Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora TMT z okresu 4-8 października br.

BIZNES I FINANSE: RYNEK

E-dokumenty: Rząd planuje przyjęcie projektu, zakładającego możliwość składania wniosków o wpis do ewidencji producentów w wersji elektronicznej oraz możliwość przechowywania cyfrowej kopii dokumentów, związanych z tym wpisem, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Przyjęcie przez Radę Ministrów projektu ustawy o zmianie ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności oraz niektórych innych ustaw planowane jest na IV kw. Źródło: ISBnews

Centra danych: W Europie będą potrzebowały prawie o 1/3 więcej energii do 2030 roku. W związku z tym Komisja Europejska planuje nowe regulacje. Operatorzy data center będą musieli zdawać szczegółowe sprawozdania dotyczące wskaźników zrównoważonego rozwoju, takich jak zużycie energii i wody, ponowne wykorzystanie ciepła odpadowego czy emisja CO2 związana ze zużywaną energią. Jak wskazują eksperci Eaton, jest to wyraźny sygnał dla branży centrów danych do inwestowania w „zielone” rozwiązania. Propozycje nowych regulacji unijnych mogą stworzyć grunt pod wprowadzanie kolejnych limitów emisji i innych przepisów dotyczących śladu środowiskowego w sektorze data center. Źródło: ISBtech

Cyberobrona: Na świecie odnotowano się 40% wzrost ataków hakerskich w porównaniu do roku 2020. W Polsce sytuacja jest analogiczna: do tej pory w 2021 roku rodzime organizacje doświadczały 567 ataków tygodniowo, czyli o 38%. więcej niż w roku ubiegłym, podał Check Point Research. Najczęściej atakowanym kontynentem jest obecnie Afryka, jednak to Europa i Ameryka Północna doświadczyły największych wzrostów rok do roku – odpowiednio o 65 i 57%. Czołowym typem malware’u są botnety, atakujące co tydzień ok. 8%. organizacji. W dalszej kolejności zagrożenia dla naszych danych i finansów płyną z malware’ów bankowych (4,6%), które urosły o 26%. Ataków ransomware jest więcej o blisko 10% w porównaniu do 2020. Źródło: spółka

BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI

Cloud Services: Spółka nawiązała współpracę z Grupą Bank of Africa, podała Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH). Efektem współpracy jest innowacyjna platforma sprzedażowa, która będzie umożliwiała klientom wybór konkretnego produktu (np. z działu RTV i AGD), sfinansowanie jego zakupu za pomocą kredytu konsumpcyjnego, a następnie odebranie go ze sklepu. Źródło: ISBnews

Marketplanet: Firma działająca na rynku B2B e-commerce po przejściu ze sprzedaży licencji na system abonamentowy, chce rosnąć w tempie 15-20% r/r i zamierza rozpocząć ekspansję zagraniczną, poinformowała spółka. Z rozwiązań Marketplanet korzysta obecnie ponad 170 tys. firm.  Źródło: ISBnews

XTPL: Spółka złożyła do Urzędu Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych wniosek patentowy w zakresie opracowanego przez XTPL rozwiązania technologicznego dotyczącego druku siatki przewodzącej i jej transferu na inne podłoże. Uzyskanie ochrony patentowej w ww. zakresie pozwoli spółce zwiększyć swoją przewagę konkurencyjną poprzez możliwość optymalizacji parametrów elektrycznych siatki bez ograniczeń związanych z podłożem. Źródło: ISBnews

Poczta Polska: Sieć odbioru przesyłek Poczty Polskiej liczy ponad 17 tys. punktów, co stanowi liczbę o 30% większą niż rok temu, poinformował wiceprezes Andrzej Bodziony. Oznacza to, że cel 20 tys. punktów, założony na 2022 r., jest bliski realizacji. „Posiadamy największą w kraju sieć click & collect, którą rozbudowujemy, by już w 2022 osiągnąć założony cel 20 tys. punktów odbioru. Cel ten jest bliski, gdyż obecnie, wraz z partnerami, udostępniamy naszym klientom już ponad 17 tys. takich punktów. Jednocześnie prowadzimy intensywne prace nad rozwiązaniami logistycznymi, w tym usługą Pocztex, które jeszcze sprawniej pozwolą nam dostarczać przesyłki zarówno do punktów partnerskich, jak i sieci automatów własnych” – powiedział Bodziony. Źródło: ISBnews

Comarch: Spółka uruchamia platformę internetową Apfino do obsługi procesów finansowych firm. Serwis integruje w jednym miejscu dostęp do produktów kilku partnerów zewnętrznych i na początek daje przedsiębiorcom możliwość zlecania wykonania świadczeń z zakresu faktoringu i windykacji. Źródło: ISBnews

Vigo System: Spółka miała 16,65 mln zł przychodów w III kw. 2021 r. wobec 12,89 mln zł rok wcześniej.”Wzrost przychodów ze sprzedaży, jaki nastąpił w porównywanych okresach wynosi 29,19%” – podała spółka. Źródło: ISBnews

Play: Operator ma łącznie 700 miejscowości w Polsce z dostępem do sieci 5G, w tym ok. 100 na obszarze województw zachodniej Polski. Źródło: ISBnews

Answear.com: Wstępnie sprzedaż online zrealizowana przez Answear.com w III kwartale br. wyniosła 161 mln zł, co oznacza wzrost o 73% r/r. Skutkowało to również wzrostem przychodów ze sprzedaży, które w III kwartale zwiększyły się o 72% r/r i wyniosły 155 mln zł. Sprzedaż online za 9 miesięcy 2021 r. wyniosła 439 mln zł i wzrosła o 60% r/r. Przychody ze sprzedaży za 9 miesięcy 2021 r. wyniosły 424 mln zł i wzrosły o 61% r/r. Źródło: ISBnews

LPP: Grupa podtrzymała oczekiwania dwucyfrowego wzrostu przychodów r/r w całym roku obrotowym 2021/2022 (luty 2021 – styczeń 2022) po wynikach I półrocza, jak również oczekiwania poprawy marży operacyjnej w stosunku do r.obr. 2019/2020. Oczekiwania w zakresie sprzedaży internetowej także zostały podtrzymane – na poziomie 2,8 mld zł. Źródło: ISBnews

Orange Polska: Spółka jest zainteresowana przejęciami spółek działających w obszarach cyberbezpieczeństwa, big data i sztucznej inteligencji, poinformował prezes Julien Ducarroz. „Nie mogę podać dokładnych dat, ponieważ obecnie nie pracujemy nad żadną transakcją, ale jeśli pojawią się możliwości, to będziemy nimi zainteresowani. Mówiliśmy już, że przyglądamy się spółkom z dziedziny cyberbezpieczeństwa, big data i sztucznej inteligencji” – powiedział Ducarroz podczas spotkania z europejskimi mediami w Londynie. Źródło: ISBnews

Orange Polska: Operator chciałby przedstawić plany dotyczące budowy wież na początku 2022 r., prawdopodobnie w lutym – wraz z publikacją wyników za 2021 rok, poinformowała wiceprezes Grupy Orange Mari-Noelle Jego-Laveissiere. „Rezultaty analiz w kwestii wież chcemy zaprezentować na początku przyszłego roku, prawdopodobnie wraz z publikacją wyników za 2021 rok” – powiedziała Jego-Laveissiere podczas spotkania z europejskimi mediami w Londynie. Prezes Orange Polska Julien Ducarroz podkreślił, że plany te będą realizowane niezależnie od współpracy z T-Mobile Polska w ramach spółki NetWorks! Źródło: ISBnews

InPost: Spółka sfinalizowała umowę partnerską z Tesco, zgodnie z którą do końca listopada br. liczba Paczkomatów przy sklepach Tesco w Wielkiej Brytanii wzrośnie do 500 z 200 działających już obecnie. Źródło: ISBnews

LiveChat: Spółka wstępnie odnotowała 14,34 mln USD skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży w II kw. roku obrotowego 2021/2022 (lipiec – wrzesień 2021 r.) i były o 25,9% wyższe od osiągniętych w II kwartale 2020/21 roku finansowego. W analogicznym okresie poprzedniego roku (lipiec – wrzesień 2020) skonsolidowane przychody wyniosły 11,39 mln USD. W okresie kwiecień – czerwiec 2021 r. (I kwartał roku finansowego 2021/22) skonsolidowane przychody wyniosły 13,02 mln USD. Źródło: ISBnews

PGS Software: W ramach ogłoszonego przez Xebia Group wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji PGS Software zostały zawarte transakcje nabycia 27 311 482 akcji, podało pośredniczące w wezwaniu Santander Biuro Maklerskie. Wzywający nabędzie akcje reprezentujące ponad 95% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. Zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami, zamiarem Xebii jest przeprowadzenie przymusowego wykupu akcji i wycofanie spółki z giełdy. Źródło: ISBnews

GPW: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie rozpoczęła prace nad budową systemu TeO – wielomodułowej platformy aukcyjnej przeznaczonej do kompleksowej obsługi transakcji na rynku mediowym i zawarła listy intencyjne z czterema podmiotami w tej sprawie. GPW zdecydował także o zawarciu z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) umowy na dofinansowanie wysokości 13,34 mln zł prac związanych z budową systemu TeO, którego budżet opiewa na łączną kwotę 33,35 mln zł.  Źródło: ISBnews

Action: Wstępna wielkość przychodów ze sprzedaży osiągniętych przez Action we wrześniu 2021 roku wyniosła 200 mln zł, co oznacza wzrost o 14,6% r/r. „Jednocześnie zarząd podkreśla, iż w raportowym okresie wartość osiąganej przez całą Grupę marży utrzymuje się stale na wysokim poziomie szacunkowo około 7,9 %” – podała spółka. Źródło: spółka

Escola: Firma powołała nową spółkę Escola LMS. Jest to jeden z pierwszych LMS-ów (Learning Management System) na świecie stworzony w koncepcji headless, którego bezpośrednią konkurencją jest m.in. Adobe Captivate Prime LMS. Drugim segmentem działalności Escola LMS będzie rozwój narzędzia myVOD, które bez wiedzy technicznej pozwala zbudować własny serwis do sprzedaży kursów i szkoleń online. Na ponad 100 platformach zbudowanych w oparciu o myVOD jest zarejestrowanych prawie 100 tys. użytkowników, którzy złożyli ponad 126 tys. zamówień. Źródło: spółka

Arena.pl: Firma założyła spółkę celową pod nazwą Bamos S.A. w celu realizacji projektów e-commerce dotyczących sprzedaży produktów poekspozycyjnych, a także produktów pochodzących z końcówek kolekcji lub wyprzedaży. Źródło: spółka

Giganci Programowania: Polska szkoła programowania dla dzieci i młodzieży osiągnęła przychód w wysokości 8,9 mln zł za trzy pierwsze kwartały 2021 r. Dla Gigantów Programowania jest to wzrost o 60% w porównaniu z analogicznym okresem w roku poprzednim (5,5 mln zł). Zyski zostaną przeznaczone na dalszy globalny rozwój firmy. „Pozyskane dzięki rozwojowi w Polsce środki inwestujemy w ekspansję na zagraniczne rynki. To nasza główna strategia na najbliższe lata. Naszym celem jest stanie się największą szkołą programowania dla dzieci i młodzieży na świecie” – powiedział Dawid Leśniakiewicz, współzałożyciel Gigantów Programowania. Źródło: spółka

CheckPoint Research: 4 października w godzinach popołudniowych Facebook, Instagram oraz inne popularne serwisy internetowe przestały działać. „Chociaż wygląda to na kolosalną awarię wszystkich usług i aplikacji, przyczyną jest prawdopodobnie usługa DNS, której wszyscy używają do kierowania swoich stron i usług na urządzenia. Czym więc jest DNS? To po prostu jest protokół internetowy do konwersji znanych nazw, takich jak Facebook.com, na język znany komputerom – czyli liczby lub adres internetowy. Protokół ten dokonuje konwersji, kierując nas do usług i aplikacji, o które wnioskowaliśmy. Gdy usługa [DNS] zawodzi, strony i aplikacje na pierwszy rzut oka wydają się nie działać, jednak w rzeczywistości nadal są osiągalne” – powiedział szef działu wywiadu zagrożeń w Check Point Software Technologies Lotem Finkelsteen. Źródło: spółka

CheckPoint Research: Twitch, najpopularniejsza na świecie platforma streamingowa, padła ofiarą ataku hakerskiego. Do sieci trafiło około 125 GB danych zawierających m.in. kody źródłowe oraz informacje o zarobkach twórców. Eksperci ostrzegają użytkowników przed potencjalną, kolejną falą ataków. „Wyciek kodu źródłowego za każdym razem jest incydentem potencjalnie katastrofalnym. Otwiera on gigantyczne drzwi dla hakerów, którzy mogą znaleźć „pęknięcia” w systemie, przygotować szkodliwe oprogramowanie i starać się wykraść poufne informacje. Zdecydowanie zalecam wszystkim użytkownikom Twitcha zachowanie ostrożności w najbliższej przyszłości, jako że cyberataki stają się coraz częstsze. W październiku, czyli miesiącu świadomości cyberbezpieczeństwa, firma Check Point Research udokumentowała 40% wzrost liczby ataków hakerskich w porównaniu z 2020 r. Obecnie zalecamy użytkownikom Twitcha zmianę haseł i włączenie uwierzytelniania dwuskładnikowego na kontach” – powiedział country manager firmy Check Point Software Technologies w Polsce Wojciech Głażewski. Źródło: spółka

GIEŁDA, EMISJE, M&A

Allegro: Spółka przejęło X-press Couriers – firmę kurierską realizującą dostawy tego samego dnia – jako uzupełnienie usług fulfillment oraz oferty sieci automatów paczkowych. Źródło: ISBnews

Infoscan: Spółka otrzymała od Movie Games Mobile (MGM) pismo zawierające informację o bezterminowym zawieszeniu przez MGM procesu połączenia ze spółką, w związku z zaawansowanymi negocjacjami prowadzonymi przez MGM oraz jej spółkę dominującą, tj. Movie Games, z innymi podmiotami. W lutym br. Infoscan zawarł porozumienie ze swoim akcjonariuszem i jednocześnie prezesem Movie Games Mobile Kamilem Gaworeckim, który miał objąć do 300 000 nowych akcji serii N pod warunkiem m.in. przedstawienia planu połączenia Infoscanu z Movie Games. Źródło: ISBnews

Zonifero: Spółka z grupy TenderHut jeszcze w tym miesiącu planuje przeprowadzenie emisji akcji w formule crowdinvestingu, a w II połowie 2022 roku zamierza zadebiutować na rynku NewConnect. Akcje spółki będzie można nabyć za pośrednictwem nowej platformy crowdfundingowej StockAmbit, sprofilowanej na pozyskanie kapitału od inwestorów zainteresowanych spółkami technologicznymi. W drugiej połowie 2022 roku planuje złożenie wniosku o wejście na rynek NewConnect. Źródło: ISBnews

CountMe: Właściciel platformy LESS_ rozpoczął proces negocjacyjny i podpisał list intencyjny z giełdową spółką Groclin, podały firmy. W ich efekcie wspólnicy LESS_ planują nabyć znaczący pakiet akcji Groclinu. W przypadku pomyślnego zakończenia negocjacji LESS SA już za kilka miesięcy miałaby stać się spółką notowaną na GPW. Źródło: ISBnews

GPW: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie w ramach projektu private market planuje cyfryzację całego obiegu giełdowego. Gdy tylko będą uchwalone regulacje unijne, czyli digital finance package, zostanie uruchomiony nowy produkt inwestycyjny wspólnie z KGHM Polska Miedź, poinformował ISBnews.TV prezes Marek Dietl. „Z jednej strony, będziemy emitowali tokeny, które będzie można łatwo nabywać za pośrednictwem smartfonów, a z drugiej strony, przez wykorzystanie technologii blockchain będą natychmiast rejestrowane w systemie i nie będzie wątpliwości co do ich posiadacza” – powiedział Dietl. Źródło: ISBnews

Useme: Spółka rozpoczęła emisję akcji w ramach crowdfundingu udziałowego promowaną przez platformę Crowdway. Celem spółki jest pozyskanie 2,5 mln zł. Do końca 2023 r. Useme rozważa debiut na giełdzie. Fintech planuje pozyskać łącznie 2,5 mln zł. 1,5 mln zł przeznaczy na ekspansję zagraniczną, a 1 mln na inwestycje technologiczne, w tym automatyzację rozliczeń. Źródło: ISBnews

Grupa INC: Spółka podtrzymuje  zamiar wprowadzenia na giełdę łącznie kilkunastu spółek w całym 2021 r. Dotychczas jako autoryzowany doradca INC w debiutach na NewConnect wspierał 8 spółek, podczas gdy w całym ubiegłym roku było to 6 spółek.”Tegoroczne sukcesy to efekt kilkuletniego przygotowania fundamentów. Jesteśmy gotowi do dalszych wzrostów, mamy ambitne plany na ostatni kwartał 2021 r. oraz na cały 2022 r., na który mamy już kilkanaście projektów w portfolio” – powiedział prezes Paweł Śliwiński. Źródło: ISBnews

Opontia: Spółka zamierza przejąć 5 firm działających w branży e-commerce w Polsce do końca tego roku, a kolejne 15 – w 2022 r., poinformował general manager Opontii w Polsce Kacper Rozenbaum. Na ten cel Opontia chce przeznaczyć ponad 100 mln zł. Opontia szuka w Polsce przede wszystkim firm, posiadających własną, silną markę, a przy tym są na tyle rozwiniętymi podmiotami, że generują miesięcznie przynajmniej 50 tys. zł przychodu i są przy tym rentowne. Z obszaru zainteresowania wyłącza tylko takie części rynku, jak fashion (moda i obuwie), sprzęt elektroniczny i e-zakupy spożywcze. Źródło: ISBnews

Enterprise Investors: Polish Enterprise Fund VIII, fundusz private equity zarządzany przez Enterprise Investors (EI), obejmie 60% udziałów w Focus Garden, operatorze jednego z najpopularniejszych w kraju sklepów internetowych zajmujących się sprzedażą artykułów ogrodowych, w tym mebli, sprzętów i elementów małej architektury.  Wartość transakcji nie została ujawniona. Transakcja wymaga zgody UOKiK. Focus Garden powstał w 2007 r. Początkowo zajmował się wyłącznie importem i dystrybucją mebli ogrodowych. Z czasem – wpisując się w trendy na rynku handlu detalicznego – spółka rozwinęła platformę e-commerce. Źródło: ISBnews

Escola: Spółka nabyła prawa do marki Mobile Trends, w której skład wchodzą Mobile Trends Awards, Mobile Trends Conference oraz serwis MobileTrends.pl i już w przyszłym roku planuje organizację największej konferencji poświęconej branży mobilnej w Polsce. Kolejną transakcją spółki jest kupno firmy ClickMaster celem rozbudowania swoich struktur kadrowych oraz przejęcia projektów prowadzonych dotychczas przez software house. Źródło: ISBtech

Modern Commerce: Spółka z sukcesem zakończyła transakcję przejęcia właściciela marki Moliera2.com. Finalizacja transakcji była możliwa dzięki gotówkowej emisji akcji o wartości 80 mln zł. Moliera2.com na koniec sierpnia zanotował narastającą sprzedaż na poziomie 66,8 mln zł, co oznacza wzrost o 30% r/r. W tym samym okresie wynik EBITDA wyniósł 3,2 mln zł i był wyższy o 21% r/r, a zysk netto wyniósł 1,9 mln zł i był aż o 90% wyższy r/r.  Źródło: spółka

SpeedUp VC: Fundusz SpeedUp Venture Capital Group zainwestował 1 mln zł w rozwój projektu firmy Scramjet. Scramjet zaoferuje usługi chmury obliczeniowej nowej generacji – serverless, czyli chmury bezserwerowej. Pozwalając na łączenie różnych środowisk i platform, zapewni firmom kontrolę i swobodę w kształtowaniu swoich architektur chmurowych. Technologia opracowana przez Scramjet otwiera świat cloud computingu na szereg branż dotychczas wykluczonych z rewolucji chmurowej. Źródło: spółka

Nice: Przejmuje Nortek Security & Control wzmacniając pozycję światowego lidera w sektorze Smart Home & Building Automation. Źródło: ISBtech

Emapa: Należący do notowanej na NewConnect Optigis dostawca rozwiązań z rynku systemów informacji geograficznej, zawarł umowy objęcia warrantów uprawniających do objęcia akcji Emapy. Cena emisyjna nowych akcji odpowiada wycenie dwukrotnie przewyższającej wartość księgową spółki. Celem transakcji jest zaoferowanie kluczowym menadżerom mechanizmu motywacyjnego ukierunkowanego na dalszy wzrost wartości Emapy. Najbliższe plany operacyjne spółki obejmują nawiązanie relacji z kolejnymi podmiotami z branży logistycznej, prace w zakresie rozwoju kolejnych metod optymalizacji tras VRP (Vehicle Routing Problem) oraz dalszy rozwój produktów oferowanych w modelu SaaS. Źródło: ISBtech

Asseco Poland: Grupa przeanalizowała w ostatnim czasie ok. 400 podmiotów pod katem akwizycji. Wybrano kilkanaście podmiotów, z którymi nawiązano kontakt. Źródło: Trigon

PRODUKTY, WDROŻENIA, INNE

KIR: Krajowa Izba Rozliczeniowa przetworzyła w systemie Elixir 175,59 mln transakcji o łącznej wartości 571,35 mld zł we wrześniu. W systemie Euro Elixir, obsługującym rozliczenia krajowe i zagraniczne w euro, rozliczono 3,65 mln komunikatów o wartości 22,96 mld euro. Z kolei w systemie Express Elixir rozliczono 11,64 mln transakcji o wartości 9,04 mld zł. Źródło: ISBnews

Alior Bank: Do najchętniej wybieranych kierunków przez użytkowników karty wielowalutowej w okresie od czerwca do sierpnia należą Chorwacja i Grecja. Kraje te zanotowały spektakularne wzrosty w porównaniu do okresu marzec-maj – odpowiednio w wysokości 2511% i 1323%, wynika z danych Kantoru Walutowego Alior Banku. Z zainteresowaniem spotkały się także Czarnogóra i Macedonia, gdzie liczba operacji wykonanych za pomocą karty wielowalutowej w porównaniu do okresu marzec-maj zwiększyła się o 2409 i 1520%. Źródło: ISBnews

Huawei: Spółka wraz ze Startup Academy ogłaszają nabór do konkursu Huawei Startup Challenge 2. ISBtech jest partnerem medialnym wydarzenia. „Udział w inicjatywie mogą wziąć polskie startupy, które chcą stawić czoła palącym problemom ekologicznym współczesnej Polski i świata oraz zaprezentują innowacyjne rozwiązania technologiczne wspierające działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego” – podała spółka. Źródło: ISBnews

Bank Pocztowy: Jako pierwszy bank w Polsce umożliwił swoim klientom dokonywanie płatności mobilnych Xiaomi Pay. To kolejny, po wdrożonych w 2019 roku Apple Pay, Google Pay oraz Garmin Pay, portfel cyfrowy, do którego klienci Banku Pocztowego będą mogli podpiąć swoje karty płatnicze Mastercard. Źródło: ISBnews

UKE: Łączna liczba przeniesionych numerów komórkowych wyniosła 332 902 w III kwartale 2021 r. W II kwartale 2021 r. przeniesiono 314 656 numerów. „Wśród największych operatorów komórkowych w ostatnim kwartale bilans trzech zamknął się na minusie. W wyniku przenoszenia numerów Orange Polska stracił ponad 4 tys. nowych użytkowników kart SIM, Polkomtel (operator sieci Plus) stracił ponad 7 tys., zaś największą stratę odnotował P4 (operator sieci Play), tracąc ponad 21 tys. Jako jedyny operator III kwartał dodatnim bilansem zakończył T-Mobile, zyskując 350 nowych użytkowników” – podano. Źródło: ISBnews

UKE: Liczba przeniesionych numerów telefonów stacjonarnych wyniosła łącznie  66 266 w III kw. 2021 r.  „W sieciach stacjonarnych w III kwartale 2021 roku przeniesionych zostało łącznie 66 266 numerów, o nieco ponad 18 tys. mniej niż w poprzednim kwartale, kiedy liczba ta wyniosła 84 438” – podano. Źródło: ISBnews

Grupa Muszkieterów: Polacy na zakupy online przeznaczają średnio 297,58 zł miesięcznie, zaś w przypadku nabywania materiałów remontowych oraz do wykończenia mieszkania kwota ta jest ponad półtorakrotnie wyższa i sięga 449,67 zł miesięcznie, wynika z badania „Jak kupuje polski konsument? Trendy e-commerce w zakupach z kategorii spożywczej oraz 'dom i ogród'” przeprowadzonego na zlecenie Grupy Muszkieterów. 23% respondentów ponad połowę swojego budżetu na produkty remontowe i wykończeniowe wydaje w internecie. Remont w ciągu najbliższych 12 miesięcy planuje 51% respondentów, a 55% kupuje potrzebne do niego produkty przez internet. Źródło: ISBnews

TryPay: Spółka zależna notowanej na NewConnect Femion Technology ogłosiła rozpoczęcie komercyjnego świadczenia usługi AIS – Account Information Services czyli dostępu do informacji z rachunku bankowego użytkownika dla jednego z największych podmiotów e-commerce działającego w branży elektrotechnicznej i elektroinstalacyjnej. Źródło: ISBnews

NCBR: Spółka IDEAS NCBR powołana przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) skupi się na technologii blockchain oraz inteligentnych algorytmach i utworzyła już w tym celu odpowiednie grupy robocze. „Celem spółki IDEAS NCBR jest zwiększenie potencjału badawczo-rozwojowego i innowacyjnego w obszarze sztucznej inteligencji i cyfrowej ekonomii. IDEAS NCBR dbał będzie o podniesienie poziomu kompetencji kadry naukowej i zwiększenie liczby prac naukowych i rozwojowych, przede wszystkim dotyczących tematyki sztucznej inteligencji. Istotnym obszarem działalności spółki będzie także rozwijanie współpracy naukowców z biznesem oraz komercjalizacja wyników realizowanych projektów poprzez współtworzenie spółek spin-off. Będą one mogły liczyć na dalsze wsparcie ze strony NCBR za pomocą wielu narzędzi zawartych w portfolio działań Centrum” – powiedział dyrektor NCBR dr inż. Wojciech Kamieniecki. Źródło: ISBnews

Play: P4, operator sieci Play, nawiązał współpracę z Respect Energy, dostawcą energii pochodzącej z odnawialnych źródeł. „Dostarczana energia ma tzw. gwarancję pochodzenia, czyli certyfikat potwierdzający jej pozyskanie z elektrowni wodnych, farm wiatrowych czy słońca”  – podała spółka. Źródło: ISBnews 

Deli2.pl: Delikatesy premium na rynku e-grocery, realizują kolejny etap rozwoju. E-sklep dostępny dotychczas jedynie dla konsumentów z Warszawy i okolic oraz Łodzi, rozpoczyna ogólnokrajową dostawę wysyłkową produktów zamówionych na platformie deli2.pl. W ofercie e-sklepu znajdują się, m.in. produkty kuchni śródziemnomorskiej oraz tradycyjne dania kuchni polskiej słynnego restauratora Adama Gesslera. Źródło: ISBnews 

IFS Connect 2021: Przyszłość rozwiązań chmurowych w kontekście biznesowym, najnowsze trendy w automatyzacji procesów oraz wartości, które budują przewagę konkurencyjną to tylko wybrane tematy, które zostaną poruszone podczas pierwszej edycji IFS Connect 2021 w dniu 27 października. ISBtech jest partnerem medialnym wydarzenia.”Wydarzenie organizowane jest z myślą o przedsiębiorstwach w procesie transformacji cyfrowej oraz kadrze odpowiedzialnej za rozwój i ekspansję firm. Rejestracja na konferencję została już uruchomiona. Organizatorem konferencji jest firma IFS, która opracowuje i dostarcza oprogramowanie dla 10 tys. przedsiębiorstw z całego świata. Za sprawą intensywnego rozwoju w Polsce z usług firmy korzysta ponad 70 tys. użytkowników reprezentujących m.in. branże produkcyjną, energetyczną i użyteczności publicznej oraz budowlano-konstrukcyjną” – podano.Źródło: ISBnews

Microsoft: Dominika Bettman obejmie stanowisko dyrektor generalnej, zastępując Marka Loughrana, który zarządzał polskim oddziałem firmy od ponad 4,5 roku. Dominika Bettman obejmie stanowisko w grudniu i będzie odpowiedzialna za wszystkie działania Microsoft w Polsce, w tym za realizację planu transformacji Polskiej Doliny Cyfrowej. Źródło: spółka

OPI PIB: Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy ogłosił budowę Centrum Badań nad Sztuczną Inteligencją. Otwarcie nowoczesnej placówki badawczej zaplanowano w 2023 r. Powstanie na warszawskim Mokotowie, obok dotychczasowej siedziby OPI PIB. Źródło: spółka

 

Colt, Microsoft: Wspólnie tworzą nową generację usług głosowych w chmurze.  Colt Technology Services dołączył do programu Operator Connect dla Microsoft Teams. Wspólnie z partnerami Microsoftu będzie zapewniać lepszą obsługę klienta i uproszczone wdrożenie komunikacji głosowej w przedsiębiorstwach poprzez usługę Teams. Operator Connect to nowa usługa połączeń PSTN dla aplikacji Teams zarządzana przez wybranego operatora telekomunikacyjnego. Oferuje uproszczony sposób dostarczania usług głosowych oraz usprawnia środowisko Teams dla firm.  Źródło: ISBtech

 

Canon Europe: Ogłosił innowację w systemie EOS R: pionierskie rozwiązanie do rejestrowania wirtualnej rzeczywistości (VR), bazu­jące na możliwościach mocowania RF. System EOS VR opracowany przez Canon, obejmujący nowy obiektyw Canon RF 5.2mm F2.8L DUAL FISHEYE, odpowiada na zapotrze­bo­wa­nie na wysokiej jakości treści 3D VR180°. Źródło: ISBtech

Opera: Przeglądarka Opera wprowadza markę fintech i e-commerce. Dify, nowe rozwiązanie cashback dostosowane do realiów polskiego rynku oraz chroniące prywatność. Dify to szeroki wachlarz ponad 300 partnerów oraz najszybszy i najwyższy zwrot gotówki – do 30%. Dify Cashback i tryb Smart Shopping w przeglądarce Opera pozwalają użytkownikom korzystać z usługi cashback z takimi partnerami, jak: Allegro, AliExpress, Booking.com i Media Expert. Z analizy przeprowadzonej przez Nielsena, porównującej stawki usług cashback w Polsce, wynika iż Dify oferuje średnio wyższe stawki cashbacku i najszybsze wypłaty. Źródło: ISBtech

Vertiv: Rozszerzył ofertę systemów zasilania awaryjnego (UPS) działających w trybie line-interactive o wysokowydajne jednofazowe modele z akumulatorami litowo-jonowymi. Zasilacze UPS Vertiv Edge Lithium-Ion o mocy 1500-3000 VA, w obudowie typu wieża oraz do montażu w szafie serwerowej, są już dostępne w Europie. Źródło: ISBtech

Thales: Umożliwia realizację bezpiecznych transakcji za pomocą inteligentnego pierścienia NFC Evering, który zapewnia konsumentom wygodę płatności zbliżeniowych w myśl zasady „Less is smart”. Firma Thales dostarcza systemy zabezpieczeń i technologie zbliżeniowe, a także usługi personalizacji płatności, które umożliwiają realizację bezpiecznych transakcji za pomocą inteligentnego pierścienia. Źródło: ISBtech

Barracuda: Firma ogłosiła platformę SASE, która umożliwia przedsiębiorstwom kontrolę dostępu do danych z dowolnego urządzenia, w dowolnym czasie i miejscu. Platforma łączy w sobie technologie Secure SD-WAN, Firewall-as-a-Service, Zero Trust Network Access oraz Secure Web Gateway firmy Barracuda, umożliwiając osiągnięcie konwergencji SASE. Źródło: spółka

realme: Smartfon realme 8i został wprowadzony do sprzedaży w Polsce. Producent wskazuje na dobrą wydajność, szybki ekran 120 Hz i atrakcyjną cenę tego modelu. Wraz z nim na rynek trafił także budżetowy model realme C11 2021. Źródło: spółka

Signius: Firma dostarczająca rozwiązanie do zdalnego podpisywania dokumentów, wprowadza nową funkcję na swojej platformie. Osoba zlecająca podpisanie dokumentów, może opłacić podpisy kwalifikowane drugiej stronie, umożliwiając jej tym samym złożenie podpisów kwalifikowanych zupełnie za darmo. Źródło: spółka

Kingston Technology: Ogłosił, że moduły pamięci DDR5 UDIMMS, które niedługo zostaną wprowadzone na rynek, otrzymały weryfikację platformy Intel. To pierwszy i bardzo ważny kamień milowy w walidacji zgodności między rozwiązaniami pamięci Kingston DDR5 a platformami Intel wykorzystującymi DDR5. Początkowe portfolio pamięci DDR5 firmy Kingston będzie pierwszym z serii wysokowydajnych, od małej do dużej pojemności, wieloformatowych rozwiązań obsługujących platformy DDR5, które zadebiutują w przyszłym roku.  Źródło: spółka

Samsung: Telewizory Neo QLED, które na polskim rynku zadebiutowały w kwietniu br. przyniosły znaczące zmiany w odniesieniu do jakości obrazu, jasności, odwzorowania kolorów i czerni. Tego typu ulepszenia powodują, że rośnie apetyt widzów na pełniejsze, bardziej rzeczywiste doświadczenia i większe ekrany. Potwierdzają to dane z okresu kwiecień-sierpień 2021. Ponad 50% sprzedanych w Polsce telewizorów Neo QLED to modele w rozmiarze 65 cali i większe. Źródło: spółka

Samsung: Nowy punkt serwisowy w warszawskim kompleksie biurowym Spark to kolejne po Serwisie 2.0 udogodnienie w portfolio usługowym marki. Źródło: spółka

(ISBnews/ISBtech)

 

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments