Zgłaszając znaki towarowe do rejestracji, należy pamiętać o pewnych ograniczeniach z tym związanych. Trzeba wskazać w szczególności, że nie rejestruje się oznaczeń, które nie nadają się do odróżniania w obrocie towarów, dla których zostały zgłoszone oraz takich, które składają się wyłącznie z elementów mogących służyć w obrocie do wskazania, w szczególności rodzaju towaru, jego pochodzenia, jakości, ilości, wartości, przeznaczenia, sposobu wytwarzania, składu, funkcji lub przydatności. Tekst ekspercki przygotował Paweł Filipek, kancelaria Graś i Wspólnicy.

Można wspomnieć również o rzadziej występujących przesłankach odmowy rejestracji jak wtedy gdy mamy znaki towarowe naruszające uczucia religijne czy dobre obyczaje. Rejestrację nazwiska, imienia lub imienia i nazwiska ciężko zakwalifikować, do którejkolwiek z przesłanek odmownych. W końcu nazwisko nie będzie łączyć się znaczeniowo z towarami czy usługami, jakie będą świadczone pod znakiem towarowym je obejmującym. Co oczywiste, żadne nazwisko nie przedstawia również informacji co do składu, funkcji czy jakości danego towaru. W orzecznictwie potwierdzono również, że nazwiska najczęściej spotykane czy powszechne również mogą zostać zarejestrowane w charakterze znaku towarowego. Ich rozpoznawalność może przełożyć się co najwyżej na mniejszą zdolność odróżniającą oznaczenia, które je zawiera.

Przy rejestracji znaków towarowych, obejmujących imiona i nazwiska, podobnych do siebie, może wystąpić ryzyko kolizji związane z wprowadzeniem w błąd odbiorców, jak w przypadku innych znaków towarowych. W orzecznictwie ukształtowały się pewne zasady, które decydowały będą o stwierdzeniu możliwości naruszenia jednego znaku przez rejestrację innego.

 

W przypadku konfliktu znaku obejmującego imię oraz znaku obejmującego takie samo imię, ale dodatkowo nazwisko niewystępujące w pierwszym znaku, do naruszenia nie dochodzi. Sąd nie stwierdził, chociażby naruszenia w przypadku kolizji znaków Chiara vs Chiara Ferragni czy Anna vs Ana de Altun. Wynika to z faktu, że połączenie imienia i nazwiska identyfikuje konkretną osobę, co nie ma miejsca w przypadku, gdy podane jest tylko imię, ponieważ odnosi się to tylko do kogoś o tym imieniu, ale nikogo konkretnego.

Podobieństwo stwierdzono w sprawie Amanda vs Amanda Smith, mając na uwadze, że raczej rzadkie imię zestawiono tutaj z bardzo popularnym nazwiskiem. Tym bardziej nie będziemy mogli mówić jednak o naruszeniu praw związanych z uprzednią rejestracją, gdy dochodzi do zestawienia dwóch znaków, które obejmują takie same imiona przy innych nazwiskach. Często dojdzie jednak do naruszenia, gdy w znakach zawierających zarówno imię i nazwisko to nazwisko będzie takie samo.

Reasumując, rejestracja znaków towarowych w postaci nazwiska czy imienia i nazwiska właściwie zawsze będzie dopuszczalna. Trzeba będzie jednak za każdym razem zweryfikować czy istnieje możliwość wniesienia sprzeciwu od naszej rejestracji przez podmioty, które uprzednio zarejestrowały podobne znaki towarowe.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments