Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora gamingowego z okresu 23-27 stycznia br.

Live Motion Games: Nad portem gry „Builder Simulator”, który przeniesie ją do świata wirtualnej rzeczywistości, pracuje krakowski startup EpicVR, podał twórca gry – Live Motion Games. EpicVR zamierza zadebiutować na rynku NewConnect, podano także.

Kool2Play: Kool Things – spółka zależna Kool2Play – zdecydował o powołaniu spółki celowej pod firmą Buffmaker sp. z o.o., która będzie realizowała w całości proces developmentu i monetyzacji oprogramowania Buffmaker (poprzednio: „KoolTool”), podał Kool2Play.

Render Cube: Zwołało na 21 lutego nadzwyczajne walne zgromadzenie, na którym akcjonariusze zdecydują o dopuszczeniu i wprowadzeniu akcji do obrotu na rynku regulowanym, podała spółka. Przejściu z NewConnect nie będzie towarzyszyła emisja akcji.

Starward Industries: Podpisał aneks zmieniający umowę licencyjną zawartą z Tomaszem Lemem 5 października 2018 r., podała spółka. Na podstawie aneksu wprowadzono zmiany doprecyzowujące umowę oraz przedłużono licencję wyłączną w zakresie stworzenia, korzystania i rozporządzania grą opartą na podstawie powieści Stanisława Lema pt. „Niezwyciężony” oraz produktami merchandisingowymi opartymi na grze do 2028 r., czyli na kolejne 5 lat.

PlayWay: Zakończył procesu budowy księgi popytu posiadane przez spółkę akcje zdematerializowane spółki Movie Games, podał PlayWay. Łączna liczba akcji sprzedawanych została ustalona na 860 152, co stanowi 33,43% udziału w ogólnej liczbie głosów i kapitale zakładowym Movie Games. Cena sprzedaży jednej akcji sprzedawanej została ustalona na 23 zł, podano.

Ultimate Games: Odnotował 6,8 mln zł jednostkowego zysku netto w 2022 r. przy 28 mln zł przychodów całkowitych, podała spółka, prezentując szacunkowe dane.

Drago entertainment: Zwołało na 21 lutego nadzwyczajne walne zgromadzenie, którego porządek obrad przewiduje udzielenie zgody na skup akcji własnych do 100 zł za akcję oraz na trzyletni program motywacyjny dla pracowników, podała spółka.

Klabater: Pracuje nad wersją konsolową gry „Moonshine Inc.”, wydanej w wersji na PC 1 grudnia 2022 r., i rozszerzeniami do tytułu – trybem Sandbox i misjami policyjnymi, podała spółka.

SimFabric: Po 72 godzinach od wydania gry „Gardenia” wszystkie koszty produkcji, portingu oraz marketingu zostały zwrócone w 100% i aktualnie gra na konsolach Nintendo Switch przynosi zyski z każdą sprzedaną kopią, podał SimFabric.

No Gravity Games: Przychody ze sprzedaży gier na platformie Nintendo Switch, w grudniu 2022 rok, wyniosły 180,98 tys. euro (tj. ok. 852 tys. zł), przy czym jest to kwota już po odliczeniu prowizji należnej operatorowi platformy Nintendo Switch. Spółka zapowiedziała, że jej przychody za IV kw. 2022 r. powinny mieć podobną wysokość co łączne przychody za 3 poprzednie kwartały roku 2022.

ECC Games: W grudniu 2022 roku gra „Car Mechanic Simulator Racing” osiągnęła próg 500 tys. pobrań na platformie Google Play przy zachowaniu bardzo wysokich ocen graczy.

Ultimate Games: Zawarł trzy umowy sprzedaży akcji Golden Eggs Studio z trzema podmiotami, w tym jedną osobą prawną i dwiema osobami fizycznymi, będącymi akcjonariuszami Golden Eggs Studio i zbył wszystkie akcje (ok. 31,82%) posiadane w tej spółce za łączną kwotę 70 tys. zł.

Gameparic: Ogłosił na Steam nową grę „Demomen Ltd”. Ponadto ogłosił, że „NecroCity: Prologue” będzie dostępne na Steam od 6 marca.

Games Incubator: Udostępnił „Pets Hotel: Prologue” na Steam.

Immersion Games: Przedstawił termin nowej bety swojej nadchodzącej gry „Divine Duel”. Testy rozpoczną się 27 stycznia i potrwają do 30 stycznia. Pełna wersja gry ukaże się jeszcze w tym roku na najpopularniejszych platformach VR – Meta Quest i PCVR. Do Quest Bety może zapisać się każdy użytkownik urządzeń Meta Quest.

Samsung: Na telewizorach koncernu z 2021 roku można zainstalować aplikację Xbox, która daje dostęp do setek gier w wysokiej jakości.

Źródła: depesze ISBnews, serwis ISBtech.pl, informacje ze spółek i organizacji

(ISBnews/ISBtech)

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments