Platforma inwestycyjna Portu, z grupy finansowej WOOD & Company, uruchomiła dla polskich klientów rachunki inwestycyjne dla dzieci, z opłatą za zarządzanie obniżoną do 0,25% rocznie. Dzięki temu rodzice mogą inwestować w przyszłość dzieci poprzez portfele akcji lub obligacji na preferencyjnych, bezkonkurencyjnych na polskim rynku warunkach.

Dotychczas, rodzice regularnie odkładający pieniądze dla swoich dzieci, mogli wybierać między rachunkiem oszczędnościowym, a lokatą lub inwestować korzystając na przykład z funduszy inwestycyjnych. Portu oferuje obecnie konto inwestycyjne dla dzieci z opłatą za zarządzanie obniżoną do 0,25% rocznie, czyli jedną czwartą opłaty dla standardowego rachunku. Inwestycje uruchamia się, konfiguruje i obsługuje całkowicie online.

Radim Krejčí, założyciel Portu

Doskonale wiemy, że wysokość opłat ma kluczowe znaczenie dla zwrotu z  inwestycji. W Portu nie ma opłat wstępnych, zaś dzięki preferencyjnej opłacie za zarządzanie rachunkiem dziecka zwiększamy efektywność inwestycji. Nie chcemy, aby środki gromadzone na przyszłość dzieci były pomniejszane przez znaczące opłaty, jak w przypadku funduszy inwestycyjnych. – dodaje Radim Krejčí, założyciel Portu.

Konto Portu dla dzieci pozwala na inwestowanie w akcje tysięcy spółek oraz w obligacje za pośrednictwem pasywnych funduszy ETF. „Rodzice nie muszą zajmować się inwestowaniem, wybierają jeden z zaproponowanych przez nas portfeli. Mogą czerpać korzyści z długoterminowego wzrostu światowych gospodarek i rynków, odzwierciedlanych przez pasywne fundusze ETF. Wynik ich inwestycji nie zależy zatem od decyzji zarządzającego i jego umiejętności aktywnego doboru poszczególnych akcji czy obligacji.” – wyjaśnia Radim Krejčí, założyciel Portu.

Rachunek w Portu uruchamiany jest przez rodzica, zaś jego beneficjentem od początku jest dziecko, które z chwilą uzyskania pełnoletności może w pełni zarządzać inwestycją. Minimalna wysokość wpłat to 100 zł, a konto, prócz rodziców, mogą zasilać również inne członkowie rodziny. Dziecko może uzyskać własne dane do logowania do platformy Portu i przeglądać konto, ale nie może dokonywać zmian, na przykład regulować ustawień inwestycji, jej parametrów ani wypłacić pieniędzy. Modyfikacje konta i ewentualne wypłaty mogą być dokonywane przez rodziców lub opiekunów prawnych. Poziom ryzyka portfeli na koncie dziecięcym można zmieniać maksymalnie dwa razy w roku, w odstępie co najmniej jednego miesiąca.

Preferencyjna opłata 0,25% rocznie naliczana jest dla wszystkich środków na koncie dziecka, które nie będą wypłacone przed osiągnięciem pełnoletności. Jeśli rodzic lub opiekun prawny będzie chciał wcześniej wypłacić środki z konta dziecka, do wypłacanych środków doliczona zostanie standardowa opłata za zarządzanie do wysokości 1% (obliczana retrospektywnie).

Opłaty za zarządzanie mają istotny wpływ na zwrot z długoterminowej inwestycji. Przykładowo, dla jednorazowej inwestycji w wysokości 30 000 zł z kolejnymi miesięcznymi wpłatami w wysokości 500 zł, przez kolejne 18 lat, różnica na opłatach, w porównaniu do standardowego funduszu inwestycyjnego, może sięgnąć ponad 50 000 zł, tj. około 20% całej wartości inwestycji. Dla wyliczenia przyjęto zwrot z inwestycji w wysokości 7% rocznie i opłatę w wysokości 0,25% rocznie dla konta dziecka w Portu oraz opłaty za zarządzanie w wysokości 1,69%, co odpowiada średnim kosztom zarządzania tradycyjnego funduszu inwestycyjnego.

Przy opłacie 0,25% rocznie ostateczna wartość inwestycji wyniosłaby 308 206 zł,
z opłatą 1,69% rocznie jedynie 256 480 zł.

Martin Luňáček, dyrektor zarządzający Portu

Oprocentowanie większości lokat nie daje szans na pokonanie inflacji, nawet w długim okresie. Dlatego inteligentne inwestowanie, zwłaszcza w dłuższym horyzoncie, przy niskiej opłacie za zarządzanie, znacząco zwiększa szanse na satysfakcjonujące wyniki. Przy długim horyzoncie inwestycyjnym, na przykład 10 lat lub więcej, krótkoterminowe wahania rynkowe nie są powodem do zmartwienia, zaś długi czas inwestycji pozwoli w pełni wykorzystać potencjał rynku akcji oraz efekt tzw. procentu składanego. – wyjaśnia Martin Luňáček, dyrektor zarządzający Portu.

Rynki kapitałowe w ciągu ostatnich 100 lat rosły średnio o około 7% rocznie, amerykańskie akcje zyskiwały średnio nawet 10% rocznie. W inwestycjach rozpoczynanych z myślą o dzieciach najważniejsze jest zatem by zacząć odkładać jak najszybciej, najlepiej zaraz po narodzinach dziecka. Zwiększa to czas inwestycji i szanse na satysfakcjonujący zwrot. – dodaje Martin Luňáček.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments