Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora TMT z okresu 21-25 lutego.

BIZNES I FINANSE: RYNEK

Telewizja: Sejm przyjął część poprawek Senatu do ustawy o wsparciu gospodarstw domowych w ponoszeniu kosztów związanych ze zmianą standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej z poprawkami, w tym te zakładające m.in. zmianę definicji dekodera telewizyjnego, tak by wprowadzana ustawą dopłata objęła także odbiorniki telewizyjne.   Źródło: ISBnews

E-administracja: Liczba rocznych zeznań PIT złożonych poprzez system Twój e-PIT sięgnęła ponad 1 mln, podało Ministerstwo Finansów.   Źródło: ISBnews

E-commerce: Ponad połowa (51%) ankietowanych deklaruje, że w nadchodzących tygodniach przynajmniej czasami zamierza skorzystać z modelu click and collect, a więc zamówi towar przez internet i odbierze go w sklepie, wynika z raportu Global State of the Consumer Tracker, opracowanego przez firmę doradczą Deloitte. To wzrost o 3 pkt proc. i jednocześnie o tyle mniej pytanych mówi, że nigdy tak nie robią (do 23%).   Źródło: ISBnews

E-banking: Do programu Polska Bezgotówkowa przystąpiło ponad 360 tys. podmiotów, u których zainstalowano ponad 500 tys. terminali płatniczych, podała Fundacja.   Źródło: ISBnews

Cyberbezpieczeństwo: Premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenie wprowadzające trzeci stopień alarmowy CRP (CHARLIE-CRP) na terytorium całego kraju do 4 marca, poinformowało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (RCB).  Ostrzeżenie zostało wprowadzone w celu przeciwdziałania zagrożeniom w cyberprzestrzeni. Dotychczas obowiązywał pierwszy stopień alarmowy (ALFA-CRP).   Źródło: ISBnews

E-commerce: Udział sprzedaży przez internet w sprzedaży detalicznej (ceny bieżące) wzrósł do 11,1% w styczniu 2022 r. z 10,2% przed miesiącem, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). Wartość sprzedaży przez internet spadła o 15,5% w ujęciu miesięcznym.   Źródło: ISBnews

Data center: Popyt na „zielone” centra danych systematycznie rośnie i zdaniem analityków z Grupy IMARC światowy rynek Green Data Center w latach 2022-2027 urośnie ponad 3-krotnie. Zgodnie z raportem Grupy IMARC „Wielkość rynku zielonych centrów danych: globalne trendy, udział, wielkość, wzrost i prognoza 2022-2027”, rynek ten będzie zyskiwał średnio 22,9% r/r, aż w 2027 osiągnie wartość 200,84 mld USD. Dzisiaj analitycy oceniają jego wartość na 59,32 mld USD (na koniec 2021 roku). Źródło: ISBtech

Cyberbezpieczeństwo: Opublikowane niedawno badanie Cisco, Kenna Security i Cyentia Institute wykazało, że tylko w 2021 roku zgłoszono rekordową liczbę 20 130 podatności w oprogramowaniu, co przekłada się na średnio 55 wykrytych luk dziennie. To niepokojący wynik, biorąc pod uwagę, iż jedną z najpopularniejszych metod cyberprzestępców są tzw. exploity, które wykorzystują istniejące błędy w systemach do skutecznego ataku na niedostatecznie chronione urządzenia. Choć istnieją dwie strategie, które firmy mogą w tej sytuacji stosować, eksperci baramundi wskazują, że tylko automatyzacja jak największej ilości procesów związanych z zarządzaniem infrastrukturą IT, w tym przede wszystkim śledzenia luk w oprogramowaniu zainstalowanym na urządzeniach firmowych, a także wdrażania poprawek bezpieczeństwa na wszystkich stacjach końcowych pozwoli maksymalnie zwiększyć cyfrowe bezpieczeństwo organizacji.  Źródło: ISBtech

Sieć: Według badania przeprowadzonego przez firmę Vertiv, Ilość całkowitej mocy obliczeniowej dostępnej na brzegu sieci zwiększy się do 2026 r. o 29%. Uczestnicy badania przewidują również zwiększenie aktywności w chmurze. Odsetek zasobów IT znajdujących się w chmurze publicznej ma wzrosnąć z obecnych 19% do 25% w 2026 roku. Oznacza to nieustanne zapotrzebowanie na zasoby obliczeniowe. W rozpoczętych i planowanych wdrożeniach urządzeń brzegowych istotną rolę odgrywa zrównoważony rozwój. W ponad trzech czwartych placówek (77%) planowane jest wykorzystywanie lub już stosowane są energooszczędne systemy UPS. Źródło: ISBtech

Telekomunikacja: Według analiz firmy Vertiv, do 2025 r. ruch danych w sieciach komórkowych wzrośnie globalnie prawie czterokrotnie w porównaniu z rokiem 2020. Spowoduje to ogólny wzrost zużycia energii w sieci o 150-170%. Jej ogólne wykorzystanie będzie wyższe, gdyż standard 5G zostanie wprowadzony na znacznie szerszą skalę niż wcześniejsze generacje. W efekcie, jak podaje IHS Markit, 92% kosztów operacyjnych telekomów pochłaniają wydatki na energię. Jej oszczędzanie powinno więc stać się priorytetem. Źródło: ISBtech

IT: SoDA – Organizacja Pracodawców Usług IT – zbadała nastroje panujące wśród firm członkowskich po miesiącu funkcjonowania w nowym systemie podatkowym. Jak wynika z raportu „Wpływ Polskiego Ładu na dalszy rozwój software house’ow”, 85% ankietowanych negatywnie oceniła zmiany w przepisach. Zdaniem respondentów, przełożą się one na wyhamowanie rozwoju ich przedsiębiorstwa (59%), a nawet zagrożą istnieniu biznesu (26%). Według 78% zapytanych software house’ów, nowy system podatkowy jest niekorzystny dla przynajmniej 1/5 ich pracowników, a 36% szacuje, że dotkną one prawie całe zespoły. Większość firm (59%) obawia się odpływu własnych zasobów na rzecz zagranicznych podmiotów, 16% mówi o zagrożeniu utraty w ten sposób nawet ponad 1/4 specjalistów. Źródło: SoDA

BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI

Answear.com: Operator logistyczny obsługujący rynek ukraiński dla Answear.com wstrzymał realizację dostaw do klientów, podał Answear.com. Pracownicy działu obsługi klienta Answear.ua we Lwowie przebywają w stałym kontakcie ze spółką. Źródło: ISBnews

Atende: Odnotowało 4,2 mln zł jednostkowej straty netto w 2021 r. według wstępnych danych, podała spółka.   Źródło: ISBnews

Allegro: Zakłada, że wartość pożyczek udzielonych przez Allegro Pay wzrośnie do 4 mld zł w tym roku z 2 mld zł w ub.r. i chce zainteresować tym produktem znaczną liczbę nowych klientów, poinformowali przedstawiciele spółki.   Źródło: ISBnews

Allegro: Chce zwiększyć liczbę zainstalowanych automatów paczkowych One Box by Allegro do 3 000 na koniec tego roku wobec 1 015 na koniec ub.r., podała spółka. Prezes François Nuyts zapowiedział, że celem na najbliższe miesiące jest również stworzenie większej liczby ofert produktów dostępnych do odbioru w automatach.   Źródło: ISBnews

Asbis: Sankcje nałożone na Rosję nie będą miały wpływu na działalność Grupy Asbis, która jest zabezpieczona na wypadek działań wojennych na Ukrainie, poinformował wiceprezes Grupy Asbis Costas Tziamalis.   Źródło: ISBnews

Asseco SEE: Asseco South Eastern Europe (ASEE) na bazie aktualnie posiadanego backlogu zakłada, że 2022 rok będzie wzrostowy, poinformował prezes Piotr Jeleński. Zastrzega jednak, że pojawiają oczywiste wyzwania rynkowe.   Źródło: ISBnews

Asbis: Nie istnieją przesłanki, by poziom marży zysku brutto Grupy Asbis miał znacząco spaść, ocenia wiceprezes Costas Tziamalis.   Źródło: ISBnews

Asseco SEE: Asseco South Eastern Europe odnotowało 47,85 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2021 r. wobec 34,35 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.   Źródło: ISBnews

Sygnity: Odnotowało 6,02 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. roku obrotowego 2021/2022 (październik-grudzień 2021) wobec 26,06 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.   Źródło: ISBnews

Asbisc: Odnotował 28,61 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2021 r. wobec 21,37 mln USD zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.   Źródło: ISBnews

Allegro: Rada dyrektorów Allegro.eu rozpoczyna proces sukcesji prezesa, szukając kandydata lub kandydatki z grupy lub spoza niej, podczas gdy Francois Nuyts będzie nadal kierował firmą, podała spółka. Obecny prezes planuje pozostać u steru nawet do końca 2022 roku, aby zapewnić płynne przekazanie funkcji i odpowiednie wdrażanie projektów Allegro, podkreślono.   Źródło: ISBnews

Allegro: Zaktualizowane średnioterminowe prognozy Allegro zakładają średni roczny wzrost (CAGR) wartości sprzedanych produktów (GMV) na poziomie powyżej 20% w latach 2022-2026, podała spółka. CAGR przychodów w tym czasie spodziewany jest na poziomie wysokich kilkunastu procent, zaś w przypadku skorygowanej EBITDA – w środkowych lub wyższych rejestrach (mid-to-high) 20% CAGR.   Źródło: ISBnews

Allegro: Prognozuje na 2022 r. dynamikę wyników zbliżoną do ub.r. – od wysokich nastu do niskich 20% w odniesieniu do wartości sprzedanych produktów (GMV) i nieco powyżej 30% dla przychodów, przy skorygowanej EBITDA wyższej o kilkanaście procent (low to mid teens %) r/r, bez uwzględnienia realizowanego przejęcia Grupy Mall i WE|DO, podała spółka.   Źródło: ISBnews

Allegro: Skorygowana EBITDA Grupy Allegro wzrosła o 18,2% r/r do 2,07 mld zł w 2021 r., podała spółka. GMV, czyli całkowita wartość brutto towarów sprzedanych na Allegro, wzrosła w IV kwartale ub.r. o 16,7% r/r do 12,7 mld zł i o 21,3% r/r do 42,6 mld zł w całym 2021 r.   Źródło: ISBnews

Asseco SEE: Zarząd zdecydował o rekomendowaniu akcjonariuszom wypłaty 1,28 zł dywidendy na akcję z zysku netto za 2021 r., podała spółka.   Źródło: ISBnews

Shoper: Liczy na wzrost przychodów i GMV (obrotów klientów) na swojej platformie w tempie szybszym niż rynek w 2022 r. Spółka spodziewa się też bardzo dobrego roku pod względem rozwoju bazy klientów, na co wskazują dwa pierwsze miesiące, poinformowali członkowie zarządu.   Źródło: ISBnews

Komputronik: Pomiędzy Santander Bank Polska a Komputronik w restrukturyzacji oraz jego spółkami zależnymi: Komputronik Biznes i Komputronik Signum zawarte zostało porozumienie restrukturyzacyjne, dotyczące spłaty wierzytelności w łącznej kwocie 41,08 mln zł, podał Komputronik. Spółka spodziewa się, że zawrze analogiczne porozumienia restrukturyzacyjne z mBankiem oraz Bankiem Pekao do końca lutego 2022 r.   Źródło: ISBnews

Asbis: Wypracował skonsolidowane przychody na poziomie ok. 242 mln USD w styczniu br., co oznacza wzrost o ok. 5% r/r, podała spółka, prezentując wstępne dane.   Źródło: ISBnews

Shoper: Odnotował 8,1 mln zł EBITDA w IV kw. 2021 r. (wzrost o 59% r/r) oraz 9 mln zł skorygowanej EBITDA w tym okresie (wzrost o 68% r/r), podała spółka, prezentując szacunkowe dane. Przychody w tym okresie wzrosły o 85% r/r do 26,9 mln zł.   Źródło: ISBnews

Microsoft: W ramach Polskiej Doliny Cyfrowej, ogłoszonej przez Microsoft, powstają trzy strefy dostępności Azure w polskim regionie przetwarzania danych przeszkolono 200 tys. specjalistów IT, a ponadto 60 tys. osób objęto kompleksowym programem edukacyjnym My Digital Life, podał Microsoft.   Źródło: ISBnews

Allegro: Liczba klientów posiadających pakiet Allegro Smart! przekroczyła 5 mln po 3,5 roku od wdrożenia programu, podało Allegro. W badaniu satysfakcji klientów (NPS) program osiągnął poziom 92 – jeden z najwyższych na świecie, podkreślono.   Źródło: ISBnews

Salesmanago: Polska firma oferująca technologie marketingowe dla sektora e-commerce osiągnęła w 2021 roku rekordowe roczne przychody subskrypcyjne w wysokości 80 mln zł, utrzymując 45-proc. tempo wzrostu r/r, podała spółka.   Źródło: ISBnews

Grupa STS: Wartość zawartych zakładów zawartych przez klientów Grupy STS wyniosła blisko 4,5 mld zł w 2021 r., co oznacza wzrost o 25% r/r., podała spółka. STS podtrzymuje dotychczasowe cele i plany rozwoju oraz zamierza dzielić się całym wypracowanym zyskiem z akcjonariuszami.    Źródło: ISBnews

Spoko.app: Polski fintech zrealizował transakcje o łącznej wartości 15,87 mln zł i posiadał 672 772 klientów według stanu na 31 stycznia 2022 r. Przyrost aktywnych użytkowników aplikacji wyniósł ok. 0,96% w skali miesiąca. Obecnie, dzięki Spoko.app, przelewy można nadawać z 32 do 45 krajów, w tym do: Armenii, Azerbejdżanu, Gruzji, Indii, Kazachstanu, Kirgistanu, Mołdawii, Nigerii, Pakistanu, Rosji, Tadżykistanu, Turcji, Turkmenistanu, Ukrainy i Uzbekistanu.  Źródło: spółka 

Nokia: Ogłosiła, że dołączyła do RE100, czyli globalnej inicjatywy prowadzonej przez Climate Group we współpracy z CDP, która zrzesza najbardziej wpływowe firmy na świecie, które zobowiązały się do wykorzystywania w 100 proc. odnawialnej energii elektrycznej. Nokia od ponad 10 lat zgłasza swoje emisje do globalnego systemu ujawniania informacji o środowisku CDP, a także współpracuje z tą organizacją w celu śledzenia emisji w łańcuchu dostaw i realizacji celów klimatycznych. Źródło: ISBtech

Shoper: W tym roku chce mocniej zainwestować w rozwój usług finansowych dla właścicieli sklepów i konsumentów oraz w usługi logistyczne, rozszerzając listę partnerów. W styczniu podniesiono cenę abonamentów o 10-11%. Źródło: Trigon

Speedmail: Zamknął 2021 rok 20% wzrostem sprzedaży r/r. Firma sukcesywnie zwiększa swój zasięg, otwiera kolejne oddziały oraz usprawnia standardy obsługi. Źródło: ISBtech

GIEŁDA, EMISJE, M&A

Allegro: Liczy na uzyskanie wkrótce zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) na przejęcie Grupy Mall i chce „połączyć wszystkie siły mózgowe” w celu integracji spółek i poprawy doświadczenia konsumentów w krajach całej grupy, poinformował prezes François Nuyts. Źródło: ISBnews

Ailleron: Software Mind – spółka zależna od Ailleron – zawarła umowę zakupu ma umowę przejęcia 70% udziałów Virtual Mind w USA i 100% spółki w Argentynie, podał Ailleron.   Źródło: ISBnews

SmarTel Plus: Polsko-estoński startup IT działający w Europie pod marką Apifonica – przejął 100% udziałów w niemieckiej firmie Tenios. Transakcja jest jednym z elementów realizacji strategii ekspansji w Europie Zachodniej i ma pomóc w dostarczaniu rozwiązań do automatyzacji komunikacji na rynku niemieckim, podano w komunikacie.   Źródło: ISBnews

uPacjenta: Ogłosił zamknięcie rundy seed na ponad 21 mln zł, podała spółka. Środki zostaną przeznaczone na wzmocnienie przewagi technologicznej i ekspansję w Europie oraz ugruntowanie pozycji lidera home testing w Polsce.   Źródło: ISBnews

DataConsult: Zamierza w tym roku wejść na NewConnect i celuje w dalszy rozwój swoich rozwiązań dla logistyki magazynowej na rynku e-commerce w kraju i z agranicą, poinformował ISBtech prezes Ryszard Pytel.   Źródło: ISBnews

Orange Polska: Grupa, która przekroczyła 1 mld zł przychodów z usług ICT w 2021 roku, oczekuje, że ten rynek  będzie się dalej dynamicznie rozwijał i ma na horyzoncie też kolejne przejęcia spółek, zwłaszcza zajmujących się bezpieczeństwem IT i Big Data, poinformował rzecznik Orange Polska Wojtek Jabczyński.   Źródło: ISBnews

Grupa Euvic: Potencjalny debiut giełdowy Grupy Euvic miałby na celu pozyskanie kapitału na ekspansję zagraniczną i rozwój innowacji produktowych, poinformował ISBtech prezes Unity Group, wchodzącej w skład Grupy Euvic, Grzegorz Kuczyński.   Źródło: ISBnews

Ailleron: Software Mind – spółka zależna od Ailleron – zawarła umowę zakupu 59,01% udziałów spółki Chmurowisko od jej obecnych wspólników, podał Ailleron.   Źródło: ISBnews

Groclin: Akcjonariusze zdecydowali o emisji 2,5 mln akcji serii K o wartości nominalnej 1 zł każda, po cenie emisyjnej 2 zł za sztukę, podano w uchwałach nadzwyczajnego walnego zgromadzenia. Akcje serii K zostaną wyemitowane w trybie subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy.    Źródło: ISBnews

Alpha Data Analytics: Duński broker danych łączy siły z Meely – powstałą w Krakowie podróżniczą wyszukiwarką najlepszych połączeń. Celem jest wzmocnienie analizę emocjonalnego wydźwięku informacji w sektorze finansowym i sektorze innych produktów. Spółka będzie funkcjonować jako Alpha Data Analytics PSA, ale zachowa narzędzia wyszukiwania i technologie stworzone przez Meely. Źródło: ISBtech  

Fintecom: W II połowie 2022 roku zamierza przekształcić się w spółkę akcyjną i przeprowadzić pierwszą emisję akcji, dzięki której zamierza zebrać 2,5 mln zł, które zainwestujemy w całości w rozwój komunikatora GG. Chce m.in. przepisać „front-endową warstwę GG w cross-platformowym frameworku Flutter”, dodać usługę e-wallet, audio/video, wprowadzić elementy social media oraz zintegrować GG z dotychczas świadczoną usługą międzynarodowych przekazów pieniężnych. Źródło: spółka

MyForce: Planuje kampanie na Raisemana i Kickstarter promujące interaktywną bluzę, która pozwala zanurzyć się w rozszerzonej rzeczywistości. Źródło: ISBtech

PRODUKTY, WDROŻENIA, INNE

Apator: Zawarł z Enea Operator umowę na dostawę statycznych liczników energii elektrycznej wraz z modułem komunikacyjnym GSM, podała spółka. Wartość umowy wraz z opcją może sięgnąć 46 mln zł. Źródło: ISBnews

Allegro: Rozwija swoją usługę logistyczną – obecnie do grona partnerów One Punkt by Allegro dołączyły Auchan, Furgonetka oraz Pakersi, podała spółka.   Źródło: ISBnews

Auchan, Allegro: Auchan Retail Polska w ramach kontynuacji rozwoju usług kurierskich wprowadził dla swoich klientów możliwość odbioru lub zwrotu przesyłek z platformy zakupowej Allegro we wszystkich sklepach sieci na terenie Polski, podała spółka. Działania operacyjne i wdrożeniowe koordynuje partner technologiczny – firma Smart Points, operator pocztowy i dostawca rozwiązania typu „last mile” dla firm kurierskich, sieci handlowych, e-sklepów oraz konsumentów.   Źródło: ISBnews

iTaxi: Nowa platforma iPaczka, będąca częścią iTaxi, zaoferowała usługi kurierskie „Same Day Delivery” z gwarantowaną ceną znaną w chwili składania zlecenia, podało iTaxi. iPaczka dostępna jest obecnie na terenie Warszawy i okolic i będzie wdrażana w kolejnych miastach. W III kwartale 2022 roku dostępna będzie także w Krakowie, Trójmieście, Wrocławiu, Poznaniu oraz w Olsztynie.   Źródło: ISBnews

InPost: Aplikacja InPost Mobile – wg badań Mediapanel Gemius – ma ponad 9,3 mln użytkowników i jest drugą najbardziej popularną ecommerce’ową aplikacją mobilną w Polsce, podała spółka. Za pośrednictwem InPost Mobile można nadawać i odbierać przesyłki w Paczkomatach, a także korzystać z dodatkowych usług – takich jak szybkie zwroty, przedłużenie terminu odbioru przesyłki z Paczkomatu czy Strefa Ułatwionego Dostępu.   Źródło: ISBnews

Packeta: We współpracy z InPostem rozszerza swoją działalność o obsługę klientów indywidualnych, umożliwiając im odbiór i zwrot z zagranicznych e-sklepów w Paczkomatach InPost, podała spółka.   Źródło: ISBnews

Klarna: Ogłosiła plany wprowadzenia do Polski dwóch swoich najszybciej rozwijających się produktów – klubu bonusów Klarny, czyli programu lojalnościowego z nagrodami dla użytkowników spłacających terminowo swoje zobowiązania oraz metody płatności Pay Now („Zapłać Teraz”), podała spółka.   Źródło: ISBnews

Allegro: Uruchamia swoją anglojęzyczną usługę, umożliwiając klientom i sprzedawcom z UE dostęp do jednej z dziesięciu największych witryn e-commerce na świecie, podała spółka.    Źródło: ISBnews

PGE: Polska Grupa Energetyczna (PGE) ogłosiła przetarg na zakup i wdrożenie komponentów sieci rdzeniowej CORE LTE450. Nowoczesna łączność wpłynie na poprawę niezawodności sieci elektroenergetycznej, zwiększy jej bezpieczeństwo oraz skróci czas usuwania awarii, a w związku z tym przyczyni się do pewniejszych dostaw energii, podała spółka.    Źródło: ISBnews

Coffeedesk: Aplikacja rezerwacyjna Zjedz.my oraz kawowy omnichannel Coffeedesk nawiązały współpracę, aby wspólnie pozyskiwać i obsługiwać biznes HoReCa, podało Coffeedesk. Obie firmy obsługują kawiarnie, restauracje i hotele z całej Polski.    Źródło: ISBnews

Hewlett Packard Enterprise: Wprowadził nowe rozwiązanie dla prywatnych sieci 5G. HPE łączy technologię komórkową i Wi-Fi dla prywatnych sieci w sektorze publicznym, przemysłowym i przedsiębiorstw. HPE GreenLake umożliwia dostawcom usług komunikacyjnych i integratorom systemów oferowanie prywatnych sieci jako usługi – również jako prywatnej sieci 5G na krawędzi sieci, dzięki systemom HPE Edgeline Converged Edge. Źródło: ISBtech

F5: Uruchamia F5 Distributed Cloud Services. Nowe usługi od F5 wzmacniają ochronę cyfrowego świata. Wprowadzana na rynek platforma SaaS rozszerza portfolio zabezpieczeń F5, umożliwiając zarządzanie i zabezpieczenia dla wszystkich aplikacji oraz API we wszystkich lokalizacjach. Źródło: ISBtech

DB Schenker: Jako jedyny ogólnoeuropejski dostawca usług logistycznych firma rozszerza ofertę o dostawy towarów na paletach do odbiorców prywatnych (B2C). To usługa typu curbside delivery. Oznacza to, że towar na palecie zostanie dostarczony do najbliższego miejsca przy domu odbiorcy, gdzie może zatrzymać się kierowca. Źródło: ISBtech

T-Mobile: Oferuje nową metodę płatności – „Zapłać z T-Mobile” – dzięki której użytkownicy bez podawania danych do karty płatniczej mogą szybko uregulować różne należności. W ramach usługi użytkownicy zapłacą już za bilety komunikacji miejskiej (a już wkrótce również za parkingi) w SkyCash bezpośrednio z poziomu rachunku telefonicznego. Źródło: spółka

Sygnis: Notowana na NewConnect spółka deeptech prowadząca projekty R&D w zakresie technologii hardware’owych, dostarczyła 1960 maszyn do druku 3D i 16 400 szpul filamentów (materiału do druku 3D) dla Moje Bambino. Źródło: ISBtech

Uber: Operator ruszył w Rzeszowie. Platforma działa już w 11 lokacjach w Polsce. Źródło: ISBtech

Żabka: Koncept Żabka Nano został zainstalowany w sklepie Decathlon, klubie fitness Zdrofit, a także GIGAmarkecie Leroy Merlin przy Al. Jerozolimskich 244 w Warszawie. To początek współpracy największej sieci sklepów autonomicznych w Europie z głównym graczem w branży budowlano-dekoracyjnej. Źródło: ISBtech  

OVHcloud: Ilość tworzonych danych rośnie wykładniczo każdego roku, do 2025 roku 80% danych na świecie będzie danymi nieustrukturyzowanymi. Proces przechodzenia organizacji na rozwiązania chmurowe w celu modernizacji systemów informatycznych oraz tworzenia nowych aplikacji sprawia, że stają one przed wieloma wyzwaniami. Odpowiadając na potrzeby firm OVHcloud rozszerza portfolio rozwiązań do przechowywania danych, prezentując nową ofertę dedykowaną do danych nieustrukturyzowanych – High Performance Object Storage. Usługa oferuje organizacjom wysokowydajną, skalowalną pamięć masową w konkurencyjnej cenie. Rozwiązanie zaprojektowano specjalnie z myślą o aplikacjach big data, sztucznej inteligencji (AI) i obliczeniach o wysokiej wydajności (HPC), wymagających dużej przepustowości oraz niewielkich opóźnień. Źródło: ISBtech

Raben Logistics Polska: Spółka należąca do Grupy Raben wybrała system TIMATE i wdraża go we wszystkich polskich lokalizacjach. Obecnie rozwiązanie do automatycznej rejestracji czasu pracy i wspomagania monitorowania bezpieczeństwa pracowników działa w kilkudziesięciu halach i magazynach należących do firmy. Docelowo w Raben Logistics funkcjonować będzie 4 500 kart TIMATE. Źródło: ISBtech

Dell Technologies, Vmware: Współpracują z Munich Re, jedną z największych na świecie firm reasekuracyjnych. Dzięki wsparcia firma ma osiągnąć większą wydajność i elastyczność z zachowaniem wysokiego poziomu bezpieczeństwa dla intensywnie przetwarzanych danych w globalnych operacjach informatycznych. Źródło: ISBtech

DZI: Lider branży ubezpieczeniowej w Bułgarii podpisał pięcioletni kontrakt z Comarch na wykorzystanie platformy PowerCloud w zakresie hostingu IT oraz działań związanych z utrzymaniem systemów i administracją. Migracja do PowerCloud została przeprowadzona w IV kwartale 2021 r. Źródło: ISBtech

Asseco Poland: Złożyło jedyną ofertę za 51,5 mln zł w przetargu KRUS. Źródło: Trigon

Xerox Elem Additive Solutions: Wraz z producentem przemysłowym Vertex Manufacturing – A PrinterPrezz Company ogłosili porozumienie w sprawie dodania drukarki Xerox ElemX 3D Printer do zakładu Vertex w Cincinnati i rozpoczęcia świadczenia usług produkcji kontraktowej z wykorzystaniem możliwości Xerox w zakresie ciekłego metalu. Źródło: ISBtech

Celius: Polski startup rozpoczął testy swojej aplikacji do zarządzania sytuacjami kryzysowymi, która pomoże przedsiębiorstwom i urzędom przejąć kontrolę nad incydentami, jak np. śmiertelny wypadek, niebezpieczna przesyłka lub podejrzenie ładunku wybuchowego, aktywny uzbrojony intruz, działania organów kontroli i ścigania, ale także masowe zakażenie wirusem Covid, czy kryzys mediowy. Źródło: ISBtech

BauApp: W 2021 roku mobilna aplikacja wprowadziła ponad 160 nowych usprawnień dla swoich klientów, co m.in. przełożyło się to, na 250% wzrostu skali działalności firmy. W 2-22 r. firma chce skoncentrować swoją działalność operacyjną w 100% na polskim rynku, wprowadzając ponad 200 kolejnych rozwiązań oraz stać się liderem cyfrowej transformacji sektora budowlanego w Polsce. Źródło: ISBtech

Samsung: Do sprzedaży w Polsce trafił najnowszy flagowy smartfon Galaxy S22 Ultra z wbudowanym rysikiem S Pen, profesjonalnym aparatem oraz najwyższą wydajnością wśród smartfonów Galaxy.  Źródło: ISBtech

(ISBnews/ISBtech)

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments