Develia planuje w 2024 r. sprzedaż na poziomie 2900-3100 mieszkań, czyli co najmniej 8% większą od tej osiągniętej w 2023 r. Spółka będzie dążyć do przekazania 2700-2900 lokali, utrzymując porównywalny poziom do ubiegłorocznego. Develia kontynuuje także realizację strategicznych celów w segmencie komercyjnym.

Cele Develii na 2024 r. to sprzedaż 2900-3100 mieszkań i przekazanie klientom kluczy do 2700-2900 lokali. Liczba przekazań zaplanowanych na ten rok wynika z harmonogramu już rozpoczętych projektów. Spółka planuje istotny wzrost przekazań w 2025 r., co będzie możliwe dzięki osiągnięciu pełnych synergii wynikających z przejęcia polskich spółek Nexity.

Odpowiadając na utrzymujący się wysoki popyt na mieszkania w tym roku, deweloper planuje wprowadzić do oferty i rozpocząć budowę 3500-3700 mieszkań, czyli co najmniej 22% więcej w porównaniu do ubiegłego roku. Bank gruntów Develii to ponad 10 tys. lokali — taki poziom pozwala spółce realizować kolejne projekty i reagować na sytuację na rynku.

W minionym roku osiągnęliśmy rekordową sprzedaż, znajdując nabywców na 2674 mieszkania i wyraźnie przekraczając cel na 2023 r. W tym roku mierzymy jeszcze wyżej i chcemy sprzedać co najmniej 2900 lokali, co pozwoli nam konsekwentnie zwiększać nasz udział w rynku. Planujemy wprowadzić do oferty minimum 3500 lokali i tym samym istotnie ją uzupełnić z uwagi na wysoką sprzedaż w 2023 r., która przełożyła się na relatywnie niski poziom oferty na przełomie roku. Kontynuujemy rozmowy z inwestorami instytucjonalnymi i dążymy do podpisania umowy na realizację co najmniej jednego projektu z segmentu co-living. Wpisuje się to w jeden z celów naszej strategii, związany z realizacją jednostek mieszkaniowych dla klienta instytucjonalnego – mówi Andrzej Oślizło, prezes Develii.

Celem spółki na ten rok jest także przygotowanie do sprzedaży obiektu Arkady Wrocławskie. W grudniu 2023 r. Develia podpisała ze spółką Vastint Poland, należącą do międzynarodowej grupy inwestującej w nieruchomości komercyjne, przedwstępną umowę sprzedaży nieruchomości, na której znajduje się wielofunkcyjny budynek Arkady Wrocławskie. Cenę sprzedaży netto ustalono na 42,9 mln euro.

Realizując warunki umowy przedwstępnej dot. Arkad Wrocławskich w tym roku skupimy się na przygotowaniu budynku do sprzedaży. Dążymy do finalizacji transakcji do końca sierpnia 2025 r., co pozwoli nam spełnić ostatni strategiczny cel związany z dezinwestycją portfela obiektów komercyjnych. Rok 2023 był dla nas rekordowy nie tylko pod względem sprzedaży, ale także liczby przekazanych mieszkań, która wyniosła 2751 lokali. W tym roku chcemy osiągnąć porównywalny poziom, ewentualnie nieznacznie go przekroczyć. Kumulacji przekazań spodziewamy się w IV kwartale, co pozytywnie wpłynie na wyniki finansowe spółki za ten okres. W 2024 r. jednym z naszych priorytetów jest także osiągnięcie ROE na poziomie co najmniej 15%. Będzie to możliwe dzięki realizacji projektów gwarantujących satysfakcjonującą marżowość – mówi Paweł Ruszczak, wiceprezes Develii. 

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments