Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora gamingowego z okresu 24-28 maja br.

The Dust: Rozpoczął publiczną emisję akcji, w ramach której zamierza pozyskać 5 mln zł netto na zwiększenie jakości swojego flagowego tytułu „I, the Inquisitor”, działania marketingowe oraz rozwój działalności wydawniczej dla spółek należących do grupy kapitałowej, podała spółka. Oferta składa się z 300 tys. akcji nowej emisji serii F oraz 100 tys. akcji sprzedawanych przez Me & My Friends. Źródło: ISBnews

Carbon Studio: Spółka zanotowała prawie 2,7 mln zł skonsolidowanych przychodów netto ze sprzedaży w 2020 r. To wynik o ponad 30% wyższy w porównaniu do 2019 r. Zysk netto wzrósł o 63% r/r do prawie 1,9 mln zł w 2020 r. Źródło: ISBnews

Codeaddict: Spółka zaktualizował strategię celem zmiany dotychczasowej działalności w formę venture building przy jednoczesnym zachowaniu struktury i know-how spółki technologicznej. Nowa strategia skupia się wokół rynku technologicznego, w tym gamingowego, oraz finansowego, podała spółka. Codeaddict planuje też emisję akcji (SPO) z prawem poboru, dzięki której chce pozyskać kapitał na realizację planów strategicznych. Źródło: ISBnews

SimFabric: Spółka podpisała dwustronna umowę wydawniczą z GOG na wprowadzenie do dystrybucji cyfrowej w sklepie GOG trzech gier: „Saboteur!”, „Saboteur II: Avenging Angel” oraz „Saboteur SiO” na platformę PC oraz Mac.Umowa obejmuje sprzedaż, działania marketingowe i dystrybucję gier przez GOG na całym świecie. Źródło: ISBnews

Vivid Games: Spółka odnotowała 0,27 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2021 r. wobec 1,01 mln zł zysku rok wcześniej. Strata operacyjna wyniosła 0,25 mln zł wobec 1,09 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 1,2 mln zł, wobec 2,22 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 5,2 mln zł w I kw. 2021 r. wobec 4,85 mln zł rok wcześniej, natomiast przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi wyniosły 5,71 mln zł w I kw. 2021 r. wobec 6,37 mln zł rok wcześniej.Źródło: ISBnews

Creepy Jar: Spółka zaplanowała premierę gry „Grenn Hell ” na konsole PlayStation 4 oraz Xbox One na 9 czerwca. Cena bazowa gry została ustalona na poziomie 24,99 euro/USD. Źródło: ISBnews

Drago entertainment: Spółka podpisała z HeartBeat Interactive Entertainment Ltd. z siedzibą w Fujian. Zagraniczne studio wyda na terenie Chin dwie autorskie produkcje polskiego dewelopera. Źródło: ISBnews

Klabater: Gra „Heliborne” spółki Klabater zadebiutuje na konsolach Xbox Series X oraz Xbox ONE Microsoftu 16 czerwca. „Kolejnym etapem komercjalizacji marki 'Heliborne’ jest wydanie gry na platformę XBOX. Już 16 czerwca, 'Heliborne’ będzie dostępny na konsole Xbox One i Xbox Series X w Microsoft Store w cenie 29,99 euro/USD” – podała spółka. Źródło: ISBnews

Artifex Mundi: Spółka odnotowała 3,29 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2021 r. wobec 1,41 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 4,22 mln zł wobec 1,83 mln zł zysku rok wcześniej. Znormalizowana EBITDA sięgnęła 5,91 mln zł wobec 4,32 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 10,52 mln zł w I kw. 2021 r. wobec 5,62 mln zł rok wcześniej. Źródło: ISBnews

PCF Group: Zarząd zarekomendował akcjonariuszom przeznaczenie 5,62 mln zł z zysku netto za 2020 rok na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,19 zł na akcję. Źródło: ISBnews

CD Projekt: Rada nadzorcza powołała następujące osoby: Adama Kicińskiego – powierzając mu funkcję prezesa zarządu, Marcina Iwińskiego – powierzając mu funkcję wiceprezesa zarządu do spraw międzynarodowych; Piotra Nielubowicza – powierzając mu funkcję wiceprezesa zarządu do spraw finansowych; Adama Badowskiego; Michała Nowakowskiego, Piotra Karwowskiego. Źródło: ISBnews

Huuuge: Spółka „aktywnie analizuje” obecnie trzy potencjalne cele akwizycyjne i jest zadowolone z postępów prowadzonych rozmów,  poinformował prezes Anton Gauffin.”Nasza strategia 'buduj i kupuj’ pozostaje bez zmian. Mówiłem wcześniej po rocznych wynikach, że w tym lejku dotyczącym 'kupuj’ jest tych projektów 5, czyli potencjalnych celów. Teraz mamy ich już 3, bo jedną z nich był 'Traffic Puzzle’. Można powiedzieć, że tutaj następuje również zmiana i wszystkie te spółki potrzebują 'fuel’. Jest tutaj duży potencjał rozwoju, aby realizować w sposób uporządkowany, systematyczny strategię 'buduj i kupuj”’ – powiedział Gauffin. Źródło: ISBnews

Huuuge: Spółka odnotowała 36,96 mln USD skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2021 r. wobec 12,8 mln USD zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 6,5 mln USD wobec 17,49 mln USD zysku rok wcześniej. Skorygowana EBITDA w I kw. br. wyniosła 10,39 mln USD wobec 18,35 mln USD rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 95,69 mln USD w I kw. 2021 r. wobec 76,05 mln USD rok wcześniej. Źródło: ISBnews

CI Games: Akcjonariusze zdecydują 22 czerwca podczas walnego zgromadzenia o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2020 r. „Zarząd CI Games […] zwraca się niniejszym do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki o podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia całego zysku netto osiągniętego przez spółkę w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2020 r., w wysokości 6 069 538 zł […], w następujący sposób: na pokrycie strat z lat ubiegłych – w części wynoszącej 1 636 627,42 zł, a w pozostałym zakresie – na kapitał zapasowy” – podała spółka. Źródło: ISBnews

Ten Square Games: Spółka potwierdza zainteresowanie akwizycjami na rynku i prowadzi zaawansowane rozmowy, poinformował prezes Maciej Zużałek.”Jeżeli chodzi o akwizycję, to rozmawiamy z kilkoma z podmiotami i mamy kilka zaawansowanych rozmów. W tej chwili możemy jedynie podać, że rozmowy będą kontynuowane” – powiedział Zużałek.  „Rynek jest dosyć mocno nasycony i firmy są wyceniane dosyć wysoko” – dodał także prezes. Źródło: ISBnews

Ten Square Games: Spółka planuje soft launch nowej gry „Football Elite” na II połowę 2021 r., jednocześnie zaprzestał prac nad grą „Golf Royale”, poinformował head of product strategy Wojciech Gattner. „Nowa gra 'Football Elite’, otwiera przed nami nowy segment gier. Soft launch tej gry został przez nas zaplanowany na drugą połowę 2021 r. ” – powiedział Gattner. „Przerwaliśmy pracę nad grą 'Golf Royale’. […] Zdecydowaliśmy o przeniesieniu naszych zespołów do innych bardziej rokujących projektów” – dodał Gattner. Źródło: ISBnews

CD Projekt: Akcjonariusze zdecydowali o przeznaczeniu 503,69 mln zł z zysku netto za 2020 rok na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 5 zł na akcję. Przyjęto uchwałę w brzmieniu rekomendowanym przez zarząd. W głosowaniu nad uchwałą w sprawie podziału zysku oddano 54 167 005 ważnych głosów z tyluż akcji (stanowiących 53,77% kapitału). Za oddano 54 166 372 głosy, przeciw – 80 głosów; głosów wstrzymujących się było 553. Źródło: ISBnews

T-Bull: Spółka zawarła umowę wydawniczą ze swoją spółką zależną – Supernova Studio.Na podstawie umowy T-Bull będzie pełnić rolę wydawcy dla wszystkich gier realizowanych w Supernova, ze szczególnym uwzględnieniem 10 projektów, na których współfinansowanie Supernova podpisała umowy z inwestorem. Źródło: ISBnews

CI Games: Spółka odnotowała 2,73 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2021 r. wobec 1,5 mln zł zysku rok wcześniej. Marża netto wyniosła w I kw. br. 28,7% wobec 12,2% rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 2,51 mln zł wobec 0,73 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 6,3 mln zł wobec 5,59 mln zł rok wcześniej, zaś marża EBITDA – odpowiednio: 66,1% wobec 45,5% rok wcześniej. Źródło: ISBnews

Stribog Games: Spółka z grupy GameDesire, oprócz kontynuacji prac nad grą „Gemstone Legends” planuje ukończyć trzy nowe projekty, których premiery odbywać się będą co 10-12 miesięcy do końca 2023 r., podało GameDesire. Stribog Games (dawniej OneMoreGame.STUDIO) wciąż pozostaje w obszarze RPG z dużym budżetem przeznaczonym na aktywizację graczy przy zachowaniu bardzo wysokich wskaźników monetyzacji. Niedługo mają się rozpocząć prace nad nowym produktem tej kategorii. Źródło: ISBnews

Venture INC: Fundusz posiada w swoim portfelu inwestycyjnym dwie spółki gamingowe. Pierwsza z nich, Exit Plan Games planuje wejście na NewConnect w 2022 roku. Druga spółka Pixel Perfect Dude kontynuuje globalne skalowanie swoich dwóch flagowych gier, m.in. poprzez dystrybucję przez nowe platformy, np. Nintendo Switch.  Źródło: spółka

United Label: Zapowiedział ogłoszenie daty premiery nadchodzącej pozycji wydawniczej „Eldest Souls” na największych corocznych targach branży gier na świecie E3, które odbędą się 12-15 czerwca w formule online. Jednocześnie rozpocznie się intensywna globalna kampania promocyjna tytułu. W minionym roku spółka odnotowała przychody w wysokości ponad 1 mln zł, przy zysku netto na poziomie 182 tys. zł. Całość ubiegłorocznych przychodów stanowiły wpływy ze sprzedaży pierwszej gry z portfolio wydawcy – „Röki”, na platformie PC i Nintendo Switch.  Źródło: spółka

HP: Nowa linia produktowa Victus by HP debiutuje z 16-calowym laptopem, zbudowanym zgodnie z DNA marki OMEN, a dodatkowo również w ramach tego brandu HP oferuje nowe, 16 i 17-calowe laptopy oraz 25-calowy monitor. W wersji beta pojawia się także funkcja streamingowa OMEN OASIS, dostępna w oprogramowaniu OMEN Gaming Hub. Źródło: ISBtech 

CD Projekt: Mianuje nowego reżysera gry Cyberpunk 2077. Według portalu gameindustry.biz po odejściu p. Mateusza Tomaszkiewicza, rolę reżysera obejmie p. Gabriel Amatangelo.  Źródło: Trigon  

Techland: Data premiery gry Dying Light 2 ustalona na 7 grudnia 2021 r. Gra zadebiutuje na platformach PC, PS4, PS5, Xbox One oraz Xbox Series X/S.  Źródło: spółka

Playway: Grupa liczy obecnie ponad 110 spółek i rozmawia z kolejnymi kilkunastoma podmiotami. W tym roku spodziewane jest jeszcze kilka debiutów spółek z grupy. Obecnie w grupie powstaje ponad 200 gier Prezes optymistycznie patrzy na perspektywy Live Motion Games i Pyramid Games i liczy na premierę sequela „Car Mechanic Simulator” w tym roku. Stawia także na gry „Contraband Police”, „Succubuss” oraz „Builder of Egypt”. Źródło: Trigon 

PCF Group: Akcjonariusze zdecydowali o emisji 387,7 tys. akcji serii D skierowanej do Fiducie Familiale Samuel Girardin 2020 z ceną emisyjną 75,75 zł. Umowa objęcia akcji zostanie zawarta do 15 czerwca 2021 roku. Dodatkowo, podjęto uchwałę w sprawie upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego poprzez emisję akcji w liczbie nie większej niż 1 478 125 sztuk. Źródło: Trigon 

Creativeforge Games: Dokonał odpis aktualizujący w łącznej kwocie 992,7tys. zł, dotyczący pięciu produkcji: „Redneck Party”, „Projekt WW2”, „Spellsword”, „Dunrog” oraz „Elderborn”.  Źródło: Trigon 

The Dust: Ocenia odzew graczy po publikacji pierwszej minuty z gameplay „I, the Inquisitor” jako pozytywny. Premiera „I. The Inquisitor” planowana na 2022 rok, potencjał sprzedażowy 350 tys. Sztuk. Środki pozyskane z oferty do 300 tys. nowych akcji serii F oraz sprzedaży do 100 tys. istniejących walorów serii A1 przeznaczone będą na: nową grę, zwiększenie zatrudnienia w obszarze grafiki 3D, zwiększenie liczby osób w zespole teaserów i jakości oraz na marketing. Źródło: Trigon 

Zagranica: Microsoft i Bethesda z wielką konferencją z głównym tematem: nowe gry w Xbox Game Pass; „The Outer Worlds 2” już w rękach Microsoftu. Take-Two potwierdza rozwój serii; „GTA 5” wciąż sprzedaje się znakomicie; „Diablo 4” tajną grą na serwerach Sony; Powrót PS5 do brytyjskich sklepów wpływa na ranking sprzedaży gier; Embracer Group chce kupić ponad 150 firm z branży gier; „Monster Hunter Stories 2” na fabularnym zwiastunie. Capcom szykuje premierę; „Valheim” i „Destroy All Humans! Remake” z rewelacyjnymi wynikami sprzedaży; Twórcy „Hellblade” zanotowali duży wzrost zatrudnienia; „Watch Dogs Legion” z aktualizacją na next-geny.  Źródło: BDM 

(ISBnews/ISBtech)

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments