Bezpieczeństwo w cyfrowym świecie jest kluczowe, zarówno dla aplikacji, jak i interfejsów API, które leżą u fundamentu nowoczesnych usług cyfrowych. Dlaczego warto do niego podchodzić holistycznie i proaktywnie – analizuje Mariusz Sawczuk, ekspert firmy F5.

Chociaż aplikacje i API wykazują techniczne podobieństwai, wyniki corocznego raportu F5 State of Application Strategy wskazują, że wiele organizacji nie przykłada wystarczającej wagi do bezpieczeństwa interfejsów API. To zaskakujące, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że aż 41% organizacji ma co najmniej taką samą lub większą liczbę interfejsów API niż aplikacji. Pomimo to zabezpieczenia interfejsów API są często niedostateczne, stawiając pod znakiem pytania ich gotowość do obrony przed cyberatakami…

Konieczna jest zatem zmiana podejścia, zwłaszcza że interfejsy API nie są jedynie narzędziem modernizacji, ale stanowią kluczowy element architektury nowoczesnych aplikacji i usług cyfrowych, umożliwiając ich integrację i komunikację.

Od modernizacji do kluczowego elementu architektury cyfrowej

Wyzwania bezpieczeństwa API z roku na rok stają się coraz bardziej widoczne. Badanie przeprowadzone przez F5 pokazuje, że 61% ankietowanych organizacji wdrożyło w 2021 roku dodatkowe warstwy API jako sposób na modernizację i ułatwienie dostępu do nowoczesnych interfejsów użytkownika. Jednakże do 2022 roku, ten odsetek spadł do 45%. Ta różnica świadczy o zmieniającej się roli interfejsów API, które obecnie przyczyniają się już nie tylko do rozwoju aplikacji, ale również ułatwiają integrację i wymianę danych między różnorodnymi usługami cyfrowymi, aplikacjami mobilnymi oraz partnerami biznesowymi i dostawcami.

Implementacja bram API oraz zaawansowanych technik routingu sprawia, że te interfejsy często służą jako elastyczne „fasady”, które systematyzują dostęp do funkcji i danych aplikacji, analogicznie do sposobu, w jaki dekoracyjne fronty budynków mogą ukrywać ich rzeczywistą strukturę.

Jednakże rosnąca popularność i otwartość interfejsów API, niesie ze sobą poważne wyzwania bezpieczeństwa. Podobnie jak aplikacje, publicznie dostępne interfejsy API są narażone na ataki, w tym również przeprowadzane przez automatyczne programy tzw „boty”, co jest ułatwione przez dostępność dobrze udokumentowanych interfejsów API. Z danych F5 Distributed Cloud Bot Defense za 2023 rok wynika, że ponad 13% transakcji było zautomatyzowanych, co wskazuje, że boty stanowią realne zagrożenie, nie tylko przez zakłócanie działalności biznesowej, ale również przez zwiększanie kosztów funkcjonowania infrastruktury IT.

Strategie ochrony dla aplikacji i API

Choć zwiększająca się liczba interfejsów API powinna skłaniać do skupienia większej uwagi na ochronie przed botami, obserwujemy, niestety, odwrotną tendencję – w miarę wzrostu liczby API, świadomość i znaczenie przykładane do ich ochrony przed automatycznymi atakami maleje – podkreśla Mariusz Sawczuk, F5 Solution Engineer. – Ta niepokojąca tendencja wskazuje na lukę w strategiach bezpieczeństwa wielu organizacji.

W odpowiedzi na ten trend istotne jest, aby organizacje zintensyfikowały swoje wysiłki w zakresie bezpieczeństwa. Zarządzanie botami stanowi kluczowy element ochrony i nie może być lekceważone.

Zwiększając świadomość o potencjalnych zagrożeniach oraz rozbudowując i stosując kompleksowe środki bezpieczeństwa, organizacje mogą skuteczniej chronić swoje interfejsy API. Taka proaktywna postawa nie tylko zapobiegnie atakom, ale także zabezpieczy całą infrastrukturę cyfrową firmy, podkreślając znaczenie proaktywnego podejścia do zarządzania ryzykiem w dzisiejszym, nieustannie ewoluującym środowisku cyfrowym.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments