Grupa MCI odnotowała w 2023 r. 164,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto (8% stopy zwrotu), czyli wynik o 15% wyższy niż w roku ubiegłym. Oceniamy wyniki Grupy dobrze, w ciągu ostatnich kwartałów roku 2023 spółki portfelowe subfunduszu MCI.EV radziły sobie bardzo dobrze pokazując dwucyfrową dynamikę wzrostu – pisze Ewa Ogryczak, wiceprezes MCI Capital w specjalnym komentarzu dla ISBtech.

Wyniki są wypracowywane przede wszystkim przez Subfundusz MCI.EV (prawie 232 mln zł zysku), ponieważ udział Subfunduszu MCI.TV w strukturze aktywów Grupy jest malejący i wynosi dzisiaj niecałe 7%. W ubiegłym roku zrealizowaliśmy z sukcesem duże projekty fundraisingowe (jak finansowanie EBRD w naszej spółce portfelowej PHH), a także byliśmy aktywni w procesach M&A (udana fuzja aktywów Grupy Netrisk z aktywami Grupy Bauer Media), co zostało częściowo odzwierciedlone w wynikach Grupy, ale mamy też nadzieję będzie wpływało na poprawę wyników spółek portfelowych w najbliższych kwartałach.

Nowe inwestycje

W 2023 roku Grupa MCI zrealizowała dwie nowe inwestycje do portfela MCI.EV. W listopadzie subfundusz nabył większościowy (65%) pakiet udziałów spółki Webcon (wartość transakcji wyniosła 163,3 mln zł). To wiodący polski producent oprogramowania „low code Business Process Automation”, czyli rozwiązania cyfryzującego wewnętrzne procesy w organizacjach. W grudniu natomiast MCI.EV zainwestował w większościowy (80%) pakiet udziałów Focus Telecom, największego dostawcy chmurowych rozwiązań contact center, customer experience i usług komunikacji biznesowej w Polsce (wartość transakcji wyniosła
80,1 mln zł). Dzięki tej transakcji Grupa MCI umocniła swoją pozycję wiodącego inwestora w regionie w spółki działające w modelu Software as a Service (SaaS).

450 mln zł płynności

Grupa dysponowała na koniec 2023 roku około 450 mln zł płynności własnej wzmocnionej poprzez linie commitmentowe, które pozostają do wykorzystania. Jesteśmy dobrze przygotowani do realizowania nowych inwestycji dzięki wysokiej pozycji płynnościowej (bieżącej i pochodzącej z wyjść). W 2024 roku nadal zamierzamy kontynuować działania fundraisingowe, aby pozyskać dodatkowe środki na nowe inwestycje. Nasza podstawowa strategia w obszarze digital buyout oraz oczekiwana wielkość nowych inwestycji (25-100 mln euro) się nie zmieniła. W ostatnim czasie Grupa rozszerzyła swoje zainteresowania inwestycyjne o obszar climatech, który uważamy za bardzo perspektywiczny, w związku z czym szukamy również interesujących celów w tym sektorze. Dzisiaj w „pipeline” Grupy jest 10 aktywnych projektów – liczymy na finalizację 2-4 w okresie najbliższych dwóch kwartałów. W latach 2024 – 2026 planujemy zainwestować 1,5-2 mld zł w 10 nowych inwestycji, a naszym celem jest osiągnięcie aktywów brutto na poziomie 4 mld zł do końca 2025 roku.

Podział zysku 2023

Podobnie jak w roku ubiegłym, planujemy zarekomendować zastosowanie modelu dystrybucji środków polegającego na umożliwieniu sprzedaży przez akcjonariuszy akcji spółki o łącznej wartości do 2% kapitałów własnych MCI (około 40 mln zł) do podmiotu z Grupy MCI. W przypadku braku zainteresowania nabyciem akcji przez podmiot z Grupy MCI albo zaistnienia sytuacji rynkowej, która nie będzie sprzyjała realizacji tego modelu dystrybucji zarząd spółki będzie rekomendował wypłatę dywidendy w wysokości do 2% kapitałów własnych MCI.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments