Mateusz Juroszek, współkontrolujący Betplay Capital – polską, rodzinną spółkę inwestycyjną i członek Rady Dyrektorów GiG Media wchodzącą w skład Gaming Innovation Group (GiG), w komentarzu o planach inwestycyjnych.

Od wielu lat zarówno ja oraz moja rodzina jesteśmy zaangażowani kapitałowo i operacyjnie w rozwój Gaming Innovation Group. Jesteśmy inwestorami wyspecjalizowanymi w sektorze iGaming. Widzimy, że przed GiG są bardzo duże perspektywy rozwoju. W związku z tym ostatnio podwyższyliśmy nasz udział w akcjonariacie do ponad 15%. Na przestrzeni ostatnich dni dokonaliśmy kolejnych transakcji zakupu akcji spółki. Będziemy dalej dążyć do umacniania się na pozycji największych akcjonariuszy GiG, by osiągnąć poziom ok. 25-30%.

Przed GiG finalizacja procesu podziału na dwa niezależne podmioty – platformy z rozwiązaniami dla operatorów oraz mediów i afiliacji. To kluczowy projekt, który pozwoli zespołom skoncentrować się na wzrostach w zakresie ich wyspecjalizowanych kompetencji. Spółki będą mogły pracować efektywniej, w tym skuteczniej generować wartość dla akcjonariuszy.

GiG opublikował rekordowe wyniki za Q1 2024 naszym celem będzie teraz podtrzymanie efektywności i rentowności biznesu. Dążymy do organicznego wzrostu, ale przyglądać się będziemy również celom akwizycyjnym – szczególnie, że mamy bardzo dobre doświadczenia w tym zakresie po zakupie AskGamblers oraz KaFe Rocks.

Mamy silną pozycję w Europie. Nasz wzrok kierujemy więc na obie Ameryki, w tym też na LatAm, gdzie ostatnio rynki przechodzą zmiany regulacyjne. Będziemy dążyć do zwiększenia udziałów w USA, to niezwykle atrakcyjny, ale i konkurencyjny rynek. Wierzę, że moje doświadczenie zarówno jako inwestora, jak i zarządzającego największą firmą bukmacherską w Polsce, przyczyni się do jeszcze szybszego i efektywniejszego skalowania biznesu GiG Media. To w tej spółce zostałem powołany do składu Rady Dyrektorów.

Gaming Innovation Group jest w trakcie podziału, w wyniku którego powstaną dwie oddzielne wyspecjalizowane firmy – pierwsza odpowiedzialna za platformę oraz rozwiązania dla bukmacherów, druga za media i afiliację. Mateusz Juroszek ma dołączyć do zarządu tej drugiej spółki, czyli GiG Media.

Gaming Innovation Group jest wiodącą firmą technologiczną dostarczającą rozwiązania, produkty oraz usługi dla operatorów z sektora iGaming. Spółka działa od 2012 roku. Obecnie znajduje się w trakcie podziału na dwa oddzielne podmioty. Docelowo powstaną dwie firmy – jedna odpowiedzialna za platformę i rozwiązania dla bukmacherów, druga za media i afiliację. Podział planowany jest w 2024 roku. Gaming Innovation Group ma siedzibę na Malcie, a jej akcje notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Oslo pod symbolem giełdowym GIG oraz na Nasdaq Stockholm pod symbolem giełdowym GIGSEK.

Betplay Capital to polska, rodzinna spółka inwestycyjna. Spółka należy do Zbigniewa, Mateusza i Tomasza Juroszków. Od 2013 roku Betplay Capital jest zaangażowany w szereg inwestycji kapitałowych w Polsce i na świecie.

Betplay Capital posiada portfel spółek z wielu sektorów, ale głównym obszarem specjalizacji jest iGaming i branże ściśle z nim powiązane. Firma w portfolio posiada operatorów zakładów sportowych, firmy dostarczające kluczowe technologie dla branży hazardowej oraz sieci afiliacyjne. Strategia inwestycyjna zespołu Betplay Capital koncentruje się na długoterminowym zwiększaniu wartości portfela inwestycyjnego.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments