BoomBit, międzynarodowy producent i wydawca gier mobilnych podsumowuje wyniki i osiągnięcia w Q1 2023.

Z perspektywy prawie pięciu zakończonych już tegorocznych miesięcy najbardziej istotnymi wydarzeniami dla Grupy były kolejne kamienie milowe związane z rozwojem projektów blockchain oraz pierwsze zaraportowane przychody tego segmentu, które wyniosły około 0,4 mln PLN, a także rekomendacja wypłaty ponad 14 mln PLN dywidendy za 2022 rok. W pierwszym kwartale 2023 r. wzrósł także udział naszych gier Mid-Core i Casual w ogólnych przychodach z gier. Przychody wyniosły ponad 65 mln PLN, a skorygowany wynik netto 0,5 mln PLN. Wpływ na wyniki miały m.in. ujemne różnice kursowe oraz koszt rozwoju projektów blockchain, który wyniósł łącznie ponad 4 mln PLN, z czego w rachunku wyników ok. 2,3 mln PLN. Perspektywy rozwoju naszego biznesu w kolejnych miesiącach są zgodne z naszymi założeniami.

Hunters On-Chain niebawem będzie miał pełną premierę, a wydane w tym roku tytuły zaczynają być widoczne w zestawieniach najlepiej zarabiających gier. Z kolei nasze sprawdzone, dobrze znane tytuły mają przed sobą jeszcze wiele lat życia. W ostatnim czasie podpisaliśmy też kilka umów wydawniczych z zewnętrznymi partnerami. Dzięki temu, że mamy silną pozycję finansową oraz udokumentowane sukcesy na tym polu, staliśmy się pożądanym partnerem dla wielu firm, które mają w swoim portfolio dużo zaawansowanych i ciekawych projektów, które nie weszły jeszcze w fazę monetyzacji. Widzimy w takich partnerstwach wiele korzyści i szans na dalszy zdywersyfikowany rozwój. – mówi Marcin Olejarz, Prezes Zarządu BoomBit S.A.

W Q1 2023 roku łączne przychody Grupy wyniosły 65,4 mln PLN i były o 1% niższe niż w roku poprzednim, kiedy wyniosły 66,2 mln PLN. Oprócz ponad 65 mln PLN przychodów z gier, Grupa BoomBIt po raz pierwszy zaraportowała przychody segmentu blockchain. Przychody z tej części działalności wyniosły w analizowanym okresie prawie 0,4 mln PLN, a łącznie do końca kwietnia 2023 r. ponad 0,5 mln PLN. Łączna kwota wydatków poniesionych w związku z ich realizacją wyniosła w okresie 3 miesięcy zakończonych 31 marca 2023 roku 4,2 mln PLN (w porównaniu do 1,3 mln PLN w analogicznym okresie roku poprzedniego), z czego w rachunku zysków i strat ujęte zostało 2,3 mln PLN.

Gry Mid-Core i Casual wypracowały 40,6 mln PLN, o 23% więcej niż rok wcześniej, a ich udział w łącznych przychodach z gier wzrósł do ponad 62%. Najlepiej zarabiającymi tytułami były Hunt Royale (25,7 mln PLN) oraz Darts Club (8,0 mln PLN). Za pozostałe 38% przychodów z gier odpowiadają gry Hyper-Casual, które wygenerowały 24,4 mln PLN, a najbardziej popularną grą tego typu w portfolio Grupy BoomBit jest Falling Art Simulator (4,0 mln PLN). Wśród najlepszych gier w portfolio wg przychodów znalazły się także dwie inne gry Hyper-Casual wydane w tym roku: Ship Ramp Jumping (1,8 mln PLN) i Fight Master (1,1 mln PLN). W 2023 r. spółki Grupy BoomBit wydały łącznie 9 gier na platformach iOS, w tym 7 gier typu Hyper-Casual i 2 Mid-Core.

Skorygowany wynik netto za Q1 2023 wyniósł prawie 0,5 mln PLN (spadek o 80% r/r), a skorygowana EBITDA wyniosła 3,7 mln PLN, czyli ok. 38% mniej niż w roku poprzednim, kiedy wyniosła 6,0 mln PLN, oraz o 6% więcej od 3,5 mln PLN w Q4 2022. Saldo środków pieniężnych na koniec Q1 2023 wyniosło 46,8 mln PLN, czyli niecałe 2,0 mln PLN więcej niż na koniec 2022 roku, kiedy wynosiło ok. 45 mln PLN.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments