Wybuch wojny znacznie spowolnił rozwój rynku startupów na Ukrainie, wskazuje raport „Russian aggression in Ukraine: How do ukrainian startups survive” opracowany przez „Polish Ukrainian Startup Bridge”. Po wybuchu wojny prawie 40% nowo powstałych firm nie podjęło żadnych działań związanych z próbą pozyskania finansowania na swoją działalność i rozwój. W 1/3 przypadków firmy próbowały pozyskać fundusze, ale bez sukcesu.

„Niemal wszyscy respondenci zauważają zdecydowanie negatywny wpływ działań wojennych w kraju na możliwość prowadzenia działalności gospodarczej. Większość liderów startupów ocenia swoją sytuację, ocenia ich obecną sytuację jako złą. 12% badanych firm zamknęło swoją działalność po inwazji rosyjskiej” – czytamy w raporcie.

Z kolei bezpośrednimi przyczynami zamknięcia firm były: spadek sprzedaży produktów i usług na rynku ukraińskim, brak możliwości wyjazdów poza kraju (koniecznych do prowadzenia działalności gospodarczej) oraz utrata środków na utrzymanie płynności finansowej. 65% startupów z analizowanej próby nie było zmuszonych do podjęcia decyzji o redukcji zatrudnienia po wybuchu wojny . 35% firm zwolniło niektórych pracowników. Jednocześnie 48% badanych firm musiało znacząco obniżyć poziom wynagrodzeń, wymieniono także.

Większość respondentów raportu (61%) nie zmieniła lokalizacji siedziby firmy po wybuchu wojny. Prawie 1/3 przedsiębiorców musiała zmienić lokalizację na miejsce poza Ukrainą. Oprócz zasobów finansowych, kluczowe są również kompetencje zespołów projektowych dla rozwoju start-upów. Kluczowe luki kompetencyjne w zespołach to: deficyty w zakresie kompetencji sprzedażowych (44%), marketingowych i finansowania inwestycji (33% każda).

„Najpopularniejszą formą prowadzenia działalności gospodarczej przez start-upy jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Start-upy działają przede wszystkim w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców” – czytamy dalej.

Większość startupów działa w kontekście globalnym – zarówno na rynku ukraińskim, jak i za granicą. Obsługa zagranicznych klientów jest szansą na przetrwanie bardzo trudnej sytuacji gospodarczej, politycznej i społecznej w kraju.

Raport wskazuje, że respondenci, pracownicy i właściciele ukraińskich startupów są optymistycznie nastawieni do nadchodzących zmian w ekosystemie start-upów na Ukrainie. Dla 75 proc. respondentów przyszłość rynku ukraińskiego wydaje się pozytywna – wierzą oni w wzrost i rozwój ich (i podobnych) działalności.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments