Wysokość inwestycji funduszy w startupy i bardziej rozwinięte biznesy w ostatnim czasie spadła. W Polsce finansowanie venture capital wyniosło w Q2 2023 r. jedynie 429 milionów złotych. Natomiast w private equity w 2022 roku w regionie Europy Środkowo-Wschodniej przeprowadzona łączna wartość kupna i sprzedaży osiągnęła 9,99 mld euro — oznacza to, że była o 23,4 proc. niższa niż w 2021 r. Swojej szansy szuka fundusz Da Gama ASI, który chce zainwestować 450 mln zł w pomoc polskim spółkom w rozwoju biznesu i ekspansji zagranicznej. Jednorazowo tego rodzaju firmy mogą pozyskać od Da Gama ASI nawet 90 mln zł.

PFR Ventures i Inovo VC podały w swoim raporcie, że w Q1 2023 roku 127 polskich spółek pozyskało od funduszy venture capital łącznie 446 mln złotych. To o 68 firm mniej niż w analogicznym kwartale zeszłego roku. Co więcej, skumulowana wartość polskich inwestycji zagranicznych w 2021 roku była niższa niż średnia OECD. W Q2 2023 kwota ta była jeszcze skromniejsza i wyniosła 429 mln zł. Finansowanie dotyczyło 116 spółek oraz 69 funduszy.

Paweł Gąsior, Dyrektor Inwestycyjny Da Gama ASI, funduszu zarządzanego przez Vinci S.A.

Spadkowy trend wynika po części z utrzymujących się na wysokim poziomie stóp procentowych, ale także z sytuacji geopolitycznej. Drugą składową są w dużej mierze kończące się środki z funduszy pochodzących np. z programów unijnych lub Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. – komentuje Paweł Gąsior, Dyrektor Inwestycyjny Da Gama ASI, funduszu zarządzanego przez Vinci S.A.

PFR poinformował, że pierwsze konkursy, w których startupy będą mogły pozyskać 1,8 mln złotych, zostaną rozpisane do końca bieżącego roku3. Oznacza to, że spółki otrzymają środki najprawdopodobniej dopiero w 2024.

Co się tyczy samego private equity, to z danych z raportu „Emerging Europe M&A Report 2022/2023”4 wynika, że w 2022 roku w regionie Europy Środkowo-Wschodniej przeprowadzono aż 289 transakcji, czyli najwięcej od 5 lat (wzrost o 3,2 proc. r/r). Mimo to, w ub.r. łączna wartość kupna i sprzedaży z private equity wyniosła 9,99 mld euro, co oznacza, że była o 23,4 proc. niższa niż w 2021 r.

Potencjał inwestycji w private equity

Jak wynika z danych RSM Global, wysokość kapitału w private equity, który nie został jeszcze zainwestowany wynosi na całym świecie 1,24 biliona dolarów. W Europie to kwota około 250 miliardów dol., co pokazuje skalę potencjału.

Vinci S.A. oraz Da Gama ASI również chcą wykorzystać tę szansę, zapewniając finansowanie zarówno startupom, jak i również polskim firmom na dalszym etapie rozwoju, planującym ekspansję. Celem Da Gama ASI jest wsparcie projektów zagranicznych, realizowanych przez polskie przedsiębiorstwa. Cały fundusz ma do rozdysponowania kwotę ponad miliarda złotych, z czego Da Gama chce zainwestować 450 milionów zł.

Ponad miliard złotych to istotna kwota, biorąc pod uwagę, że w całym 2022 roku firmom udało się pozyskać 3,6 mld zł. Mówimy tutaj sumarycznie o 244 podmiotach venture capital, 435 firmach i 460 transakcjach. To porównanie pokazuje nasz możliwości oraz skalę, z jaką planujemy działać. – zapewnia Paweł Gąsior.

Warunki współpracy

Fundusz Da Gama ASI oferuje finansowanie dla polskich przedsiębiorców, którzy chcą prowadzić ekspansję na rynki zagraniczne. Mogą oni pozyskać finansowanie w wysokości od 10 do 90 milionów złotych. Fundusz wspiera firmy chcące inwestować na całym świecie, a okres finansowania wynosi od 3 do 10 lat. Fundusz oferuje zarówno finansowanie kapitałowe, dłużne oraz mezzanine, a przedmiotem inwestycji mogą być zarówno przedsiębiorstwa polskie, jak również zagraniczne spółki zależne polskich spółek. Celem inwestycji może być finansowanie zagranicznego przejęcia, a także CAPEX-u lub OPEX-u. Fundusz ma bardzo dużą swobodę kształtowania oferty i jest w stanie elastycznie dopasować się do potrzeb klientów. Proces inwestycyjny jest prosty i przejrzysty. Jego zamknięcie jest możliwe nawet w okresie 3-4 miesięcy.

Po spełnieniu wszystkich wytycznych podpisujemy umowę i przekazujemy środki na wskazane konto. Na poziomie polskiej firmy lub zagranicznej spółki zależnej możliwe jest finansowanie kapitałowe, dłużne lub Mezzanine, czyli instrument pośredni pomiędzy dwoma pierwszymi. Da Gama ASI chce wspierać bardziej dojrzałe biznesy w ekspansji na rynki zagraniczne, tak żeby polskie podmioty mogły konkurować z zagranicznymi. Obecnie prowadzimy kilka procesów inwestycyjnych. Chcemy być pewni, że środki zostaną jak najlepiej wykorzystane. – przekonuje Paweł Gąsior.

Możliwości dla przedsiębiorców z wielu gałęzi biznesu

Vinci S.A. zapewnia swoim klientom finansowanie, dzięki trzem alternatywnym spółkom inwestycyjnym, które tworzą komplementarną całość. Każda z nich: HiTech ASI, IQ ASI oraz Da Gama chce wspierać zróżnicowane branże i obszary – od zawansowanych technologii, przez innowacyjne projekty naukowo-badawcze, aż po umiędzynaradawianie polskich przedsiębiorstw.

Warto również podkreślić, że Da Gama ASI oraz pozostałe dwa fundusze Vinci S.A. w ramach finansowania nie zostają większościowymi udziałowcami, więc firmy pozostają w rękach właścicieli.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments