Robert Stasik, CFO cyber_Folks

Robert Stasik, wiceprezes i CFO Grupy R22, w rozmowie z ISBtech o wpływie umacniającej się polskiej waluty wobec walut obcych na sytuację finansową grupy.

Od jesieni ubiegłego roku „polski złoty” umacnia się względem dolara i euro. Co to oznacza dla wyników Grupy R22?

Grupa R22 działa globalnie, blisko 50 proc. przychodów Grupy to przychody z rynków zagranicznych, denominowane głównie w USD i EUR. Jednocześnie znaczna część kosztów ponoszonych w Polsce w sposób pośredni jest uzależniona od kursu USD/PLN i EUR/PLN, w szczególności sprzęt IT jest płacony w USD. Z drugiej strony również ok. 50 proc. zadłużenia grupy R22 jest nominowana w EUR (około 30 mln EUR). W długim terminie zatem wahania kursu nie mają istotnego wpływu na wyniki Grupy.

Niemniej jednak silne umocnienie złotego w ostatnim półroczu będzie miało bardzo pozytywny wpływ na wyniki Grupy, z uwagi na skokowy spadek wyceny zadłużenia, która wpłynie zarówno na przychody finansowe z tyt. różnic kursowych jak i mocny nominalny spadek zadłużenia Grupy, który raportujemy w PLN.

Czy Grupa zabezpiecza się jakoś przed dalszym umacnianiem się polskiej waluty?

Grupa kompensuje wpływy w walutach zarówno kosztami w walutach, jak i obsługą zadłużenia, którego połowa jest zaciągnięta w EUR. Stosujemy zatem hedging naturalny, który zawsze jest najefektywniejszy i nie musimy korzystać z dodatkowych instrumentów finansowych.

Jak wygląda sytuacja z kosztami – ile procent całkowitych kosztów jest wyrażana w walutach obcych?

Około 50 proc. zarówno przychodów jak i kosztów to wartości wyrażane w walutach obcych.

Czy spółka spodziewa się umocnienia PLN czy osłabienia w kolejnych miesiącach 2023 roku?   

Rynek walutowy, w szczególności PLN cechuje się dużą zmiennością i trudnością w prognozowaniu. Ilość czynników na niego wpływających jest tak duża (np. ryzyko geopolityczne, które wpłynęło na mocno w roku 2021 na spadek wartości złotego), że nie podejmuję się oceny co wydarzy się w kolejnych kwartałach, czy latach.

Jaka sytuacja walutowa (EUR i USD) jest najbardziej sprzyjająca dla wyników R22?

W krótkiej perspektywie (obecnych i nadchodzących kwartałów) umocnienie złotego pozytywnie wpływa na wyniki Grupy. W długim terminie wpływ wahań kursu PLN do USD i EUR jest dla nas ambiwalentny.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments