HeavyFinance uruchamia fundusz pożyczkowy o wartości 50 milionów euro, który ma na celu wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw rolnych w przejściu na bardziej zrównoważone praktyki rolnicze. Fundusz ten ma na celu dostarczenie środków finansowych dla małych i średnich przedsiębiorstw rolnych w Bułgarii, Łotwie, Litwie, Polsce i Portugalii.

Finansowanie pomoże wspierać gospodarstwa rolne w staraniach o redukcję śladu węglowego. Inicjatywy takie jak rolnictwo bezorkowe, ograniczenie stosowania nawozów syntetycznych i użycie mniej zanieczyszczającego sprzętu rolniczego mają na celu sekwestrację dwutlenku węgla i poprawę kondycji gleby.

HeavyFinance umożliwia europejskim rolnikom tworzenie bardziej zrównoważonej przyszłości. Poprzez zaangażowanie EIF i InvestEU, możemy wspierać rozwój rolnictwa regeneracyjnego i przyczyniać się do dekarbonizacji poprzez wykorzystanie potencjału naszej ziemi, co pozwoli nam budować gospodarkę bardziej przyjazną dla środowiska. powiedziała dyrektor EIF, Marjut Falkstedt. 

Jako główny inwestor, EIF będzie partycypować w funduszu kapitałem w wysokości 20 milionów euro. Pozwoli to nie tylko zwiększyć kapitalizację instrumentu, ale również pomoże przyciągnąć dodatkowych inwestorów – zarówno publicznych, jak i prywatnych. Współpraca pomiędzy EIF i HeavyFinance stała się możliwa dzięki wsparciu programu InvestEU, mającego na celu generowanie dodatkowych inwestycji na priorytety polityki UE, w tym na zieloną i cyfrową transformację.

Rolnicy stoją w obliczu bezprecedensowych wyzwań związanych ze zmianami klimatycznymi, ale są również liderami w poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań bazujących na poszanowaniu przyrody. Nasz fundusz pożyczkowy stanowi kluczowy krok w realizacji celu, jaki postawiliśmy sobie jako HeavyFinance, którym jest eliminacja jednej gigatony dwutlenku węgla z atmosfery do 2050 roku. powiedział dyrektor generalny i założyciel HeavyFinance, Laimonas Noreika.

dyrektor generalny i założyciel HeavyFinance, Laimonas Noreika

Komisarz ds. Gospodarki Paolo Gentiloni, powiedział: Małe i średnie przedsiębiorstwa są jednocześnie dotknięte zmianami klimatu i odgrywają kluczową rolę w ich zwalczaniu. Dzięki programowi InvestEU zapewnimy MŚP działającym w rolnictwie finansowanie, którego potrzebują do pracy nad dekarbonizacją. Wsparcie to pomoże im na przykład w modernizacji sprzętu i rozszerzeniu kapitału obrotowego. To z kolei umożliwi wzrost i tworzenie miejsc pracy. Cieszę się, że firmy z Bułgarii, Łotwy, Litwy, Polski i Portugalii będą wspierane przez tę inicjatywę.

UE uznaje glebę za znaczący czynnik pochłaniający dwutlenek węgla, a przemysł rolny za kluczowy dla osiągnięcia celu neutralności klimatycznej do 2050 roku. Fundusz ma na celu usunięcie ekwiwalentu 376 kg dwutlenku węgla rocznie za każde 1000 euro zainwestowane, zgodnie z wytycznymi Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego dotyczącymi działania na rzecz klimatu i zrównoważonego rozwoju środowiska.

Założony w 2020 roku, HeavyFinance zebrał już ponad 10 000 próbek gleby, aby pomóc zmierzyć magazynowanie węgla na gruntach rolnych. Firma sfinansowała już ponad 50 milionów euro w formie pożyczek na promowanie zrównoważonych praktyk, modernizację sprzętu i zwiększenie kapitału obrotowego w rolnictwie. Ukierunkowany na małe i średnie przedsiębiorstwa, HeavyFinance zapewnił finansowanie ponad 1,700 projektów dla rolników, którzy napotykają bariery w finansowaniu z tradycyjnych instytucji.

Środki finansowe pochodzące z platformy HeavyFinance pomagają im w przejściu na bardziej zrównoważoną formę rolnictwa. Spółka działa na rynku polskim od 2021 kiedy to pozyskała finansowanie rozwojowe od funduszy venture capital Black Pearls VC oraz bValue, które umożliwiło HeavyFinance ekspansję międzynarodową. Gdański fundusz Black Pearls VC uczestniczył także w kolejnej rundzie finansowania spółki, która pozwoliła uruchomić pilotażowe programy związane z finansowaniem „zielonych” pożyczek dla rolników.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments