Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora TMT z okresu 20-24 września br.

BIZNES I FINANSE: RYNEK

E-Toll: Rząd chce, by obniżone stawki za przejazd drogami krajowymi lub ich odcinkami, wnoszone z wykorzystaniem systemu e-Toll obowiązywały do 31 grudnia 2021r., wynika z projektu nowelizacji rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie dróg krajowych lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną, oraz wysokości stawek opłaty elektronicznej. Projekt – jak wynika z informacji Rządowego Centrum Legislacji (RCL) – znajduje się obecnie na etapie uzgodnień. Obniżona stawka opłaty elektronicznej w e-Toll została wprowadzona nowelizacją ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami z 23 lipca 2021 r. i miała zachęcić do korzystania z tej formy opłaty. Obecne przepisy obowiązują do 30 września br. Źródło: ISBnews

E-handel: Udział sprzedaży przez internet w sprzedaży detalicznej (ceny bieżące) wzrósł do 7,9% w sierpniu 2021 r. z 7,4% całości sprzedaży w lipcu br., podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). Wartość sprzedaży przez internet wzrosła o 5,6% w ujęciu miesięcznym.”W sierpniu 2021 r. w porównaniu z lipcem br. odnotowano wzrost wartości sprzedaży detalicznej przez internet w cenach bieżących (o 5,6%). Udział tej sprzedaży zwiększył się z 7,4% w lipcu br. do 7,9% w sierpniu br. Wzrost udziału sprzedaży przez internet zaobserwowano w większości grup, przy czym największy wykazały przedsiębiorstwa zaklasyfikowane do grup 'meble, rtv, agd’ (z 14,7% przed miesiącem do 16,3%) oraz 'prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach’ (odpowiednio z 18% do 19,4%). Spadek udziału sprzedaży przez internet raportowały jedynie jednostki z grupy „tekstylia, odzież, obuwie” (z 19,7% przed miesiącem do 19%)” – podał GUS. Źródło: ISBnews

Administracja: Komisja Europejska podjęła decyzję o skierowaniu sprawy przeciwko Polsce do Trybunału Sprawiedliwości UE (TSUE) w związku z naruszeniem prawa UE gwarantującego niezależność krajowego organu regulacyjnego ds. telekomunikacji, Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE). Według KE, polski rząd przedwcześnie odwołał prezesa UKE w 2020 r. „W trybie pilnym w maju 2020 r. Polska zmieniła niektóre przepisy polskiej ustawy Prawo telekomunikacyjne dotyczące powoływania i odwoływania prezesa polskiego krajowego organu regulacyjnego – Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Na podstawie tych samych przepisów zmieniających, polski rząd przedwcześnie odwołał – ze skutkiem od maja 2020 r. – prezesa polskiego organu regulacyjnego, którego kadencja powinna była trwać do września 2021 r.” – podano. Źródło: ISBnews

Cyfryzacja: Komisja Europejska wzywa Polskę do wdrożenia europejskiego kodeksu łączności elektronicznej. Podobne wezwanie wystosowała do kilkunastu innych państw Unii. „Działania UE w dziedzinie łączności elektronicznej doprowadziły do zwiększenia wyboru dla konsumentów, obniżenia rachunków telefonicznych i wyższych standardów usług telekomunikacyjnych. Europejski kodeks łączności elektronicznej stanowi aktualizację obowiązujących przepisów UE w dziedzinie telekomunikacji, dostosowując je do ery cyfrowej” – podano w komunikacie. Źródło: ISBnews

E-handel: Wśród podmiotów z różnych gałęzi gospodarki, odsetek firm sprzedających online wynosi 41%, zaś dla sektora spożywczego jest to ponad połowę mniej – 19%, wynika z raportu „E-commerce B2B – perspektywa branży spożywczej” przygotowanego dla Santander Bank Polska przez Mobile Institute. Przyspieszenie rozwoju e-handlu w czasie pandemii dostrzegło 42% firm z sektora spożywczego, podczas gdy w innych branżach to aż 66%. Santander BP wskazuje, że niższa penetracja rozwiązań e-commerce w branży spożywczej nie jest efektem różnicy w ogólnej digitalizacji, o czym świadczą dane dotyczące zakupów B2B dokonywanych online. W tym zakresie branża spożywcza nie odbiega istotnie od pozostałych: w internecie kupuje 64% firm spożywczych i 69% pozostałych. Źródło: ISBnews

E-grocery: Polacy wydają średnio 230,77 zł na artykuły spożywcze online miesięcznie, a ponad połowa z nich przeznacza do 20% swojego miesięcznego budżetu na tę kategorię w sieci, wynika z badania „Jak kupuje polski konsument? Trendy e-commerce w zakupach z kategorii spożywczej oraz 'dom i ogród'” przeprowadzonego na zlecenie Grupy Muszkieterów.” W przypadku produktów spożywczych na pierwszym miejscu wśród czynników wpływających na podjęcie decyzji zakupowej ankietowani wskazywali wygodę. Ze względu na oszczędność czasu oraz wygodną dostawę zakupy w sieci wybiera 54% Polaków. Jako trzeci z najważniejszych czynników wymieniano możliwość zrobienia zakupów o dowolnej porze dnia (51%)” – podano. Źródło: ISBnews

Cyfrowa jakość życia: W trzecim dorocznym rankingu cyfrowej jakości życia (Digital Quality of Life Index) Polska uplasowała się na 25 miejscu spośród 110 krajów. Ranking, przygotowany przez firmę Surfshark, eksperta do spraw cyberbezpieczeństwa, obejmuje 90% światowej populacji i opiera się na badaniu pięciu podstawowych kategorii dobrostanu cyfrowego. Polska całkiem dobrze wypadła w kategoriach cyberbezpieczeństwo (6. miejsce), administracja elektroniczna (26. miejsce) i przystępność cenowa internetu (29. miejsce). Gorzej poradziła sobie w kategoriach jakość internetu (36. miejsce) i e-infrastruktura (43. miejsce).  Źródło: ISBtech

5G: Wydatki na prywatne 5G przekroczą w następnej dekadzie poziom inwestycji w tradycyjne sieci publiczne. Niedawny raport GSMA Intelligence wykazał, że ponad 80% dyrektorów sieci postrzega aplikacje korporacyjne jako największe możliwości uzyskania przychodów 5G. Źródło: mobileworldlive

Chmura: W ciągu ostatniego roku – mimo obaw o cyberbezpieczeństwo – znacznie wzrosła liczba firm planujących przeniesienie aplikacji o znaczeniu newralgicznym do chmury – tak wynika z dorocznego badania Equinix 2020-21 Global Tech Trends Survey przeprowadzonego wśród 2600 decydentów IT w przedsiębiorstwach obu Ameryk, krajów Azji i Pacyfiku oraz regionu Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA). W Polsce odsetek firm planujących taką migrację zwiększył się w latach 2020-21 z 8% do 35% w porównaniu z poprzednim rokiem. Firmy te motywowane są chęcią utrzymania konkurencyjności oraz spełnienia coraz większych wymagań użytkowników. Liderzy branży cyfrowej w Polsce budują solidne infrastruktury cyfrowe, aby zapewnić sobie sukcesy w przyszłości. Dziś ponad połowa (53%) tych infrastruktur znajduje się w chmurze, mimo ciągłych obaw związanych z bezpieczeństwem tych rozwiązań. Źródło: ISBtech

Chmura: Analitycy IDC opublikowali raport o globalnym rynku usług chmurowych w modelach PaaS (platforma jako usługa) i IaaS (infrastruktura jako usługa). Rynek rozwiązań PaaS i IaaS w latach 2021-2025 ma rosnąć w tempie nawet 28,8% rok do roku, co przełoży się na znaczące przychody dla dostawców usług. Mają one wynieść w 2025 r. aż 400 mld USD. Źródło: ISBtech 

IoT: Rośnie rynek Internetu Rzeczy w Europie. W porównaniu z 2020 tegoroczne nakłady na IoT w Europie wzrosną o ponad 12%. Europa chce być smart, a widać to głównie po rosnących wydatkach na rozwiązania z zakresu Internetu Rzeczy. Jak podaje IDC, w tym roku wydatki na IoT wyniosą 170,45 mld euro. To o 18,57 mld euro więcej niż w 2020. „Internet Rzeczy to technologia atrakcyjna dla wielu branż, co przekłada się na rosnące wydatki. Z rozwiązań określanych mianem IoT korzysta przemysł, ale też opieka zdrowotna czy handel detaliczny, a to tylko przykłady, bo również konsumenci mogą być beneficjentami wspomnianej technologii” – skomentował dyrektor ds. zarządzania produktem w BPSC Sławomir Kuźniak. Źródło: spółka

Inwestycje: Większość przedsiębiorstw w Polsce chce zwiększyć nakłady na inwestycje w nowe technologie – tak deklaruje niemal połowa respondentów, podał Polcom. Z kolei kolejne 47% pytanych planuje pozostawić wydatki na cyfrową transformację na tym samym poziomie, co wcześniej. Wielkość firmy nie gra tu istotnej roli. „W podejmowaniu decyzji inwestycyjnych głównym celem dla przedsiębiorców jest bezpieczeństwo i ciągłość działania ich firmy. Co prawda, innowacyjne technologie odrobinę szybciej adaptowane są w największych przedsiębiorstwach, ale i te mniejsze, z sektora MSP coraz częściej otwierają się na robotyzację, automatyzację produkcji oraz cloud computing, bo wierzą, że za nowoczesną cyfryzacją w firmie mogą iść przewaga konkurencyjna na rynku, wzrost kompetencji pracowników, nowe szanse rozwoju i wiele innych korzyści” – wskazał Polcom. Źródło: ISBtech

BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI

Shoper: Spółka odnotowała 12,25 mln zł skonsolidowanego zysku netto w II kw. 2021 r. wobec 3,6 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 5,26 mln zł wobec 4,51 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 6,33 mln zł wobec 5,29 mln zł rok wcześniej, zaś skorygowana EBITDA managerska – odpowiednio: 7,71 mln zł wobec 6,13 mln zł rok wcześniej. Przychody ze sprzedaży sięgnęły 17,55 mln zł w II kw. 2021 r. wobec 11,61 mln zł rok wcześniej. Źródło: ISBnews

Answear: Spółka odnotowała 5,72 mln zł jednostkowego zysku netto w II kw. 2021 r. wobec 9,98 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 7,21 mln zł wobec 13,51 mln zł zysku rok wcześniej. Przychody ze sprzedaży sięgnęły 146,13 mln zł w II kw. 2021 r. wobec 103,79 mln zł rok wcześniej. Źródło: ISBnews

Silvair: Spółka nawiązała współpracę z amerykańską firmą oświetleniową Eiko Global. „W ramach podpisanej umowy Silvair dostarczy licencje na oprogramowanie układowe dedykowane do urządzeń oświetleniowych. Odpowiada również za dostarczenie technologii w postaci narzędzi do uruchamiania i konfiguracji sieci oświetleniowych. Umożliwia to szybkie, bezproblemowe zainstalowanie profesjonalnego i konkurencyjnego cenowo systemu do kontroli oświetlenia” – podała spółka. Źródło: ISBnews

Grupa AB: Spółka będzie rekomendować wypłatę dywidendy za rok obrotowy 2020/2021 (od 1 lipca 2020 do 30 czerwca 2021), ale jej wysokość jeszcze nie została ustalona przez zarząd, poinformował członek zarządu Grzegorz Ochędzan. „Po rekordowym roku będziemy chcieli rekomendować do walnego zgromadzenia przez radę nadzorczą wypłatę dywidendy. Chcemy dzielić się zyskiem z akcjonariuszami, ale wysokość dywidendy nie jest jeszcze ustalona. Będziemy chcieli wewnętrznie dokonać konsultacji, ale na pewno chcemy rekomendować walnemu zgromadzeniu podział zysku” – powiedział Ochędzan. Źródło: ISBnews

Pozbud: Durapower, Pozbud i Elmodis podpisały porozumienie odnośnie uruchomienia zakładu produkcji baterii w Polsce. Nawiązana współpraca daje strategicznym partnerom Pozbud i Elmodis możliwość stworzenia niedrogich kontenerowych produktów ESS pochodzenia europejskiego pod marką Durapower. Strony zakładają, że zakład rozpocznie działalność etapami, dążąc do rocznej, docelowej, zdolności produkcyjnej do 2 GWh wytworzonych baterii. Źródło: ISBnews

Grupa AB: Spółka odnotowała 123,72 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w roku obrotowym 2020/2021 (od 1 lipca 2020 do 30 czerwca 2021) wobec 66,38 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 165,84 mln zł wobec 95,54 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 13 074,31 mln zł w 2020/2021 wobec 10 206,88 mln zł rok wcześniej. Źródło: ISBnews

PMPG Polskie Media: Spółka odnotowała 4,36 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2021 r. wobec 0,59 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 3 mln zł wobec 0,01 mln zł straty rok wcześniej. EBITDA wyniosła 3,64 mln zł w I poł. br. wobec 0,52 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 13,03 mln zł w I poł. 2021 r. wobec 17,26 mln zł rok wcześniej. Źródło: ISBnews

Grupa IMS: Spółka odnotowała 3,65 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2021 r. wobec 0,48 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 3,83 mln zł wobec 0,77 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 9,02 mln zł w II kw. 2021 r. wobec 6,51 mln zł rok wcześniej. Źródło: ISBnews

PFR Ventures: Fundusz dołączył do swojego portfela trzy międzynarodowe fundusze: DN Capital, Finch Capital i White Star Capital, alokując w nie łączną kwotę 115 mln zł, podał PFR. Fundusze venture capital zainwestują do najmniej dwukrotność tej kwoty w polskie, innowacyjne spółki. Źródło: ISBnews

Kino Polska: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (KRRiT) udzieliła kanałowi Kino Polska Muzyka koncesji na nadawanie satelitarne. Nowa koncesja będzie obowiązywała przez najbliższe 10 lat. Źródło: ISBnews

Play: Operator ma łącznie 700 miejscowości w Polsce z dostępem do sieci 5G, w tym ponad 300 na obszarze województw południowej Polski. Pod koniec sierpnia Play podał, że uruchomił do końca I półrocza bieżącego roku łącznie niemal 2,6 tys. nadajników działających w technologii 5G, obejmując zasięgiem ponad 700 miejscowości i 35% populacji. Źródło: ISBnews

InPost: Spółka planuje zainstalować w tym roku w Polsce łącznie ok. 5 000 Paczkomatów, z czego 60% będzie zlokalizowanych na wsi, poinformował prezes Rafał Brzoska.”W tym roku spółka zainstaluje w Polsce ok. 5 000 Paczkomatów, z czego 60% będzie zlokalizowanych na wsi. Chcemy aktywizować nowych klientów, mamy świadomość, że to właśnie my pozyskujemy przychody dla sklepów internetowych. Mamy obecnie 15 mln korzystających z usług InPostu i chcemy zagospodarować kolejnych 13 mln klientów” – powiedział Brzoska. Jego zdaniem, nowym trendem, który będzie napędzał handel internetowy, będzie formuła handlu używanymi rzeczami od klienta do klienta i od platform pośredniczących w takim handlu do klienta. Źródło: ISBnews

Asbis Enterprises: Spółka wypracowała wstępnie skonsolidowane przychody na poziomie ok. 243 mln USD w sierpniu br. wobec 206 mln USD rok wcześniej, co oznacza wzrost o około 18%. „Sierpień to z reguły jest jeszcze miesiąc spowolnienia wakacyjnego w naszej branży, jednak w tym roku sprzedaż była bardzo wysoka – był to drugi, po marcu, najlepszy miesiąc pod względem przychodów w tym roku. Wypracowaliśmy solidny 18-proc. wzrost przychodów, z którego jesteśmy bardzo zadowoleni i który jest zgodny z naszymi planami. Nadchodzące miesiące będą dla nas szczególnie ważne, ponieważ wkraczamy w najbardziej intensywny i pracowity dla naszej branży okres. Jesteśmy do niego bardzo dobrze przygotowani i z niecierpliwością na niego czekamy” – powiedział członek zarządu oraz dyrektor ds. relacji inwestorskich i ryzyka Costas Tziamalis. Źródło: ISBnews

MCI Capital: Fundusz przewiduje ok. 1 mld zł płynności na koniec tego roku, poinformowała ISBtech CFO i wiceprezes MCI Capital ASI Ewa Ogryczak. „Nasza sytuacja płynnościowa jest wyjątkowo dobra, przewidujemy około 1 mld zł płynności na koniec roku 2021, biorąc pod uwagę materializację planowanych do końca roku wyjść, nowych inwestycji oraz finansowań. Tę płynność chcemy wykorzystać na kolejne nowe inwestycje, nad którymi intensywnie pracujemy. Perspektywy na II półrocze 2021 wyglądają dobrze – oczekujemy kontynuacji trendu pozytywnych wyników oraz liczymy na zwiększenie akcji inwestycyjnej w IV kw. 2021” – powiedziała ISBtech Ogryczak. Źródło: ISBtech

MCI Capital: Spółka odnotowała 430,63 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2021 r. wobec 7,57 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 304,87 mln zł wobec 11,99 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik na certyfikatach inwestycyjnych sięgnął 305,51 mln zł w II kw. 2021 r. wobec 12,99 mln zł rok wcześniej. Źródło: ISBnews

Platon Life: Międzynarodowy fintech działający na rynku walut cyfrowych – otworzył swoją platformę na użytkowników z Polski. Fintechowy startup wchodzi na kolejne rynki i obecnie skupia firmy z Wielkiej Brytanii, Emiratów Arabskich, Estonii, Słowacji i Czech, a teraz także z Polski. Źródło: ISBnews

Poczta Polska: Sieć „Odbiór w Punkcie” Poczty Polskiej liczy ponad 16 tys. punktów. Co 5. przesyłkę klienci odbierają w pocztowych punktach partnerskich i rozbudowywanej sieci własnych automatów paczkowych. „Wzrost udziału Poczty Polskiej w rynku KEP (przesyłki kurierskie, ekspresowe, paczkowe) to jedno z kluczowych założeń strategicznych, obrane przez spółkę na lata 2021-2023. W odpowiedzi na potrzeby rynkowe, wynikające ze stale zwiększającego się udziału e-commerce w krajowym rynku zakupowym, Poczta planuje do końca 2022 roku rozszerzyć sieć punktów odbioru do 20 tys.” – podała spółka. Źródło: ISBnews

Batmaid: CTO Batmaid Tymon Terlikiewicz w rozmowie z ISBtech wskazał, że serwis Batmaid w Polsce dopiero co wystartował, więc w następnych miesiącach będzie uruchamiać kolejne funkcjonalności i usługi, które z powodzeniem działają w Szwajcarii. „Planuję zatrudnić dziesięciu programistów i dziesięciu innych specjalistów do końca 2022” – dodał CTO spółki. Źródło: ISBtech

Packeta: Globalna, cyfrowa platforma e-commerce, oferująca usługi dla sklepów internetowych, intensyfikuje działania na polskim rynku. Firma obecna w 34 krajach, która w 2020 roku dostarczyła przeszło 40,5 mln paczek i osiągnęła obroty na poziomie ponad 98 mln euro, pomoże e-sklepom z Polski w ekspansji poza granicę kraju. Oprócz dostarczania przesyłek do klientów zagranicznych w konkurencyjnych cenach, Packeta świadczy też szeroki wachlarz usług doradczych dla sklepów online, które chcą rozpocząć działalność na nowych rynkach. Firma posiada w naszym kraju dwa magazyny – w Warszawie i Cieszynie, planuje też otwarcie kolejnych obiektów – w Poznaniu i Krakowie.  Źródło: ISBtech

Agora: Frekwencja w kinach Heliosa coraz wyższa, w sierpniu sięgnęła 70% poziomu sprzed pandemii. W październiku zaplanowano nowe premiery, m.in. nowe przygody Jamesa Bonda, „Diuna” i „Wesele”. Repertuar na listopad i grudzień jest obarczony niepewnością związaną z zasadami funkcjonowania kin oraz terminami premier. Na przyszły rok zaplanowano otwarcie dwóch kin, zakontraktowanych jeszcze przed pandemią, w Łomży i Koszalinie. Kino utrzyma po pandemii silną pozycję na rynku rozrywki i nie zmieni tego wzrost popularności serwisów stteamingowych, ocenił zarząd Helios. Źródło: Trigon

SIX Payment Services: Przekształca się w Worldline, tym samym ujednolicając komunikację globalnej marki. Źródło: ISBtech

Cisco: Zdaniem ekspertów koncernu, wydarzenia hybrydowe zostaną z nami na dłużej, o czym świadczy fakt, że w minionym miesiącu z platformy komunikacyjnej Webex Meetings skorzystało aż 650 mln użytkowników, odbywając w tym czasie ponad 30 mld minut spotkań. Jak wynika z danych Cisco, rośnie zainteresowanie nie tylko aplikacjami do współpracy, ale również urządzeniami przydatnymi podczas spotkań zdalnych i hybrydowych, takimi jak: zestawy słuchawkowe, kamery, monitory i ekrany konferencyjne, telefony oraz akcesoria (w tym panele informacyjne w pomieszczeniach, mikrofony i inne). Przykładowo, w minionym kwartale sprzedaż osobistych terminali wideo z serii Webex Desk Series wzrosła o 50%. Źródło: ISBtech

Pora na Pora: Do firmy dołączył ostatnio Wojtek Osiński (Taste Poland, d. Nestlé). Zespół zasilili także: Aleksandra Dębska jako brand manager i Michał Owsianowski, odpowiedzialny za performance marketing. Od pół roku markę Pora na Pola wspiera również agencja adCookie. Źródło: spółka

OPPO, Ericsson: Rozwijają współpracę w zakresie technologii 5G i rozszerzają kompetencje wspólnego laboratorium. OPPO Communication Lab, czyli globalna baza innowacji dla sieci 5. generacji pozwoli użytkownikom OPPO być jednymi z pierwszych, którzy doświadczą najnowszych innowacji w obszarze 5G. Źródło: ISBtech

StethoMe: Polska firma znalazła się w finale TechCrunch StartUp Battlefield. Poznański producent e-stetoskopów został finalistą konkursu dla najbardziej innowacyjnych startupów technologicznych na świecie. Polski start-up został wybrany z ponad 1300 innych firm z całego świata i znalazł się w gronie 20 najlepszych na świecie. Źródło: ISBtech

Huawei: Podczas Huawei Connect 2021 Eric Xu, rotacyjny prezes Huawei zaprezentował najnowsze, autonomiczne rozwiązania chmurowe i sieciowe dla przedsiębiorstw. Bazujące na sztucznej inteligencji technologie są przykładem stałego zaangażowania Huawei w rozwijanie własnej innowacyjności. Jak stwierdził Eric Xu – jest to warunek dla zbudowania inteligentnego społeczeństwa przyszłości, gdzie każdy ma dostęp do cyfrowych narzędzi. Źródło: spółka

Scaleway: We współpracy z Greentech Alliance uruchamia specjalną edycję programów startupowych Early Stage oraz Growth Stage. Wybrane firmy skorzystają z 6- lub 12-miesięcznego partnerstwa obejmującego m.in. usługi w chmurze i szkolenia IT o wartości do 36 tys. euro. Źródło: spółka

Yestersen: Największy polski e-commerce z unikalnymi meblami i dodatkami od kultowych marek, sklepów vintage i antykwariatów w I półroczu 2021 roku wygenerował przychody na poziomie blisko 8,4 mln zł, co oznacza wzrost o 87% r/r. Sprzedaż online wzrosła w tym czasie o 91% r/r, natomiast przychody wygenerowane przez kanał stacjonarny wzrosły aż o 128% r/r. Źródło: spółka

Creotech Instruments: Do spółki dołączył Jacek Mandas, który objął stanowisko chief business officer. W nowej roli zajmie się opracowaniem długoterminowej strategii sprzedaży firmy oraz jej realizacją. Będzie odpowiadał również za rozwój biznesu i ekspansję na nowe rynki globalne. Źródło: spółka

Huawei Polska, Startup Academy: Ogłaszają nabór do konkursu Huawei Startup Challenge 2. Udział w inicjatywie mogą wziąć polskie startupy, które chcą stawić czoła palącym problemom ekologicznym współczesnej Polski i świata oraz zaprezentują innowacyjne rozwiązania technologiczne wspierające działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Pula nagród drugiej edycji wynosi 200 tys zł, ale formuła konkursu przewiduje także nagrody specjalne od Huawei i partnerów programu. Jedna z nich fundowana zostanie przez Krajową Izbę Klastrów Energii. Źródło: spółka

Huawei: Otwiera Laboratorium Innowacji Cyfrowych Usług Finansowych i Bezpieczeństwa (Fin²Sec), które będzie wspierało europejski sektor bankowości i dostarczało cyfrowe rozwiązania, podnoszące jakość usług finansowych, płatności mobilnych i bankowości internetowej. Nowy ośrodek zostanie otwarty 28 września w Helsinkach i będzie stanowił część, istniejącego już w tym mieście globalnego centrum badań i rozwoju Huawei. Źródło: spółka

Grupa ANG: Łączna wartość kredytów hipotecznych i kredytów gotówkowych udzielonych w II kwartale br. przy wsparciu ekspertów kredytowych Grupy ANG wyniosła blisko 2 mld zł. Grupa ANG, w stosunku do pierwszego kwartału tego roku, zanotowała 26,5% wzrost ze sprzedaży kredytów hipotecznych i o 32,9% wzrost ze sprzedaży kredytów gotówkowych. Z wynikami za II kwartał firma zajmuje trzecie miejsce wśród pośredników finansowych. Źródło: spółka

GIEŁDA, EMISJE, M&A

Noctiluca: Spółka z nadsubskrybcją zakończyła prywatną emisję akcji, pozyskując w ramach pre-IPO kolejne 3,5 mln zł. W ostatnim półroczu spółka otworzyła własny dział B+R w Korei, zwiększyła 5-krotnie moce produkcyjne toruńskiego laboratorium, zacieśniła współpracę z najważniejszymi instytutami badawczymi z Niemiec (KIT i FEP), zaczęła realizować projekt z ITRI, tj. najważniejszą agencją rozwoju wysokich technologii i przemysłu na Tajwanie oraz podpisała umowę MTA z japońskim koncernem chemicznym. Źródło: ISBnews

P4 (Play): Firma będąca częścią Grupy Iliad, podpisała umowę dotyczącą nabycia 100% udziałów w UPC Polska z UPC Poland Holding, będącą częścią Liberty Global plc, za kwotę 7 mld zł. Transakcja, której zamknięcie jest spodziewane w I połowie 2022 roku, podlega zgodzie regulacyjnej Komisji Europejskiej. „Wartość transakcji – przy założeniu braku zadłużenia i gotówki – wyniesie 7 mld zł, co odpowiada mnożnikowi EBITDAaL za 2020 r. na poziomie 9,3x przed synergiami i ok. 7x po synergiach przychodowych i kosztowych. Przejęcie ma być sfinansowane z własnych środków pieniężnych Play oraz dodatkowej emisji długu” – podała spółka. Źródło: ISBnews

Agora: Spółka zakończyła negocjacje z kluczowymi menadżerami, będącymi jednocześnie akcjonariuszami mniejszościowymi spółki zależnej Helios, dotyczące zmiany warunków opcji kupna – sprzedaży posiadanych przez nich akcji w Heliosie oraz podpisała z nimi stosowne aneksy. Źródło: ISBnews

MCI Capital: Spółka planuje zrealizować 4 wyjścia z inwestycji do końca obecnego roku, a w kolejnym roku – następne 5, poinformował prezes Tomasz Czechowicz. Spółka chce także inwestować środki w jedną – trzy firmy rocznie. „W drugim półroczu chcemy sfinalizować sprzedaż Life Brain, Eurohold, Mobiltek i Vortex. To są 4 wyjścia, które są przez nas planowane w tym okresie. W 2022 r. chcemy zrealizować wyjście z Morele.net i rozważamy tu trzy opcje czyli sprzedaż do inwestora strategicznego, innego funduszu, albo wprowadzenie spółki na giełdę. Kolejne spółki to GaneDesire, Focus Telecom, Travelataru, i Linxdatacenter” – powiedział Czechowicz. Źródło: ISBnews

Kino Polska: Cooperatieve SPI International U.A., właściciel Kino Polska TV, podpisał warunkową umowę sprzedaży 70% akcji stanowiących 12 913 285 akcji reprezentujących 65,15% kapitału zakładowego i udziałów w głosach na rzecz Canal+ Luxembourg S.À R.L. Zamknięcie transakcji powinno nastąpić do 31 grudnia 2021 r. Źródło: ISBnews

Fundusz Carlson: Fundusz Carlson EVIG Alfa zainwestował w platformę Hinter.ai, która wzmacnia sprawność działania firm. Pozyskane środki będą przeznaczone na dalszy rozwój algorytmów sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego.”Hinter.ai to spółka z bardzo dużym potencjałem. Rozwiązanie jest już dopracowane i sprawdzone przez klientów. Z kolei obszar usprawniania funkcjonowania organizacji jest wyzwaniem dla wielu firm, ponadto zaburzonym przez pandemię. Powszechne wprowadzenie pracy zdalnej lub hybrydowej dodatkowo powoduje, że takie rozwiązanie jest na rynku bardzo potrzebne. Co więcej, wykorzystanie sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego sprawia, że Hinter.ai może skalować swoje usługi na każdym rynku na świecie, w którym firmy korzystają z nowych technologii” – powiedział prezes funduszu Carlson EVIG Alfa Dawid Wesołowski. Źródło: ISBnews

Genially: Hiszpański startup, który stworzył narzędzie ułatwiające projektowanie interaktywnych treści – infografik, prezentacji, plakatów, ulotek czy raportów wprost z poziomu przeglądarki internetowej. Firma właśnie zamknęła rundę B na kwotę 20 mln. dolarów m.in. od polskiego funduszu Market One Capital. Źródło: ISBtech

iTaxi: Podjęło strategiczną współpracę z Green Taxi Olsztyn – liderem wśród korporacji taxi działających w Olsztynie i jego okolicach. Ostatnio do iTaxi dołączyło Miejskie Przedsiębiorstwo Taksówkowe z Warszawy oraz Wicar Taxi z Dolnego Śląska. To jednak nie koniec rynkowej ekspansji. W najbliższych miesiącach mają zostać ogłoszone kolejne inwestycje. „W planach mamy kolejne fuzje. Obecnie prowadzimy negocjacje z kilkunastoma podmiotami w całym kraju – powiedział CEO Jarosław Grabowski. Źródło: spółka

Carlson Investments: Objął 100% udziałów w spółce pod nazwą Carlson Tech Ventures akciová společnost (spółka akcyjna prawa czeskiego) z siedzibą w czeskim Cieszynie. „Jako zarząd od dawna deklarowaliśmy chęć zaistnienia na rynkach zagranicznych i konsekwentnie do tego dążymy. Pomimo, iż w ostatnim czasie akcje naszej spółki są oferowane na giełdach we Frankfurcie oraz Stuttgarcie na rynkach nieregulowanych chcemy zaistnieć jeszcze na którymś z zagranicznych rynków regulowanych charakteryzujący się większą płynnością. […] Chcemy być graczem globalnym tak samo dostępnym dla inwestorów działających w Polsce, jak i w innych krajach. Aktualne procedury przepływu papierów wartościowych, tych notowanych nawet w obrębie krajów UE znacznie utrudniają współpracę z inwestorami zagranicznymi i uzależniają go od pośredników rejestracyjnych, których usługi są powolne i kosztowne z uwagi na aktualne otoczenie prawne. Wierzymy, iż uzyskując statut Spółki Europejskiej łatwiej będzie nam efektywnie pracować na rynkach zagranicznych nie rezygnując przy tym z rynku polskiego i rodzimych inwestorów. W tym miejscu pragnę zapewnić dotychczasowych inwestorów spółki z polski, że status naszej działalności w kraju nie ulega zmianie. Co więcej, wszystkie przedsięwzięcia dokonywane na terenie rodzimego kraju nabierają tempa. Nasza spółka partnerska Carlson Evig Allfa VC Fund podpisuje kolejne ciekawe inwestycje, a my w ramach doradztwa aktywnie uczestniczymy w procesie ich selekcji i wyboru” – skomentował prezes Aleksander Gruszczyński. Źródło: spółka

PRODUKTY, WDROŻENIA, INNE

Alior Bank: Aplikacja Alior Mobile to kolejna aplikacja bankowa, która została zintegrowana z Huawei Mobile Services (HMS) i jest dostępna dla użytkowników najnowszych urządzeń Huawei z HMS. Źródło: ISBnews

Poczta Polska: W związku z intensywnym rozwojem sektora e-commerce i wprowadzaniem nowego standardu usługi Pocztex, zamierza zatrudnić 500 nowych pracowników do sortowni na terenie całego kraju, podał operator.  Źródło: ISBnews

Amazon: Firma zatrudni ponad 9 tys. pracowników sezonowych na okres przedświąteczny w swoich centrach logistyki e-commerce w Polsce. Dołączą oni do 23 tys. stałych pracowników Amazon w Polsce. Źródło: ISBnews

T-Mobile: Operator komercyjnie uruchomił 5G na kolejnych ponad 150 stacjach bazowych, co oznacza, że cała sieć 5G operatora obejmuje już ponad 3 000 stacji. Źródło: ISBnews

Allegro: Minimalna wartość zamówienia objętego darmową dostawą kurierską w ramach programu Allegro Smart! została obniżona do 40 zł z 80 zł i obowiązuje od 23 września br. do 3 stycznia 2022 r.  Źródło: ISBnews

Platon Life: Międzynarodowy fintech działający na rynku walut cyfrowych – otworzył swoją platformę na użytkowników z Polski. „Od teraz osoby zainteresowane rynkiem kryptowalut będą mogły poszerzać wiedzę na temat jego funkcjonowania oraz w pełni korzystać z funkcjonalności platformy związanych z przechowywaniem i obrotem walutami cyfrowymi” – podano. Fintechowy startup wchodzi na kolejne rynki i obecnie skupia firmy z Wielkiej Brytanii, Emiratów Arabskich, Estonii, Słowacji i Czech, a teraz także z Polski. Źródło: ISBnews

Poczta Polska: Sieć „Odbiór w Punkcie” Poczty Polskiej liczy ponad 16 tys. punktów. Co 5. przesyłkę klienci odbierają w pocztowych punktach partnerskich i rozbudowywanej sieci własnych automatów paczkowych.”Wzrost udziału Poczty Polskiej w rynku KEP (przesyłki kurierskie, ekspresowe, paczkowe) to jedno z kluczowych założeń strategicznych, obrane przez spółkę na lata 2021-2023. W odpowiedzi na potrzeby rynkowe, wynikające ze stale zwiększającego się udziału e-commerce w krajowym rynku zakupowym, Poczta planuje do końca 2022 roku rozszerzyć sieć punktów odbioru do 20 tys.” – podała spółka. Źródło: ISBnews

Auchan: Auchan Retail Polska wprowadzi w swoich sklepach usługi kurierskie i pocztowe pod koniec września br. Nazwa operatora zostanie podana do wiadomości publicznej po podpisaniu umowy, poinformowała spółka. Sieć przewiduje również otwarcie sklepów w niedziele. „W ramach nowych udogodnień klienci sklepów Auchan będą mogli nadać lub odebrać przesyłki w godzinach funkcjonowania sklepów oferujących tego typu usługi. Szczegółowa lista takich placówek pojawi się wkrótce na stronie www.auchan.pl” – podała sieć. Źródło: ISBnews

mBank: Bank jako pierwszy w Polsce, umożliwił klientom bankowości prywatnej otwieranie konta zdalnie. Klienci będą mogli uruchomić konto wykorzystując e-dowód i aplikację eDO App lub z pomocą doradcy, który przyjedzie pod wskazany przez nich adres. Źródło: ISBnews

Bank Pekao: Bank jako pierwszy na polskim rynku wprowadził nowy tryb zdalnego nawiązywania relacji z klientami firmowymi pod nazwą SelfieSign, podał bank. Łączy on zdalną weryfikację tożsamości (selfie) z elektronicznym podpisem kwalifikowanym (eSignature). Od tej pory podmioty z segmentu MSP i korporacji mogą otwierać rachunki w Banku Pekao na odległość bez żadnych ograniczeń produktowych i limitów transakcyjnych. Źródło: ISBnews

Netia: Oferta rozwiązań cyberbezpieczeństwa z linii NetiaNext powiększyła się o usługę Netia Ochrona Poczty. Dzięki osadzonej w chmurze Netii, zaawansowanej platformie Forcepoint, firmy i instytucje mogą zwiększyć bezpieczeństwo najczęściej wykorzystywanego do ataków kanału komunikacji – poczty e-mail. Źródło: spółka

Polsat i Plus: Obie firmy przez kolejnych 7 lat będą wspierały polską siatkówkę. Plus będzie sponsorem tytularnym Ligi mężczyzn – PlusLigi oraz sposorem strategicznym Tauron Ligi kobiet. Telewizja Polsat nabyła dla swoich widzów prawa do pokazywania obydwu lig do 2028 roku. Nowe logo Plusa znajdzie się w nowej identyfikacji wizualnej PlusLigi – m.in. na strojach drużyn, w halach oraz w logo samej PlusLigi. Źródło: spółka

OPPO: Spółka i Ericsson rozwijają współpracę w zakresie technologii 5G i rozszerzają kompetencje wspólnego laboratorium. OPPO Communication Lab, czyli globalna baza innowacji dla sieci 5. generacji pozwoli użytkownikom OPPO być jednymi z pierwszych, którzy doświadczą najnowszych innowacji w obszarze 5G. Jednocześnie, laboratorium pozwali odgrywać marce jeszcze większą rolę w ewolucji globalnych technologii komunikacyjnych. Źródło: spółka

Hisense: Zaprezentował najnowszą linię telewizorów segmentu premium – U9GQ ULED 4K  z zaawansowaną technologią podświetlania Mini-LED i A9G OLED 4K z czterema wbudowanymi głośnikami i subwoofer’em (2.1.2) oraz technologiami Dolby Atmos Sound i DTS. Pokazano również trzy tegoroczne wyjątkowe modele telewizorów: doceniony przez EISA (Expert Imaging and Sound Association) za doskonały stosunek jakości do ceny i uznany za „Najlepszy telewizor rodzinny” w swojej klasie U8GQ, jeden z najbardziej popularnych wśród klientów – A7GQ i dedykowany graczom E76GQ. Źródło: ISBtech

MIR: Wdrożył sześć autonomicznych robotów mobilnych MiR200 w węgierskiej fabryce TE Connectivity, globalnego dostawcy motoryzacyjnego. Flota robotów MiR transportuje surowce i gotowe produkty przyczyniając się do przyspieszenia intralogistyki oraz wzrostu produktywności. Projekt jest częścią globalnej współpracy pomiędzy firmami mającej na celu pełną automatyzację transportu wewnętrznego w zakładach TE Connectivity na całym świecie. Źródło: ISBtech

Nokia: Wprowadza na rynek technologię FP5, czyli piątą generację wydajnego procesora ruchu sieciowego dla swoich rozwiązań routerów IP. Będący sercem najnowszych platform usługowych IP Nokii, układ FP5 umożliwi dostawcom usług sprostanie współczesnym wymaganiom w zakresie zapewnienia efektywnego wzrostu przepustowości sieci, świadczenia nowych, szybszych usług IP oraz zapewnienia niezrównanej ochrony sieci operatorskich przed nowymi zagrożeniami. Źródło: ISBtech

Colt Technology Services: We współpracy z Equinix, Interxion – Digital Realty Company, AWS, Google Cloud i Axians, dostarczył Decathlonowi globalną platformę usług cyfrowych. Colt zapewni łączność pomiędzy regionalnymi hubami Decathlona w Europie, Azji i Stanach Zjednoczonych w postaci szerokopasmowej sieci szkieletowej do łączenia wielu chmur publicznych i usług SaaS. Źródło: ISBtech

Canal+ Polska, Stowarzyszenie Filmowców Polskich: Zawarły umowę generalną dotyczącą korzystania przez operatora będącego jednocześnie nadawcą z utworów audiowizualnych z repertuaru SFP. Źródło: ISBtech

Glovo: Jeden z liderów wśród aplikacji branży delivery, ogłosił że dołącza do sygnatariuszy Deklaracji Klimatycznej i razem z 200 innymi firmami zobowiązał się do dalszej dekarbonizacji i osiągnięcia zeroemisyjności przed 2040 r. Źródło: ISBtech

Huawei: Aplikacja mobilna MultiSport to kolejna popularna aplikacja dostępna dla użytkowników najnowszych urządzeń Huawei opartych o Huawei Mobile Services. Aplikacja umożliwia między innymi wchodzenie do obiektów sportowych bez karty i dowodu tożsamości. Źródło: spółka

SAS: Dołączył do inicjatywy READDI (ang. Rapidly Emerging Antiviral Drug Development Initiative), prowadzonej przez Uniwersytet Karoliny Północnej w Chapel Hill, aby wykorzystać potencjał sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego w pracach nad rozwojem nowych leków. Mają one zapobiec kolejnej pandemii i innym chorobom wywołanym przez wirusy. Źródło: ISBtech

T-Mobile US: W dalszym ciągu korzystać będzie z niezależnego wsparcia Rimini Street. Firma korzysta z usług wsparcia świadczonych przez Rimini Street od 2018 roku, maksymalizując dzięki temu zwrot z inwestycji w posiadane oprogramowanie klasy korporacyjnej. Co istotne, usługi Rimini Street obejmują również kompleksowe personalizacje oprogramowania. T-Mobile, podobnie jak inni klienci Rimini Street, posiada przypisanego głównego specjalistę ds. wsparcia (ang. Primary Support Engineer), któremu pomaga zespół doświadczonych ekspertów technicznych, co dodatkowo podnosi jakość świadczonego wsparcia. Źródło: spółka

LINK Mobility Poland: Właściciel marki SMSAPI uzyskał certyfikat ISO/IEC 27001 jako gwarancję, że firma dba o bezpieczeństwo informacji na wielu poziomach. Źródło: spółka

Azeta.pl: E-sklep z kosmetykami i suplementami diety zaoferował dostawę realizowaną tego samego dnia. Źródło: spółka

Piwik PRO: Wprowadza do stałej oferty bezpłatny plan Core. Dzięki niemu dostęp do platformy Piwik PRO Analytics Suite otrzyma każdy zainteresowany bezpieczną analizą ruchu na stronach internetowych i w aplikacjach mobilnych.  Źródło: spółka

Infobip: Został uznany w rankingu Juniper Research został uznany za wiodącego dostawcę usług w dziedzinie wiadomości mobilnych. Źródło: spółka

Glovo, Zipp Mobility: Operator aplikacji kurierskiej i operator hulajnóg elektrycznych uruchomili pilotażowy projekt w Katowicach, który stopniowo planują rozszerzyć o kolejne miasta. Na start kurierzy Glovo mogą skorzystać z preferencyjnych ofert wypożyczenia hulajnóg elektrycznych. Wszystko w imię mobilności oraz ekologii. Źródło: spółka

HP: Firma ogłosiła nowe, oparte na chmurze rozwiązania do zarządzania urządzeniami, które zwiększają produktywność działów IT oraz komfort pracy pracowników. Są to: HP Adaptive Endpoint Management, HP Cloud Endpoint Manager oraz HP Connect dla Microsoft Endpoint Manager. HP zaangażowane jest w rozwój innowacji hybrydowego systemu pracy, tym samym zapewniając organizacjom jeszcze lepsze warunki do pracy zdalnej. Nowe rozwiązania upraszczają i automatyzują zadania związane z zarządzaniem urządzeniami na odległość. Źródło: spółka

Vertiv: Firma została głównym sponsorem sojuszu Sustainable Digital Infrastructure Alliance. Jest to utworzona w 2019 roku sieć non-profit, która zrzesza ponad 65 przedsiębiorstw z Europy i spoza niej. Działa na rzecz wdrażania zrównoważonej infrastruktury cyfrowej do 2030 roku. Należą do niej firmy z całego ekosystemu cyfrowego – od zapewniających dostawy energii i obsługujących centra danych, po operatorów sieci światłowodowych i twórców oprogramowania. Źródło: spółka

Mio: Marka wprowadziła do sprzedaży model Mio MiVue C450 z matrycą Sony premium STARVIS CMOS i funkcją Night Vision Pro, która gwarantuje – jak podano – idealną jakość nagrań niezależnie od pogody czy pory dnia. „MiVue C450 kolejny model z serii 400, która zadebiutowała na rynku w tym roku. To nasza propozycja kamery ze średniej półki, w której Mio łączy bezkompromisowość jeśli chodzi o jakość nagrań, z atrakcyjną dla klienta końcowego ceną. W tym roku planujemy wprowadzić jeszcze jeden model z tej serii” – powiedział Łukasz Tetkowski, marketing & communication head – CEE, DACH, Turkey. Mitac International Corp. Źródło: spółka

Autopay: Za pomocą aplikacji można opłacać już przejazdy na państwowych płatnych drogach. Rozwiązanie zostało właśnie udostępnione dla klientów firmowych. Równocześnie trwają prace nad rozwiązaniem zwanym biletem autostradowym, czyli nad analogiczną opcją dla klientów indywidualnych. Źródło: spółka

Ekstraklasa: Uruchamia nową, rozbudowaną technologicznie platformę będącą źródłem wszystkich niezbędnych informacji dla kibiców rozgrywek ligowych. Nowa odsłona Ekstraklasa.org wraz z zaawansowanym centrum statystycznym będzie w pełni zintegrowana z aplikacją mobilną rozgrywek. Serwis pozycjonuje PKO Bank Polski Ekstraklasę wśród najbardziej zaawansowanych technologicznie lig piłkarskich na świecie. Żródło: ISBtech

(ISBnews/ISBtech)

 

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments