Notowana na rynku NewConnect Grupa Kapitałowa The Dust opublikowała w dniu dzisiejszym strategię rozwoju na lata 2023-2028. Jej celem strategicznym jest globalny sukces w segmencie AA dzięki produkcji gier opartych na własnym IP, natomiast celem biznesowym – stabilny i powtarzalny wzrost sprzedaży gier przy znaczącym udziale self-publishingu do końca 2028 roku.

Grupa The Dust postawiła przed sobą ambitne cele – osiągnięcie sukcesu w produkcji gier w segmencie AA przy jednoczesnym systematycznym wzroście sprzedaży oraz przechodzeniu na model self-publishingu. Ale już w dniu dzisiejszym można śmiało powiedzieć, że ostatnie lata pozwoliły Zarządowi Grupy udowodnić, iż to, co sobie założy, to konsekwentnie realizuje. Dzięki zaplanowanym i przemyślanym decyzjom zaledwie w ciągu czterech lat z kilkunastoosobowego zespołu powstała grupa kapitałowa składająca się z czterech studiów i zatrudniająca ponad 70 osób z dużym doświadczeniem w branży w różnych gatunkach gier.

Tylko w ciągu roku Grupa The Dust podpisała umowy wydawnicze z czołowymi globalnymi wydawcami o wartości ok. 30 mln PLN, przy zachowaniu pełnych praw do produkowanych gier. Dzięki konsekwentnie wdrażanej strategii Grupa The Dust ma wszystko, by zbudować rozpoznawalną markę nie tylko w Polsce, ale i na świecie.

Aby zbudować silną i stabilną pozycję rynkową, postawiliśmy sobie za cel, osiągniecie globalnego sukcesu, rozumianego jako produkcja przynajmniej jednej gry, której sprzedaż netto przekroczy 1 mln szt. w okresie jednego roku od premiery, a prawa własności intelektualnej do tej gry pozostaną w Grupie. Aby jak najbardziej urealnić realizację celu strategicznego, będziemy produkować tytuły w różnych kategoriach. W początkowym etapie rozwoju nowo powstałe studia zależne będą działać we współpracy z wydawcami, aby w późniejszym, już dojrzałym okresie działalności, przechodzić na realizację produkcji i sprzedaży w modelu self publishing. Tak jak inne podmioty na rynku, widzimy największy potencjał w self publishingu. Model jest celem, który zdefiniowaliśmy już w założeniach strategicznych w 2020 roku. Jednak w pierwszej kolejności kluczowe było zdobycie wiedzy i przygotowanie się do zaimplementowania najlepszych rozwiązań oraz standardów rynkowych, aby z sukcesem wdrożyć ten model w całej Grupie. komentuje Jakub Wolff, Prezes Zarządu The Dust S.A. 

Grupa w zaprezentowanej strategii bardzo mocno podkreśla znaczenie najważniejszego fundamentu, jakim są ludzie oraz ich komfort twórczy. Misją wszystkich studiów zależnych jest tworzenie przyjaznego środowiska, które pozwala skupić się na procesie twórczym – od etapu wizji, aż do osiągnięcia sukcesu rynkowego.

Nasze plany są ambitne i wymagają wiele pracy, zaangażowania i dalszego rozwoju, ale doświadczeni i pełni energii członkowie zespołów, którzy codziennie pracują na rzecz rozwoju gier wideo we wszystkich naszych studiach zależnych, są kluczem do realizacji zarówno celu strategicznego, jak i biznesowego. Chcemy dać Twórcom najlepsze na rynku narzędzia i środowisko, aby mogli poświęcić całą swoją energię wyłącznie na pracę nad produkcjami, pozostawiając wszystkie działania około produkcyjne (marketing, administracja, finanse, komunikacja etc.) pozostałym ekspertom zatrudnionym w Grupie The Dust. Wierzymy, że idealne środowisko, które sprzyja pracy twórczej – jaką jest tworzenie gier wideo – przyczyni się do dalszego organicznego rozwoju Grupy oraz wzmocni integrację zespołów i współdzielenie posiadanego know how. W naszej Grupie najważniejsi są ludzie. To ich kreatywność i nieograniczona swoboda twórcza są niezbędne w realizacji jakościowych i angażujących produkcji. Wsparcie ze strony zespołu jest niezbędne do zrealizowania przedstawionych planów i działań, dlatego intensyfikujemy działania mające na celu stworzenie zrównoważonego i wspierającego środowiska pracy. Obecnie posiadamy kilkudziesięcioosobowy zespół (w ramach wszystkich studiów), z którym planujemy dalszy rozwój Grupy. A znikoma rotacja utwierdza nas w przekonaniu, że tworzymy przyjazne miejsce do pracy. Wartością nadrzędną jest wzajemny SZACUNEK dla każdego członka zespołu. Z drugiej strony wiemy, że dalszy rozwój będzie wymagał jeszcze większego skupienia się Zarządu na osobach zatrudnionych w poszczególnych zespołach. dodaje Krzysztof Wagner, Członek Zarządu The Dust (COO) oraz jednocześnie Prezes Zarządu Two Horizons S.A.

The Dust, poza pracownikami, wymienia inne mocne strony, które będą czynnikami wspierającymi realizację strategii. Są to jakość, unikalne IP, dywersyfikacja, globalni partnerzy, oraz unifikacja technologiczna.

– Tworzymy gry, w których gameplay jest najważniejszą wartością, ale przykładamy dużą uwagę do jakości artystycznej naszych produkcji, stawiając na najnowsze rozwiązania technologiczne. Dążymy do tego, aby rozwój każdego studia w Grupie procentował i wzmacniał pozostałe zespoły w obszarze technologicznym. Jednym z naszych celów produkcyjnych jest wdrożenie jednolitych standardów produkcji i testowania gier. Naszym priorytetem jest rozwój wspólnego dla wszystkich naszych studiów działu QA (Quality Assurance) oraz powołanie zespołu portującego pracującego na rzecz wszystkich produkcji w Grupie. W obecnej chwili każde studio zatrudnia wewnętrznych testerów oraz współpracuje z zewnętrznymi podmiotami. Widzimy, że współpraca z zewnętrznymi firmami nie zawsze jest najlepszą drogą, chcemy więc rozwijać wewnętrzny zespół testujący wraz z ujednoliceniem zaplecza technologicznego i wdrażaniem najlepszych praktyk w branży. Tak, jak w przypadku zewnętrznych zespołów testujących, tak w przypadku portingu widzimy również ogromny potencjał jednakowo do optymalizacji kosztowej, ale także w obszarze wdrożenia najlepszych praktyk. dodaje Krzysztof Wagner.

Poza wdrażaniem jednolitych standardów produkcji i testowania gier, Grupa wśród celów produkcyjnych wymienia rozwój wyspecjalizowanych zespołów w różnych gatunkach gier z dużym naciskiem na minimalizację kanibalizacji studiów wewnątrz Grupy (na co wielokrotnie nie zwracają uwagi inne konkurencyjne podmioty z branży), kreację i rozwój własnych IP oraz knowledge sharing w ramach Grupy.

Wśród celów marketingowych kluczowe są: rozwój wewnętrznych kompetencji poprzez zdobywanie doświadczenia w wyniku współpracy z najlepszymi w branży międzynarodowymi partnerami m.in. planowanie, przeprowadzanie oraz zarządzanie globalnymi kampaniami marketingowymi, oraz budowanie międzynarodowej społeczności graczy w obrębie różnych gatunków i prowadzenie z nią ciągłego, długoterminowego dialogu.

Postawione cele marketingowe prowadzą do kolejnego kierunku rozwoju, tzn. wzmocnienia kompetencji marketingowych w self-publishingu, który jest długoterminowym celem każdej ze spółek, oraz zapewnia wydłużenie cyklu życia gier. – uzupełnia Jakub Wolff. – Kolejnym obszarem, który został przeanalizowany to nasze podejście do prowadzenia biznesu. Nasz ugruntowany model biznesowy pozwalający na skuteczne skalowanie działalności Grupy daje nam możliwość stopniowego zwiększanie planowanej liczby premier – od 2 rocznie w latach 2023-2024, do 4 premier w 2028 roku. Na większą liczbę premier pozwala nam dywersyfikacja finansowania pierwszych projektów w nowych studiach zależnych w oparciu o współpracę z wydawcami. Rozwój projektów do etapu proof of concept z kapitału własnego, a finansowanie pozostałej części w oparciu o umowy wydawnicze. Zakładamy stopniowe przechodzenie na self publishing przy kolejnych projektach realizowanych przez dany zespół lub studio. Naszym celem jest również ograniczanie kosztów w ramach Grupy poprzez stworzenie centrum usług wspólnych – od obsługi administracyjnej, przez księgowość i kontroling finansowy, aż po marketing, business development i relacje z wydawcami. Wszystkie studia zależne będą podlegać tym samym procesom kadrowym, budżetowym i zarządczym. A także będą współpracować z tymi samymi dostawcami. Wypracowane przez nas ramy strategii rozwoju pozwolą nam zoptymalizować procesy wewnątrz Grupy. – wyjaśnia Michał Smółka, Członek Zarządu (CFO) The Dust S.A.

Zarząd The Dust S.A. bardzo analitycznie podszedł do nowych założeń strategii i wyraźnie określił kierunki zmian we wszystkich obszarach. Położył nacisk na specjalizacje spółek wokół wybranego gatunku, powstawanie kolejnych studiów oraz rozbudowanie struktur w obecnych zespołach – docelowo (w 2028 roku) zatrudnienie ma wynieść 150 developerów. Istotną decyzją technologiczną jest postawienie w przyszłych projektach na Unreal Engine 5, gdyż Grupie zależy na ujednolicaniu technologicznym w ramach wszystkich zespołów. A produkcje, które odniosły sukces w naturalny sposób, będą kontynuowane czy to poprzez sequele, czy spinoffy.

Jesteśmy świadomi wysiłku i czasu, jaki będziemy musieli włożyć w realizację postawionych przez nas samych strategicznych kierunków rozwoju. Ale lubimy mierzyć wysoko, a motywacji nam nie brakuje. Wiemy, że nakreślone przez nas cele przełożą się na zwiększenie potencjału Grupy The Dust i pozwolą nam tworzyć produkcje, które mają zaskakiwać grafiką i innowacyjnymi rozwiązaniami gameplayowymi oraz dostarczać wielu emocji graczom z całego świata. – podsumowuje Jakub Wolff.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments