Od początku lipca 2022 roku, Nokia kieruje 6G-ANNA, niemieckim, pionierskim projektem 6G finansowanym ze środków krajowych. Nokia będzie współpracować z 29 partnerami projektu 6G-ANNA, aby prowadzić i napędzać badania nad siecią 6G oraz jej standaryzacją.

Finansowanie projektu 6G-ANNA pochodzi z niemieckiego Federalnego Ministerstwa Edukacji i Badań Naukowych (Bundesministerium für Bildung und Forschung, BMBF), a jego celem jest wzmocnienie i promowanie niemieckich i europejskich planów dot. rozwoju 6G oraz prowadzenie globalnych działań prestandaryzacyjnych po stronie niemieckiej i europejskiej. 6G-ANNA jest częścią większej inicjatywy krajowej „6G Platform German”, a jego całkowita wartość wynosi 38,4 mln euro i obejmuje okres trzech lat. W trakcie całego okresu trwania projektu Nokia będzie ściśle współpracować z konsorcjum, w skład którego wchodzą partnerzy ze świata przemysłu, eksperci merytoryczni, start-upy, instytuty badawcze i wybitne uniwersytety w Niemczech.

Nokia odgrywa kluczową rolę zarówno w 6G-ANNA, jak i w szerszym ekosystemie 6G w Niemczech. W ramach 6G-ANNA Nokia skupia się na projektowaniu architektury end-to-end 6G i współpracuje z innymi partnerami projektu w trzech kluczowych obszarach technologicznych: sieć dostępowa 6G, sieć sieci oraz automatyzacja i uproszczenie. Wybrane tematy, takie jak podsieci, XR i cyfrowe partnerstwo w czasie rzeczywistym, zostaną wdrożone i zaprezentowane jako proof of concepts.

Ponadto w czasie trwania projektu, Nokia będzie współdziałać z niemieckim ekosystemem, w tym z czterema akademickimi Hubami 6G, liczącymi ponad 60 katedr uniwersyteckich. Poza działaniem w Niemczech 6G-ANNA ma na celu współdziałanie z innymi głównymi projektami flagowymi 6G w Europie i USA, aby kształtować globalne standardy 6G.

Peter Merz, szef działu Nokia Standards, podkreśla istotę całego projektu: To dla nas zaszczyt, że możemy poprowadzić 6G-ANNA, najważniejszy finansowany przez rząd pionierski projekt 6G w Niemczech. Chociaż oczekuje się, że pierwsze sieci 6G nie będą komercyjnie dostępne przed 2030 rokiem, już teraz kładziemy pod nie podwaliny dzięki technologii 5G-Advanced, a także długoterminowym innowacjom, które będą napędzać rozwój 6G.

Nokia uważa, że 6G nie tylko będzie bazować na istniejących technologiach i systemach, ale także rozszerzy i przekształci to, co może zrobić sieć. Będzie łączyć świat ludzki, fizyczny i cyfrowy, aby wyzwolić nasz wrodzony potencjał. Poza projektem 6G-ANNA Nokia współpracuje także z głównymi przedstawicielami branży, klientami, ośrodkami akademickimi i badawczymi na całym świecie, w Stanach Zjednoczonych, Europie i regionie APAC, aby utworzyć kierunek rozwoju 6G.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments