Dzięki tym funduszom Data4 umacnia swoją pozycję kluczowego gracza na rynku centrów danych w Europie i planuje czterokrotnie zwiększyć swoją sprzedaż w ciągu siedmiu lat do poziomu 800 mln euro. W tym celu Grupa zamierza rozwijać swoje cyfrowe kampusy według planu inwestycyjnego, który obejmie także 500 mln euro przeznaczone na inwestycje w Polsce.

Data4, francuski operator i inwestor na rynku centrów danych, ogłosił pozyskanie rekordowego finansowania w wysokości 2,2 mld euro. Firma zamierza przeznaczyć środki na wsparcie pierwszego etapu jej globalnego planu inwestycyjnego do 2029 r., przy jednoczesnym przyspieszeniu rozwoju przedsiębiorstwa na szybko rosnącym rynku.

Po rozpoczęciu działalności w Polsce w 2021 r. oraz w Niemczech na początku tego roku Data4 zamierza skonsolidować swoją działalność w Europie i zapewnić klientom ultrapołączoną platformę cyfrową, która do 2030 r. osiągnie moc ponad 1 GW. W tym celu Grupa zamierza rozwijać swoje cyfrowe kampusy według planu inwestycyjnego, który obejmuje 2 mld euro przeznaczone na inwestycje we Francji, blisko 1 mld euro w Niemczech, 1 mld euro we Włoszech, ponad 500 mln euro w Hiszpanii oraz również 500 mln euro w Polsce do końca 2029 roku. Ponadto firma rozważa również inne inwestycje wspierające rozwój jej klientów — zarówno w krajach, w których Grupa prowadzi działalność, jak i w innych częściach Europy.

Ogłoszone przez Data4 finansowanie kredytem bankowym w wysokości 2,2 mld euro jest pierwszym krokiem w realizacji jej przełomowego planu inwestycyjnego. Było to możliwe dzięki wsparciu największych europejskich banków: BNP Paribas, Natixis, ABN AMRO i Deutsche Bank.

– Cieszymy się z pozyskanego finansowania, które pokazuje zaufanie banków do planu rozwoju Data4. W ramach kwoty 2,2 mld euro, pierwsza transza w wysokości 1,2 mld euro posłuży do refinansowania istniejącego zadłużenia, zaś druga transza w wysokości 1 mld euro zostanie wykorzystana do pozyskania nowych lokalizacji i budowy przyszłych centrów danych Grupy. Podpisaliśmy już opcję na kolejną transzę w wysokości do 1 mld euro, która może zostać wkrótce uruchomiona. – mówi Claire Vandromme, Chief Financial Officer w Data4.

To bezprecedensowe finansowanie umożliwi Data4 realizację ambitnego celu, jakim jest osiągnięcie sprzedaży na poziomie 800 mln euro do 2029 roku, przy jednoczesnym czterokrotnym wzroście naszej Grupy w tym samym okresie. Jako firma z rodowodem europejskim, planujemy dalszy rozwój na obecnych rynkach, aby umacniać pozycję wiodącego operatora centrów danych, nie wykluczając również rozpoczęcia działalności w innych krajach tego regionu. Nasza unikalna pod względem korzyści oferta w Europie jest pożądaną alternatywą dla pozaeuropejskich, amerykańskich i azjatyckich dostawców usług hostingowych. Ponadto jako filar branży cyfrowej, będziemy kontynuować i zwiększać wysiłki w nadchodzących latach, aby zmniejszać nasz ślad środowiskowy. – mówi Olivier Micheli, CEO Data4.

Mocna pozycja w Europie z silnymi regionalnymi kompetencjami

Autonomiczny sposób prowadzenia działalności w każdym z regionów, w których Data4 posiada centra danych, buduje silne kompetencje i wiedzę zespołów na temat poszczególnych rynków. Oznacza to współpracę z lokalnymi dostawcami, utrzymywanie bliskich kontaktów z rodzimymi stowarzyszeniami i federacjami oraz rozwijanie inicjatyw, które mają wpływ na region (m.in. projekty odzyskiwania ciepła odpadowego, partnerstwa z wiodącymi uniwersytetami). Europejskie zespoły Data4 charakteryzują się wysokim stopniem niezależności w podejmowaniu decyzji i są odpowiedzialne za swoje wyniki, co stanowi o wyjątkowości firmy.

Pierwszy polski kampus Data4 znajduje się w Jawczycach pod Warszawą, na działce o powierzchni 4 hektarów. W skład inwestycji wejdą docelowo 4 obiekty, których całkowity przydział mocy wyniesie 60 MW. Pierwsze centrum danych o mocy 8 MW zostało oficjalnie otwarte w maju br. i zajmuje ponad 2,2 tys. m2. Obecnie trwa budowa drugiego obiektu, co pozwoli rozszerzyć ofertę dla klientów. Kampus zostanie połączony światłowodowymi łączami telekomunikacyjnymi z sieciami dostępnymi w Warszawie, aby zapewnić dostęp do dużej liczby operatorów telekomunikacyjnych oraz pełnej powtarzalności procesów oraz rozwiązań wdrożonych w pozostałych kampusach Data4 na terenie Europy.

To dla nas świetna wiadomość. Grupa Data4 będzie jeszcze bardziej konkurencyjna, co otwiera nam drogę do oferowania najwyższej jakości usług kolejnym klientom. Popyt na centra danych w naszym regionie Europy nieustannie się zwiększa, dlatego ta rekordowa dla nas inwestycja pozwoli na jeszcze lepsze odpowiadanie na potrzeby lokalnego rynku. Ponadto rośnie świadomość korzyści z profesjonalnych usług kolokacyjnych i chmurowych, co sprawia, że potrzebujemy kolejnych inwestycji w infrastrukturę cyfrową w Polsce i regionie Europy Środkowo-Wschodniej. – wyjaśnia Adam Ponichtera, dyrektor polskiego oddziału Data4.

Filar odpowiedzialnej technologii cyfrowej

Nowa wielkoskalowa inwestycja umożliwi Data4 kontynuowanie dążeń w zakresie zrównoważonego rozwoju. Podejście to rozpoczyna się na etapie projektowania, od dogłębnej analizy cyklu życia (LCA), poprzez budowę i eksploatację infrastruktury, z wykorzystaniem „niskoemisyjnego” betonu, projektów odzyskiwania ciepła odpadowego i innowacyjnych technik chłodzenia.

Ponadto dynamiczny rozwój sztucznej inteligencji przynosi nowe wyzwania, którym Data4 jest w stanie sprostać, projektując i budując większe kampusy, o wyższej gęstości, aby pomieścić niezbędną infrastrukturę.

Wdrożenie ambitnego planu finansowego umożliwi Data4 kontynuację dalszego rozwoju w Europie, aby umocnić pozycję odpowiedzialnego lidera na rynku centrów danych.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments