Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora gamingowego z okresu 28 sierpnia – 1 września.

Plot Twist: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zatwierdziła dokument informacyjny Plot Twist i podjęła uchwałę o wprowadzeniu jej akcji do obrotu na rynku NewConnect, podała spółka.

CD Projekt: Widzi ogromny potencjał w franczyzie „Cyberpunk” i chce wydawać kolejne produkty w ramach uniwersum, poinformował zarząd producenta gier. Spółka podtrzymuje założenia aktualnej strategii.

CD Projekt: „W tym momencie” nie myśli o przeprowadzeniu skupu akcji własnych, poinformował CFO spółki Piotr Nielubowicz.

Bloober Team: Data światowej premiery gry „The Medium” w wersji cyfrowej na komputery Apple Mac została wyznaczona na 31 sierpnia 2023 r., podał Bloober Team.

CD Projekt: Wchodzi w najintensywniejszy okres promocji „Cyberpunk 2077: Phantom Liberty”, poinformował prezes Adam Kiciński. Zarząd oczekuje „znaczącego” wyniku sprzedaży tytułu w III kwartale i liczy na okres świąteczny w IV kwartale.

Jujubee: Podpisał z cypryjską spółką 101XP Limited kompleksową umowę wydawniczą dotyczącą gry „Dark Moon”, na podstawie której udzielił wydawcy wyłącznej i globalnej licencji w związku z dystrybucją, sprzedażą, marketingiem i promocją gry w wersji przeznaczonej na PC, podała spółka. Jednocześnie na podstawie umowy wydawca zyskuje prawo do przeniesienia gry na konsole (Sony PlayStation, Microsoft Xbox, Nintendo Switch) oraz urządzenia mobilne (Android, iOS).

CD Projekt: Łączna wartość kosztów Grupy CD Projekt związanych z funkcjonowaniem programów motywacyjnych w trakcie I półrocza 2023 r. wyniosła 10,39 mln zł, podała spółka.

CD Projekt: Łącznie nakłady Grupy CD Projekt na prace rozwojowe przekroczyły 160 mln zł w I półroczu br., poinformował wiceprezes CD Projekt ds. finansowych Piotr Nielubowicz.

CD Projekt: Odnotowało 91,27 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2023 r. wobec 113,75 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

VRFabric: Podpisał z Pico Immersive Pte. Ltd. z siedzibą w Singapurze umowę, której przedmiotem jest określenie współpracy przy wydaniu 4 gier z portfolio spółki na gogle VR (Pico NEO 3 oraz PICO 4) w sklepie Pico Store, w tym również o możliwość korzystania z usług sieciowych Pico oraz technologii AR/VR w grach VRFabric, podała spółka.

Forever Entertainment: Data światowej premiery gry „Front Mission 2: Remake” na konsolę Nintendo Switch została ustalona na 5 października 2023 r., podało Forever Entertainment. Cena gry została ustalona na 34,99 euro/ USD. Gra jest drugą częścią trylogii „Front Mission” wydawanej przez Forever Entertainment w formie remake’u na bazie IP Square Enix Japan. Premiera Gry nastąpi niespełna siedem miesięcy po premierze pierwszej części „Front Mission 1st: Remake” wydanej w listopadzie 2022 r., podkreślono.

SimFabric: Premiera gry „Saboteur II: Avenging Angel” w sklepie Robot Cache Store – platformie cyfrowej opartej o technologię blockchain – została ustalona na 1 września 2023 r., podała spółka. Cena gry wyniesie 7,99 USD za sztukę. W certyfikacji sklepu znajdują się aktualnie 4 kolejne gry spółki.

OVID Works: Ma list intencyjny z VRAAR i SPLASHXR i strony rozpoczęły rozmowy mające na celu doprowadzenie do zawarcia umowy inwestycyjnej i konsolidacji biznesowej poprzez nabycie przez Ovid 100% akcji VRAAR oraz 100% udziałów SPLASHXR, w zamian za ustaloną liczbę akcji OVID.  VRAAR prowadzi działalność w zakresie produkcji i usług w obszarze VR i AR oraz posiada prawa do obiecujących tytułów w wersji VR, takich jak „Paradise Lost”. SPLASHXR prowadzi działalność w zakresie developmentu gier komputerowych i software’u oraz posiada pipeline umożliwiający sprawne skalowanie spółki w ramach aktualnych potrzeb produkcyjnych. W ramach planowanego połączenia oraz w oparciu o bieżący profil działalności stron powstanie grupa działająca w trzech segmentach: komercyjnego tworzenia aplikacji AR/VR dla klientów B2B; Software House działający w obszarze game development (w tym VR/AR); Tworzenia oraz rozwoju własnych IP w zakresie game development.

Frozen Way: Osiągnął pełny zwrot kosztów „House Flipper – Pets DLC” w wersji na Nintendo Switch. Gra sprzedała się w ponad 7,5 tys. kopii, co zapewniło zwrot 190 tys. zł. R

RedDeer.Games: Ogłosił oficjalną współpracę z Phosphor Studios oraz właścicielem franczyzy Games Workshop przy wydaniu tytułu – „Warhammer 40,000: Dakka Squadron” na konsole Nintendo Switch. RedDeer.Games ogłosił premierę gry „Wildagotchi: Virtual Pet” – wirtualnego symulatora opieki nad egzotycznymi zwierzętami. Ponadto premiera gry „Sprout Valley” na Nintendo Switch i Steam ustalona na 8 września.

Intermarum: Destructive Creations wypowiedziało umowę współprodukcji gry o nazwie kodowej Orange.2. Powodem wypowiedzenia przez Destructive Creations umowy jest niewykonanie przez Intermarum przedmiotu umowy w terminie, w związku z czym Destructive Creations przedstawiło roszczenia finansowe, tj. zwrotu do 5 września 2023 r. wypłaconego Intermarum wynagrodzenia w kwocie 2 mln zł. Intermarum uważa tą argumentację za sprzeczną z aktualnymi ustaleniami, a roszczenia uznaje za bezzasadne. Zarząd wskazuje, iż w razie konieczności zastosuje wszystkie dopuszczalne środki prawne, celem udowodnienia swoich racji.

Noobz from Poland: Zawarł z 505 Games S.p.A (wydawca) aneks do pozostających w mocy umów wydawniczych dotyczących gier „Total Tank Simulator” (TTS) oraz „Total Tank Generals” (TTG). Prawa przysługujące wydawcy zostają ograniczone wyłącznie do pierwszej części gry TTS oraz pierwszej części gry TTG; Wydawca zrzeka się wszelkich praw (w tym udzielonych licencji) do prac przyszłych odnoszących się do gier TTS oraz TTG, które stanowią prequel, sequel oraz spin-off wymienionych tytułów. W efekcie emitent może samodzielnie rozwijać i wydawać kolejne części gier TTS oraz TTG, w tym bez ograniczeń nawiązać współpracę z wydawcą innym niż 505 Games. Jednocześnie spółka pozostaje w posiadaniu 100% praw własności intelektualnej do gier TTS oraz TTG.

Huuuge: Rada dyrektorów podjęła uchwałę o umorzeniu 17 121 919 akcji zwykłych, które stanowią 20,3% wyemitowanego kapitału zakładowego. Akcje będące przedmiotem umorzenia zostały nabyte w ramach skupu akcji z zamiarem ich umorzenia za wyjątkiem akcji potrzebnych, do zaspokojenia bieżących potrzeb w ramach programów opcji na akcje dla pracowników

Mr Ciastku: Gra Catlord, stworzona przez we współpracy z polskim wydawcą No Gravity Games, została udostępniona w sklepie Nintendo eShop.

PlayWay: Aktualizacja Eksploracji w grze „Occupy Mars” została dostępniona graczom.

Dark Point Games: Gra „Achilles: Legends Untold” została zweryfikowane pod kątem zgodności z platformą Steam Deck.

Źródła: depesze ISBnews, serwis ISBtech.pl, informacje ze spółek i organizacji

(ISBnews/ISBtech)

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments