Alicja Gackowska, prezes zarządu Eco5tech, w rozmowie z ISBtech o rynku proptech, komercjalizacji rozwiązań spółki i planach przyszłej ekspansji miedzynarodowej.

1. Jak rozwija się rynek Proptech w Polsce?

Polski rynek PropTech nadal jest we wczesnej fazie rozwoju, mimo że sektor ten nie jest czymś nowym, a jego rozwój na świecie jest niezwykle dynamiczny. Istnieje wiele interesujących podmiotów oferujących bardzo atrakcyjne rozwiązania, często są to podmioty w fazie startupu. Oczywiście funkcjonujemy na globalnym rynku i klienci mają dostęp do rozwiązań np. gigantów z Doliny Krzemowej, jednak częstym problemem są koszty związane z wdrożeniem tych innowacji.

Coraz więcej przedsiębiorstw zdaje sobie sprawę jak istotna jest implementacja cyfrowych rozwiązań, choćby ze względu na optymalizację wciąż rosnących wokół nas kosztów, co również wpływa na szybszy rozwój tego rynku.

Według badań w 2021 r. wartość inwestycji w sektorze PropTech na Starym Kontynencie wyniosła już 6,4 mld USD, to oznacza wzrost o 50 proc. rdr. Prognozy rozwoju rynku PropTech w Europie są bardzo optymistyczne. Według niektórych badań wartość rynku ma wzrosnąć aż do 17,8 miliarda USD w 2027 r.

2. Jakie będą główne trendy w sektorze?

Wśród trendów dominują te związane z automatyzacją procesów pracy, poprawą doświadczenia użytkowników oraz ekologią – w szczególności takie, które pozwalają na oszczędzanie energii i optymalizację kosztów.

Technologie takie jak sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe czy robotyzacja procesów biznesowych znacznie przyspieszą i zautomatyzują pracę w branży nieruchomości komercyjnych. Ważne będą rozwiązania automatyzujące procesy obsługi obiektu oraz zwiększające satysfakcję użytkowników korzystających z danych produktów.

Obserwujemy również wzrost znaczenia danych, które są kluczowe dla branży nieruchomości. Technologie PropTech pozwalają na ich efektywne zbieranie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie. Nowe normy środowiskowe wymuszają na branży nieruchomości komercyjnych zwiększenie efektywności i zrównoważonego wykorzystania zasobów, a wysokie ceny energii oraz wzrost kosztów budowy skłaniają właścicieli nieruchomości do szukania innowacyjnych sposobów na oszczędzanie energii i optymalizację kosztów.

Myślę, że poprawa efektywności energetycznej budynków z wykorzystaniem technologie IoT (Internet of Things) będzie kluczowa. Dlatego rozwijamy nasze flagowe rozwiązanie w tym obszarze, jakim jest MCA5TECH czyli system do monitoringu i analizy zużycia mediów w obiekcie. Nasz system zbiera i analizuje dane z różnego rodzaju urządzeń pomiarowych, co umożliwia precyzyjne monitorowanie zużycia energii w budynkach. Na podstawie tych danych można opracować strategię zmniejszenia zużycia energii i kosztów z tym związanych oraz odpowiednio regulować parametry instalacji w celu osiągnięcia optymalnego rezultatu.

3. Kiedy wasze rozwiązania z zakresu Proptech będą skomercjalizowane? Czy macie już przeprowadzone pilotaże?

Urządzenie MCA5TECH jest już w naszej ofercie. Mamy jedno wdrożenie i wiele zapytań ze strony potencjalnych klientów. Niestabilna sytuacja na rynku energetycznym sprawia, że dla każdego ważne stało się znalezienie sposobu na zmniejszenie czy kontrolowanie zużycia energii, dlatego nasze autorskie urządzenie wzbudza tak duże zainteresowanie. Produkt MCA5TECH jest walidowany w celu sprostania wyzwaniom i oczekiwaniom naszych klientów. Intensywnie działamy nad pozyskaniem nowych klientów i planujemy uruchomienie pilotaży. W roku 2023 chcemy położyć znaczący nacisk na rozwój tego obszaru.

Drugie rozwiązanie, czyli system analizy budynku pod kątem bezpieczeństwa sanitarnego jest w trakcie prac badawczo-rozwojowych. Proces ten jest bardzo złożony, wymagający czasu i pracy wielu ekspertów. Po zakończeniu tych prac będziemy mogli przejść do kolejnych działań.

4. Czy będziecie oferować flagowe urządzenia również zagranicą? Na jakich rynkach chcecie zaistnieć?

Tak, w przyszłości chcielibyśmy wejść również na rynki zagraniczne z naszymi rozwiązaniami. Oczywiście musimy się do tego odpowiednio przygotować. Ważnym etapem jest pilotaż systemów. Zebrane informacje o funkcjonowaniu systemu oraz rzeczywistych korzyściach jakie przynosi, będą kluczowe w późniejszym pozyskiwaniu klientów zagranicznych. Naszą wizję rozwoju w tym obszarze koncentrujemy na całym rynku Unii Europejskiej.

Bardzo uważnie obserwujemy również rynek amerykański, gdzie upatrujemy dużą szansę na zapotrzebowanie rozwiązań z sektora PropTech. Poszczególne rynki analizujemy pod kątem zapotrzebowania na rozwiązania jakie oferujemy oraz bariery jakie musimy pokonać.

5. Podpisaliście porozumienie w zakresie swojego rekordowego kontraktu. Jaki zakres prac przeprowadzicie? Tam również zastosujecie autorskie rozwiązania?

Zgadza się. Podpisaliśmy porozumienie z generalnym wykonawcą robót budowlanych w zakresie realizacji usług przygotowania dokumentacji projektowej, wykonania prac budowlanych oraz wdrożenia innowacyjnych technologii PropTech w budynku biurowo-usługowym.

Porozumienie zwiększyło wartość kontraktu 7,35 mln złotych netto do 19,6 mln zł netto. Przy tym całość prac została wydłużona i ma zakończyć się do końca bieżącego roku. Naszą intencją jest zastosowane również autorskich rozwiązań Eco5tech w obszarze PropTech. Wszystko zależy jednak od kolejnych etapów realizacji umowy.

6. Jak obecnie wygląda sytuacja na rynku inwestycji infrastrukturalnych w Polsce? Jakie są perspektywy przed rynkiem budowlanym? Czy obawiacie się spowolnienia gospodarczego?

Zawsze staram się patrzeć szerzej i przede wszystkim w perspektywie długookresowej. Pamiętajmy, że odkąd Polska przystąpiła do Unii Europejskiej sieć drogowa urosła ponad pięciokrotnie. Do 2030 r. w ramach Programów Dróg Krajowych oraz Rządowego Planu Budowy Dróg Krajowych zostanie wybudowanych jeszcze kilkanaście tysięcy kilometrów dróg. Nawet jeśli okresowo prace zwolnią to w kolejnych latach proces tylko nabierze tempa.

Podobnie jest z branżą kolejową, która jest bardzo kapitałochłonna. Jako Polska jesteśmy dużym beneficjantem dotychczasowych i planowanych programów unijnego wsparcia na rozwój i modernizację kolei. Polski system transportu szynowego ma ogromne potrzeby modernizacyjne i rozwojowe. Szacuje się, że wartość 270 realizowanych i planowanych największych inwestycji kolejowych wynosi 125 mld zł.

Jako Eco5tech realizujemy projekty w dużej części o szczególnym charakterze, które wymagają specjalistycznej wiedzy. Dzięki temu wchodzimy w pewną niszę na rynku, a kontrakty przez nas realizowane charakteryzują się ponadprzeciętną marżowością.

7. Jakie wynik mieliście w 2022 r.? Czy realne jest utrzymanie dynamiki wzrostu w obecnym roku?

Ubiegły rok możemy zaliczyć do bardzo udanych. Po czterech kwartałach wypracowaliśmy blisko 12,5 mln zł przychodów ze sprzedaży, co stanowi to aż 55 proc. wzrost w porównaniu do 2021 r. i stanowi rekord w dotychczasowej działalności Spółki. Dzięki wysokiemu poziomowi sprzedaży w 2022 r. osiągnęliśmy 633 tys. zł. zysku operacyjnego oraz 562 tys. zł zysku netto.

Zrealizowaliśmy kilka ważnych projektów i podpisaliśmy wiele nowych umów, które będziemy realizować w tym i przyszłym roku. Nasza działalność w obszarze dokumentacyjno-projektowym i nadzorów jest dosyć specyficzna i stanowi długotrwały proces. Mianowicie nie jesteśmy firmą, która codziennie lub co tydzień musi podpisywać umowy by mieć pełny portfel zamówień.

Biorąc pod uwagę nasz zespół i skalę działań, posiadamy kontrakty, które pozwalają nam planować i rozwijać się w perspektywie kilku lat. Oczywiście aktywnie pozyskujemy nowe kontrakty przy uwzględnieniu specyfikacji potencjalnego projektu, marżowości oraz naszych zasobów. Jestem optymistką pod względem dynamiki naszego rozwoju.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments