Esmetric rozwija inteligentne liczniki

Piotr Golik, prezes Esmetric Group, w rozmowie z ISBtech o procesie instalacji inteligentnych liczników i ich bezpieczeństwie.

Chciałbym porozmawiać z Panem o inteligentnych licznikach energii, które obecnie są instalowane w Polsce. Czemu dokonuje się wymiany liczników?

Piotr Golik, Prezes Zarządu Esmetric Group: Wymiana liczników na nowe, które nazywamy w uproszczeniu inteligentnymi to kluczowy krok w modernizacji polskiego systemu energetycznego, wynikający z nowelizacji ustawy Prawo energetyczne z 2021 roku. Wprowadzenie systemu inteligentnego pomiaru stanowi istotny element tej modernizacji. Do wymiany opomiarowania na inteligentne zobowiązuje nas Unia Europejska i dyrektywa przyjęta jeszcze w 2014 r.

Zatem, co nam przyniesie wymiana liczników?

Inteligentne liczniki umożliwiają zdalny odczyt wskazań licznika, nie tylko przez operatora sieci, lecz także przez odbiorcę. To eliminuje konieczność wizyt inkasenta czy samodzielnego podawania wskazań. Służą do pomiaru zużycia energii, ale są również narzędziami do zarządzania nią i oszczędzania. Dla odbiorców, inteligentne liczniki oznaczają większą kontrolę nad zużyciem energii, możliwość dostosowania taryfy do indywidualnych potrzeb, a także łatwiejsze rozliczanie i płatność za energię elektryczną.

Odbiorcy dzięki nim będą mogli np. monitorować swoje zużycie na bieżąco, otrzymując informacje zwrotne i porady dotyczące oszczędności. To może skutkować oszczędnościami rzędu kilkunastu procent. Ponadto, umożliwiają korzystanie z tzw. elastyczności popytu, czyli dostosowywanie zapotrzebowania na energię do sytuacji rynkowej.

Jakie są główne wyzwania i zagrożenia związane z wymianą na inteligentne liczniki?

Jednym z głównych wyzwań jest dostosowanie skali i tempa wymiany liczników zgodnie z ustalonym harmonogramem prawnym. Operatorzy sieci byli zobowiązani do wymiany liczników u 15% klientów do końca 2023 roku, a następnie u 80% do końca 2028 roku. Nie mamy jeszcze danych czy udało się osiągnąć zakładane liczby, ale musimy pamiętać, że to zadanie wymaga znacznego wysiłku logistycznego ze strony operatorów, ale też klientów.

Nasza firma, będąca dostawcą liczników, aktywnie uczestniczy w tym procesie,
oferując wsparcie operatorom na każdym etapie wymiany. Jesteśmy też członkiem KIGEiT i jako aktywny członek popieramy postulaty Izby, wyrażające potrzebę rewizji regulacji dotyczących przetargów.

Warto, aby wszystkie urządzenia biorące udział w przetargach były poddane wcześniejszej weryfikacji przez zamawiającego, co mogłoby skutkować uniknięciem potencjalnych problemów po finalizacji umowy. W dziedzinie, w której działamy, priorytetem jest zapewnienie szeroko rozumianego bezpieczeństwa, dlatego liczniki powinny być projektowane z uwzględnieniem najwyższych standardów cyberbezpieczeństwa. To obejmuje wykorzystanie zaawansowanych technologii, kryptografii i systemów monitorowania dostępu.

Właśnie temat bezpieczeństwa liczników jest często podnoszony w mediach. Czy możemy czuć się bezpieczni? Czy inteligentne liczniki w jakiś sposób zbierają
nasze prywatne dane?

Jako członek KIGEiT, wspieramy postulaty Izby, zgłaszając potrzebę zmian w przepisach dotyczących przetargów. Zalecamy, aby wszystkie urządzenia oferowane w przetargach były wcześniej zweryfikowane przez zamawiającego, co pozwoliłoby uniknąć problemów po podpisaniu umowy. Bezpieczeństwo jest priorytetem w naszej branży, a liczniki są projektowane z uwzględnieniem najwyższych standardów cyberbezpieczeństwa Obejmuje to zastosowanie zaawansowanych technologii, kryptografii i monitorowania dostępu.

Czy moglibyście jeszcze bardziej rozwinąć temat cyberbezpieczeństwa?

Aspekt bezpieczeństwa stanowi kluczowy element w kontekście inteligentnych liczników. Mogę mówić tylko za naszą firmę, ale proces projektowania liczników odznacza się najwyższą starannością, wykorzystaniem zaawansowanych technologii, kryptografii oraz protokołów bezpieczeństwa. Zapewniamy, że nasze urządzenia spełniają i przewyższają normy obowiązujące w Unii Europejskiej. Współpracujemy ściśle z operatorami sieci, a także poddajemy nasze liczniki weryfikacji przez niezależne laboratoria badawcze.

Środki bezpieczeństwa są precyzyjnie opracowane w celu zminimalizowania ryzyka przechwycenia danych przez osoby nieuprawnione. Wdrożyliśmy technologie kryptograficzne, autoryzację oraz monitorowanie dostępu, co stanowi solidną ochronę przed niepowołanym dostępem do danych i systemów licznika. Ponadto wszystkie montowane w polskich domach liczniki są zgodne z surowymi wytycznymi dotyczącymi przetwarzania danych. Mogę zapewnić, że bezpieczeństwo danych odbiorców stanowi dla całej branży priorytet w tym procesie.

Pamiętamy też, że bezpieczeństwo to proces ciągły i jesteśmy w pełni świadomi, że musimy być gotowi na wszelkie przyszłe wyzwania związane z cyberbezpieczeństwem.

Jakie są Wasze plany na przyszłość w kontekście rozwoju i zabezpieczenia inteligentnych liczników?

Nasze plany obejmują dalszą innowację i rozwój naszych liczników, dostosowywanie ich do nowoczesnych technologii i standardów bezpieczeństwa. Stawiamy na ścisłą współpracę z operatorami sieci, branżowymi organizacjami, a także instytucjami nadzoru, aby utrzymać najwyższe standardy jakości i bezpieczeństwa. Naszym celem jest nie tylko sprostanie obecnym wymaganiom, ale także aktywne kształtowanie przyszłości inteligentnych liczników, tak aby były one nie tylko skuteczne, ale również bezpieczne dla wszystkich ich użytkowników.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments