Orange Polska osiągnął bardzo dobre wyniki finansowe i spełnił przewidywania na rok 2023. Przychody firmy wzrosły o blisko 4%, a rentowność operacyjna EBITDAaL o ponad 3% rok do roku. W stabilnym tempie rozwijają się kluczowe usługi, zarówno pod względem pozyskiwania nowych klientów, jak również budowania wartości. To kolejny rok na ścieżce wzrostu, zgodnie z założeniami strategii .Grow.

Wyniki za ubiegły rok zdecydowanie przybliżają nas do realizacji celów strategii .Grow. Jesteśmy zadowoleni z tempa, w jakim usługi Orange zyskują kolejnych klientów. Dzięki podejściu „więcej za więcej” budujemy wartość firmy, na wciąż trudnym rynku ze względu na utrzymującą się wysoką inflację. Wykorzystujemy nasze kompetencje, by wzmacniać transformację cyfrową biznesu – rozwiązania IT/IS odpowiadają na rosnące potrzeby firm w zakresie cyberbezpieczeństwa, Cloud, IoT. Pozyskane, nowe częstotliwości 5G znacząco wzmacniają naszą sieć. Będziemy inwestować w jej rozbudowę, by coraz więcej klientów mogło korzystać z maksymalnych możliwości, jakie oferuje ta technologia. W naszą strategię wpisana jest odpowiedzialność i także w tym wymiarze mamy czym się pochwalić. Dzięki energii odnawialnej, na koniec 2023 roku nasze emisje własne CO2 były o niemal 80% niższe niż w 2015. Już dziś, czyli dwa lata przed czasem, osiągnęliśmy z nawiązką nasz cel w tym zakresie – powiedziała Liudmila Climoc, prezeska Orange Polska.

Kluczowe usługi rosną w dobrym tempie

Wszystkie kluczowe usługi rozwijają się w dobrym, stabilnym tempie. Na koniec 2023 roku z konwergentnych pakietów Orange korzystało 1,7 mln klientów, co jest o 4,6% więcej niż rok wcześniej. Tylko w 4 kwartale przybyło ich ponad 30 tys. Liczba użytkowników Orange Światłowodu wzrosła o 15% rok do roku, a w samym 4 kwartale przybyło ich 49 tys. Z abonamentowych mobilnych usług głosowych korzystało na koniec grudnia o 218 tys. więcej klientów, co daje wzrost o 2,5% rok do roku. Zmniejszyła się natomiast liczba klientów usług na kartę, co jest efektem m.in. niższego popytu ze strony obywateli Ukrainy.

Dzięki strategii więcej za więcej, średni przychód na jedną ofertę (ARPO) w poszczególnych usługach wzrósł o 3-4% w porównaniu z rokiem poprzednim.

Główne wskaźniki finansowe: wzrost przychodów, EBITDAaL i zysku netto

Orange Polska wypracował w 2023 roku bardzo dobre wyniki finansowe, osiągając założone cele i przewidywania. Na łączne przychody firmy pozytywnie wpłynął niemal 5-procentowy wzrost przychodów z kluczowych usług telekomunikacyjnych. Pomimo globalnego spowolnienia na rynku usług IT, Orange Polska wypracował w usługach IT/IS solidny, 14-proc. wzrost rok do roku, dzięki projektom integratorskim, m.in. dla sektora publicznego. Popyt na urządzenia przełożył się na wyraźny, 18-procentowy wzrost przychodów ze sprzedaży sprzętu. Dobry rok mają za sobą także usługi hurtowe – zapotrzebowanie na dostęp do infrastruktury Orange zaowocowało wzrostem przychodów o 10% (wyłączając tradycyjne usługi hurtowe).

Wzrost EBITDAaL wynika w głównej mierze z rosnącej marży bezpośredniej (+4,3% rok do roku), wypracowanej m.in. w kluczowych usługach telekomunikacyjnych i sprzedaży sprzętu. Wzrost marży zdołał ograniczyć wpływ inflacji oraz kosztów pośrednich, które były wyższe o 5% w porównaniu z rokiem poprzednim.

Zysk netto w 2023 wyniósł 818 mln złotych. Oznacza to, że był o ponad 90 mln zł wyższy niż rok wcześniej, m.in. za sprawą rosnącej EBITDAaL, niższej amortyzacji i niższych kosztów finansowych.

Bardzo dobre wyniki, mocny bilans finansowy i wynikająca z nich dobra perspektywa na przyszłość, pozwalają zarządowi zarekomendować wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy w wysokości 0,48 zł na akcję.

Cyfrowa transformacja i odpowiedzialność – kolejne ważne postępy

Orange Polska automatyzuje wiele procesów w firmie, by działać bardziej efektywnie oraz oferuje klientom przyjazne, wygodne digitalne rozwiązania w obsłudze oraz przy zakupie usług. W 2023 roku już 20% sprzedaży odbywało się w kanałach cyfrowych, a z aplikacji Mój Orange korzysta o 50% więcej klientów niż w 2021.

Firma konsekwentnie ogranicza swój wpływ na klimat i osiągnęła 2 lata przed czasem cel strategiczny dotyczący redukcji własnych emisji CO2 (zakres 1 i 2), ), a dzięki kontraktom PPA zabezpieczyła co najmniej 60% energii elektrycznej z odnawialnych źródeł do 2030 roku. Obecnie koncentruje się na całym łańcuchu wartości i działaniach z zakresu gospodarki obiegu zamkniętego. W latach 2021- 2023 firma odnowiła ok. 1,5 miliona urządzeń klienckich.

Orange nie ustaje w działaniach na rzecz włączania cyfrowego. W zakończonym w 2023 roku programie Lekcja:Enter, ponad 82 tys. nauczycielek i nauczycieli z 10 tys. szkół, w większości z małych miejscowości i wsi, zyskało nowe kompetencje. Blisko 6 tys. dzieci uczestniczyło w ub. roku w programach edukacji cyfrowej Fundacji Orange, ucząc się m.in. bezpiecznych zachowań w sieci, a 7 tys. seniorów na kursach stacjonarnych i online nauczyło się jak korzystać z technologii w codziennym życiu.

Przewidywania na rok 2024

Przed Orange Polska ostatni rok realizacji obecnej strategii. Grow. Firma jest na dobrej drodze, by osiągnąć założone w niej cele.

Zarząd firmy ogłosił przewidywania całorocznych wyników za rok 2024: niski, jednocyfrowy wzrost przychodów oraz EBITDAaL. Wskaźnik eCapex, czyli nakłady inwestycyjne pomniejszone o wpływy ze sprzedaży nieruchomości będą w przedziale 1,7-1,9 mld złotych. Przewidywanie to odzwierciedla zwiększone nakłady na rozwój sieci 5G.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments