Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora TMT z okresu 9-13 sierpnia br.

BIZNES I FINANSE: RYNEK

Legislacja: Sejm odrzucił część poprawek Senatu do nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji, w tym te zakładające, że postanowienie prezydenta RP, potwierdzające wygaśnięcie kadencji Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, będzie zawierało uzasadnienie. Przywrócił też przepisy, które umożliwiały przerywanie transmisji zawodów sportowych i filmu dla dzieci w celu nadania pojedynczej reklamy oraz sponsorowania audycji dla dzieci.Posłowie przyjęli natomiast poprawkę Senatu, zakładającą uzupełnienie regulacji zawartej w nowelizowanej ustawie o kinematografii w zakresie konieczności uprzedzenia składającego oświadczenie o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Źródło: ISBnews

Legislacja: Sejm przyjął nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji (tzw. LexTVN), zmieniającą zasady przyznawania koncesji podmiotom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), a także polskim spółkom z pośrednim kapitałowym udziałem osób zagranicznych spoza EOG. Za nowelą głosowało 228 posłów, 216 było przeciwnych, a 10 wstrzymało się od głosu. Wcześniej posłowie odrzucili wniosek o odrzucenie noweli w całości, a także kilka poprawek. Źródło: ISBnews

Cyberbezpieczeństwo: Liderem w obszarze cyberbezpieczeństwa są banki (54%), wyprzedzając tym samym firmy technologiczne (31%) oraz wojsko i policję (30%), wynika z badania „Postawy Polaków wobec cyberbezpieczeństwa 2021”, opublikowanego przez Warszawski Instytut Bankowości (WIB) oraz Związek Banków Polskich (ZBP). 86% badanych czuje się bezpiecznie, korzystając z bankowości elektronicznej. W ciągu ostatniego roku wirus utrwalił trend korzystania z różnego rodzaju usług w formie elektronicznej. Dziś, oprócz spraw bankowych i urzędowych (68%), Polacy zastępują wizyty w punktach stacjonarnych zakupami online, w tym odzieży (35%) i sprzętu elektronicznego (23%). W ubiegłorocznym badaniu dane te różniły się nieznacznie: bankowość i sprawy urzędowe – 79% i zakup odzieży – 32%, a dość popularne były także porady i konsultacje medyczne – 26%. Te ostatnie praktycznie wróciły do formuły sprzed pandemii. Źródło: ISBnews

Logistyka: Dla prawie 16 mln Polaków najbliższy punkt odbioru paczki znajduje się w odległości ponad 10 minut pieszo. Same tylko paczkomaty InPost są wciąż poza zasięgiem 20 mln klientów, a w niektórych rejonach klienci muszą przejechać aż 27 km do najbliższego – wynika z raportu Automaty paczkowe i punkty odbioru w Polsce – nowa rzeczywistość świata dostaw opracowanego przez firmę dataplace.ai. Źródło: spółka

E-commerce: Popyt na powierzchnie logistyczne w ciągu trzech kolejnych lat będzie notował dalsze wzrosty, nawet w porównaniu z obserwowanym ostatnio rekordowym poziomem zainteresowania na całym świecie. Jednym z głównych impulsów rozwoju rynku logistycznego jest oczywiście handel online. 71% respondentów regionu EMEA przewiduje znaczny wzrost popytu generowanego przez e-commerce. Wśród krajów europejskich, eksperci w Holandii i Polsce są bardziej optymistyczni co do prognoz popytowych niż respondenci w Niemczech, Francji i Wielkiej Brytanii, wynika z najnowszego raportu JLL The Future of Global Logistics Real Estate. Źródło: spółka

Trendy: Firma Jabra przeprowadziła badanie jakich dźwięków brakowało ludziom najbardziej podczas izolacji związanej z lockdownem. Pierwsza piątka to: Muzyka na żywo na koncertach – 65%; Pluskanie i śmiechy przy basenie – 60%; Odgłosy sztućców i jedzenia w restauracji – 58%; Oklaski w teatrze – 56%; Gwar w barze/pubie – 53%. Jednocześnie ulgę podczas pandemii przyniosła muzyka – 49% osób twierdzi, że słucha teraz muzyki częściej niż przed pandemią. Źródło: ISBtech

Cyberbezpieczeństwo: Rosnące zagrożenie oraz duży spadek w rankingu bezpieczeństwa cybernetycznego – to konsekwencje wzmożonych działań hakerskich skierowanych przeciw polskim użytkownikom i firmom. Krajowe przedsiębiorstwa były atakowane w lipcu średnio 596 razy w tygodniu, głównie przez trojana bankowego Qbot oraz malware Formbook, podają eksperci Check Point Research i ostrzegają przed kolejnymi kampaniami phishingowymi przeprowadzanymi w celu przejęcia dostępu do naszych komputerów. Polska sieć ponownie przeżywa oblężenie cyberataków, co skutkowało spadkiem o 10 pozycji w europejskim rankingu bezpieczeństwa cybernetycznego opracowanym na podstawie raportu Threat Index Lipiec 2021 firmy Check Point Software. W lipcu Polska ulokowała się na 24. pozycji w Europie (w czerwcu była to pozycja 14) i 62 na świecie, uzyskując indeks zagrożeń na poziomie 47,4 punktu. Źródło: spółka

Chmura: Google Cloud wraz z Harris Poll przeprowadził ankietę na temat chmury wśród ponad 1300 liderów z branży usług finansowych.  Badanie przyniosło 5 kluczowych wniosków: Zdecydowana większość firm świadczących usługi finansowe korzysta już z jakiejś formy chmury publicznej. W adopcji chmury w sektorze usług finansowych przodują instytucje z Ameryki Północnej (w USA to 54%, w Japonii 42%, a w Polsce według najnowszej analizy GUS „Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2020 r.”, to tylko 36,6%). Firmy świadczące usługi finansowe korzystają z chmury w coraz bardziej zaawansowanym stopniu, co doprowadzi do migracji do usług chmurowych podstawowych funkcji i systemów tych instytucji. Respondenci bardzo pozytywnie oceniają potencjał chmury w zakresie wspierania operacji biznesowych i zgodności z regulacjami (compliance). Niektóre wyzwania regulacyjne, takie jak złożoność modeli zgodności w sektorze i fragmentaryzacja, stanowią przeszkody dla podmiotów finansowych w pełnej adopcji chmury. Źródło: spółka

Fotowoltaika: Polacy instalują fotowoltaikę przede wszystkim ze względu na oszczędność, ekologię i zabezpieczenie się przed rosnącymi kosztami energii, wynika z tegorocznego „Raportu Oferteo o fotowoltaice”. Instalacje słoneczne montowane w 2021 roku miały moc średnio 5,24 kWp, co pozwala na wyprodukowanie ponad 5 MWh energii rocznie. Wprowadzenie zapowiadanych na 2022 rok zmian w prawie zniechęciłoby do założenia fotowoltaiki co czwartego inwestora. Źródło: spółka

BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI

Agora: Sieć Helios, należąca do Grupy Agora, jest pozytywnie nastawiona jeżeli chodzi o frekwencję w kinach w kolejnych miesiącach, jak i debiuty nowych filmów, poinformował członek zarząd Agory Tomasz Jagiełło. Firma ma nadzieję, że nie dojdzie do ewentualnych zamknięć kin – jak to miało miejsce wcześniej ze względu na oczekiwaną kolejną falę zachorowań. Źródło: ISBnews

Sygnity: Spółka odnotowała 5,56 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. roku finansowego 2020/2021 (trwającego od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021) wobec 8,35 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 8,24 mln zł wobec 10,37 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 48,6 mln zł wobec 42,5 mln zł rok wcześniej.  Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 49,77 mln zł w III kw. roku finansowego 2020/2021 wobec 55,49 mln zł rok wcześniej. Źródło: ISBnews

Agora: Spółka spodziewa się wzrostu przychodów w ujęciu r/r w 2021 r. i rozpoczęcia stopniowej odbudowy wyników finansowych. Źródło: ISBnews

Ailleron: Spółka zawarła umowę z siecią hoteli Bould Group z Arabii Saudyjskiej na wykorzystanie iLumio w 60 hotelach w Arabii Saudyjskiej. Kontrakt dotyczy wdrożenia aplikacji mobilnej iLumio dostępnej na platformach iOS i Android, oraz systemu iLumio CMS przeznaczonego dla obsługi hotelowej, podała spółka. Wartość kontraktu przekracza 10% rocznych przychodów hotelarskiej części spółki. Źródło: ISBnews

Agora: Spółka odnotowała 9,21 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2021 r. wobec 38,59 mln zł straty rok wcześniej. Strata operacyjna wyniosła 27,58 mln zł wobec 53,32 mln zł straty rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 14,7 mln zł w II kw. br.  Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 201,82 mln zł w II kw. 2021 r. wobec 129,53 mln zł rok wcześniej. Źródło: ISBnews

T-Mobile Polska: Operator zanotował 453 mln zł zysku EBITDA AL w II kw. 2021 r. (wzrost o 4,1% r/r) oraz przychody w wysokości 1,58 mld zł (wobec 1,62 mld zł w II kw. ub.r.), przy wzroście przychodów z usług mobilnych o 1,1% r/r, podał operator. Baza klientów w II kw. br. wzrosła o 269 tys. r/r i na koniec czerwca wyniosła 11,29 mln. Źródło: ISBnews

Netia: Spółka odnotowała 12,24 mln zł skonsolidowanego zysku netto w II kw. 2021 r. wobec 14,69 mln zł zysku rok wcześniej.  Zysk operacyjny wyniósł 16,09 mln zł wobec 22,33 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 111,33 mln zł wobec 116,1 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 325,37 mln zł w II kw. 2021 r. wobec 326,69 mln zł rok wcześniej. Źródło: ISBnews

Asbis Enterprises: Spółka odnotowała 15,02 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2021 r. wobec 2,46 mln USD zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 22,57 mln USD wobec 5,45 mln USD zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA sięgnął  23,78 mln USD w porównaniu do 6,48 mln USD rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 680,11 mln USD w II kw. 2021 r. wobec 380,44 mln USD rok wcześniej. Źródło: ISBnews

Asbis Enterprises: Po wynikach za I półrocze spólka potwierdza swoją prognozę finansową na 2021 r., ale nie wyklucza jej zmiany w ciągu najbliższych kilkunastu dni. Spółka spodziewa się także kontynuacji dotychczasowych tendencji wzrostowych na rynkach w przyszłym roku, poinformował członek rady dyrektorów Costas Tziamalis. „Potwierdzamy naszą prognozę na ten rok. Zamierzamy jednak zweryfikować nasze prognozy na 2021 rok i zrobimy to w ciągu 10-15 dni. Nasze zapowiedzi dotyczące wyników zawsze są ostrożne, tak samo postępujemy w przypadku ich aktualizacji. Znając już wyniki I półrocza i obserwując to, co dzieje się w pierwszych tygodniach III kw., postaramy się zweryfikować nasze plany na rok bieżący i ogłosić te zmiany najdalej właśnie w ciągu 15 dni” – powiedział Tzamalis. Źródło: ISBnews

Żabka: Sieć Żabka i Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto, rozwinęły współpracę w oparciu o nowy model, polegający na zintegrowaniu systemów – kasowego Żabki z systemem online Totalizatora Sportowego. Rozwiązanie, które pozwala zagrać w gry Lotto bez użycia Lottomatu, jest dostępne w wybranych sklepach sieci. Źródło: ISBnews

T-Mobile: Spółka komercyjnie uruchomiła 5G na kolejnych 160 stacjach bazowych, co oznacza, że cała sieć 5G operatora obejmuje już ponad 2100 stacji bazowych. „Ponownie część z nowo uruchomionych stacji służy zagęszczaniu zasięgu w miastach w których 5G było dostępne już wcześniej. Dotyczy to przede wszystkim takich miast jak Białystok, Kielce, Lublin, Łódź, Poznań, Radom, Rzeszów czy Tarnów” – podała spółka. Źródło: ISBnews

Creotech Instruments: Rada nadzorcza ponownie powierzyła stanowisko prezesa zarządu Grzegorzowi Bronie, założycielowi i akcjonariuszowi spółki, który dotychczas odpowiadał za obszar rozwoju biznesu. Źródło: ISBnews

Sygnity: Spółka otrzymała 1,3 mln zł dofinansowania od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) na stworzenie rozwiązań IT dla rynku energii. W ramach projektu Sygnity opracuje architekturę dla nowej generacji produktów dla rynku energii, które będą mogły być wdrażane zarówno w każdej chmurze, jak i on-premise. Źródło: ISBnews

Nexera: Spółka podpisała z konsorcjum banków umowę kredytową na łączną kwotę ponad 1 mld zł. Finansowanie zostanie przeznaczone na inwestycje w zakresie rozwoju sieci światłowodowych w regionach Nexery. Nexera otrzyma finansowanie w postaci kredytu inwestycyjnego oraz kredytu odnawialnego. Pozyskane środki pozwolą firmie przekroczyć liczbę 700 tys. adresów, które znajdą się w zasięgu sieci światłowodowej operatora. Lista kredytodawców Nexery obejmuje 5 banków: Europejski Bank Inwestycyjny, Bank PKO BP, Santander, BGK oraz ING.  Źródło: ISBnews

EBI: Europejski Bank Inwestycyjny udzieli Nexerze kredytu do 73 mln euro (325 mln zł ) na projekt infrastruktury Fiber To The Home (FTTH) w pięciu województwach. Kwota kredytu udzielonego przez EBI umożliwi podłączenie do szybkiego Internetu około 530 tys. gospodarstw domowych oraz 1 400 szkół i jednostek edukacyjnych na słabiej zaludnionych obszarach pięciu województw: warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, łódzkiego oraz świętokrzyskiego. Projekt otrzymał wsparcie w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji  Strategicznych. Źródło: ISBnews

InPost: Spółka rozpoczęła współpracę z Provemą, dostawcą aplikacji finansowej oferującej płatności mobilne, szybkie przelewy i multizadaniową portmonetkę. Provema, której aplikacja przekroczyła 100 tys. użytkowników, udostępni szybkie nadania przesyłek InPostu.  Źródło: ISBnews

Spyrosoft: Skonsolidowane przychody Grupy Spyrosoft w II kw. 2021 r. wyniosły 39,1 mln zł, o 49% więcej r/r niż przed rokiem. Ich poziom był o 10% wyższy w porównaniu z I kw. 2021 r. Spółka pozyskała w tym okresie 18 nowych klientów i zatrudniła 79 nowych specjalistów. Z powodu rosnącego popytu, Grupa widzi długofalowo możliwość zwiększania stawek za świadczone usługi. Źródło: spółka

DO OK: Spółka wypracowała  5,58 mln zł przychodów netto ze sprzedaży w I poł. br., co stanowi wzrost o 11% r/r. Jednocześnie, w raportowanym okresie DO OK zwiększyło koszty działalności operacyjnej, co wpłynęło na wynik netto spółki.Spółka prognozuje, że odnotuje w trzecim i czwartym kwartale 2021 r. zwroty z realizowanych obecnie projektów, w szczególności z kontraktów z klientami z  Danii, Norwegii, Holandii i Estonii. Źródło: spółka

Platige Image: Grupa zanotowała łączne przychody ze sprzedaży w wysokości 26 365 tys. w II kw. (wzrost o 23% r/r)  Zysk EBITDA Grupy wyniósł 2 610 tys. w porównaniu z 3 778 tys. w ubiegłym roku. Od początku roku Grupa osiągnęła przychody w wysokości 46 516 tys. zł. – o 14% więcej niż w ubiegłym roku a zysk EBITDA za pierwsze półrocze wyniósł 4 025 tys zł. Źródło: spółka

Plantwear: Spółka zamknęła II kw. 2021 r., wypracowując 2 072 tys. zł przychodów, a w całym I półroczu br. ponad 4,4 mln zł. Sprzedaż w II kwartale spadła o 5% r/r, a wynik netto wyniósł -141 tys. zł. Jest to spowodowane m.in. chwilową utratą dostępu do kont reklamowych marek spółki oraz dodatkowymi kosztami związanymi z optymalizacją wewnętrznych struktur. Źródło: spółka

Nokia: Zwiększy elastyczność firmowych praktyk w następstwie pandemii COVID-19. Zaktualizowane wytyczne, które będą dotyczyć wszystkich pracowników firmy, mają wejść w życie 1 stycznia 2022 r. Zapewnią one pracownikom możliwość pracy zdalnej do trzech dni w tygodniu, firma zwiększy także wsparcie dla elastycznych godzin pracy oraz pracy w pełni wirtualnej. Dotychczasowa polityka Nokii w związku z COVID-19 dotycząca pracy z domu obowiązuje na całym świecie do końca 2021 roku.  Źródło: ISBtech

Graphcore: Producent systemów obliczeniowych do sztucznej inteligencji (AI) z siedzibą główną w Wielkiej Brytanii, zapowiada otwarcie swojego pierwszego biura w Polsce. Gdański ośrodek inżynieryjny będzie miejscem pracy największego zespołu deweloperów oprogramowania Graphcore poza siedzibą główną w Wielkiej Brytanii. Źródło: ISBtech

Transition Technologies: Platforma LUXtrade, wspierająca procesy biznesowe m.in. w handlu energią elektryczną, jako pierwsza w Polsce otrzymała certyfikację na giełdzie Nord Pool w zakresie obsługi rynku IDM (Intraday Market). To oficjalne partnerstwo zawarte w zgodzie z ISV (Independent Software Vendor) poprzedzone zostało testami gwarantującymi bezpieczeństwo korzystania z nowej formy handlu energią.  Źródło: ISBtech

TikTok: Uruchomił polskie Centrum Bezpieczeństwa, odświeżając przy tym poprzednią wersję dostępną do tej pory także na innych rynkach. Zaktualizowane Centrum Bezpieczeństwa zawiera nowe przewodniki oraz narzędzia wspierające bezpieczeństwo cyfrowe wśród nastolatków. Jego głównym celem jest pomoc rodzicom w zrozumieniu, jak działa TikTok i z jakich narzędzi mogą korzystać, aby stworzyć bezpieczną przestrzeń dla młodszych użytkowników platformy. Źródło: ISBtech

Lenovo:  Spółka podwoiła dochód netto przed opodatkowaniem do 650 mln USD w I kw. roku obrotowego 2021/2022, a dochód netto zwiększył się ponad dwukrotnie (wzrost o 119%); marża zysku netto osiągnęła poziom 2,8%, najwyższy od wielu lat. W I kw.  przychody Grupy nadal rosły, osiągając poziom 16,9 mld USD, co oznacza wzrost o 27% r/r. Lenovo zwiększyło wydatki na badania i rozwój w I kw. r. obr. o 40% r/r i zamierza dalej inwestować w innowacje oraz podwoić swoje nakłady na badania i rozwój w ciągu najbliższych trzech lat.  Źródło: spółka

TenderHut: Wypracował 28,3 mln zł przychodów ze sprzedaży  w I poł. br. (29% więcej r/r), przy 3,9 mln zł EBITDA (10% więcej r/r) i zysku z działalności operacyjnej na poziomie 3,1 mln zł (4% więcej r/r). Na osiągnięte wyniki wpłynęły głównie nowe i kontynuowane kontrakty oraz strategia inkubowania i akcelerowania własnych idei w obszarze IT.  Źródło: spółka

Siemens Polska: Daniela Armano-Wallner, wcześniej dyrektor finansowa w Siemens Slovakia, weszła w skład zarządu Siemens Polska, obejmując stanowisko CFO.  Źródło: spółka

Związek Pracodawców Usług IT – Software Development Association Poland (SoDA): Do grona członków Prezydium Rady Dyrektorów dołączył Paweł Pustelnik. Dyrektor zarządzający Future Processing, w ramach pełnionej przez najbliższe dwa lata funkcji chce koncentrować się na zagadnieniach związanych z wykorzystaniem szansy jaką dla krajowych firm IT mogą stać się programy związane z cyfryzacją UE oraz wzmocnieniu wizerunku polskiego sektora technologicznego za granicą. SoDa zrzesza obecnie już 133 polskie przedsiębiorstwa technologiczne, których łączny obrót to 1,5 mld złotych, zatrudniających ok. 21 tys. pracowników. Źródło: spółka

Linkhouse: W ubiegłym roku przychody platformy zwiększyły się o 102% do 10,9 mln zł, a zysk w tym samym okresie z 0,3 mln zł do 1,8 mln zł. Ambitne prognozy kontynuacji wzrostów znajdują potwierdzenie w opublikowanych właśnie wynikach za I półrocze 2021, w którym firma zanotowała 8,9 mln zł przychodu i 1,74 mln zł zysku, co oznacza odpowiednio 93% i 98% wzrostu w porównaniu do I półrocza 2020. Źródło: spółka

Netwise: Przychody ze sprzedaży za II kw. wynosiły 4,626 mln zł. Zysk netto osiągnął wartość 857 tys. zł. Źródło: spółka

Platige Image: W II kw. grupa zrealizowała łączne przychody ze sprzedaży w wysokości 26 365 tys. zł, o 23% r/r. Zysk EBITDA wyniósł 2 610 tys. zł w porównaniu z 3 778 tys. w ubiegłym roku. Od początku roku Grupa osiągnęła przychody w wysokości 46 516 tys. zł, o 14% więcej r/r , a zysk EBITDA za pierwsze półrocze wyniósł 4 025 tys zł. „Drugi kwartał bieżącego roku, z uwagi na pandemię znów okazał się wyzwaniem dla naszej firmy jak i dla całego sektora. Szczególnie jeśli chodzi o sytuację w reklamie czy eventach. Jednocześnie widzimy dobrą koniunkturę na rynku animacji. Zrealizowaliśmy kilka ważnych projektów w tym czasie m.in. kolejne animacje do trzeciego i czwartego sezonu „Call of Duty: Black Ops Cold War & Warzone”. Dalej konsekwentnie realizujemy przyjętą strategię  i dążenie do modelu hybrydowego łączącego działalność w dotychczasowych obszarach usług serwisowych, z rozwojem projektów własnych  w zakresie produkcji gier komputerowych oraz developmentu filmowego – powiedział Karol Żbikowski, prezes Platige Image. Źródło: spółka

Microsoft: Piotr Grzywacz dołączył do zarządu polskiego oddziału jako dyrektor kanału partnerskiego (Global Partner Solution Lead). Będzie odpowiedzialny za współpracę z polskimi Partnerami Microsoft na rzecz wsparcia klientów firmy w ich drodze ku cyfrowej transformacji i rozwoju Polskiej Doliny Cyfrowej. Źródło: spółka

Schneider Electric: Przedstawił wizję „Zrównoważonego Domu Przyszłości”, bazując na inteligentnych rozwiązaniach dostępnych na rynku pod marką Wiser. Domowy monitor energii Wiser Energy™ pozwala mierzyć zużycie energii elektrycznej dla każdego urządzenia w domu bez konieczności montowania przy nim osobnego czujnika. Uczenie maszynowe systemu wykrywa unikalny „podpis elektryczny” każdego urządzenia, a następnie śledzi go przy każdym włączeniu i wyłączeniu. Aplikacja pozwala też m.in. wykryć każde nieefektywne zużycie energii i wyeliminować je oraz zoptymalizować działanie mikroinstalacji fotowoltaicznej (PV). Dzięki integracji inteligentnych systemów sterowania poborem energii, Wiser pozwala właścicielom domów na dalszą optymalizację zużycia prądu wytwarzanego w panelach PV np. poprzez automatyzację ładowania akumulatorów pojazdów elektrycznych, uruchamiania podgrzewacza ciepłej wody czy inteligentnej kontroli pozostałych tego typu systemów działających w domu. Źródło: ISBtech

GIEŁDA, EMISJE, M&A

Pointpack: Spółka przewiduje debiut na rynku głównym GPW w II poł. br., liczy na utrzymanie w 2021 r. tempa wzrostu, zarówno pod względem sprzedaży, jak i zysków. Źródło: ISBnews

Millennials VC: Fundusz zakończył emisję akcji w formie crowdfundingu, w której pozyskał 3,5 mln zł. Równolegle pozyskał 2,8 mln zł w drodze emisji skierowanej do inwestorów profesjonalnych, inwestujących co najmniej 100 tys. euro. Fundusz planuje złożyć dokumenty o wprowadzenie akcji na NewConnect do końca roku. Źródło: ISBnews

Netia: Akcjonariusze zdecydują 8 września br. o wycofaniu z obrotu akcji spółki dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym, wynika z projektów uchwał na nadzwyczajne walne zgromadzenie. Źródło: ISBnews

Escola: Spółka pozyskała 2,2 mln zł od 102 inwestorów w ofercie publicznej akcji. Pozyskane środki spółka przeznaczy m.in. na akwizycje spółek z branży IT, rozwój posiadanych produktów własnych i stworzenia nowych produktów cyfrowych. Średni zapis na akcje spółki w ofercie publicznej wyniósł 21,5 tys. zł. Escola w 2022 r. chce zadebiutować na NewConnect, a w perspektywie trzech lat przenieść notowania akcji na rynek główny GPW. Źródło: ISBnews

Thorium Space: Spółka zamierza przeprowadzić kolejne rundy finansowania – jesienią tego roku rozważana jest prywatna runda finansowania w celu pozyskania od 3 do 5 mln zł. Thorium Space pracuje nad projektami technologicznymi o łącznej wartości ponad 90 mln zł. „Naszym długoterminowym celem jest budowa satelitów telekomunikacyjnych i umieszczenie ich na orbicie geostacjonarnej. Szacujemy, że koszt budowy satelity SmallGEO, który wystarczy dla kraju wielkości Polski, to maksymalnie 50 mln euro. Dzięki takiemu urządzeniu będziemy mogli zapewnić łączność krytyczną oraz usługi komercyjne, co pozwoliłoby na większą niezależność Polski w przestrzeni kosmicznej” – powiedział prezes Paweł Rymaszewski. Źródło: ISBnews

Emplocity: Spółka rozpoczęła 10 sierpnia pierwszą transzę emisji akcji serii B skierowaną do indywidualnie oznaczonych inwestorów, zaś 17 sierpnia br. na platformie CrowdConnect.pl wystartuje druga transza oferty publicznej. Cena za jedną akcję została ustalona na 30,25 zł co oznacza, że łącznie spółka chce pozyskać do 3 mln zł. Źródło: ISBnews

Transition Technologies MS: Spółka rozważa wejście na rynek główny warszawskiej giełdy, poinformował ISBtech prezes Sebastian Sokołowski. Firma myśli także o akwizycjach i monitoruje rynek zagranicznych firm outsourcingu IT. „Analizujemy różne opcje dalszego rozwoju. Wejście na GPW jest jedną z rozważanych przez nas możliwości” – powiedział ISBtech Sokołowski. Źródło: ISBnews

Bridge Solutions Hub: Zakończył emisję nowych akcji w ramach kampani crowdfundingowej. W jej efekcie udało się pozyskać 87 inwestorów, którzy zainwestowali w spółkę łącznie 916 540 zł. Obecnie zarząd spółki prowadzi czynności mające na celu dopuszczenie akcji do obrotu na rynku Newconnect. Dalsze działania spółki będą koncentrowały się przede wszystkim na zwiększeniu skali akwizycji użytkowników aplikacji Wpadaj.pl (zarówno salonów oraz szukajacych usług tychże salonów) oraz rozwoju (development kodu, UI oraz UX design) funkcjonalności silnika kalendarza/modułu CRM Wpadaj.pl. „Nasze plany wejścia na NewConnect są absolutnie aktualne. Właśnie rozpoczęliśmy działania w tym kierunku. Debiut planujemy między IV kw. 2021, a I kw. 2022″ – wyjaśnia Paweł Cylkowski, prezes BSHub. Źródło: spółka

Nexera: Może być zainteresowana przejęciem sieci budowanych w ramach projektów POPC przez Tauron. Grupa Tauron buduje przy udziale dotacji z POPC 5,5 tys. kilometrów światłowodów i 172 węzły dostępowe. Sieć ma objąć ponad 205 tys. gospodarstw domowych do końca marca 2022 roku. Źródło: Trigon

OVHcloud: Ogłosił przejęcie BuyDRM, amerykańskiej firmy specjalizującej się w tworzeniu technologii zabezpieczeń do zarządzania prawami cyfrowymi (DRM). Zarówno cały zespół BuyDRM oraz jego założyciele dołączyli do Grupy OVHcloud, aby wspólnie zająć się tworzeniem rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa. Pozwoli to na wspólne opracowanie zaawansowanych i innowacyjnych rozwiązań, które pomogą klientom OVHcloud we wdrażaniu technologii chmurowych. Źródło: spółka

 

PRODUKTY, WDROŻENIA, INNE

Zalando: Spółka uruchomiła w Polsce płatności odroczone, które pozwalają na odroczenie płatności za zakupy do 30 dni liczonych od momentu wysłania zamówienia. Źródło: ISBnews

BŚ/PARP: Około 50% polskich firm nie stosuje podstawowych technik usprawniających zarządzanie firmą, takich jak miesięczny pomiar realizacji celu sprzedażowego, regularny marketing czy przyznawanie awansów tylko na podstawie zasług lub efektywności, wynika z 4. edycji badania „COVID-19 Business Pulse Survey – Polska”, zrealizowanego w czerwcu i lipcu br. przez Bank Światowy, we współpracy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Polskie firmy powinny mocniej skupić się na poprawie kompetencji i praktyk zarządczych menedżerów. Takie działania mogłyby poprawić konkurencyjność przedsiębiorstw. Źródło: ISBnews

InPost: Firma wprowadziła do użytku brukową kostkę antysmogową przy wszystkich nowo posadowionych Paczkomatach w miastach partnerskich programu Green City – Sopocie, Rzeszowie, Łodzi, Krakowie, Kielcach, Wałbrzychu, Częstochowie i Zielonej Górze. Do końca roku program obejmie kilkadziesiąt miast w Polsce. Źródło: ISBnews

PGNiG Obrót Detaliczny: Spółka z Grupy Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) – we współpracy ze startupem BitPeak z Centrum Startupowego InnVento, przygotowuje pilotażowy projekt aplikacji LeadGen – prototyp symulatora modelu nasłonecznienia i oceny zapotrzebowania na docelową moc instalacji fotowoltaicznej. Oprogramowanie zbierze kluczowe parametry dla rozwiązań fotowoltaicznych, jak położenie nieruchomości, nasłonecznienie, wysokość budynków oraz zbada jakość powietrza. Aplikacja LeadGen będzie stosowana w ramach programu „Fotowoltaika dla domu”, podała spółka. Źródło: ISBnews

7N: Niemal 1/3 polskich programistów i innych osób z branży IT optuje za tym, by przez ok. 90% czasu pracować zdalnie, wynika z badania firmy 7N. W Polsce przed pandemią w tym trybie pracowało 29% badanych konsultantów IT, podczas gdy w Danii było to 3%, a w Indiach 5%.Przed lockdownem 27% respondentów z Polski pracowało w formie hybrydowej (łącząc pracę z biura i z domu), a 43% w tej samej lokalizacji co pozostali członkowie zespołu. W Danii odsetek osób pracujących w biurze wynosił 56% a w Indiach – 68%. Z kolei praca hybrydowa była przed lockdownem najbardziej popularna wśród Duńczyków – wybierało ją 41% konsultantów IT.  Źródło: ISBnews

PKO BP: Bank wprowadza kolejne rozwiązania, które pomagają klientom biznesowym zarządzać firmą zdalnie. Przedsiębiorcy mogą teraz otworzyć rachunek pomocniczy dla firmy w serwisie iPKO lub aplikacji IKO. Z kolei w nowej zakładce w iPKO „Biała lista VAT” będzie można archiwizować wyniki weryfikacji kontrahentów i pobrać z nich raport.  Źródło: spółka

Lenovo:  Światowy producent komputerów osobistych i lider technologiczny Lenovo dołącza do grona firm zrzeszonych w Związku Cyfrowa Polska. „Wspólnie z Lenovo będziemy szerzyli ideę szeroko pojętej transformacji cyfrowej oraz prowadzili działania na rzecz edukacji firm z zakresu wykorzystywania nowoczesnych technologii” – zapowiada prezes Związku Michał Kanownik. Źródło: spółka

Alior Bank: Voicebot InfoNina wspomaga klientów Alior Banku już od pół roku, co znacznie wpłynęło na usprawnienie obsługi. Aktualnie prawie 10% wszystkich klientów kontaktujących się z Infolinią Alior Banku rozmawia wyłącznie z InfoNiną. Bank stale dodaje nowe umiejętności oraz rozszerza zakres i tematykę spraw, które mogą być podejmowane przez voicebota – bez konieczności rozmowy z doradcą. Teraz są to także informacje o produktach i usługach. Źródło: spółka

Polkomtel: Klienci Plusa mogą już podpisywać w punktach sprzedaży umowy w formie elektronicznej, za pomocą podpisu składanego na tablecie. Usługa dostępna jest w wybranych punktach sprzedaży operatora, a od września planowane jest jej wprowadzenie w salonach w całej Polsce. Operator uruchomił również usługę eSIM (będzie dostępna dla klientów w najbliższych dniach), czyli cyfrową wersję karty SIM. Źródło: spółka

Santander Bank Polska: Udostępnił konto firmowe i walutowe na selfie. W banku można otworzyć Konto Select, Konto Firmowe Godne Polecenia oraz Konto24 Walutowe prowadzone w EUR, USD lub GBP z potwierdzeniem tożsamości za pomocą zdjęć. Uprości to proces otwierania rachunku dla kolejnych grup klientów banku. Źródło: spółka

Asbis: Marka Canyon, której właścicielem Asbis Enterprises Plc, zostanie sponsorem Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej w sezonie 2021/2022. W ramach współpracy Mazowiecki ZPN otrzyma nowoczesny sprzęt IT, który będzie wykorzystywany w trakcie szkoleń, kursów i warsztatów. Marka Canyon pojawi się natomiast w rozgrywkach ligowych zespołów zrzeszonych w MZPN, zapewni też nagrody w rozgrywkach zespołowych i indywidualnych, w których zostanie sponsorem tytularnym. Źródło: spółka

PURO Hotels: Wdrożył narzędzia firmy WEBCON, służące robotyzacji wewnętrznych procesów biznesowych sieci. Źródło: ISBtech

Ailleron: Zawarł umowę z siecią hoteli Bould Group z Arabii Saudyjskiej na wykorzystanie iLumio w 60 hotelach w Arabii Saudyjskiej. Kontrakt dotyczy wdrożenia aplikacji mobilnej iLumio dostępnej na platformach iOS i Android, oraz systemu iLumio CMS przeznaczonego dla obsługi hotelowej. To rekordowy kontrakt w obszarze HotelTech w historii Ailleron, a jego wartość przekracza 10% rocznych przychodów hotelarskiej części spółki. Źródło: ISBtech

Vee: Lider hostów głosowych w Polsce, podpisał umowę z Grupą Neuca. Zgodnie z umową hosty głosowe Vee będą realizowały procesy dedykowane pacjentom jednej z kluczowych spółek z Grupy Neuca – obsługując wybrane połączenia przychodzące i wychodzące. W I połowie 2021 r. hosty Vee obsłużyły rekordowe 1,19 mln minut rozmów w ramach działań dla klientów globalnych, jak i ogólnopolskich korporacji, a obecnie realizowane trzy duże projekty mogą nawet potroić wskaźnik MCP na przełomie roku. Źródło: ISBtech

Fortinet: Rozszerzył ofertę o usługę FortiTrust, która dołączyła do innych usług bezpieczeństwa FortiCare i FortiGuard. FortiTrust Access umożliwia wdrożenie w przedsiębiorstwach mechanizmu ograniczonego zaufania podczas dostępu do sieci (ZTNA), z licencjami przypisanymi do poszczególnych użytkowników. Metoda ta ma kluczowe znaczenie dla utrzymania spójnej ochrony współczesnych hybrydowych i wysoce rozproszonych sieci. Źródło: spółka

SAS: Globalny dostawca technologii analitycznych i AI został uznany za lidera wśród dostawców rozwiązań do zarządzania ryzykiem modeli w najnowszym raporcie Chartis RiskTech Quadrant for Model Risk Management. Wśród 26 narzędzi ocenianych przez analityków firmy Chartis, SAS uzyskał wysoką punktację we wszystkich kategoriach, w tym między innymi w zakresie zarządzania modelami, zarządzania danymi, technik wizualizacji wyników analiz i jakości raportów. W 2021 roku SAS został również sklasyfikowany jako lider w raporcie Chartis RiskTech Quadrant for Enterprise Fraud Solutions, co potwierdza silną pozycję firmy jako dostawcy innowacyjnych rozwiązań dla sektora finansowego. Źródło: spółka

Daftcode: Zrealizował techniczną stronę platformy do rezerwacji restauracyjnych Restaurant Club i odpowiada za rozwój gastronomicznego biznesu w świecie digital.  Źródło: ISBtech

braf.tech: Polska spółka IT stworzyła aplikację whiblo, umożliwiającą bezpieczne i anonimowe zgłaszanie nieprawidłowości w organizacjach. To nowoczesne narzędzie zachęca pracowników do tworzenia lepszego środowiska pracy, a firmy i instytucje wspiera w spełnieniu wymogów prawnych dyrektywy UE o ochronie sygnalistów. Źródło: ISBtech

Autopay: Dzięki podjęciu współpracy z firmą NaviParking ponad 500 tys. zarejestrowanych użytkowników Autopay może automatycznie opłacić wjazd na kolejne parkingi zamknięte. Wspólne rozwiązanie działa już na parkingu Novotel Warszawa Centrum, oferującym ponad 700 miejsc parkingowych. „Dzięki współpracy z NaviParking bazę miejsc parkingowych, które można automatycznie opłacić za pomocą Autopay, poszerzamy o kolejne 720 miejsc, oferując naszym użytkownikom prawie 6500 miejsc parkingowych na terenie całej Polski, a to dopiero początek” – mówi Robert Mikoś, Product Manager w Autopay Mobility. Źródło: ISBtech

Plus: Klienci  mogą już podpisywać w punktach sprzedaży umowy w formie elektronicznej, za pomocą podpisu składanego na tablecie. Usługa dostępna jest w wybranych punktach sprzedaży operatora, a od września planowane jest jej wprowadzenie w salonach w całej Polsce. W najbliższym czasie operator uruchomi również usługę eSIM, czyli cyfrową wersję karty SIM. Nowoczesna technologia eSIM pozwoli na korzystanie z usług telekomunikacyjnych bez konieczności posiadania fizycznej karty SIM. Zarówno podpis elektroniczny, jak i eSIM to łatwe i wygodne rozwiązania dla klientów, wprowadzane w ramach obecnych zmian w całej Grupie Polsat Plus.  Źródło: ISBtech

ZPTS Poliuretany: Firma przeniosła biznes do chmury Microsoft. Przedsiębiorstwo zmigrowało do Azure całe środowisko IT, rezygnując z fizycznej infrastruktury, a także wdrożyło Microsoft 365 oraz Azure Virtual Desktop, aby umożliwić zdalną współpracę pracownikom biurowym. Kompleksowa transformacja okazała się receptą na modernizację infrastruktury technologicznej bez konieczności inwestycji we własny sprzęt i oprogramowanie, a także zapewniła zgodność z przepisami i licencjami. Źródło: spółka

Epson: Dostawca robotów SCARA, wspólnie z firmą Economa Engineering wprowadził urządzenie, które zapewnia poprawę bezpieczeństwa wspólnej pracy ludzi i robotów Scaraflex – poszycie ochronne napełnione powietrzem, z funkcją wykrywania kolizji, otaczające roboty Epson SCARA. Zawiera urządzenie do monitorowania, które pilnuje, aby robot nie przekraczał wstępnie określonej bezpiecznej prędkości, oraz pozwala ludziom pracować bliżej robotów bez konieczności stosowania barier bezpieczeństwa i innych zewnętrznych środków ochronnych. Źródło: spółka

Bolt Driver: Aplikacja dla kierowców, którzy chcą rozpocząć pracę w Bolt, została zintegrowana z Huawei Mobile Services i jest dostępna w AppGallery zarówno dla najnowszych urządzeń Huawei opartych o HMS, jak i starszych modeli z GMS. Aplikacja Bolt Driver, pobrana na smartfony z HMS, wykorzystuje Petal Maps jako narzędzie dostępu do map i nawigacji, z opcją personalizacji ustawień zgodnie z wymaganiami użytkownika.  Źródło: spółka

Mobile Industrial Robots: Wprowadził na rynek MiR600 i MiR1350, autonomiczne roboty mobilne o udźwigu do 600 i 1350 kg. MiR600 i MiR1350 są przeznaczone do transportu ciężkich materiałów i palet w trudnych warunkach w zakładach produkcyjnych, magazynach i centrach logistycznych. Są pierwszymi na rynku robotami AMR o stopniu ochrony IP52 – ich komponenty są chronione i mogą tolerować kurz oraz krople wody. Źródło: ISBtech

DanAds: Nowa na polskim rynku platforma oferuje możliwość zwiększania przychodów dla wydawców i właścicieli serwisów internetowych przez sprzedaż powierzchni reklamowej w modelu samoobsługowym. Technologię wykorzystują tacy gracze jak Tripadvisor, Expedia/Trivago, Bloomberg Media, Reach. Partnerem i lokalnym przedstawicielem DanAds w Polsce została agencja Looksoft Advertising. Dzięki DanAds wydawcy będą mogli sprzedać więcej powierzchni reklamowej, a także zwiększyć swoją marżę, obsługując większą liczbę reklamodawców. Źródło: spółka

(ISBnews/ISBtech)

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments