Ultima Ratio. we współpracy z Microsoft pracuje nad wprowadzeniem AI, która ma pomóc między innymi przy przygotowywaniu projektów uzasadnień orzeczeń, sprawdzania reprezentacji stron oraz prawidłowości doręczeń pozwów. Sztuczna inteligencja od lat pozostaje niezagospodarowanym polem w prawie. Pomimo licznych prób, żaden projekt nie osiągnął jak dotąd większego sukcesu komercyjnego. Projekt Ultima Ratio we współpracy z Microsoft powinien zakończyć się w 3 kwartale tego roku. Przed wdrożeniem go na platformie rozwiązanie przejdzie szczegółowe testy.

Ultima RATIO. to platforma ułatwiająca zawieranie, obsługę oraz egzekucję kontraktów, które podpisują firmy. Działa na niej Elektroniczne Centrum Arbitrażu i Mediacji przy Stowarzyszeniu Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie, będące elektronicznym sądem arbitrażowym, zajmującym się rozpoznawaniem sporów gospodarczych w obrocie krajowym i międzynarodowym. Całość postępowań prowadzona jest elektronicznie, sprawy kończą się ostatecznym wyrokiem w ciągu około 3 tygodni i są prowadzone bez fizycznego udziału stron.

Na platformie dostępne są też narzędzia do sprawdzania wiarygodności potencjalnych klientów (w BIG-ach, na listach sankcyjnych, na giełdach długów czy w publicznych rejestrach). Jest też możliwość podpisywania z klientami umów online, z obowiązkową weryfikacją tożsamości przez profil zaufany. Jeżeli z którejś umowy wynika problem, platforma oferuje specjalne narzędzia do rozpoczęcia procesu windykacji, z możliwością wpisu dłużnika do trzech działających w Polsce biur informacji gospodarczej.

Liczba spraw arbitrażowych online w Ultima RATIO. podwaja się co kwartał. Mamy więc silną potrzebę automatyzowania pracy naszych arbitrów. Im mniej czasu arbiter spędza nad sprawą, tym szybciej wydaje wyrok, sprawa szybciej trafia do komornika, a koszty arbitrażu są niższe. W ramach Microsoft Founder’s Hub rozpoczynamy właśnie projekt wykorzystania generatywnej sztucznej inteligencji Azure OpenAI do wsparcia arbitrów Ultima RATIO. przy najbardziej żmudnych i czasochłonnych czynnościach: przygotowywaniu projektów uzasadnień orzeczeń, sprawdzania reprezentacji stron oraz prawidłowości doręczeń pozwów. 95% naszych spraw jest powtarzalnych i bezspornych. Chcemy w pierwszym etapie skrócić czas pracy arbitrów nad takimi sprawami o 98%. Chcemy też rozpocząć budowę bazy cognitive search dla potrzeb późniejszych, bardziej zaawansowanych funkcjonalności. AI powinna zacząć działać jeszcze w 3 kwartale tego roku. Wcześniej przejdzie oczywiście dokładne testy. – mówi radca prawny Robert Szczepanek, założyciel platformy Ultima RATIO.

W kolejnym etapie Ultima RATIO. planuje udostępnić użytkownikom wirtualnych asystentów prawnych. Specjalnie zaprojektowane boty będą pomagać użytkownikom zrozumieć, czego wymaga się od nich w sprawach, które chcą rozpocząć, a także wspierać ich podczas arbitrażu. Ponadto będą odpowiadać na pytania prawne oraz przygotowywać projekty umów, oświadczeń, pism i innych dokumentów firmowych.

Cieszymy się, że nasze technologie pomagają rewolucjonizować kolejną branżę. Potencjał narzędzi Azure OpenAI w szeroko pojętym sądownictwie jest ogromny, a potencjalne korzyści wynikające, chociażby ze skrócenia czasu trwania spraw gospodarczych oraz z wygody związanej z przeniesieniem ich rozpoznania do sieci – trudne do przecenienia. W ramach Microsoft Founder’s Hub wspieramy Ultima RATIO., a także inne projekty technologiczne, dzięki którym obywatele mają lepszy dostęp do ochrony prawnej. – mówi Ilona Tomaszewska, Dyrektor Sektora Publicznego w polskim oddziale Microsoft.

Ultima RATIO. oferuje firmom szybki arbitraż gospodarczy online, dostępny również w formie subskrypcji. Arbitrami gospodarczymi są doświadczeni adwokaci, radcowie prawni i notariusze. Wszystkie czynności – od złożenia wniosku, przez wymianę argumentów, aż po wydanie wyroku – dokonywane są online. Średni czas trwania postępowania arbitrażowego to aktualnie 22 dni, zaś wyroki arbitrażowe – po nadaniu im klauzul wykonalności przez sądy powszechne – można oddać do komornika.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments