Mimo wyzwań związanych z pandemią Covid-19, wybuchem wojny i inflacją, grupa spółek DANONE w Polsce zrealizowała strategię ESG w pełnym zakładanym zakresie i wygenerowała 3,61 mld zł wartości dodanej do polskiej gospodarki, co przełożyło się m.in. na utrzymanie 15 tysięcy miejsc pracy.

Zaangażowanie we wsparcie społeczności lokalnych, upowszechnianie odpowiednich nawyków żywieniowych czy ambitne cele klimatyczne pozostają nadal wysoko na agendzie DANONE. Podsumowuje to najnowszy raport ESG grupy spółek DANONE, który powstał zgodnie z Global Reporting Initiative (GRI) – międzynarodowym standardem raportowania odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju.

Całościowa wartość dodana dla gospodarki polskiej wygenerowana przez grupę spółek DANONE została obliczona wg nagrodzonego Noblem modelu przepływów międzygałęziowych Wasilly’ego Leontiefa. Pomimo wyzwań, z którymi producenci i konsumenci mierzyli się w minionych latach, jest ona wyższa niż w roku 20203. Na kwotę 3,597 mld zł, za którą można by wybudować 55 szkół dla 55 tys. dzieci, składają się: 1,543 mld zł wynikające z działalności podstawowej DANONE (efekt bezpośredni), 1,336 mld zł wygenerowane wśród dostawców i podmiotów z branż powiązanych (efekt pośredni) oraz 687,63 mln zł wygenerowane na skutek wzrostu przychodów gospodarstw domowych (efekt indukowany). Działalność prowadzona przez DANONE w Polsce istotnie oddziałuje też na rynek pracy, przyczyniając się do utrzymania 15 050 stanowisk. Tylko w firmach wchodzących w skład grupy w roku ubiegłym zatrudnienie wynosiło 3308 osób. Łączna wartość wynagrodzeń wypłacona pracownikom wyniosła 802,8 mln zł – co odpowiada kosztowi zakupu 5 150 nowych samochodów elektrycznych.

Spółki DANONE wymiernie wspierają polski budżet m.in. poprzez płacone podatki. W ubiegłym roku ich kwota opiewała w sumie na 335,8 mln zł, z czego 268,52 mln zł trafiło do budżetu centralnego, a 67,28 mln zł do jednostek samorządu terytorialnego.

Nasze serce bije w Polsce i jesteśmy dumni, że nasza działalność wpływa pozytywnie na rozwój krajowej gospodarki. Jednak zgodnie z podwójnym zobowiązaniem na rzecz rozwoju gospodarczego i społecznego, zainicjowanym 50 lat temu przez Antoine’a Ribouda, ówczesnego właściciela organizacji, wierzymy, że nasza odpowiedzialność nie kończy się w drzwiach biura czy bramie fabryki. Dlatego inwestujemy w rozwój społeczny środowisk, w których funkcjonujemy, w promowanie odpowiedzialnych nawyków żywieniowych i troskę o stan planety. – mówi Paweł Piątek, Dyrektor Generalny grupy spółek DANONE w Polsce.

Wyrazem tego jest m.in. opublikowana niedawno nowa strategia zrównoważonego rozwoju – „Droga Pozytywnego Wpływu”.

Ambitne cele na najbliższe lata

W „Drodze Pozytywnego Wpływu” zdefiniowano cele organizacji do 2025 i 2030 r. DANONE, jako pierwsza firma w sektorze spożywczym, ogłosił globalne zobowiązanie do redukcji emisji metanu – w ciągu najbliższych siedmiu lat firma zamierza ograniczyć tę wynikającą z procesu pozyskiwania świeżego mleka o 30%4. Zadeklarowano także osiągnięcie m.in. wzrostu efektywności energetycznej do 2025 r. o 30% oraz redukcję emisji CO2 do 2030 r. Cele te wpisują się w postanowienia Porozumienia Paryskiego, zakładające ograniczenie ocieplenia klimatu do poziomu 1,5°C w porównaniu z epoką preindustrialną.

Chcemy realnie wpływać na nasze otoczenie i przyszłość pokoleń. Wierzymy, że zdrowie ludzi i równowaga planety stanowią wspólny ekosystem, w którym jeden element nie może funkcjonować bez drugiego. Każdy z nas ma tylko jedno zdrowie, żyjemy na jednej planecie, dlatego wywieranie pozytywnego wpływu na te dwa obszary postrzegamy jako strategiczną rolę grupy spółek DANONE. – tłumaczy Paweł Piątek.

Wymierne efekty działań przyczyniających się do realizacji tych ambicji można już dostrzec. Od 2020 r. DANONE w Polsce zmniejszył emisje gazów cieplarnianych o 22,7%5, a cała wykorzystywana energia elektryczna w fabrykach pochodzi ze źródeł odnawialnych6, co oznacza, że firma już osiągnęła jeden z celów strategicznych.

Spółki DANONE dążą także do tego, aby do 2030 r. 100% wprowadzanych na rynek opakowań nadawało się do recyklingu lub było wielokrotnego użytku. Już w latach 2021 i 2022 ekwiwalent całego plastiku wprowadzonego w tych latach na rynek przez Żywiec Zdrój został zebrany i poddany recyklingowi, a spółka stała się pierwszym producentem wody butelkowanej w Polsce, dobrowolnie finansującym zbiórkę 100% masy wprowadzonych tworzyw.

Wszystkie spółki z grupy DANONE już teraz przeciwdziałają marnowaniu żywności zarówno na etapie procesów produkcji, jak i w przypadku produktów, które już trafiły na rynek, m.in. poprzez współpracę z Bankami Żywności, do których w ubiegłym roku przekazano żywność wartą ponad 4,26 mln zł. Na etykietach 70% produktów zmieniono oznaczenia na „najlepiej spożyć przed”, a w ramach współpracy z Too Good To Go artykuły Danone z krótkim terminem przydatności można kupić w znacząco niższej cenie. Inicjatywom przyświeca nadrzędny cel: do 2030 r. obniżenie o połowę w stosunku do roku 2020 ilość odpadów żywnościowych, powstających w procesach produkcyjnych i nienadających się do spożycia przez ludzi i zwierzęta oraz do przetworzenia na biomateriały, a także zero odpadów z tworzyw sztucznych przekazywanych na składowanie.

Kontynuacja dobrych praktyk

DANONE dąży do tego, aby do 2025 roku wszystkie spółki na świecie otrzymały międzynarodowy certyfikat B Corp (Benefit Corporations), poświadczający wysokie standardy w zakresie zrównoważonego rozwoju. Już w styczniu 2022 roku działająca w Polsce spółka Danone pomyślnie przeszła proces weryfikacji. Działania w kierunku uzyskania certyfikacji zostały podjęte także przez Żywiec Zdrój oraz Nutricia Polska, Nutricia Zakłady Produkcyjne i Nutrimed. Wszystkie produkty Alpro dostępne na polskim rynku produkowane są w fabryce, która jest B Corpem już od 2020 roku.

W ramach inicjatyw związanych ze zrównoważonym rozwojem spółki DANONE angażują się w projekty społeczne, na co w ciągu ostatnich 20 lat przekazano łącznie 111 mln zł. Firma inwestuje m.in. w edukację żywieniową, w tym o roli żywienia w 1000 pierwszych dniach życia i roli żywienia w chorobie, a globalna misja firmy „Niesienia zdrowia poprzez żywność tak wielu ludziom, jak to możliwe” jest bliska każdej spółce. Eksperci powołanego przez DANONE w kwietniu 2023 roku Interdyscyplinarnego Centrum Analiz i Współpracy Żywność dla Przyszłości koncentrują się natomiast się na prowadzeniu wielopoziomowych badań w obszarze przyszłości żywienia i jego wpływu na zdrowie konsumentów i środowisko naturalne.

Realizowane są również projekty środowiskowe, wsparcie lokalnych społeczności i pomoc potrzebującym. Pomimo wyzwań ekonomicznych i trudnego kontekstu roku 2022, Żywiec Zdrój przekazał swój pierwszy zakład produkcyjny na Żywiecczyźnie Fundacji Górom. Obecnie prowadzona jest tam działalność m.in. w zakresie szeroko pojętej edukacji dzieci i młodzieży. Z sukcesem zakończono również dialog społeczny w gminie Jeleśnia, gdzie spółka butelkuje wodę. W efekcie, aby zapewnić mieszkańcom dostęp do wody wodociągowej, stworzono Fundusz Wodny o wartości 2 mln zł.

Praca u podstaw

Aby zachować zasoby naturalne planety i jednocześnie wyżywić ok. 10 mld ludzi, którzy będą żyć na Ziemi w 2060 r., sposób produkcji żywności, zarządzania nią i sposób odżywiania muszą zmienić się na bardziej zrównoważone. Dlatego DANONE konsekwentnie dąży do ograniczania swojego wpływu na środowisko na wszystkich etapach procesu produkcji, a wewnętrzne standardy jakościowe firmy są wyższe niż wymagania prawne. Spółki DANONE systematycznie wprowadzają nowości i udoskonalają receptury produktów, m.in. obniżając ich kaloryczność, zawartość cukru, tłuszczów, sodu – tak, aby miały zarówno atrakcyjny smak, jak i wartości odżywcze. Asortyment roślinny DANONE ma mniejszy ślad klimatyczny, niż tradycyjne produkty mleczne, a wykorzystywane do produkcji Alpro składniki są pozyskiwane w sposób zrównoważony. Większość z nich jest uprawiana w Europie, zaś pochodzące z Kanady nasiona soi czy krem kokosowy kupowany w Azji Południowo-Wschodniej są transportowane drogą morską.

Opublikowany właśnie „Raport Wpływu” pokazuje, że DANONE z sukcesem realizuje zobowiązanie na rzecz równoczesnego rozwoju gospodarczego i społecznego. Spółki przyczyniają się nie tylko do wymiernego wsparcia polskiej gospodarki, ale także działań na rzecz ochrony zasobów naturalnych planety czy poprawy kondycji zdrowotnej milionów Polaków poprzez promowanie zdrowych nawyków żywieniowych i oferowanie konsumentom jakościowej żywności.

O raporcie

Raport wpływu grupy spółek DANONE w Polsce został przygotowywany zgodnie z Global Reporting Initiative (GRI), czyli międzynarodowym standardem raportowania odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju. Dokument obejmuje działalność spółek Danone, Żywiec Zdrój, Nutricia Polska, Nutrimed oraz Nutricia Zakłady Produkcyjne od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2022 roku.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments