mają możliwości nadążenia za postępującą cyfryzacją, co
w dłuższej perspektywie może negatywnie wpłynąć na ich pozycję na rynku – tłumaczy Jacek Wiśniewski, Prezes Zarządu w NEXERZE.

Nie wszystkie firmy mają dostęp do internetu

Nie wszyscy badani przedsiębiorcy mają w swojej firmie dostęp do internetu. O ile w firmach zatrudniających powyżej 10 osób korzystanie z sieci deklaruje 100% respondentów, to w tych mniejszych, do 9 pracowników, taką odpowiedź zaznaczyło 91% badanych.

Brak internetu w niemal co dziesiątej małej firmie wcale nie powinien być zaskakujący. Kategoria ta obejmuje też osoby samozatrudnione, jak np. kierowców czy właścicieli małych sklepów, którzy nie potrzebują internetu do prowadzenia swojej działalności – dodaje Jacek Wiśniewski.

Wśród firm najpopularniejszym, głównym łączem internetowym jest zdecydowanie stałe
łącze stacjonarne, z którego korzysta 88% respondentów. Pozostałe metody połączenia z
siecią są rzadko wykorzystywane jako główne łącze – odpowiedź „stałe łącze radiowe”
wybrało 8% przedsiębiorców, a „łącze mobilne” zaledwie 4%.