Budimex, lider na polskim rynku generalnych wykonawców, nawiązał współpracę naukowo-techniczną z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie. To 41 szkoła wyższa bądź techniczna, z którą Budimex rozpoczął w tym roku długofalową współpracę.

W ramach bezpośrednio podpisanej w dniu 4 stycznia umowy przez Artura Popko Prezesa Budimex i prof. Stanisława Mazura – Rektora UE w Krakowie, strony zobowiązały się do współdziałania w zakresie przedsięwzięć edukacyjnych oraz szkoleniowych, a Budimex będzie dzielił się swoimi doświadczeniami ze studentami oraz prowadził dla nich praktyki. Ważnym elementem porozumienia jest wspólne prowadzenie badań nad rozwojem innowacyjnych rozwiązań dla branży budowlanej. Wcześniej w stolicy Małopolski analogiczną współpracę Budimex nawiązał także z zespołem Szkół Budowlanych Chemobudowa Kraków i ze szkołą nr 1 im. św. Rafała Kalinowskiego.

Budimex regularnie wspiera rozwój młodych kadr dla branży, organizując m.in. płatne praktyki zawodowe zarówno dla studentów, jak i uczniów szkół średnich. Tylko
w ostatnim roku firma nawiązała współpracę z Technikum Kolejowym w Warszawie, Zespołem Szkół Geodezyjno – Drogowych w Poznaniu oraz przyjęła na płatne praktyki ponad 400 studentów i uczniów w ramach programu Akademia Budimex.
Akademia Budimex to realizowany od 2014 r. program, w ramach którego studenci kierunków inżynieryjnych, ale też chcących zajmować się HR, finansami czy IT, odbywają płatne staże. Trwają one od miesiąca do pół roku, a podczas nich młodzi ludzie poznają specyfikę pracy w branży budowalnej. Od początku programu skorzystało z niego ponad 3 000 studentów i uczniów szkół wyższych i techników. Co trzecia osoba z nich rozpoczęła pracę w Budimeksie.

Od lewej, Artur Popko Prezes Budimex, Stanisław Mazur Rektor UEK

Podpisanie umowy z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie nie tylko otwiera młodym ludziom szansę na zdobycie praktycznego doświadczenia. W ramach współpracy specjaliści Budimex będą prowadzili zajęcia dydaktyczne, szkolenia, kursy oraz studia podyplomowe. Ważną częścią nawiązanej dziś współpracy będzie wymiana doświadczeń pomiędzy wykładowcami UE i naszymi pracownikami podczas konferencji, sympozjów oraz seminariów naukowo-technicznych – mówi Artur Popko – Prezes Budimex.

Strony porozumienia zapowiedziały także prowadzenie wspólnych prac naukowo-badawczych w tworzonych specjalnie Centrach Badawczych.

Program praktyk, który zostanie wprowadzony dzięki tej współpracy, ma na celu dostarczenie uczniom praktycznej wiedzy i doświadczenia w obszarze ekonomii budownictwa, finansów inwestycji budowlanych, value engineering, geodezji, budownictwa oraz nowoczesnego projektowania. Inicjatywa ta umożliwi młodym ludziom lepsze zrozumienie i przygotowanie się do kariery zawodowej w tych dynamicznie rozwijających się dziedzinach – dodaje Artur Popko – Prezes Budimex.

Budimex, jako lider branży i największa grupa budowlana w Polsce stawia
na innowacyjność. Pod koniec 2023 roku, na budowie Wojskowego Szpitala Klinicznego w Krakowie, rozpoczęto testy wspomagającego pracowników na budowach. Projekt powstał w ramach międzynarodowego projektu badawczego, realizowanego z partnerami z Włoch, Austrii oraz Niemiec. Innym przykładem zakończonych sukcesem działań Budimeksu z zakresu innowacyjności jest stworzenie innowacyjnej technologii mieszanek mineralno-asfaltowych.

Celem tego projektu realizowanego przez Biuro Innowacji Budimex było stworzenie rozwiązania, które wskaże kierunki rozwoju w dziedzinie materiałów budowlanych i recyklingu. Rozwiązanie zostało docenione przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, która nagrodziła projekt w organizowanym przez siebie konkursie. Zdaniem jury działania podjęte przez Budimex wpisują się w idee współpracy w ramach łańcuchów dostaw, budują efektywność przedsiębiorstwa w oparciu o zasady środowiskowe, społeczne i kultury organizacyjnej oraz przyczyniają się do rozwoju współpracy z interesariuszami, a także budowania odporności przedsiębiorstw na kryzys.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments