Adam Guz, prezes Raen

Adam Guz, prezes Raen, w rozmowie z ISBtech o planach rozwojowych w skali międzynarodowej, umowie z Cobra i szykowanej emisji akcji. 

Na giełdzie jest dużo spółek działających w branży OZE, jak chcecie się wyróżnić i zwrócić na siebie uwagę inwestorów?

Mimo dużej reprezentacji firm z szeroko rozumianej branży OZE, w mojej ocenie nie ma na giełdzie spółek o podobnym profilu. Grupa Raen pełni funkcję platformy łączącej kapitał pochodzący od inwestorów, głównie zagranicznych, z projektami OZE w Polsce. Głównym obszarem naszej działalności jest więc rozwój wielkoskalowych projektów farm fotowoltaicznych obejmujący przygotowanie, projektowanie oraz doprowadzenie do etapu ready to build, czyli gotowych do budowy.

Obecnie w trakcie przygotowania mamy już projekty dla francuskiej grupy Engie, greckiej METKA oraz hiszpańskiej Grupo Cobra łącznie na 1,6 GW, które zlokalizowane są w województwach mazowieckim, warmińsko – mazurskim, lubuskim oraz zachodniopomorskim. W ramach tych projektów odnotowaliśmy już przychody z osiągnięcia kamieni milowych, a kolejne kamienie milowe z niektórych projektów będą osiągnięte i rozliczone jeszcze w tym roku. Rozpoczęliśmy też prace przy projektach dla kilku dużych międzynarodowych podmiotów takich jak: Canadian Solar czy Mercer Solar, gdzie mamy już zawarte umowy o współpracy, ale jesteśmy jeszcze przed rozpoczęciem realizacji konkretnych projektów. Mamy także podpisany list intencyjny z niemiecką firmą Goldbeck Solar.

Jak spółce udaje się pozyskiwać zagranicznych partnerów, czy w najbliższym czasie możemy spodziewać się umów z nowymi podmiotami z którymi dotychczas nie pracowaliście?

Kluczem do osiągnięcia naszej pozycji wśród zagranicznych inwestorów jest wieloletnie doświadczenie członków zespołu. Można powiedzieć, że jest to jeden z największych wyróżników Raen na rynku. Mamy kontakt i stałe relacje z ponad 100 zagranicznymi podmiotami. Z częścią już działamy, z innymi prowadzimy rozmowy o potencjalnej współpracy i tego jakie projekty moglibyśmy im dostarczyć na polskim rynku, szukamy też oczywiście partnerów w Polsce.

Znamy oczekiwania poszczególnych inwestorów dlatego w zależności od projektu jaki pojawia się na rynku wiemy do kogo warto się odezwać i do czyjego portfela będzie on potencjalnie najlepiej pasował. To daje nam dużą przewagę nad konkurencją i zwiększa elastyczność działania nawet przy trudniejszych projektach farm fotowoltaicznych.

Nasza strategia zakłada zwiększenie portfela umów na rozwój projektów OZE do około 3 GW na koniec 2025 r. Jesteśmy zdeterminowani aby osiągnąć ten cel i ostatnie umowy z hiszpańską Grupo Cobra, jednym z liderów branży OZE na świecie, pokazują, że jesteśmy na dobrej drodze do jego realizacji.

Jak ostatnia umowa z Cobra przełoży się na przychody i wyniki spółki?

Umowa z Cobra składa się z dwóch elementów: umowie JV na mocy której Raen staje się 20% udziałowcem projektu rozwoju farmy fotowoltaicznej w gminie Dobra w województwie zachodniopomorskim oraz świadczenia usług deweloperskich (DSA). Wartość umowy DSA nie została ujawniona, będziemy rozpoznawać przychody stopniowo w miarę realizacji kolejnych kamieni milowych, przy czym największe wynagrodzenie będzie związane z uzyskaniem warunków przyłączenia do sieci oraz pozwolenia na budowę.

Zakładamy, że ten etap prac może zająć 2-3 lata. Co warte podkreślenia rozliczenie każdego kamienia milowego, w tej oraz w innych umowach DSA jakie podpisujemy, wiąże się z wygenerowaniem marży dla Grupy Raen. Zakładamy, że pierwszy kamień milowy z umowy z Cobra zostanie rozliczony w 2024 roku.

Na jakim etapie jest rozwój rozwiązań do magazynowania energii?

Naszym podstawowym celem jest rozwój głównej działalności, ale chcemy również zoptymalizować proces dywersyfikacji strumienia przychodów. Naturalne w tej sytuacji są plany poszerzenia zakresu usług Grupy o generalne wykonawstwo projektów OZE, produkcję energii elektrycznej czy o zarządzanie i obrót energią elektryczną na mocy umów bilateralnych i działanie jako pośrednik obrotu energii elektrycznej. Aktualnie stan prawny w Polsce nie pozwala jednoznacznie ocenić opłacalność klasycznych rozwiązań bateryjnych, stąd obserwujemy aktywnie rynek i planowane zmiany na rynku energii w Polsce.

Analizujemy także na bieżąco projekty pod kątem potencjalnej realizacji BESS w Polsce. Wspieramy rozwój innowacyjnej technologii RealCarbonTech, która ma za zadanie pomagać w magazynowaniu energii w postaci zielonego metanolu w instalacjach typu off-grid, czyli bez konieczności podłączania farm fotowoltaicznych lub wiatrowych do systemu energetycznego. Ze względu na ograniczenia sieci elektroenergetycznej rozwiązania magazynowania energii będą zyskiwać na znaczeniu.

Walne zdecydowało o emisji akcji, ile chcecie pozyskać, kiedy i na co zostaną przeznaczone środki?

Potrzeby inwestycyjne wynikające z przyjętej strategii rozwoju na lata 2023 – 2025 będą finansowane zarówno ze środków własnych na bieżąco generowanych przez działalność Raen, finansowania bankowego jak też z rozważanej przez nas emisji akcji. Zgoda WZA umożliwia emisję do 30 mln akcji. Przygotowujemy się do transakcji, potrwa to jeszcze co najmniej kilka miesięcy. Ostateczna data rozpoczęcia oferty jest uzależniona od sprzyjających warunków rynkowych. Naszym celem jest maksymalizacja wpływów z potencjalnej transakcji, które pozwolą wspierać rozwój Grupy Raen.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments