Mateusz Juroszek, założyciel i współwłaściciel Betplay Capital oraz przewodniczący Rady Nadzorczej ATAL S.A. i STS S.A., został wskazany przez Komitet Nominacyjny Gaming Innovation Group do roli członka Rady Dyrektorów w GiG Media. Ostateczną decyzję podejmie Walne Zgromadzenie spółki w maju 2024 roku.

Rodzina Juroszek – poprzez wehikuły inwestycyjne – od lipca 2023 roku jest największym akcjonariuszem w spółce Gaming Innovation Group. W dniu 4 kwietnia 2024 roku MJ Foundation Fundacja Rodzinna zakupiła 100 000 akcji spółki. Oznacza to, że Rodzina Juroszek zwiększyła łączne posiadanie do 19 424 518 akcji spółki. Odpowiadają one 15,06% akcjonariatu i głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Gaming Innovation Group jest w trakcie podziału, w wyniku którego powstaną dwie oddzielne wyspecjalizowane firmy – pierwsza odpowiedzialna za platformę oraz rozwiązania dla bukmacherów, druga za media i afiliację. Mateusz Juroszek ma dołączyć do zarządu tej drugiej spółki, czyli GiG Media.

Zaangażowanie mojej rodziny w Gaming Innovation Group jest już wieloletnie i ma charakter długoterminowy. Widzimy bardzo duży potencjał w tej spółce oraz w branżach, w których funkcjonuje. Jesteśmy inwestorami wyspecjalizowanymi w sektorze iGaming i niezmiennie dążymy, by zwiększać udziały w najbardziej perspektywicznych podmiotach. W związku z tym cały czas poszukujemy możliwości zwiększenia stanu posiadania akcji w Gaming Innovation Group.

Wierzę, że moje doświadczenie zarówno jako inwestora, jak i zarządzającego największą firmą bukmacherską w Polsce, przyczyni się do jeszcze szybszego i efektywniejszego wzrostu GiG Media, spółki zajmującej się częścią mediową i afiliacyjną w obecnym Gaming Innovation Group. – mówi Mateusz Juroszek.

Mateusz Juroszek

Gaming Innovation Group jest wiodącą firmą technologiczną dostarczającą rozwiązania, produkty oraz usługi dla operatorów z sektora iGaming. Spółka działa od 2012 roku. Obecnie znajduje się w trakcie podziału na dwa oddzielne podmioty. Docelowo powstaną dwie firmy – jedna odpowiedzialna za platformę i rozwiązania dla bukmacherów, druga za media i afiliację. Podział planowany jest do końca II kwartału 2024 roku. Gaming Innovation Group ma siedzibę na Malcie, a jej akcje notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Oslo pod symbolem giełdowym GIG oraz na Nasdaq Stockholm pod symbolem giełdowym GIGSEK.

Mateusz Juroszek jest absolwentem Wydziału Zarządzania Strategicznego Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Mateusz Juroszek od 20 lat jest związany z sektorem iGaming. Doświadczenie zdobywał jako wieloletni prezes największego bukmachera w Polsce – Grupy STS – oraz inwestor w szeregu podmiotów z branży na całym świecie.

Mateusz Juroszek w latach 2012-2023 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Grupy STS. Stanowisko objął w wieku 25 lat. STS był wówczas nierentownym operatorem, tracącym udziały rynkowe. W trakcie kadencji Mateusza Juroszka spółka zwiększyła przychody kilkunastokrotnie, zdobyła pozycję największej firmy bukmacherskiej w Polsce, z ponad 2 mln graczy oraz zaczęła wyróżniać się innowacyjnymi rozwiązaniami na skalę międzynarodową. Jako prezes dokonał również reorientacji STS z modelu opartego na kanale retail na online, w tym przede wszystkim mobile.

Mateusz Juroszek w 2021 roku z sukcesem przeprowadził IPO Grupy STS na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Całkowita wartość transakcji wyniosła ok. 260 mln EUR, natomiast kapitalizacja spółki ok. 850 mln EUR. W 2023 roku przeprowadził proces, w wyniku którego STS stał się częścią Grupy Entain poprzez wehikuł Entain CEE – wspólne przedsięwzięcie notowanej na giełdzie w Londynie Entain Group, EMMA Capital oraz Rodziny Juroszek. Celem Entain CEE jest integracja czołowych operatorów z regionu Europy Środkowej. Mateusz Juroszek, razem z rodziną, posiada 10% udziałów w spółce. Zasiada również w Radzie Dyrektorów Entain CEE.

Mateusz Juroszek prowadzi również szereg inwestycji w ramach własnego family office. Jest założycielem Betplay Capital, jednego z największych funduszy z sektora iGaming. Łączna wartość aktywów pod jego zarządem wynosi ok. 650 mln EUR, przede wszystkim w branży iGaming

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments