Koszt przestoju centrum danych to ponad 5 tys. dolarów za minutę. Eksperci Vertiv wskazują, że te obiekty mają krytyczne znaczenie, ponieważ są kluczowe do zapewniania ciągłości biznesowej, więc przedsiębiorstwa powinny dużo uwagi poświęcać ich odpowiedniemu zaprojektowaniu i wykonaniu. Błędy w budowie infrastruktury centrum danych mogą narazić firmy na poważne wydatki, a także stanowić niebezpieczeństwo dla pracowników.

Centra danych to przestrzenie o kontrolowanej temperaturze i poziomie wilgotności powietrza, zaprojektowane specjalnie do wdrażania wrażliwego sprzętu IT, na którym firmy polegają każdego dnia – konieczne jest zatem zapewnienie dla niego odpowiedniego zasilania i ochrony. Projektowanie centrów danych wymaga znacznej inwestycji czasu i zasobów, warto więc skorzystać z podstawowych dobrych praktyk, które przedsiębiorstwa powinny brać pod uwagę.

Wybór odpowiedniego miejsca

Centra danych funkcjonują w różnej skali – od prostych serwerowni, przez obiekty średniej wielkości z podniesioną podłogą, po duże kompleksy oferujące usługi kolokacyjne i hybrydową chmurę. Obserwowana obecnie potrzeba przenoszenia mocy obliczeniowej i pamięci masowej bliżej użytkowników końcowych spowodowała gwałtowny rozwój brzegowych centrów danych i mikrocentrów danych.

Eksperci Vertiv wskazują, że pomimo szybkiego rozwoju sieci brzegowych, właściciele i operatorzy centrów danych będą musieli zdecydować czy budować nowe obiekty, czy też rozbudować lub zmodernizować już istniejące. Warto także rozważyć skorzystanie z usług kolokacyjnych i chmurowych.

Niezależnie od tego, jaką architekturę centrum danych wybierze firma, będzie potrzebować wystarczająco dużo miejsca nie tylko na serwery, szafy rack i urządzenia sieciowe, ale także na komponenty takiej infrastruktury obsługującej sprzęt komputerowy, jak zasilanie, chłodzenie i monitorowanie. Dlatego istotne jest myślenie nie tylko o bieżących wymaganiach, ale także planowanie przyszłych potrzeb centrum danych w zakresie wydajności. – podkreśla Krzysztof Krawczyk, Senior Application Engineer w Vertiv.

Konieczna współpraca przy określaniu wymagań

Infrastruktura centrów danych jest bardzo złożona ze względu na krytyczny i wrażliwy charakter przechowywanych w nich urządzeń. Sprzęt komputerowy wymaga stałego źródła niezawodnego zasilania oraz możliwości podłączenia do zasilacza awaryjnego (UPS), systemu precyzyjnego monitorowania zarządzania temperaturą i wilgotnością powietrza oraz środków bezpieczeństwa fizycznego. Kluczowe znaczenie w rozwijaniu centrum danych w przyszłości będzie miało także zapewnienie skalowalności systemów chłodzenia i zasilania oraz tzw. białej przestrzeni, czyli obszaru, w którym znajduje się sprzęt komputerowy.

Dobrym pomysłem jest zebranie menedżerów odpowiedzialnych za obiekt centrum danych, infrastrukturę IT, sieci i bezpieczeństwo na wczesnym etapie projektowania tej placówki w celu zdefiniowania wszystkich wymagań dotyczących przestrzeni. Powstały w ten sposób dokument posłuży jako plan do opracowania szczegółów projektu i będzie stanowić bazę do ewentualnego rozwoju centrum danych, w zależności od pojawiających się potrzeb. – wskazuje Krzysztof Krawczyk.

Szybsze wdrożenie dzięki prefabrykowanemu centrum danych

W tradycyjnych projektach centrów danych często uwzględniane są produkty od wielu dostawców, którymi trzeba zarządzać za pomocą dodatkowych rozwiązań. To może powodować problemy z wdrażaniem i wydajnością infrastruktury, a także opóźnienia w rozpoczęciu pracy centrum danych. Dlatego, wraz ze stale rosnącym zapotrzebowaniem na moc obliczeniową, coraz bardziej popularne staje się korzystanie z prefabrykowanych rozwiązań modułowych, które w wielu przypadkach mogą przyczynić się do obniżenia ogólnych kosztów związanych z wdrożeniem infrastruktury centrum danych, jednocześnie przyspieszając jej projektowanie i budowę.

W przypadku prefabrykowanych centrów danych systemy są montowane, testowane i integrowane z pozostałymi elementami infrastruktury w środowisku fabrycznym poza siedzibą firmy. Przyspiesza to proces wdrażania oraz poprawia przewidywalność zarówno harmonogramu projektowania obiektu, jak i samej budowy. Dzięki wykorzystaniu powtarzalnych projektów bloków konstrukcyjnych podsystemów prefabrykowane podejście jest bardziej wydajne i zapewnia niższe ryzyko wystąpienia problemów. – tłumaczy ekspert Vertiv.

W modelu prefabrykowanym projekty są zazwyczaj skalowalne, co pozwala na szybkie zareagowanie na nieprzewidziane zapotrzebowanie. Prefabrykowane i wstępnie zintegrowane rozwiązania mogą obejmować takie podsystemy jak zarządzanie ciepłem, ochrona i dystrybucja energii, oprogramowanie sterujące i zarządzające, a także systemy pomocnicze, jak oświetlenie, ochrona przeciwpożarowa, bezpieczeństwo fizyczne i uzdatnianie wody.

Wykorzystanie popularnych standardów projektowania

Podobnie jak każdy nowy projekt budowlany, również projekt centrum danych musi być zgodny z regulacjami prawnymi i standardami. Oprócz międzynarodowych, krajowych oraz lokalnych przepisów, które mają zastosowanie do projektów budowlanych wszystkich typów obiektów, istnieje kilka najważniejszych standardów obowiązujących przy planowaniu centrum danych:

• Uptime Institute Tier Standard – norma ta koncentruje się na odporności, redundancji i niezawodności centrum danych, zawiera wytyczne dotyczące faz projektowania, budowy i uruchamiania projektu.

• ANSI/TIA-942 – norma ta dotyczy fizycznych aspektów centrów danych, w tym infrastruktury telekomunikacyjnej, lokalizacji, architektury, systemów elektrycznych i mechanicznych, ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa.

• EN 50600 – to pierwsza ogólnoeuropejska i ponadnarodowa norma, która przyjmuje całościowe podejście do planowania, budowy i eksploatacji centrum danych.
Ważne są też aspekty ekologiczne

Kwestie środowiskowe, społeczne i związane z zarządzaniem (Environmental, Social, and Governance, ESG) zyskują coraz większe znaczenie, a branża centrów danych jest jedną z najbardziej kontrolowanych ze względu na wysokie zużycie energii i zasobów.

Należy więc szukać takiej opcji projektowania infrastruktury centrum danych, aby minimalizować wpływ na środowisko. Przedsiębiorstwa powinny także wybierać produkty, które zapewniają lepszą efektywność energetyczną, pomagają kontrolować ślad węglowy i wpływ na środowisko oraz obniżyć koszty. W wielu przypadkach nowsze rozwiązania infrastrukturalne i prefabrykowane komponenty centrów danych są już zaprojektowane tak, aby pomóc firmom osiągnąć ich cele w zakresie wydajności. – podkreśla Krzysztof Krawczyk.

Projektowanie i budowa środowiska centrum danych to proces złożony, a korzystanie z najlepszych praktyk, które posłużą jako ramy, znacznie ułatwia realizację projektu. Zebranie wymagań i standardów, przy jednoczesnym zaangażowaniu kluczowych liderów w definiowanie i dokumentowanie krytycznych potrzeb, w tym wydajności i elastyczności infrastruktury, pomoże zminimalizować ryzyko wystąpienia nieprzewidzianych problemów podczas wdrażania centrum danych.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments