„IT będzie zmierzać do cyfrowych platform informatycznych”

Lech Szczuka, wiceprezes Asseco Data Systems

Lech Szczuka, wiceprezes Asseco Data Systems i Koordynator ds. chmury w Asseco Poland, w drugiej części rozmowy z ISBtech o perspektywach rozwoju rynku chmury w Polsce, potencjale do tworzenia nowych modeli biznesowych, open source i potencjale współpracy z Cyfrowym Polsatem.

Spodziewa się Pan budowy kolejnych nowych modeli biznesowych dzięki chmurze?

Kiedyś funkcjonowaliśmy tylko w modelu aplikacji na infrastrukturze (IaaS). Teraz tych modeli mamy dużo więcej; jest PaaS (Platform as a Service), a przede wszystkim SaaS (Software as a Service). Dla klienta, który wykorzystuje poszczególne rozwiązania chmurowe, właśnie SaaS jest najbardziej korzystny z punktu widzenia skalowalności biznesu.

Model jest przejrzysty – pay as you go – czyli klient płaci wiadomą kwotę za oprogramowanie jako usługę w wiadomym okresie. Przejście do SaaS jest więc dla klienta wartością dodaną, a dla producenta aplikacji usługą prostszą, która ponadto monetyzuje potencjał wykorzystania chmury.

Jeżeli mówimy np. o rynku prawa zamówień publicznych lub większych kontraktów dla państwa, to mamy tu procedurę PZP i wygrywają te firmy, które są najtańsze i najbardziej efektywne. Chmura docelowo powinna dawać te dwie wartości. Decydujemy się na nią po to, aby per saldo obniżyła ona koszty infrastruktury, a z drugiej strony poprawiła efektywność wytwarzania aplikacji. W  każdym sektorze zmniejszenie kosztów i poprawienie efektywności przy jednoczesnym zwiększeniu poziomu bezpieczeństwa jest wartością dodaną dla wszystkich uczestników rynku.

Chmura ma nadal potencjał do tworzenia nowych modeli, ale są to procesy. Na ten moment  docelowym modelem powinien być SaaS. Przewagą chmury jest duża przewidywalność koncepcji technologicznych i biznesowych. Płacimy za zużycie, a jednocześnie mamy dostęp do teoretycznej nieograniczonych zasobów.

Jest to bardzo wygodne  w kontekście planowania biznesu. Do tej pory kupowałem serwer, na którym mogłem zmieścić np. 10 wirtualnych maszyn. Nagle pojawiał się urodzaj zamówień i jednocześnie pytanie:  czy kupować kolejne serwery, czy czekać. Niejednokrotnie zdarzało się, że ten urodzaj to efekt chwilowego peaku związanego np. ze zmianą legislacyjną, czy pandemią.

Chmura pozwala na automatyczne zwiększenie zasobów, ale bez ryzyka kupna hardware, który jest inwestycją na lata, ale bez gwarancji zysku. Chmura daje większą elastyczność i pewność przetrwania w sensie kosztowym na rynku, a z drugiej strony (co współcześnie jest bardzo istotne) zapewnia najwyższe standardy bezpieczeństwa

Jak Pan podchodzi do trendu open source?

Zauważalny jest trend przechodzenia na rozwiązania open source. Chmura jako nowa gramatyka oprogramowania to zmiana sposobu pisania aplikacji, który sprawi, że będą one lepsze, odporniejsze i prostsze do adaptacji.

Widzę taką tendencję zwłaszcza u klientów, którzy nie chcą definiować aplikacji „pod klucz”,  która ma robić konkretne rzeczy. Chcą dostać platformy, w których funkcjonalności mogą w dużej mierze projektować sobie sami.

Moim zdaniem cyfrowe platformy informatyczne to będzie kierunek, w którym podąży informatyka. Idea jest taka, żeby nie było konieczne przy każdej zmianie funkcjonalności zwracać się do producenta, za to mieć możliwość tworzenia z poziomu interfejsu. Zarządzanie aplikacją idzie w kierunku klienta, a producent oprogramowania dostarcza elastyczne, ergonomiczne rozwiązania do wykorzystywania w przyszłości przez potencjalnego nabywcę.

Czy Asseco może rozważyć akwizycje w segmencie chmury?

Każdy chce kupować firmy z dobrym portfolio, rozwinięte technologicznie. Te z kolei wiedzą, że są mocne i się cenią. Obserwujemy to, co się dzieje w zakresie rozwiązań chmurowych i jeżeli będziemy widzieli, że jakaś firma mogłaby dać wartość dodaną w aspekcie portfolio czy kompetencji to będziemy się zastawiać nad ewentualną akwizycją.

W biznesie chmurowym konkurencja teraz sobie pomaga, bo wszyscy jesteśmy na etapie edukacji rynku. Jego potencjał jest ogromny, ale jeszcze wciąż  istnieje mała świadomość, że warto przechodzić na cloud.

Moment na potencjalne akwizycje nastąpi, gdy rynek będzie większy i pokaże kto jest mocny, a kto nie wytrzymuje konkurencji. Na dziś ważniejsze jest, żeby decydenci w firmach zrozumieli korzyści z chmury.

A projekty dla nowego akcjonariusza – Cyfrowego Polsatu?

Oczywiście chmura jest przestrzenią  do współpracy w całym aspekcie usług i produktów – dotyczy to zarówno spółek z grupy Asseco, jak również telekomów, do których zalicza się Polkomtel. W grę wchodzą np. takie obszary jak nowoczesne stanowisko pracy, czy wykorzystanie infrastruktury oraz poprawa poziomu bezpieczeństwa.