B20, założona w 2010 roku, stanowi jedną z kluczowych grup zaangażowanych w działalność G20. Państwa członkowskie G20 generują ok. 85 %. globalnego PKB i ok. 75 % obrotów handlowych. Ludność państw należących do Grupy jest reprezentacją prawie dwóch trzecich ludności całego świata.

W skład B20 wchodzą firmy i organizacje biznesowe. Współtworzenie tego globalnego forum jest zarówno dużym zaszczytem, jak i wyzwaniem w zakresie umiejętności pragmatycznego patrzenia w przyszłość, między innymi w obszarze technologii.
Polska spółka na B20

W roku 2022 szczyt B20 odbył się w Indonezji. Wziął w nim udział ówczesny CEO firmy Comarch – prof. Janusz Filipiak. Rok później Comarch został zaproszony do trwających kilka miesięcy prac merytorycznych, związanych z transformacją cyfrową w ramach B20 w Indiach. Wiceprezes Zarządu Comarch, Andrzej Przewięźlikowski, uczestniczył aktywnie w spotkaniach międzynarodowej grupy zadaniowej „Digital Transformation”. Jej celem było przygotowanie rekomendacji dla światowych przywódców G20, przyjmujących niemal co roku specjalny komunikat, który zawiera wskazówki kształtujące działania gospodarek i rządów przez kolejnych 12 miesięcy. W deklaracji 2023 przywódcy G-20 określili m.in., w jaki sposób technologia może pomóc zmniejszyć obecną przepaść cyfrową i przyspieszyć postęp na rzecz zrównoważonego i inkluzywnego rozwoju.

W bieżącym roku Comarch ponownie otrzymał zaproszenie do udziału w pracach merytorycznych B20, tym razem w Brazylii. Firmę reprezentują: Wojciech Pawluś – Wiceprezes Zarządu i Dyrektor International Sales oraz Justyna Brunetti – Director HR Operations, Policy & Compliance.

AI dominuje dyskusję

Tematem tegorocznych prac ekspertów z całego świata jest “Inclusive Growth for
a Sustainable Future” (co można przetłumaczyć jako „Wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu dla zrównoważonej przyszłości”). Prezydencja Brazylii zainicjowała powstanie siedmiu grup zadaniowych B20, z których każda skupi się na konkretnym obszarze gospodarki. Grupy te zrzeszają ekspertów i liderów z różnych sektorów, którzy wspólnie opracują główne tezy końcowego komunikatu. W czasie szczytu B20 w Brazylii eksperci oficjalnie przekażą ostateczne zalecenia Prezydencji G20.

Wiceprezes Comarch, Wojciech Pawluś, tak podsumowuje event otwarcia, który odbył się w Rio De Janeiro: Ceremonia otwarcia B20 w Rio De Janeiro zgromadziła liderów biznesu z całego świata. Comarch był jednym z nielicznych uczestników z Europy, który został na to wydarzenie zaproszony i aktywnie brał w nim udział.

Comarch ponownie będzie częścią grupy roboczej ds. transformacji cyfrowej dążącej do jak najlepszego wykorzystania nowych technologii, w tym oczywiście sztucznej inteligencji (AI). Naszym celem jest stymulowanie innowacji i zrównoważonego rozwoju, przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedzialnego wykorzystania danych i technologii w globalnych gospodarkach całego świata. Polska aspiruje do G20, a nasza firma dumnie wspiera te działania na poziomie biznesowym.

Justyna Brunetti podkreśliła: Temat AI zdominował inauguracyjny dzień B20. Wszyscy liderzy mówili o jej szybkiej ewolucji i wpływie na wszelkie branże. Wezwanie do globalnej współpracy na rzecz odpowiedzialnego wykorzystywania technologii, w szczególności sztucznej inteligencji, dla dobra ludzkości dodał Wojciech Pawluś odbiło się również dużym echem w 7 grupach zadaniowych.

Warto przy okazji zaznaczyć że Comarch Rozwija działalność na rynku brazylijskim, mamy prężnie działający oddział w Sao Paulo. W czasie obrad B20 nawiązaliśmy interesujące relacje z wiodącymi lokalnymi firmami brazylijskimi. To będzie bardzo ciekawy rok dla Comarch, również pod względem wyzwań merytorycznych B20. dodał Wojciech Pawluś.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments