Pomimo trudnej ogólnej sytuacji ekonomicznej, firma Bosch, dostawca technologii i usług, zwiększyła sprzedaż i zysk w 2022 roku. Według wstępnych danych całkowite obroty ze sprzedaży Grupy Bosch wyniosły 88,4 mld euro. Oznacza to wzrost o ok. 12%, a po uwzględnieniu różnic kursowych – o ok. 10% w porównaniu z rokiem ubiegłym. EBIT wyniósł 3,7 mld euro. Firma spodziewa się też, że marża EBIT wyniesie ok. 4%.

Trudny rok 2022 po raz kolejny dowiódł, że Bosch jest odporną na kryzysy, a jednocześnie niezwykle innowacyjną firmą. W warunkach, które są niezmiennie wymagające, zapewniamy sobie możliwość globalnego wzrostu dzięki ukierunkowanym inwestycjom i rozszerzaniu działalności w skali międzynarodowej. Chcemy oferować na całym świecie technologię „bliżej nas”, wspierając społeczeństwa naszymi rozwiązaniami – od przyjaznego dla klimatu ogrzewania, przez energooszczędne produkty, po zrównoważoną mobilność. – powiedział dr Stefan Hartung, prezes globalnego zarządu Bosch, podczas prezentacji wstępnych wyników finansowych firmy. 

Handel światowy: potrzeba współdziałania na rzecz dobrobytu i klimatu

Zmiany uwarunkowań rynkowych i technologicznych: łączność w sieci, automatyzacja, a w szczególności elektryfikacja, oraz coraz większe znaczenie zrównoważonego rozwoju, będą dla Bosch motorem wzrostu w nadchodzących latach. Prezes Hartung ostrzegł jednak przed tworzeniem bloków gospodarczych:

Rozdrobnienie systemów gospodarczych zagraża innowacyjności i dobrobytowi wszystkich. A co najważniejsze, działania na rzecz klimatu wymagają współpracy międzynarodowej.

Dr Stefan Hartung upatruje w dalszym rozwoju odnawialnych źródeł energii sposobu na pogodzenie celów odpowiedzialności środowiskowej i stabilności gospodarczej:

Transformacja systemów energetycznych musi pozostać kosztowo przystępna, nie może powodować przerw w dostawie energii do przedsiębiorstw czy gospodarstw domowych i w miarę możliwości powinna zakładać odchodzenie od paliw kopalnych. Dodał także, że Bosch uczestniczy w tych przemianach i przyspiesza rozwój ogniw paliwowych i technologii wodorowych: Liczba zamówień, które otrzymujemy w obszarze elektromobilności, stale rośnie. W rezultacie Bosch przewiduje, że jego sprzedaż w tym segmencie już w 2026 r. wyniesie 6 mld euro. Natomiast według prognoz jeszcze w tym roku biznes w tym obszarze powinien zacząć przynosić firmie zyski w Chinach.

Technika neutralna klimatycznie: kryzys energetyczny zwiększa popyt

Bez względu na wszystkie związane z nim wyzwania, kryzys energetyczno-klimatyczny zwiększa światowe zapotrzebowanie na technologię neutralną dla klimatu. To otwiera nowe perspektywy także dla Bosch: już teraz obroty firmy ze sprzedaży produktów dla domu przekraczają 20 mld euro. W Niemczech Bosch zwiększył sprzedaż jednostkową pomp ciepła w 2022 r. o 50%.

Według prognoz do 2025 r. europejski rynek pomp ciepła będzie rósł o 25-35% rocznie, a w Bosch – o prawie 40%, co pozwoli firmie zwiększyć udział w rynku. Dlatego spółka rozbudowuje swoje fabryki pomp ciepła w Europie. Bosch dostrzega potencjał dalszego wzrostu w transformacji systemów energetycznych: „Transformacja ta musi być jednak kosztowo przystępna. W budownictwie nie można lekceważyć kosztów remontów i modernizacji” – powiedział dr Fischer. Właśnie dlatego Bosch stawia na ogrzewanie hybrydowe złożone z pompy ciepła i kotła gazowego.

Atrakcyjny pracodawca: zrównoważony rozwój przyciąga wykwalifikowanych pracowników

W 2022 roku Bosch osiągnął też postęp w realizacji własnych celów zrównoważonego rozwoju i klimatu. W ciągu roku firma zwiększyła udział odnawialnych źródeł energii w zużyciu energii elektrycznej z 89% do 94%.

W 2022 roku zaoszczędziliśmy blisko połowę z 1,7 TW energii, czyli celu redukcji, który postawiliśmy sobie do 2030 roku. Nasze działania na rzecz zrównoważonego rozwoju zwiększają też atrakcyjność Bosch jako pracodawcy. – powiedziała Filiz Albrecht, członkini zarządu i dyrektor ds. relacji przemysłowych, która odpowiada również za zrównoważony rozwój. 

Zdaniem Filiz Albrecht strategia zrównoważonego rozwoju firmy staje się czynnikiem, który kandydaci coraz częściej biorą pod uwagę, wybierając pracodawcę:

W czasach, w których brakuje wykwalifikowanych pracowników, znalezienie największych talentów z całego świata staje się wyzwaniem także dla Bosch.

Podkreśliła również, że rośnie znaczenie Indii w rywalizacji o programistów. Bosch zatrudnia w tym kraju 17 000 specjalistów w obszarze IT. Łącznie na całym świecie liczba osób zatrudnionych w tym obszarze w Bosch wzrosła z 38 000 do 44 000. Zapotrzebowanie na programistów pozostaje wysokie; do połowy tej dekady firma planuje zatrudnić kolejne 10 000 ekspertów w dziedzinie programowania. „Bosch wkrótce będzie zatrudniać ponad 50 000 programistów” – powiedziała Filiz Albrecht.

Rozwój działalności w 2022 r.: największy wzrost sprzedaży w sektorze mobilności

Wszystkie sektory naszego biznesu zdołały zwiększyć sprzedaż pomimo niedoboru półprzewodników i słabej koniunktury ekonomicznej. W 2022 r. największy dział Bosch, Mobility Solutions, po raz kolejny osiągnął najwyższe łączne obroty ze sprzedaż – 52,6 mld euro. Ich poziom wzrósł więc o 17% r/r, a po uwzględnieniu różnic kursowych – o 12%. „Nasza sprzedaż rosła szybciej niż produkcja w sektorze motoryzacyjnym. Mimo to firma Bosch nie może być zadowolona z odnotowanych zysków: obciążeniem dla marży były rosnące koszty w całym łańcuchu dostaw, a także inwestycje wymagane w procesie transformacji biznesu motoryzacyjnego. – powiedział dr Markus Forschner, członek globalnego zarządu i dyrektor finansowy Bosch. 

Sektor Industrial Technology zwiększył sprzedaż o 14% r/r do 6,9 mld euro. Po uwzględnieniu różnic kursowych wzrost ten wyniósł 11%. Jak mówi dr Forschner, zakup HydraForce i przejęcie Elmo to ważne wydarzenia w historii działu. Ponadto zauważył, że dział Consumer Goods zdołał nieznacznie zwiększyć sprzedaż, mimo ograniczenia popytu na urządzenia AGD i elektronarzędzia wśród konsumentów. Sprzedaż działu wzrosła o 2% r/r do 21,5 mld euro, a po uwzględnieniu różnic kursowych – o 3%. Z kolei wzrost w dziale Energy and Building Technology był przejawem niesłabnącego zapotrzebowania na energooszczędne rozwiązania domowe i dla budynków komercyjnych. Dr Forschner poinformował o wzroście sprzedaży w tym obszarze do 7 mld euro, czyli o 15% r/r, a po uwzględnieniu różnic kursowych – o 13%.

Rozwój działalności w 2022 r.: większy wzrost w drugiej połowie roku

Fakt, że wszystkie regiony odnotowały dwucyfrowy wzrost sprzedaży, napawa optymizmem. Szczególnie dynamiczny wzrost zaobserwowaliśmy w drugiej połowie 2022 r. Skutki wojny w Ukrainie najsilniej odbiły się na wzroście w Europie. W Europie sprzedaż wyniosła 44,8 mld euro, czyli o 8% więcej r/r, a po uwzględnieniu różnic kursowych – o 10%.  – powiedział dr Forschner. 

W Ameryce Północnej sprzedaż wzrosła o 25% r/r (o 11% po uwzględnieniu różnic kursowych) do 14,3 mld euro – to drugi najwyższy wynik we wszystkich regionach, w których działa Grupa Bosch. Według dr. Forschnera szczególnie obiecujący jest rozwój działalności Bosch w obszarze ogrzewania i klimatyzacji. W Ameryce Południowej sprzedaż wyniosła 1,8 mld euro i rosła tu szybciej niż w jakimkolwiek innym regionie – o 30% r/r, a po uwzględnieniu różnic kursowych – o 21%. Jak zauważył dr Forschner, kluczowym czynnikiem tego wzrostu w była silna gospodarka. W regionie Azji i Pacyfiku sprzedaż wzrosła do 27,5 mld euro, czyli o 12% r/r, a po uwzględnieniu różnic kursowych – o 8%. Według dr. Forschnera region ten skorzystał na silnym wzroście w Indiach. Z kolei zmiana polityki Chin wobec pandemii COVID-19 pod koniec roku zahamowała rozwój działalności w tym kraju.

Wzrost zatrudnienia w 2022 r.: ok. 18 000 nowych pracowników

Na dzień 31 grudnia 2022 r. Grupa Bosch zatrudniała na całym świecie ok. 420 300 osób – o ok. 4% lub ok. 18 400 pracowników więcej niż tego samego dnia w roku poprzednim.

Perspektywy na rok 2023: zahamowanie globalnego ożywienia gospodarczego

Bosch spodziewa się osłabienia koniunktury i przewiduje, że w bieżącym roku światowa gospodarka wzrośnie o mniej niż 2%. „Już teraz trudności ekonomiczne odbijają się na koniunkturze. Rosnące stopy procentowe hamują inwestycje, zwłaszcza w działalność budowlaną i konsumpcję prywatną” – powiedział dr Forschner. W Europie nakłada się na to wzrost kosztów energii, który nawet po ostatnich spadkach jest wyraźny. Z kolei w Chinach, które zerwały z polityką „zero COVID”, po ustąpieniu fal masowych zakażeń prawdopodobnie nastąpi ożywienie gospodarcze.

Jak wskazuje dyrektor finansowy, Bosch odczuwa spowolnienie gospodarcze w ważnych sektorach i spodziewa się stałej presji kosztowej w łańcuchach wartości. Jednocześnie do sfinansowania wzrostu w technologiach przyszłości potrzebne są znaczne nakłady kapitału: „Innowacyjna firma, taka jak Bosch, musi dokonywać dużych inwestycji początkowych”. Dlatego w 2023 roku Bosch będzie dążyć do zwiększenia sprzedaży i dalszej poprawy rentowności. „Jesteśmy na dobrej drodze, aby osiągnąć marżę docelową w wysokości co najmniej 7%. W niestabilnej sytuacji gospodarczej zachowamy równowagę, dbając o rentowność i silną pozycję finansową, a jednocześnie inwestując i – ewentualnie – dokonując przejęć” – dodał dr Forschner.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments