Autodesk opublikował trzecią edycję raportu „BIM, współpraca, zarządzanie informacją w polskim budownictwie”. Badanie zrealizował Kantar Polska, na próbie 347 osób reprezentujących firmy architektoniczne i projektowe, budowlane, zajmujące się realizacją inwestycji, zarządzające nieruchomościami oraz inwestorów prywatnych i publicznych. 

Patronat honorowy nad badaniem objęli: Polska Izba Inżynierów Budownictwa, Polski Związek Firm Deweloperskich, Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego, Polski Związek Pracodawców Budownictwa, Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP.

Świadomość BIM i stosowanie – inwestorzy i wykonawcy nadrabiają dystans

Badanie wskazuje, że świadomość BIM systematycznie rośnie, osiągając obecnie poziom 60 proc., co oznacza wzrost o 55 proc. w stosunku do poprzedniej edycji raportu z 2019 roku. Podobnie wygląda adopcja – ponad jedna trzecia badanych firm stosuje BIM. Jest to 70 proc. więcej niż cztery lata temu.

Poziom adopcji BIM jest stabilny w grupie architektów i projektantów (41 proc.), natomiast widać dynamiczny, ponad dwukrotny wzrost wśród firmy wykonawczych – z 9 do 21 proc., oraz wśród inwestorów i zarządców – z 5 do 37 proc.

Raport potwierdza nasze obserwacje z rynku. Widzimy wyraźnie większe zainteresowanie BIM wśród wykonawców i inwestorów. Jest to niezwykle ważne – współpraca wszystkich stron zaangażowanych w proces inwestycyjny daje wymierne rezultaty w postaci wyższej wydajności w realizacji projektu. – ocenia Przemek Nogaj, Territory Account Sales Executive Poland w Autodesk.

Po co BIM?

Korzyści wskazywane przez respondentów pozostają niezmienne: tworzenie projektów lepszej jakości (62,4 proc.), mniej błędów na etapie realizacji inwestycji (59,8 proc.), lepsza komunikacja treści projektu i zrozumienie projektu przez wszystkie zaangażowane strony (53 proc.).

Zastosowanie BIM pozwala na obniżenie kosztów w całym cyklu powstawania i życia budynku – pod tą opinią podpisuje się 70 proc. badanych. Taki sam odsetek wskazuje na oszczędności na etapie realizacji budowy (ta opinia jest wyraźna wśród inwestorów i właścicieli budynków) oraz przedmiarowania i kosztorysowania.

Bariery i pożądane działania

Wśród barier rozwoju najczęściej wskazywany jest niski poziom wiedzy, na drugim miejscu – niska świadomość BIM wśród inwestorów. Ważnym punktem jest dostępność kadr: mała liczba specjalistów posiadających umiejętność projektowania/ wykonawstwa w oparciu o BIM stanowi barierę dla blisko 70 proc. ankietowanych i wyraźnie wzrosła (59 proc. wskazań w 2019). O braku kadr wyraźnie częściej mówią inwestorzy – 86 proc. ankietowanych.

Co może pomóc rynkowi pełniej korzystać z BIM? Po 40 proc. respondentów wskazuje na trzy obszary – opracowanie polskich standardów BIM, budowanie świadomości inwestorów na temat możliwości wykorzystania danych gromadzonych dzięki BIM oraz budowanie świadomości na temat BIM wśród osób odpowiedzialnych za inwestycje publiczne. W firmach wykonawczych ponad 50 proc. wskazuje, że pomocne byłoby wprowadzenie BIM na uczelniach.

Jesteśmy w momencie, kiedy na BIM warto spojrzeć w kontekście kompleksowej cyfryzacji branży. W procesie inwestycyjnym, w pracy nad modelem tworzone są dane, które warto wykorzystywać do podejmowania lepszych decyzji w całym cyklu życia obiektu. – mówi Przemysław Nogaj.

Raport wskazuje, że polskie firmy widzą pozytywne aspekty cyfryzacji. Blisko 65 proc. zgadza się z twierdzeniami, że wdrożenie nowych cyfrowych metod pracy zwiększa ich konkurencyjność oraz że polskie firmy powinny silniej inwestować w cyfryzację, aby zwiększyć skalę działania.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments