Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora gamingowego z okresu 1-5 stycznia.

Ten Square Games: Osiągnął szacunkowe skonsolidowane płatności użytkowników w grach (bez uwzględnienia przychodów odroczonych w czasie) w wysokości 108,3 mln zł w IV kwartale br., podała spółka. W szacunkowej kwocie płatności 68,5 mln zł odnosi się do płatności wygenerowanych przez grę „Fishing Clash”, co stanowi ok. 63,3% skonsolidowanych przychodów. Kolejne 26,4 mln zł (24,3%) odnosi się do płatności w grze „Hunting Clash”.

CD Projekt: Sprzedaż dodatku „Widmo Wolności” do gry „Cyberpunk 2077” wyniosła ponad 5 mln egzemplarzy w 2023 r., podał CD Projekt. W listopadzie spółka informowała, że dodatek do „Cyberpunka 2077”, który zadebiutował 26 września 2023 r. sprzedał się w ponad 4,3 mln egzemplarzy w dwa miesiące od premiery.

The Dust: Zamierza opublikować szczegóły na temat produkcji nowych gier z portfolia grupy w I półroczu, poinformował ISBtech prezes Jakub Wolff.

The Dust: Grupa podtrzymuje terminy premier gier „The Inquisitor” i „Serum” w I kwartale 2024 r., poinformował ISBtech prezes Jakub Wolff.

Drago: Premiera gry „Food Truck Simulator” na platformie Xbox została ustalona na 16 stycznia 2024 roku, podało Drago entertainment, powołując się na informację otrzymaną od Ultimate Games. Prace nad portem gry zostały sfinansowane przez Ultimate Games, a koszt tworzenia portu zostanie zwrócony przed rozliczeniem zysku ze sprzedaży gry pomiędzy Drago entertainment a Ultimate Games.

Ice Code Games: Podpisało umowę z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) na 9 500 481,2 zł dofinansowania projektu inwestycyjnego pt.: „Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych w celu opracowania innowacyjnego systemu wspierającego proces projektowania gier poprzez uzyskiwanie obserwacji na temat przebiegów rozgrywki z wykorzystaniem sztucznej inteligencji pod nazwą Supremus, podała spółka. Całkowity budżet projektu wynosi 13 115 067,09 zł.

Bloober Team: Zawarł z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) umowę w przedmiocie dofinansowania projektu pt. „Stworzenie serii narzędzi i opracowanie procesów produkcyjnych, które pozwolą na tworzenie 'otwartych’ miast (OWC), inspirowanych specyfiką architektury środkowo- i wschodnio-europejskiej oraz mitologią słowiańską na potrzeby gier komputerowych tworzonych na silniku Unreal Engine 5 oraz frameworku Houdini”, podała spółka. Całkowita wartość dofinansowania wynosi 26 881 018,37 zł, natomiast całkowity koszt realizacji projektu wynosi 58 549 155,14 zł. Umowa została podpisana w ramach I Priorytetu Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021–2027 (FENG).

Bloober Team: Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt Bloober Team sporządzony w związku z ubieganiem się przez spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) akcji będących dotychczas przedmiotem obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, podała spółka.

Cl Games SE: Spółka dokonała całkowitej spłaty kredytu obrotowego nieodnawialnego w PKO Bank Polski. Przedmiotem umowy kredytu było udzielenie spółce kredytu obrotowego nieodnawialnego w kwocie 20 mln zł na okres od 27 marca 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

VRFabric: Otrzymał kolejne zamówienie od partnera wydawniczego będące kontynuacją umowy wydawniczej podpisanej 30 czerwca 2023 roku. Przedmiotem tej umowy jest określenie współpracy przy dystrybucji wszystkich gier na gogle wirtualnej rzeczywistości na terytorium Azji w tym w szczególności: Chiny, Hong Kong, Japonia, Korea Południowa, Singapur, Indonezja, Tajwan. Kolejne zamówienie obejmuje tytuły VRFabric w łącznym nakładzie 50 000 sztuk, za łączną sumę 250 000 USD.

SimFabric: Otrzymał kolejne zamówienie od partnera wydawniczego, również dwie spółki zależne MobileFabric oraz VRFabric poinformowały o otrzymaniu kolejnych zamówień od wydawcy. Umowy określają współpracę pomiędzy emitentem oraz spółkami zależnymi, a wydawcą przy dystrybucji wszystkich gier emitenta oraz spółek zależnych na komputery PC oraz konsole Nintendo Switch, PS4/PS5 i Xbox One i Xbox Series X|S a także na urządzenia mobilne z systemami Android i iOS oraz na gogle wirtualnej rzeczywistości na terytorium Azji w tym w szczególności: Chiny, Hong Kong, Japonia, Korea Południowa, Singapur, Indonezja, Tajwan. Umowy zostały zawarte na czas nieokreślony z założeniem regularnych kwartalnych zamówień ze strony wydawcy na kody cyfrowe do gier. Łącznie partner złożył zamówienie w grupie kapitałowej SimFabric na 200 tys. kodów do gier za łączną sumę 750 tys. USD (ok. 3 mln zł). Zamówienia będą księgowane jeszcze w IV kw. 2023 roku i będą miały znaczący wpływ na wyniki jednostkowy i skonsolidowany.

VR Factory Games: W związku z podjęciem przez GPW uchwały w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynek NewConnect 800 tys. akcji serii K spółki, został złożony wniosek o wyznaczenie pierwszego dnia notowania tych akcji w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. Proponowany przez spółkę termin pierwszego notowania został wskazany na 12 stycznia 2024 r.

PlayWay: Sprzedaż gry „House Flipper 2” przekroczyła 240 tys. kopii.

RedDeer.Games: Premiera gry „nGolf” ustalona na 11 stycznia na Nintendo Switch. Gra „They Know” została udostępniona na konsolach Nintendo Switch.

Ovid Works: Zarząd przyjął nową strategię, której podstawowym celem strategii jest skuteczna minimalizacja ryzyk związanych z fluktuacją wyników finansowych wynikających z cykliczności wydawniczej autorskich produkcji studia. Strategia koncentruje się na następujących elementach: 1. Analizie otoczenia wewnętrznego i zewnętrznego spółki; 2. Identyfikacji ryzyk i strategii ich mitygacji; 3. Aktualizacji podejścia do realizacji projektów autorskich; 4. Zapewnieniu długoterminowej stabilności finansowej spółki. Zdefiniowane zostały następujące szanse, które mogą przyczynić się do znaczącego rozwoju spółki: 1. Partnerstwa strategiczne z innymi firmami branżowymi: współpraca z firmami takimi jak Splash XR może przynieść wysokie wartości produkcyjne i umożliwić skalowanie zespołu. Partnerstwa te otwierają drzwi do nowych technologii, wiedzy specjalistycznej i zwiększonej mocy produkcyjnej. 2. Możliwości ekspansji na nowe rynki i platformy, otwierające dodatkowe kanały sprzedaży dla obecnych i przyszłych tytułów. 3. Wysoki potencjał zwiększenia community wokół gier spółki, w szczególności w kontekście wzrostu popularności gier wideo na całym świecie oraz wysokich ocen tytułów Ovid Works.

Starward Industries: Zawarł umowę pożyczki z byłym prezesem, akcjonariuszem Markiem Markuszewskim, na mocy której akcjonariusz udzielił spółce pożyczki w kwocie 200 tys. zł z terminem spłaty do dnia 31 maja 2024 r., oprocentowanej na 6% w skali roku, z odsetkami płatnymi w całości wraz ze spłatą kwoty pożyczki. Celem zawarcia umowy jest zapewnienie spółce środków wspomagających finansowanie bieżącej działalności.

ECC Games: Szacunkowa Łączna liczba instalacji gry „Car Mechanic Simulator Racing” do 2 stycznia wyniosła ok. 1 941 tys. sztuk.

Samsung Electronics: Rozszerzył ofertę monitorów gamingowych Odyssey o nowe modele OLED. Nowe propozycje to Odyssey OLED G8, Odyssey OLED G6 i zaktualizowany Odyssey OLED G9. Monitory zadebiutują w przyszłym tygodniu podczas targów CES 2024 w Las Vegas.

Samsung Galaxy: Marka poszerzyła współpracę z firmą FRENZY i kontynuuje swoją obecność w e-sporcie w charakterze partnera tytularnego rozgrywek Ultraliga. Partnerstwo tytularne obejmuje XI i XII sezon rozgrywek Samsung Galaxy Ultraliga, VII i VIII sezon turnieju Samsung Galaxy Ultraliga Mistrzostwa Polski w Teamfight Tactics oraz Samsung Galaxy Super Puchar.

Źródła: depesze ISBnews, serwis ISBtech.pl, informacje ze spółek i organizacji

(ISBnews/ISBtech)

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments