Notowana na NewConnect spółka bioinformatyczna Proacta nawiązała współpracę z firmą Integrated Solutions sp. z o.o. z grupy Orange na opracowanie koncepcji systemu AI wspierającej lekarzy w podejmowaniu decyzji diagnostycznych.

W tym celu użyte zostaną dane medyczne pochodzące ze Szpitalnych Systemów Informacyjnych (ang. Hospital Information Systems skrót: HIS). Wartość zamówienia wynosi 750 tys. zł netto, a termin realizacji projektu przypada na 13 października 2023 r. Jest to pierwsza znacząca umowa po połączeniu spółek Proacta sp. z o.o. z Codeaddict SA. Spółka prowadzi cały czas zaawansowane rozmowy o współpracy z dużymi podmiotami z branży diagnostyki laboratoryjnej oraz kontynuuje działania w ramach trwającej emisji akcji serii M.

Współpraca z firmą Integrated Solutions (grupa Orange) ma na celu realizację projektu dla klienta z sektora publicznej służby zdrowia. Opracowanie koncepcji stanowi pierwszy, ale kluczowy etap całościowego przedsięwzięcia. W Proacta SA. posiadamy doświadczony i multidyscyplinarny zespół, który jest nie tylko gotowy do opracowania koncepcji, ale również do przeprowadzenia całego projektu, począwszy od fazy wstępnej, aż po finalne wdrożenie i skalowanie systemu. Jesteśmy przekonani, że nasze kompetencje i zasoby pozwalają na dalszą współpracę w realizacji tego projektu. – opisuje Paweł Ciesielka, wiceprezes oraz CTO w Proacta SA.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie koncepcji systemu sztucznej inteligencji o zaawansowanej architekturze, umożliwiającej wsparcie lekarzy w podejmowaniu decyzji diagnostycznych na podstawie danych medycznych pochodzących ze Szpitalnych Systemów Informacyjnych (ang. Hospital Information Systems skrót: HIS). Celem przygotowanego rozwiązania jest poprawa jakości i skuteczności opieki zdrowotnej. Zamówienie dotyczące opracowania koncepcji zostanie zrealizowane do 13 października br. Opracowana koncepcja jest pierwszym etapem dużego projektu rozwiązania w zakresie decyzji diagnostycznych dla klienta końcowego z sektora publicznej służby zdrowia.

Ostatnie miesiące były dla nas bardzo dynamiczne. Poza prowadzeniem działań formalno-prawnych związanych z połączeniem spółki Proacta sp. z o.o. z dawnym Codeaddict SA., koncentrowaliśmy się na pracy operacyjnej oraz realizacji kroków w ramach emisji akcji serii M. Oprócz zawartej współpracy z firmą Integrated Solutions rozmawiamy dużymi firmami z branży diagnostyki laboratoryjnej, które są zainteresowane korzystaniem z naszych autorskich rozwiązań. Widzimy, że pokazanie prawdziwej skali biznesu Proacta spotyka się również z zainteresowaniem inwestorów, którzy dostrzegają potencjał zarówno naszej spółki, jak i całego rynku, który dynamicznie się rozwija. – komentuje Arkadiusz Zachwieja, prezes Proacta SA.

Paweł Ciesielka, wiceprezes oraz CTO w Proacta SA., Arkadiusz Zachwieja, prezes Proacta SA.

Pod koniec czerwca, w trakcie ZWZ, podjęta została uchwała dotycząca emisji akcji serii M, która pokryta zostanie w całości wkładem pieniężnym i skierowana maksymalnie do 149 osób. Spółka zaoferuje do 10 mln akcji z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Środki pozyskane z emisji zostaną przeznaczone m.in. na działania marketingowe i skalowanie produktów własnych Proacta.

Proacta jest firmą bioinformatyczną, której kluczowym obszarem działalności jest tworzenie algorytmów predykcyjnych opartych na AI, pozwalających na analizę oraz interpretację danych medycznych. Dzięki własnym, wydajnym serwerom Proacta tworzy Medical Big Data Center przetwarzające duże zbiory danych. Spółka oferuje wielofunkcyjną platformę analiz predykcyjnych DATABION, służącą do gromadzenia i przetwarzania na własnych serwerach danych medycznych i genetycznych. Kolejnym produktem spółki jest Vespace – platforma do organizacji targów, konferencji i spotkań online oraz hybrydowych, wykorzystując elementy rozszerzonej rzeczywistości. Dodatkowo Proacta świadczy usługi programistyczne w zakresie wytwarzania i rozwoju oprogramowania dla klientów zewnętrznych.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments