Małopolskiej Karcie Aglomeracyjnej (MKA) przyświecał początkowo jeden cel – łatwy dostęp do systemów transportowych bez konieczności posiadania wielu nośników. Przed jej wdrożeniem mieszkańcy Krakowa i Tarnowa, korzystający z publicznego transportu zbiorowego, musieli posiadać osobne bilety na środki komunikacji miejskiej oraz kolejowej w każdej z miejscowości.

iMKA zintegrowało istniejące rozwiązania w jeden, sprawny system dla całej aglomeracji. Obecnie rozpędu nabiera kolejny etap projektu. W planach m.in. rozbudowa aplikacji i zwiększenie obszaru, na którym będzie działać. Na jakie jeszcze korzyści mogą liczyć mieszkańcy regionu?

Nowa aplikacja (iMKA 2.0) wpisuje się w założenia nowej koncepcji w mobilności MaaS, czyli mobilności jako usługi. Koncepcja MaaS zakłada zarządzanie mobilnością za pomocą jednej aplikacji, w której dostępne są wszystkie niezbędne usługi – od planowania podróży, po zakup usług transportowych i dostęp do pozostałych usług związanych z przemieszczaniem się.

Oprócz logistycznych i administracyjnych wyzwań, przedsięwzięcie oznacza wymagania związane z warstwą informatyczną projektu. Z tego względu w jego realizację zaangażowane zostały: Elte GPS, doświadczony producent oraz realizator wdrożeń systemów teleinformatycznych, Unicard SA, lider na rynku rozwiązań z zakresu kontroli dostępu i systemów identyfikacji osób oraz OVHcloud, największy europejski dostawca usług chmurowych.

Nowa platforma to nowe możliwości… i oszczędności dla mieszkańców

iMKA 2.0 jest nową wersją aplikacji mobilnej wprowadzonej w 2015 r. i pierwszej, która pozwalała na zakup i posiadanie w telefonie biletu okresowego, oferując dostęp do wielu systemów transportowych oraz usługi związane np. z dostępem do parkingów park&ride. iMKA 2.0 trafiła do użytku w marcu 2023 roku oferując wiele udogodnień i odpowiadając na potrzeby użytkowników, a tworząc ją starano się nie powielać istniejących rozwiązań MaaS.

Oprócz wyglądu interfejsu i sposobu interakcji, na nowo zaprojektowano także funkcje, które usprawnią procesy zakupowe. Do aplikacji dodano m.in. planer podróży ułatwiający np. wytyczenie trasy oraz tzw. „profile”, pozwalające na określenie preferencji zakupowych użytkownika, umożliwiające predefiniowanie zniżek oraz metod płatności. Użytkownik zyskuje także możliwość tworzenia profili dodatkowych dla współpasażerów, w tym dodanie roweru albo pupila, z którym podróżuje, a przełączanie się pomiędzy profilami odbywa się z głównego ekranu aplikacji. Ponadto w iMKA 2.0 są widoczne w czasie rzeczywistym autobusy, tramwaje oraz pociągi, wraz z podglądem przebytych tras i brakujących odcinków oraz rozkłady jazdy. W aplikacji jest także opcja „Bezpłatne Bilety”, za pośrednictwem której użytkownikom przyznawane będzie prawo do bezpłatnego przejazdu w zamian za obejrzenie materiału wideo promującego działania lokalnego samorządu.

Udoskonalona wersja aplikacji umożliwi korzystanie z usługi CICO (check-in, check-out), czyli opłaty za przejechane przystanki. Zasada rejestrowania „wejścia do” i „wyjścia z” pojazdu będzie możliwa przy wykorzystaniu dwóch trybów: manualnego, w którym użytkownik wskazuje linię i przystanek wejścia i wyjścia oraz automatycznego, w którym aplikacja współpracuje z urządzeniami IoT, a interakcja użytkownika sprowadza się do zainicjowania podróży. W systemie MKA będzie można korzystać również z AppClips. Rozwiązanie firmy Apple pozwoli na sprawny i bezpieczny dostęp do usług bez konieczności instalacji aplikacji czy interakcji z innym kanałem sprzedaży, co może być szczególnie wygodne dla turystów odwiedzających region.

Bogactwo oferty i zrównoważone podejście

Chcąc osiągnąć cele zrównoważonego rozwoju, konieczne było zwiększenie roli transportu zbiorowego w codziennych podróżach mieszkańców regionu. Wymagało to działania na wielu płaszczyznach oraz współpracy pomiędzy wszystkimi stronami. Zaangażować musiały się bowiem zarówno samorządy, jak i pasażerowie.

Przykładowo, by umożliwić jak największej liczbie mieszkańców regionu korzystanie z systemu, niezwykle istotna jest możliwość pozostawienia samochodu bezpośrednio przy przystanku kolejowym. W ramach systemu utworzono więc bogatą ofertę parkingów w systemie Park&Ride, zintegrowanych z iMKA, co oznacza, że wjazd na parking, poruszanie się koleją, a także i dalsza podróż – można zrealizować dzięki jednej aplikacji.

Rozwój usługi to większe potrzeby

iMKA to pierwszy system obejmujący swoim zakresem obszar całego regionu. Jego sprawne działanie wymaga solidnego zaplecza technicznego, m.in. zasobów pamięciowych oraz dużej mocy obliczeniowej serwerów. Tym bardziej, że od chwili uruchomienia system jest nieustannie rozwijany, m.in. poprzez włączenie nowych usług czy funkcji. Zainwestowano w budowę sieci automatów biletowych (łącznie ponad 300 terminali), system zarządzania dostępnością parkingów i wprowadzono dwie wersje aplikacji – autoryzowaną, w której dostępne są wszystkie usługi oferowane przez system, oraz aktywowaną – dla tych, którzy nie korzystają z biletów okresowych tylko innych usług iMKA.

Przez blisko 7 lat działania usługa realizowana była płynnie w oparciu o lokalną infrastrukturę. Jednak w miarę rozwoju systemu pojawiła się konieczność zwiększenia zasobów przy jednoczesnym zachowaniu niezawodności i bezpieczeństwa. Chcąc rozwijać iMKA postawiono więc na współpracę z firmą OVHcloud, europejskim liderem usług chmurowych.

Dotychczasowe doświadczenia przyspieszyły decyzję o migracji systemu do prywatnej chmury obliczeniowej. Po pierwsze, bieżące koszty utrzymania takiej infrastruktury są przystępniejsze niż koszty kolokacji, zasilania i łącz niezbędnych do funkcjonowania systemu i usług. Po drugie, eliminujemy konieczność ponoszenia nakładów na nowy sprzęt. Jako dysponenci środków publicznych w naszych działaniach kierujemy się potrzebami mieszkańców, ale też inwestowania w sposób jak najbardziej racjonalny i celowy, dlatego też po analizie kosztów poszczególnych rozwiązań wybraliśmy to, które ze względów ekonomicznych, ale też jakościowych zapewnia funkcjonowanie systemu, a jednocześnie jest efektywne kosztowo. – podkreśla Patryk Zakrzewski, z Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie.

Dynamicznie rozwijający się transport na terenie województwa małopolskiego wymagał budowy elastycznego rozwiązania, które udało się nam zrealizować w oparciu o chmurę OVHcloud. Aktualizacja rozbudowanego systemu MKA obejmuje zupełnie nowe funkcjonalności, takie jak np. obsługa stref płatnego parkowania w aplikacji mobilnej iMKA. To z kolei znacznie poszerza grupę odbiorców o osoby, które dotychczas nie korzystały z transportu zbiorowego. Planowane są także kolejne integracje urządzeń i wdrożenia w ramach systemu (m.in. Terminale BUS, Tablice Informacji Pasażerskich, Inteligentne Kasowniki). Dokonując migracji oraz aktualizacji systemu MKA przy wsparciu OVHcloud, z powodzeniem udało nam się zminimalizować wszelkiego rodzaju niedogodności mogące spotkać użytkowników końcowych. – komentuje Marcin Madusiok, CTO, ELTE GPS.

Dla UNICARD SA, od 13 lat operatora Małopolskiej Karty Aglomeracyjnej, przeniesienie całej infrastruktury do chmury było ciekawym i wymagającym wyzwaniem. W bardzo krótkim czasie udało nam się z powodzeniem zmigrować kilkaset urządzeń (automaty stacjonarne i mobilne, kontrolerskie terminale mobilne, parkingi P&R oraz Punkty Obsługi Klienta) do OVHcloud. Cieszy nas fakt, że cały proces wspólnie z OVHcloud przeprowadziliśmy bardzo sprawnie z zachowaniem ciągłości usług dla pasażerów. – zaznacza Paweł Błachut, Wiceprezes Zarządu UNICARD SA.

Z wielkim entuzjazmem podjęliśmy się współpracy przy realizacji projektu iMKA 2.0, łącząc siły z ELTE GPS, Unicard SA oraz Zarządem Dróg Wojewódzkich w Krakowie. Ogromną satysfakcję daje fakt, że w wyniku synergii działań i świetnej współpracy zaangażowanych zespołów powstała aplikacja odpowiadająca na pilne potrzeby mieszkańców. Efekty jej działania to dobry prognostyk kontynuacji owocnej współpracy nad kolejnymi ciekawymi projektami. – mówi Tomasz Staniszewski, Business Development Executive, koordynujący projekt po stronie OVHcloud.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments