DocProStar będzie dostępny w Polsce

Przemysław Kędzior , menedżer generalny TCG Process w Polsce

Zawsze przed wejściem na konkretny rynek dokonujemy researchu i sprawdzamy, jak pojemna jest gospodarka. W Polsce swoje siedziby mają największe firmy z sektora BPO, które potrzebują wsparcia z zakresu digitalizacji dokumentów czy prowadzenia cyfrowych kancelarii, mówi Arnold Von Buren, CEO i założyciel TCG Process, który wprowadza na polski rynek platformę DocProStar.

Polska jest jednym z najszybciej rozwijających się krajów na świecie, z szybkim tempem wzrostu PKB. Prognozy wzrostu dla polskiej gospodarki są bardzo dobre. Doceniamy również wykwalifikowaną kadrę. Wejście na polski rynek to kolejny krok w rozwoju naszej firmy – mówi Arnold Von Buren, CEO i założyciel TCG Process.

Firma wprowadziła na rynek platformę DocProStar, służącą do przetwarzania
dokumentów, niezależnie od ich formatu lub źródła pochodzenia.

Za działania biznesowe w Polsce odpowiedzialny będzie Menadżer Generalny Przemysław Kędzior, które zdobywał doświadczenie w firmach takich, jak Pekao, Bank Pocztowy czy Iron Mountain Polska, gdzie budował i zarządzał zespołami odpowiedzialnymi za rozwój biznesu oraz relacje z klientami B2B.

Wprowadzamy na polski rynek autorską platformę, która jest kulminacją trwających ponad dekadę wysiłków mających na celu stworzenie najbardziej elastycznego, skalowalnego produktu klasy input management. System jest w pełni przygotowany do pracy w chmurze bądź w ramach lokalnej infrastruktury IT. Jego funkcjonalności zapewniają niespotykaną gdzie indziej elastyczność w projektowaniu, przebiegu oraz monitorowaniu procesów. Został od początku zaprojektowany z myślą o stawieniu czoła wysokim wymaganiom działów IT naszych klientów – mówi Przemysław Kędzior.

Platforma przetwarza rocznie wolumen kilkuset milionów stron. Wykorzystane w niej
zaawansowane rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji i niezwykle rozbudowanych
algorytmach pozwalają na kompleksowe zarządzanie całym spectrum informacji.

Wysoki stopień automatyzacji procesów, jaki gwarantuje DocProStar®, odciąża pracowników od żmudnej, ręcznej pracy na zasobach informacji, pozwalając im skoncentrować się na kluczowych ze strategicznego punktu widzenia zadaniach.

Wśród firm korzystających z platformy DocProStar® znajdują się największe, globalne
instytucje z takich branż jak finanse, ubezpieczenia, telekomunikacja czy przemysł.

Rozwiązania TCG Process wykorzystywane są także w branży ochrony zdrowia,
jednostkach administracji publicznej oraz instytucjach edukacyjnych, w tym przez
Uniwersytet w Zurychu. Firma współpracuje również z Księstwem Lichtenstein.