Ten Square Games ogłasza wyniki za 2. kw. 2023 r. i prezentuje pierwsze efekty realizacji nowej strategii, w postaci wzrostu przychodów i najwyższych w 2023 r.odczytów wyniku EBITDA w lipcu i w sierpniu br.

2 kw. 2023 r. to okres strategicznej transformacji w Ten Square Games (TSG), który już przynosi obiecujące wyniki. Chociaż wyniki za 2. kw. 2023 r. nadal ilustrują wyzwania, z którymi mierzyła się firma, to ukierunkowane działania TSG przynoszą pierwsze pozytywne rezultaty w postaci najwyższych poziomów rentowności w lipcu i sierpniu 2023 r. tworząc mocną podstawę do dalszego wzrostu.

Od ogłoszenia nowej strategii w kwietniu 2023 r. TSG zmieniło podejście do swojej działalności kładąc główny nacisk na poprawę parametrów flagowych tytułów oraz efektywność finansową i rentowność działalności. Ta strategiczna zmiana skutkowała m.in. zakończeniem realizacji dwóch projektów i redukcją liczby pracowników o 25%. Przełożyło się to na ograniczenie miesięcznych kosztów wynagrodzeń o 1,8 mln zł, co w skali roku może przynieść szacowane oszczędności na poziomie blisko 22 mln zł.

Nasze zdecydowane działania obniżające bazę kosztową w połączeniu z rosnącymi przychodami z naszych flagowych tytułów stwarzają perspektywę trwałej poprawy wyników Ten Square Games. Wdrażane inicjatywy i ich wstępne wyniki pozwalają nam patrzeć na przyszłość z rosnącym optymizmem. – powiedział Andrzej Ilczuk, Prezes Zarządu TSG.

Podstawą zrewidowanej strategii TSG jest przywrócenie dwóch największych tytułów spółki, Fishing Clash i Hunting Clash, na ścieżkę wzrostu oraz przyspieszenie rozwoju najnowszego tytułu w portfolio, Wings of Heroes. Zarząd spółki wierzy, że inwestowanie w rozwój obecnych produktów spółki jest najbardziej efektywną metodą na odbudowanie jej sukcesu w przyszłości.

Inwestycje w rozwój najważniejszych tytułów TSG podkreślają nasze przekonanie, o tym że wzmocnienie podstawowej oferty spółki jest obecnie najskuteczniejszą drogą do zabezpieczenia przyszłości Ten Square Games. – dodał Andrzej Ilczuk.

Niesłabnące zaangażowanie zespołów produktowych TSG zaczęło już przynosić pozytywne rezultaty. Poziom płatności z gier wykazał tendencję wzrostową zarówno w lipcu, jak i w sierpniu br. – o odpowiednio 12,5% m/m i 11,0% m/m. To pierwsze pozytywne efekty działań strategicznych podjętych w poprzednich miesiącach. Umacniają one determinację spółki do dalszej realizacji obranej drogi rozwoju. Wzrost poziomu płatności w połączeniu z pracą nad obniżeniem bazy kosztowej zaowocował najwyższymi poziomami skorygowanej EBITDA w 2023 roku, sięgającymi 9,7 mln zł w lipcu (wzrost o 42,2% m/m) i 12,0 mln zł w sierpniu br. (wzrost o 23,6% m/m).

Wprowadzenie w Fishing Clash nowej funkcji „Power Score” wraz z poprawą czasu ładowania gry i pracą nad zwiększeniem zaangażowania graczy istotnie poprawiło komfort użytkowników i ich zaangażowanie. Strategiczna zmiana w podejściu do organizacji LiveOps w połączeniu z nową ofertą sprzedażową przyczyniła się do zwiększenia monetyzacji. Dodatkowo, uruchomienie sklepu internetowego – TSG Store – poprawia zarówno wskaźniki rentowności gry, jak i całej spółki. W najbliższym czasie planowana jest integracja innych tytułów ze sklepem.

W tym czasie zespół Hunting Clash pracował nad zwiększeniem zaangażowania i konwersji graczy. Innowacyjne funkcje, takie jak „Hunt Multiplier” i „Box Hunt”, zostały pozytywnie przyjęte przez graczy, co przyczyniło się do wzrostu płatności w grze i poprawy retencji. Wysiłki zespołu zaowocowały zauważalnym wzrostem w poziomie płatności z gry – o 25.3% m/m w lipcu i o 10.1% m/m w sierpniu.

W Wings of Heroes wprowadzono gruntowne zmiany systemowe, aby przygotować grę do dalszego rozwoju. Poprawiony został m.in. system progresji w grze, ekonomia gry i organizacja wydarzeń, To przyczyniło się do ustabilizowania strumienia przychodów pomimo ograniczonych działań marketingowych.

Chociaż wyniki TSG za 2. kw. 2023 r. nadal nie pokazują naszego pełnego potencjału biznesowego, to są one odzwierciedleniem ciężkiej pracy zespołu, działań restrukturyzacyjnych i innowacji, które leżą u podstaw naszej transformacji. – podsumował Andrzej Ilczuk.

2 kw. 2023 r. pokazuje odporność TSG na wyzwania. Pomimo niższego niż rok wcześniej zysku operacyjnego na poziomie 9,6 mln zł i skorygowanej EBITDA na poziomie 21,9 mln zł, spółka niezmiennie dąży do regularnego wzrostu. Zarząd TSG jest zdeterminowany, aby wykorzystać nową strukturę organizacyjną, dyscyplinę kosztową i skupienie na rozwoju podstawowych tytułów, aby spółka była trwale zyskowna w nadchodzących kwartałach.

W trakcie realizacji nowej strategii Zarząd TSG mierzyła się również istotnymi wyzwaniami, co miało wpływ na wyniki finansowe spółki. Wśród nich była konieczność dokonania odpisów aktualizujących wartość aktywów oraz redukcja zatrudnienia. Ich koszt obciążył wyniki TSG w 2 kw. kwartale i w 1. półroczu 2023 r., odpowiednio kwotą 5,1 mln zł i 31,7 mln zł. Koszt odpraw z tytułu zwolnień grupowych wyniósł 6,5 mln zł (w tym 3,3 mln zł dotyczyło dwóch zamkniętych projektów).

Pomimo tych wyzwań spółka podzieliła się wypracowanym w 2022 r. zyskiem ze swoimi akcjonariuszami. W czerwcu 2023 r. TSG wypłaciło dywidendę w łącznej kwocie 52,3 mln zł. To wartość wykraczająca poza politykę dywidendową TSG. Spółka zdecydowała się na większą wypłatę środków do akcjonariuszy w związku ze strategiczną decyzją o wstrzymaniu inwestycji w nowe projekty do czasu przywrócenia głównych gier spółki na ścieżkę wzrostu.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments