VeloBank nie poprzestał na sukcesie zastosowania GenAI do wsparcia pracy doradców banku, tym razem generatywna sztuczna inteligencja znalazła zastosowanie przy rekomendacji produktów na platformie VeloMarket.pl z Grupy VeloBanku.

Narzędzie wspierane przez GenAI pomaga klientom w podjęciu bardziej świadomych decyzji zakupowych. Klasyfikator oznacza tagiem „Velo” produkty zgodne z wartościami promowanymi przez bank i generuje opisy uzasadniające taki wybór na podstawie oferowanych przez producenta certyfikatów, a także wpływu produktu na zdrowie konsumenta i środowisko. Dzięki temu podmioty z Grupy VeloBank stają się liderami innowacyjnego wykorzystania GenAI w obszarze fintech w Polsce. Firma Accenture odpowiadała za opracowanie i wdrożenie automatycznego klasyfikatora produktów.

VeloBank, oferując klientom najnowocześniejsze rozwiązania finansowe, jednocześnie rozwija usługi związane z odpowiedzialnym prowadzeniem biznesu. Na platformie sprzedażowej VeloMarket.pl, należącej do spółki ProExpert z Grupy, wprowadzone zostało nowe narzędzie do automatycznej klasyfikacji produktów pod kątem zgodności z założeniami marki. Automatyczny klasyfikator, na podstawie posiadanych certyfikatów oraz wpływu na zdrowie konsumenta i środowisko, ocenia czy produkt spełnia określone parametry i może zostać oznaczony tagiem „Velo”. Nowe narzędzie bazuje na generatywnej sztucznej inteligencji. Pozwala ono oszczędzić czas, szybciej zarządzać asortymentem, zapewnia spójność kategorii produktów oraz umożliwia dodanie uzasadnienia tych kwalifikacji – wygenerowanego przez AI – dzięki czemu konsument może podjąć bardziej świadomą środowiskowo decyzję.

Jak wynika z badania zrealizowanego przez Panel Badawczy Ariadna w maju tego roku, Polacy chcą wybierać ekoprodukty. Twierdzi tak większość, bo 73% osób. Deklaracje te rzadko przekładają się na rzeczywiste działania. Najistotniejszą barierą przy wyborze ekologicznych produktów jest ich cena oraz trudność w ich odróżnieniu od innych, związana ze zbyt małą wiedzą kupujących. Platforma VeloMarket.pl pomaga w pokonywaniu tych barier, dając dostęp do szerokiej, ale wyselekcjonowanej oferty produktowej, nad którą od teraz czuwa narzędzie GenAI. Dzięki temu klienci mogą łatwiej podejmować bardziej świadome decyzje zakupowe. – mówi Wojciech Bolanowski, lider projektu VeloMarket.pl.

W ramach trzech obszarów, które są badane w celu oceny produktu, opracowano serie pytań klasyfikujących dotyczących np. ekologiczności produktu, jego składu, wpływu na środowisko, energooszczędności lub posiadanych certyfikatów. Rozwiązanie umożliwia zarządzanie parametryzacją, dodawanie pytań i dostosowywanie ich do drzewa kategorii produktów, które rozszerza się wraz z rozwojem platformy.

W procesie klasyfikacji produkty, które są dobre dla ludzi i dla środowiska, zdobywają tag „Velo”. Oznacza to, że spełniają określone wymagania co najmniej w jednym z trzech obszarów takich jak: zdrowie, ochrona środowiska, certyfikaty. Oznaczenie to znacznie ułatwia wybór konsumentom, którzy szukają proekologicznych rozwiązań, bez konieczności długiego przeglądania i porównywania opisów. A właśnie na tym nam zależy – ma być wygodnie, prosto i funkcjonalnie, czyli dokładnie tak, jak lubią i oczekują klienci. – mówi Agata Strzelecka, dyrektor zarządzająca Obszaru Transformacji i Biura Strategii VeloBanku.

Aplikacja klasyfikująca VeloBanku została zaprojektowana w oparciu o usługę OpenAI i całkowicie bazuje na usługach chmurowych Microsoft Azure, co pozwala elastycznie skalować ją odpowiednio do zmieniających się potrzeb. Kluczowe elementy przetwarzania danych zostały zaimplementowane w języku Python oraz osadzone w ramach środowiska Azure Functions. Wśród innowacyjnych cech aplikacji warto wymienić także wykorzystanie technologii LLM do generowania unikatowych opisów produktów uzasadniających wynik klasyfikacji.

W ramach prac dostosowaliśmy konfigurację sieciową w chmurze w zakresie modeli GenAI, opracowaliśmy i wdrożyliśmy metody odpytywania modeli GenAI (tzw. prompt engineering). Kluczowym wyzwaniem było stworzenie i sparametryzowanie odpowiedniej bazy pytań, które są dopasowane do kategorii i typu produktów. Zestaw kryteriów do oceny czy produkt jest „Velo” opracowali nasi eksperci specjalizujący się w ESG – mówi Krzysztof Wojciechowski, Starszy Manager w Accenture w Polsce.

Oznaczenia „Velo” produktów z uzasadnieniami wygenerowanymi przez sztuczną inteligencję są już dostępne na platformie VeloMarket.pl.

Klasyfikator dla VeloMarket.pl jest drugim innowacyjnym wdrożeniem Accenture w grupie kapitałowej VeloBanku zrealizowanym w oparciu o generatywną sztuczną inteligencję. Pierwszym była aplikacja w formie chatbota, który jest wsparciem merytorycznym dla doradców banku obsługujących klientów zainteresowanych programem „Bezpieczny kredyt 2%” za pośrednictwem call center. Chatbot na bieżąco odpowiada na pytania dotyczące warunków i procesu wnioskowania o kredyt hipoteczny w ramach tego programu. Accenture odpowiadało za opracowanie i wdrożenie rozwiązania.

* Badanie „Strategie finansowe Polaków” zostało przeprowadzone na panelu Ariadna na ogólnopolskiej próbie liczącej N=1038 osób w terminie 26-29 maja 2023. Kwoty dobrane według reprezentacji w populacji Polaków w wieku 18 lat i więcej dla płci, wieku i wielkości miejscowości zamieszkania. Metoda badawcza: CAWI.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments