K. Hajzyk o perspektywach robotyki na polskim rynku

Hajzyk Universal Robots

Universal Robots ocenia, że sytuacja w gospodarce jaką wytworzyła walka z koronawirusem może wymóc na firmach zmiany w układzie produkcyjnym lub nawet zmianę lokalizacji produkcji, poinformował ISBtech Krzysztof Hajzyk, Channel Development Manager Poland w Universal Robots. Uważa, że inwestycja w robotyzację produkcji pozwala zwiększyć elastyczność modelu biznesowego.

Obecna sytuacja w zależności od profilu firmy może skutkować zarówno koniecznością zwiększenia, jak i zmniejszenia wolumenu produkcji. Może także wymagać zmiany w układzie produkcyjnym ze względu na zmianę popytu, przejściowe problemy z frekwencją personelu lub dostępnością na rynku określonego rodzaju usług czy komponentów. Nie można wykluczyć, że firmy będą zmieniały też lokalizację produkcji” – powiedział ISBtech Hajzyk.

W jego ocenie z związku z powyższym kluczowa w firmach jest elastyczność, która pozwala szybko reagować na zmiany, zarówno zagrożenia jak i szanse przychodzące z rynku.

Obecna sytuacja pokazuje, jak ważne jest przygotowanie się także na takie nieprzewidziane sytuacje, możliwość definiowania nowych kierunków rozwoju lub nawet przebranżowienia w krótkim okresie. Robotyzacja w dużej mierze na to pozwala” – dodał Channel Development Manager Poland w Universal Robots.

Na polskim rynku wyraźnie zauważa, że rośnie świadomość możliwości wykorzystania robotów współpracujących. Wśród projektów zrealizowanych na polskim rynku Universal Robots wskazał na wdrożenie robota do procesu obróbki elementów grzejnych dla firmy Aquael w Suwałkach, czy floty autonomicznych robotów mobilnych Mobile Industrial Robots do transportu wewnętrznego komponentów w łódzkiej fabryce Whirlpool.

Coraz więcej przedsiębiorstw dostrzega obszary zastosowań we własnych organizacjach. Ma na to wpływ wiele czynników, jak np. aktywność ze strony organizacji wspierających innowacje, ze strony producentów z obszaru robotyki, ale także coraz większa otwartość firm wykorzystujących roboty do dzielenia się swoimi doświadczeniami z innymi. W aktualnej sytuacji podobnie jak większość biznesu staramy się intensywnie działać w obszarze edukacji na temat robotyzacji i robotyki współpracującej, wykorzystując kanały online” – ocenił Hajzyk.

W ostatnim czasie Universal Robots wzmocnił sieć partnerską w Polsce o nowego dystrybutora specjalizującego się w przetwórstwie tworzyw sztucznych – firmę Muehsam. Obok Hajzyka do firmy dołączył Piotr Stanecki obejmując stanowisko Business Development Managera. Ponadto w porozumieniu z firmą DLL – globalnym dostawcą usług finansowych – spółka uruchomiła program leasingowy UR Financial Services, umożliwiający klientom szybkie wdrożenie do pracy robotów współpracujących.