Coraz więcej organizacji dostarcza aplikacje w chmurach publicznych i brzegowych, a do zarządzania i skalowania wykorzystują Kubernetes. VMware Aria opiera się na VMware Aria Graph, nowej technologii przechowywania danych, która zmniejsza złożoność dowolnej chmury i aplikacji.

Zarządzanie aplikacjami i infrastrukturą w środowisku wielochmurowym i wielotechnologicznym jest skomplikowane. Zespoły muszą kontrolować koszty, zapewniać wydajność i zarządzać politykami bezpieczeństwa w zróżnicowanych i rozproszonych środowiskach. Podczas targów VMware Explore 2022 zaprezentowano portfolio rozwiązań do zarządzania wieloma chmurami — VMware Aria. To zestaw kompleksowych narzędzi do monitorowania kosztów, wydajności, konfiguracji, dostarczania infrastruktury oraz aplikacji chmurowych.

Wraz z rosnącą popularnością wielu chmur, zarządzanie wydatkami, wykorzystanie zasobów, wydajność aplikacji, bezpieczeństwo i zgodność z przepisami mogą być coraz bardziej skomplikowane. To w konsekwencji może prowadzić do przepłacania, nieefektywności i zbędnego ryzyka. Aby zrozumieć pełną charakterystykę tworzonej aplikacji, programiści potrzebują danych — nierzadko znajdujących się w osobnych narzędziach. — powiedział Purnima Padmanabhan, starszy wiceprezes i dyrektor generalny działu Cloud Management w VMware.

Podejście VMware Aria oparte na API-first umożliwia programistom pobranie odpowiednich, skorelowanych danych z dowolnego źródła w celu szybszej analizy i debugowania aplikacji, a jednocześnie zapewnia pełną widoczność kosztów, wydajności i konfiguracji aplikacji oraz obciążeń roboczych w środowiskach chmurowych.

VMware Aria oferuje nowe możliwości zarządzania środowiskiem cloud-native i multi-cloud w 3 kategoriach — VMware Aria Cost powered by CloudHealth, VMware Aria Operations oraz VMware Aria Automation. Co więcej, uzupełnia i rozszerza zarządzanie rozwojem, dostarczaniem, DevSecOps i cyklem życia aplikacji cloud-native w platformie VMware Tanzu. VMware Aria jest oparta na VMware Aria Hub, który zapewnia scentralizowane widoki i kontrolę nad całym środowiskiem wielochmurowym oraz wykorzystuje VMware Aria Graph, aby zapewnić jednolitą definicję aplikacji, zasobów, ról i kont.

Na konferencji VMware Explore 2022 zapowiedziano również zestaw nowych rozwiązań end-to-end, które ułatwią zarządzanie chmurą, migrację do niej i wgląd w działalność biznesową całego przedsiębiorstwa.

VMware Aria Graph i VMware Aria Hub: nowa technologia, zasilająca VMware Aria

Podstawą VMware Aria w zakresie zarządzania chmurami publicznymi jest VMware Aria Graph, magazyn danych oparty na grafach, który pozwala gromadzić zasoby i relacje w środowisku wielochmurowym. VMware Aria Graph, zaprojektowany z myślą o wyzwaniach operacyjnych w aplikacjach i środowiskach chmurowych, zapewnia jedno źródło informacji, które jest uaktualniane w czasie zbliżonym do rzeczywistego — specjalnie z myślą o operacjach typu cloud-native.

VMware Aria Graph, wykorzystując zasadniczo odmienną architekturę do rejestrowania relacji wieloma obiektami i ich skalowania, spełnia wymagania największych przedsiębiorstw w zakresie

obsługi wielu chmur. Magazyn danych grafowych i usługi API VMware Aria umożliwiają bezproblemową integrację z rozwiązaniami innych firm, np. narzędziami do zarządzania monitorowaniem i wydajnością aplikacji. Dane zebrane z chmur publicznych i lokalnych, narzędzi VMware i innych firm mogą być źródłem informacji o operacjach, automatyzacji i kosztach w istniejących produktach VMware vRealize, CloudHealth by VMware i VMware Tanzu Observability, dzięki czemu klienci mogą zarządzać aplikacjami w chmurach

VMware Aria Graph zostanie udostępniony klientom jako funkcjonalność w ramach VMware Aria Hub. Po raz pierwszy zaprezentowany na VMworld 2021 jako Project Ensemble zapewni scentralizowany wgląd i kontrolę nad całym środowiskiem wielochmurowym.

Kluczowe możliwości VMware Aria Graph to:

· Wysoka skalowalność — wsparcie dla środowisk cloud native:

o Skalowanie do setek milionów węzłów

o Magazyn danych przechwytuje relacje wiele do wielu potrzebne do pełnego zrozumienia wzajemnych powiązań

o Przeglądanie wcześniejszych konfiguracji, co ma kluczowe znaczenie w analizie przyczyny źródłowej

· Zbiór oparty na zdarzeniach — obsługa wysokiego tempa zmian:

o Przechwytywanie zmian w momencie ich wystąpienia

o Uchwycenie pełnej granulacji

· Architektura modułowa — agregacja danych z dowolnego źródła:

o Metoda Plug-and-play pozwala na warstwowe umieszczanie danych z narzędzi innych firm

o Dostosowuje dane operacyjne do kompleksowego źródła informacji, umożliwiając zespołom podejmowanie lepszych decyzji i bardziej efektywną pracę

· Ujednolicone API GraphQL — upraszcza obsługę przez programistów i zespoły operacyjne:

o Tworzy jeden, przyjazny dla deweloperów, spójny interfejs do środowisk wielochmurowych

o Precyzyjne zapytania GraphQL zapewniają błyskawiczny i niezwykle wydajny dostęp do danych

VMware wprowadza rozwiązania typu End-to-End, które umożliwiają zarządzanie chmurą, migrację do niej oraz dostarczanie informacji biznesowych w skali globalnej. Wielochmurowość powoduje nowe, trudne do rozwiązania wyzwania w zakresie zarządzania, które dotykają współczesne złożone, rozproszone środowiska. Dostępne są 3 nowe usługi zarządzania typu end-to-end zbudowane na bazie VMware Aria Hub i VMware Aria Graph:

● VMware Aria Guardrails — automatyzacja egzekwowania zasad bezpieczeństwa w chmurze w zakresie sieci, bezpieczeństwa, kosztów, wydajności i konfiguracji

● VMware Aria Migration — przyspieszenie i uproszczenie procesu migracji do wielu chmur poprzez automatyzację oceny, planowania i realizacji w połączeniu z VMware HCX

● VMware Aria Business Insights — pozwala odkryć istotne informacje biznesowe z korelacji zdarzeń w całym pakiecie, wykorzystując analitykę AI/ML

Przedstawiamy nową rodzinę VMware Aria

VMware Aria stanowi spójną ofertę w zakresie zarządzania chmurą. Klienci korzystający z rozwiązań VMware vRealize, CloudHealth by VMware Suite oraz Tanzu Observability by Wavefront zyskają możliwość skorzystania z odpowiedniej oferty VMware Aria. VMware Aria

Cost, VMware Aria Operations i VMware Aria Automation to zestaw rozwiązań do obsługi infrastruktury oraz usług aplikacyjnych w ramach dowolnej i wielu chmur.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments