Wyniki Play, Cyfrowego Polsatu i Agory, Top Infa z TMT 13-17 maja

Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora telekomunikacja-media-technologie z okresu  13-17 maja br.

BIZNES I FINANSE: RYNEK

Telekomunikacja: Zaległości za nieuregulowane rachunki wystawiane przez firmy telekomunikacyjne wzrosły przez rok o jedną szóstą i przekraczają już 1,3 mld zł, wynika z danych Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor. Tyle ma do zwrotu 372 tys. konsumentów i firm. Źródło: ISBnews

Polski Standard Płatności (PSP): Odnotował wzrost liczby transakcji BLIK-iem we wszystkich kanałach – do 40 mln w I kw. br. wobec 14 mln zanotowanych w I kw. 2018 r. Najpopularniejszym kanałem pozostają płatności w internecie, których liczba wzrosła do 29,8 mln, poinformował prezes PSP, operatora BLIK-a Dariusz Mazurkiewicz. Źródło: ISBnews

Cyfryzacja: Trwający proces cyfryzacji i robotyzacji nie powinien spowodować rewolucji na rynku pracy, choć część zawodów może zniknąć, ocenili panelu pt. „Roboty wśród nas. Technologie i społeczeństwo” podczas XI Europejskiego Kongresu Gospodarczego (EKG) w Katowicach. Wymusi to jednak powstawanie nowych specjalizacji, ale także bardziej szerokie i uniwersalne myślenie o pracy i jej organizację. Źródło: ISBnews

Przemysł: Filarem Unii Europejskiej powinien być rozwój Przemysłu 4.0, natomiast jeśli państwa członkowskie Unii skupią się na konkurowaniu wewnątrz UE, „stracimy horyzont, gdzie właściwie toczy się światowa gra”, uważa minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz. Źródło: ISBnews

Administracja: Zdecydowana większość jednostek administracji publicznej (96,6%) udostępniała usługi przez internet w 2018 r. – w tym wszystkie urzędy marszałkowskie, wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). 71% jednostek korzystało z dostępu do internetu za pomocą stałego łącza w technologii DSL, a 70,5% – z internetu mobilnego. Źródło: ISBnews

Zamówienia online: Dynamika przyrostu rynku zamówień online rzędu 40-50 proc. rocznie jest dużo większa niż wzrostu całego rynku e-commerce. Spora w tym zasługa młodych pokoleń, wychowanych w dobie internetu i nowoczesnych technologii. Blisko 2/3 wszystkich zamawiających jedzenie tylko przez internet np. przez platformy takie jak PizzaPortal.pl, stanowią dziś osoby w wieku od 15 do 34 lat. Wyraźnie dostrzec można także preferencje Polaków w kwestii płatności za zakupy dokonane w sieci – w podziale na grupy wiekowe. Źródło: spółka

Branża cyfrowa: Uważa, że wdrożenie 5G jest niezbędne w cyfryzacji gospodarki. Uproszczenie formalności przy inwestycjach związanych z budową sieci 5G, jakie zakłada rządowy projekt dotyczący wdrożenia szerokopasmowego internetu, to dobry sygnał dla polskiej branży nowoczesnych technologii – ocenia prezes Związku Cyfrowa Polska Michał Kanownik. Zdaniem sektora cyfrowego 5G nie tylko pozwoli na rozwinięcie się nowych produktów i usług cyfrowych, ale będzie to ważny impuls dla inwestycji w wielu dziedzinach gospodarki oraz setki tysięcy nowych miejsc pracy. Źródło: spółka

Rynek reklamy: Wydatki reklamowe w I kwartale 2019 roku spadły o 0,5% do 2,1mld zł – szacunki zarządu Agory. Źródło: Trigon

Cyberbezpieczeństwo: Z najnowszej analizy zagrożeń przeprowadzonej przez F5 Labs wynika, że Europa jest celem większej liczby ataków przeprowadzanych z jej własnego terenu niż jakikolwiek inny region świata. Większość ataków jest inicjowana z adresów IP zlokalizowanych w Holandii, a w dalszej kolejności, z tych znajdujących się w Stanach Zjednoczonych, Chinach, Rosji i Francji. Z Holandii pochodziło 1,5-krotnie więcej ataków na systemy europejskie niż ze Stanów Zjednoczonych i Chin łącznie, a także 6-krotnie więcej niż z Indonezji (10 miejsce na liście).Źródło: spółka

BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI

Cyfrowy Polsat: Liczy na utrzymanie wyniku EBITDA w tym roku na poziomie zbliżonym do ubiegłorocznego, poinformowała członek zarządu ds. finansowych grupy Katarzyna Ostap-Tomann. Nowy prezes Cyfrowego Polsatu Mirosław Błaszczyk zadeklarował, że liczy, iż grupa będzie rozwijać „tak jak do tej pory”. Grupa ma nowe pomysły na rozwój, ale wymagają one analizy, podkreślił. Udział Grupy Polsat w rynku reklamy telewizyjnej i sponsoringu wzrósł do 28% w I kw. br., podała spółka.  Cyfrowy Polsat odnotował 291,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wg MSSF16 w I kw. 2019 r. wobec 300,8 mln zł zysku rok wcześniej wg MSR17, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

Play: Rozpoczął proces przejścia na własną sieć w Trójmieście, poinformował prezes operatora Jean Marc Harion. Play miał 7 124 własnych stacji bazowych na koniec I kwartału, poinformował prezes operatora Jean Marc Harion.  Play ma ponad 11% pokrycia populacji siecią gotową na technologię 5G, poinformował prezes operatora Jean Marc Harion.  Play zakłada dalsze kontynuowanie obniżania poziomu zadłużenia, choć podkreśla, że należy brać pod uwagę potencjalny proces nabycia nowych częstotliwości, poinformował prezes operatora Jean Marc Harion. Pierwsze wyniki usługi Play Now TV są obiecujące, poinformował prezes operatora Play Jean Marc Harion. Play oczekuje całorocznej skorygowanej EBITDA „w górnym przedziale” 2,2-2,3 mld zł, podał operator.  Play ocenia, że niedawno uruchomiona usługa telewizyjna Play Now TV i planowane nowe oferty mobilne będą wspierać generowane przychody, poinformował prezes P4 Jean Marc Harion. W połączeniu z dalszymi działaniami mającymi na celu utrzymanie kosztowej efektywności Play ma to pozwolić zrealizować całoroczne i średnioterminowe ambicje operatora. Play Communications odnotował 213,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2019 r. wobec 152,9 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

Agora: Liczy na powtórzenie ubiegłorocznego wyniku frekwencyjnego w kinach, poinformował prezes Bartosz Hojka. Agora prowadzi rozmowy w sprawie akwizycji, poinformowała członek zarządu Anna Kryńska-Godlewska. Źródło: ISBnews

Carbon Studio: Chce kontynuować dynamikę wzrostu wyników w najbliższych latach, poinformował członek zarządu i jeden z głównych akcjonariuszy Aleksander Caban. Trwa oferta publiczna Carbon Studio, producenta gier i aplikacji VR, z której spółka chce pozyskać 2,7 mln zł na produkcję i marketing gier, poinformował zarząd spółki. Źródło: ISBnews

11bit studios: Deklaruje, że w II półroczu 2019 roku można oczekiwać pierwszych decyzji dotyczących produkcji dwóch kolejnych tytułów, które trafią na rynek po grze „Projekt 8″, poinformował prezes Grzegorz Miechowski. 11bit studios ocenia, że mimo że od premiery „Frostpunk” i „Moonlighter” upłynęło już trochę czasu to jest to „dopiero początek ich monetyzacji”, poinformował prezes Grzegorz Miechowski. Drugie półrocze zapowiada się dla spółki jeśli chodzi o spodziewane wyniki finansowe, wyraźnie lepiej niż pierwsze sześć miesięcy.  11bit studios odnotowało 4,44 mln zł jednostkowego zysku netto w I kw. 2019 r. wobec 0,98 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.  Źródło: ISBnews

Kino Polska: Odnotowało 3,83 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej w I kw. 2019 r. wobec 3,18 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.  Źródło: ISBnews

iFun4all: Zawarł umowę wydawniczą z Impulse Game Studios Ltd. dotyczącą gry „Midnight Evil”, podała spółka. iFun4all planuje, że w ciągu kilku lat stanie się wydawcą, czerpiącym przychody ze sprzedaży gier „3rd party”.   Źródło: ISBnews

T-Bull: Skorygował zysk netto za rok obrotowy 2018 do 502 tys. zł z 654 tys. zł wcześniej, wynika z komunikatu spółki. T-Bull odnotował 7,6 mln pobrań gier w kwietniu, co daje ponad 407 mln pobrań łącznie, podała spółka. Źródło: ISBnews

OEX: Odnotował 1,49 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 1,51 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

Atende: Odnotowało 1,23 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 0,12 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

Betfan: Wchodzi na polski rynek bukmacherski, podała spółka. W ciągu 3-4 lat chce znaleźć się w gronie pięciu największych licencjonowanych firm bukmacherskich w Polsce. Źródło: ISBnews

Cloud Technologies: Odnotował 1,95 mln zł skonsolidowanej straty netto w I kw. 2019 r. wobec 3,29 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

PKN Orlen: Przystępuje do rządowego programu GovTech, wspierającego współpracę pomiędzy spółkami z udziałem Skarbu Państwa i administracją publiczną, a MŚP z obszaru IT, podała spółka. W ramach ogłoszonego konkursu koncern będzie poszukiwał rozwiązania pozwalającego na zautomatyzowaną identyfikację pojazdów tankowanych z wykorzystaniem istniejącej aplikacji mobilnej PKN Orlen. Źródło: ISBnews

Prime Bit Games: Odnotował 43,52 tys. zł jednostkowej straty netto w I kw. 2019 r. wobec 36,14 tys. zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

Simple: Odnotowało 0,69 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 0,42 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

Jujubee: Odnotowało 121,83 tys. zł straty netto w I kw. 2019 r. wobec 138,75 tys. zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

LUG: Odnotował 1,3 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 1,14 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

Creepy Jar: Wypracował 0,4 mln zł zysku netto w I kw. 2019 r. (wobec 0,3 mln zł straty rok wcześniej) przy przychodach ze sprzedaży produktów na poziomie 1,04 mln zł, podała spółka. Łącznie od rozpoczęcia sprzedaży gry „Green Hell” w wersji early access spółka zarobiła 2,6 mln zł, generując 5,65 mln zł przychodów. Pełna wersja symulatora przetrwania trafi do sprzedaży latem bieżącego roku. Źródło: ISBnews

Vigo System: Odnotowało 4,13 mln zł jednostkowego zysku netto w I kw. 2019 r. wobec 3,64 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

Cherrypick Games: Odnotowało 0,33 mln zł zysku netto w I kw. 2019 r. wobec 1,01 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

Huawei: Przekroczył 5% udziału ilościowego (4,6% wartościowo) w segmencie laptopów w Polsce w marcu, poinformował Sales Manager Huawei CBG Polska Tomasz Wnukowski, powołując się na dane GfK Polonia.Źródło: ISBnews

MCI Capital: Odnotował 26,48 mln zł zysku netto w I kw. 2019 r. wobec 67,62 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

Vivid Games: Celuje w szybką i jakościową rozbudowę swojego portfolio gier oraz zysk netto na koniec bieżącego roku, poinformował prezes Vivid Games Remigiusz Kościelny.Źródło: ISBnews

 Surfland Systemy Komputerowe: Zanotowała w I kw. 2019 r. ponad 20 tys. zł zysku netto oraz 79 tys. zł zysku EBITDA przy przychodach netto ze sprzedaży na poziomie 830 tys. zł. Spółka koncentruje się obecnie na realizacji nowej strategii rozwoju opartej o produkty i usługi związane z cyberbezpieczeństwem. Źródło: spółka

GIEŁDA, EMISJE, M&A 

Agora: Akcjonariusze zdecydują o przeznaczeniu łącznie 23,29 mln zł na wypłatę dywidendy, co oznacza 0,50 zł na jedną akcję, wynika z projektów uchwał na walne spółki zwołane na 12 czerwca. Agora podtrzymała prognozę wzrostu wartości rynku reklamy w tym roku o 2,5-4,5%, choć zaznaczyła, że jego wartość będzie się kształtować w dolnym przedziale prognozy. Agora odnotowała 5,05 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 8,18 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.Źródło: ISBnews

R22: Akcjonariusze zdecydują na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu zwołanym na 12 czerwca o przeprowadzeniu skupu akcji własnych o wartości do 2,5 mln zł oraz zmianie roku obrotowego, podała spółka. Jednocześnie zarząd podtrzymuje deklarację skupu do 350 tys. akcji, o wartości do 5 mln zł, w ciągu 18 kolejnych miesięcy. Źródło: ISBnews

Art Games Studio: Chce zadebiutować na NewConnect w II połowie maja br., podała spółka. W planach spółki znajduje się znaczące zwiększenie skali działalności, rozwój zespołu i poszerzenie portfolia wydawniczego o kilka nowych tytułów, których wydawcą będzie notowane na NewConnect Ultimate Games. To pierwsza spółka z Grupy Gaming Factory, skupiającej się na inwestowaniu w polską branże gier komputerowych, która zadebiutuje na giełdzie. Źródło: ISBnews

Legimi: Zakończyło publiczną ofertę akcji serii G, w ramach której pozyskało 1,98 mln zł, podała spółka. Kwota w pełni wystarczy na realizację kluczowego celu emisyjnego – przejęcie niemieckiej spółki Readfy GmbH. Źródło: ISBnews

Maxcom: Zawarł z Laurynasem Jokužisem, Gediminasem Nemanisem, UAB „Elinta”, Aktywatorem Innowacji aneks nr 3 do porozumienia ustalającego wstępne ramowe warunki transakcji tzw. term sheet dotyczące nabycia przez Maxcom udziałów w spółce UAB „Rubbee”, podała spółka. Wraz z podpisaniem term sheet udzielono spółce wyłączności negocjacyjnej do 31 marca 2019 r.            Źródło: ISBnews

Ultimate Games: Rekomenduje akcjonariuszom wypłatę dywidendy z zysku wypracowanego za 2018 r. w wysokości 0,35 zł na jedną akcję, co w sumie daje łączną kwotę 1,83 mln zł, podała spółka. Ultimate Games zamierza regularnie rekomendować zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu wypłatę dywidendy, podała spółka. Rekomendacja ma obejmować kwotę min. 75% zysku netto wskazanego w jednostkowym sprawozdaniu finansowym w przypadku gdy planowane wpływy ze sprzedaży gier w bieżącym roku są większe niż planowane potencjalne inwestycje i koszty tworzenia gier, a po wypłacie dywidendy w kasie pozostanie wystarczająca ilość gotówki na nowe inwestycje i pokrycie kosztów wytworzenia gier. Źródło: ISBnews

Netia : Akcjonariusze zdecydują o przeznaczeniu zysku netto za 2018 w kwocie 188,98 mln zł w całości na kapitał zapasowy, co oznacza niewypłacanie dywidendy, wynika w projektów uchwał walnego zwołanego na 12 czerwca. Źródło: ISBnews

Wirtualna Polska Holding: Akcjonariusze zdecydowali o przeznaczeniu kwoty 29 060 850 zł z zysku za 2018 r. i lat ubiegłych na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 1 zł na akcję, podała spółka. Źródło: ISBnews

CDA: Zarząd zarekomendował akcjonariuszom przeznaczenie 5,08 mln zł z zysku za 2018 r., wynoszącego łącznie 5,39 mln zł, na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,5 zł na akcję, podała spółka. Źródło: ISBnews

Agora: Zarząd podjął uchwałę w sprawie rekomendacji akcjonariuszom przeznaczenia kwoty 23 290 415,50 zł zł na wypłatę dywidendy, co daje 0,5 zł na akcję, podała spółka. Wypłata dywidendy nastąpi w części z zysku netto za 2018 rok, a w części z kapitału zapasowego spółki.Źródło: ISBnews

BoomBit: Prawa do akcji (PDA) spółki zadebiutowały dzisiaj na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW). Na otwarciu kurs PDA wzrósł wobec ceny odniesienia o 19,45% i wyniósł 22,6950 zł.Źródło: ISBnews

 Asseco Business Solutions (Asseco BS): Akcjonariusze  zdecydowali o wypłacie kwoty 50,12 mln zł, czyli 1,5 zł na akcję, na dywidendę, wynika z uchwał walnego. Źródło: ISBnews

ABC Data: Zapisy w wezwaniu na akcje zostały ponownie przedłużone, tym razem do 20 maja, podał pośredniczący Santander Bank Polska S.A.- Santander Biuro Maklerskie. Źródło: ISBnews

Dreamcommerce: Fundusz V4C Poland Plus, zarządzany przez Value4Capital, inwestuje w dostawcę oprogramowania e-commerce w Polsce, właściciela marki Shoper, podano w komunikacie. Źródło: ISBnews

Grupa kapitałowa TenderHut: Sfinalizowała umowę przejęcia 100% udziałów warszawskiej firmy Javeo Software, która zostanie włączona w struktury spółki-córki grupy – SoftwareHut, podał TenderHut. Dotychczasowy prezes Javeo, Jacek Zadrąg, objął funkcję COO (Chief Operating Officer) w SoftwareHut i jest odpowiedzialny za nadzór nad procesami operacyjnymi połączonych w wyniku transakcji projektów. Źródło: ISBnews

Visa: Poinformowała o przejęciu Earthport – spółki wykorzystującej największą na świecie niezależną sieć Automated Clearing House (ACH) do świadczenia usług w obszarze płatności transgranicznych na rzecz banków, korporacji i firm świadczących usługi w zakresie przelewów. Pozyskanie Earthport przez Visa może zaowocować rozwiązaniami, które znajdą zastosowanie przy realizowaniu różnych rodzajów płatności, w tym do zapłaty wynagrodzeń czy wykonywania międzynarodowych przekazów pieniężnych pomiędzy klientami indywidualnymi lub firmami. Źródło:spółka

PRODUKTY, WDROŻENIA, INNE

CDA: Podpisało umowę o współpracy z Euronet Polska w zakresie dystrybucji produktów przedpłaconych, podała spółka. Źródło: ISBnews

Asseco Data Systems: Opracowało dla Echo Investment system mobilnego odbioru mieszkań na bazie podpisu elektronicznego, podała spółka. Echo Investment planuje wprowadzenie usługi mobilnych odbiorów na terenie całego kraju. Źródło: ISBnews

IBM: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) wybrała IBM Cloud w celu modernizacji swojej platformy e-learningowej i wdrożenia strategii chmury hybrydowej, podał IBM. Rozszerzenie programów szkoleniowych przeznaczonych dla młodzieży szkolnej i skupiających się na zapobieganiu wypadkom w gospodarstwach rolnych do chmury pomoże zwiększyć znajomość zasad bezpieczeństwa pracy.  Źródło: ISBnews

PKO BP: W najbliższych aktualizacjach w aplikacji mobilnej IKO pojawi się możliwość zakupu biletów komunikacji miejskiej, opłacania parkingu i zakupu kart podarunkowych, podał PKO Bank Polski. Od początku funkcjonowania na rynku aplikacji mobilnej IKO klienci banku wykonali z poziomu telefonu łącznie już 200 mln transakcji, podał bank.  Źródło: ISBnews

 Ultimate Games: Ustalił datę premiery gry „GoFishing3D The Real Fishing” na Nintendo Switch na 28 maja 2019 roku, podała spółka. Źródło: ISBnews

Samsung: Wszystkie telewizory Samsung Smart TV 2019 oraz wybrane modele z 2018 roku, z aktualnym oprogramowaniem sprzętowym, otrzymają nową aplikację Apple TV oraz wsparcie dla AirPlay2. Źródło: spółka

Klabater: Ma umowę z Discovery, Inc. na stworzenie gry opartej o licencję jednego z najpopularniejszych programów telewizji Discovery – Moonshiners (w Polsce znany pod tytułem Bimbrownicy). Umowę zawarto w trakcie tegorocznej edycji Game Developers Conference w San Francisco. Gra będzie miała swoją premierę jesienią 2020 roku. Źródło: spółka

Huawei: Oświadczenie nt. zarządzenia prezydenta Donalda Trumpa o ochronie amerykańskich sieci teleinformatycznych: „Firma Huawei, jako niekwestionowany lider w obszarze technologii 5G, jest gotowa i otwarta do współpracy z rządem amerykańskim, mającej na celu opracowanie skutecznych rozwiązań, które zapewnią bezpieczeństwo produktów ICT. Ograniczenie działalności biznesowej Huawei na amerykańskim rynku nie sprawi, że Stany Zjednoczone osiągną wyższy poziom bezpieczeństwa lub umocnią swoją pozycję w obszarze nowoczesnych technologii. Efekt będzie odwrotny, gdyż Amerykanom pozostaną do dyspozycji rozwiązania o niższej jakości i wyższej cenie. Tym samym Stany Zjednoczone pozostaną w tyle w zakresie wdrażania 5G, co zaszkodzi interesom amerykańskich firm i konsumentów. Ponadto, nieuzasadnione restrykcje będą naruszać prawa Huawei, co będzie skutkować dodatkowymi działaniami natury prawnej”. Źródło: spółka

Billon: Polsko-brytyjski fintech podpisał porozumienie o współpracy z Centrum Badań nad Prawnymi Aspektami Technologii Blockchain, działającym na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Porozumienie może być podstawą dla wspólnych inicjatyw, wprowadzających technologię rozproszonego rejestru na wyższe uczelnie. Pomoc we współpracy zagwarantuje Microsoft Polska jako partner technologiczny. Źródło: spółka

Abstra: We współpracy z marką Żabka uruchomiła nowy kanał rozrywkowy na YouTube. Na treści publikowane na kanale „Kumaty” składać się będą m.in. zabawne skecze i niecodzienne wyzwania. „Kumaty” to już drugi kanał w portfolio Abstra stworzony we współpracy z partnerem komercyjnym. Źródło: spółka

Livechat Software: Launch platformy HelpDesk Źródło:Trigon

CI Games: Wypowiedzenie umowy zawartej z Defiant Studios w sprawie produkcji gry Lords of the Fallen 2 Źródło:Trigon

Logitech: Wprowadza na rynek zestawów słuchawkowych Logitech Zone Wireless i Logitech Zone Wireless Plus – modele stworzone od podstaw dla osób pracujących w otwartym środowisku biurowym. Logitech Zone Wireless Plus z odbiornikiem Logitech Unifying Plus posiada te same funkcje i konstrukcję co Zone Wireless, ale wykorzystuje pierwszy na świecie pojedynczy odbiornik USB, który może być podłączony do myszy, klawiatury i zestawu słuchawkowego Zone Wireless Plus firmy Logitech. Źródło: spółka

Zonifero: start-up wywodzący się z grupy TenderHut, podpisał kontrakt na obsługę 5 biurowców Holdingu Cavatina SA. W ramach porozumienia firma dostarczy kompleksową aplikację do zarządzania powierzchnią biurową, wspierającą zarówno administratorów budynku, jak i najemców. Podpisana pięcioletnia umowa stanowi początek europejskiej ekspansji start-upu, który przygotowuje się do debiutu na szwedzkiej giełdzie.”Na bazie Machine Learning i Artificial Inteligence z chmury Azure, eksperci Zonifero zbudowali moduł analizy użycia biura – aplikację uczącą się i wspierającą codzienne korzystanie z jego możliwości. To kolejny krok wykorzystania sztucznej inteligencji w zarządzaniu firmą” – mówi Jarosław Zarychta – Head of Industry Solutions z Microsoft. Źródło: spółka

Huawei: Zaprezentował pierwszy w branży inteligentny router dla sieci metropolitalnych obsługujący technologię 5G. NetEngine 8000 został zaprojektowany z myślą o zapewnieniu zróżnicowanych usług i ogromnej liczby połączeń wymaganych w erze sieci nowej generacji oraz chmury. Router może również pomóc w budowie uproszczonej i inteligentnej sieci metropolitalnej, obejmującej konwergentne rozwiązania transportowe oraz funkcje SRv6, ultrawysoką pojemność, oraz automatyzację całego cyklu pracy systemu. Źródło: spółka

Fujitsu: Ogłasza globalną dostępność platformy Nutanix Enterprise Cloud na serwerach PRIMERGY. Połączona oferta Fujitsu i Nutanix zapewnia nieograniczoną skalowalność chmur prywatnych i hybrydowych. Dzięki nowemu rozwiązaniu cyfrowe aplikacje mogą być w szybkim tempie dostarczane do przedsiębiorstw, co umożliwi ich działom IT nadążanie za zmianami na rynku. Źródło: spółka

ABSL Polska: 101 start-upów zgłosiło się do ABSL Start-Up Challenge. 33 spośród zgłoszonych 101 start-upów, w tym aż 18 firm z zagranicy ma szanse zaprezentować swoje pomysły biznesowe na konferencji ABSL Summit. Tegoroczna edycja przyciągnęła młode talenty m.in  z Finlandii i USA. Źródło: spółka

Red Hat: Wprowadził na rynek rozwiązania Red Hat Enterprise Linux 8 — systemu operacyjnego stworzonego z myślą o obsłudze zróżnicowanych modeli wdrożeń w całym środowisku informatycznym przedsiębiorstw. Red Hat Enterprise Linux 8 udostępnia zintegrowaną korporacyjną platformę linuksową dla wszystkich obciążeń w każdym środowisku, zaspokajając w ten sposób potrzeby technologiczne rozwijających się firm. Źródło: spółka

Google: Otwiera Centrum Prywatności i Bezpieczeństwa Google w Monachium w Niemczech. Zamierza podwoić liczbę inżynierów zajmujących się ochroną prywatności w monachijskim biurze do ponad 200 do końca 2019 r., dzięki czemu stanie się ono globalnym centrum inżynierii bezpieczeństwa i prywatności dotyczącym wszystkich produktów Google.Chce także pomóc organizacjom non-profit, uniwersytetom, akademickim ośrodkom badawczym, inicjatywom społecznym for-profit oraz innym organizacjom eksperckim w całej Europie zajmującym się kwestiami bezpieczeństwa. Ogłasza uruchomienie europejskiego programu wsparcia w wysokości 10 mln euro. Źródło: spółka

Samsung: Polska pierwszym krajem w Europie, gdzie Samsung uruchomił Cellomat. Maszyna, która wyglądem przypomina bankomat, pozwala nie tylko oddać smartfon do naprawy, ale także zakupić wybrane akcesoria, z urządzenia można skorzystać przez całą dobę, siedem dni w tygodniu. Cellomat wprowadza nowy standard obsługi klientów w ramach opieki serwisowej. Źródło: spółka

Budimex: Wybrał Oracle HCM Cloud do zarządzania procesami HR i samoobsługi pracowniczej.  Źródło: spółka

Expondo: Według ostatnich badań przeprowadzonych na 31 rynkach i obejmujących ok. 34 000 konsumentów na całym świecie aż 83 proc. dorosłych aktywnych online zrobiło zakupy w sieci w ciągu ostatnich 12 miesięcy.  Możliwość znalezienia unikatowego produktu w online za niższą od rynkowej cenę, kusi coraz większą liczbę klientów. Jednak w biznesie oprócz ceny, liczy się przede wszystkim doradztwo, przywiązanie do marki i ekspertyza sprzedającego. Podążając trendem, expondo testuje pilotaż pierwszych sklepów dedykowanych swoim kluczowym markom własnym – Physa, Stamos Germany i Royal Catering. Źródło: spółka

Twisto: Podpisało już umowy na wdrożenie formuły „kup teraz, zapłać później” z 400 e-sklepami. Ponad 150 polskich sklepów internetowych udostępniło już usługę dla klientów. Źródło: spółka

Agora: Liczba wykupionych dostępów Premium Radia TOK FM dynamicznie rośnie – z oferty stacji na koniec marca br. korzystało już ponad 17 tys. subskrybentów, czyli o 70% więcej w porównaniu z ubiegłym rokiem. Cyfrowa oferta Radia TOK FM w formie podcastów to ponad 65 tys. archiwalnych audycji Radia TOK FM i codziennie dodawane nowe, które powstają na bazie ponad 19 godzin premierowego programu nadawanego każdego dnia. Źródło: spółka

UPC Polska: Wraz z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii, Fundacją Polskiego Funduszu Rozwoju i partnerami biznesowymi nagrodzą innowacyjnych przedsiębiorców w obszarze cyfrowej transformacji biznesu i wyzwań społecznych. Źródło: spółka

Future Processing: Wraz z brytyjską firmą Four Eyes Insight wdrożyły rozwiązanie opracowane przez polskich inżynierów, które pozwoli zaoszczędzić 945 mln GBP National Health Service (brytyjski system opieki zdrowotnej) w skali roku.Taka kwota jest marnowana z powodu nieefektywności planowania i odwoływania zaplanowanych wcześniej zabiegów. Źródło: spółka

Hotel Grand Ascot: Wdrożył system, który pozwala właścicielowi monitorować i zarządzać zużyciem energii elektrycznej, która stanowi największy koszt funkcjonowania obiektu. System wykorzystuje rozwiązania ABB i-bus KNX. Po kilkunastu miesiącach doświadczeń szefowie hotelu są pewni, że inwestycja spełniła ich oczekiwania.Źródło: spółka

Pracuj.pl: Wprowadził nowe rozwiązanie dla użytkowników – chatbot Radzimił działający w facebookowej aplikacji Messenger. Wyszukuje on oferty odpowiadające preferencjom kandydata, powiadamia o pojawiających się ogłoszeniach. Źródło: spółka

Toyota Bank Polska: Uruchomi całkowicie nowy system bankowości internetowej oparty o technologię Responsive Web Design. Nowe narzędzie będzie dedykowane zarówno klientom indywidualnym, firmom z sektora MŚP, jak i korporacjom. Autoryzacja transakcji odbywać się będzie za pomocą nowej aplikacji mobilnej. „Nowa bankowość, aplikacja mobilna i instalowana wraz z nimi infrastruktura, to dla banku spore wyzwanie. Dostosowując nasze systemy i usługi do dyrektywy PSD2 chcemy jednocześnie udostępnić nowoczesne rozwiązania w dziedzinie bankowości internetowej, które w znacznym stopniu ułatwią Klientom korzystanie z usług Toyota Bank. Wszystkie zmiany planujemy wdrożyć w dwóch etapach, tj. do końca czerwca i do 13 września 2019 roku” –mówi Bartosz Suchecki, Product Manager w Toyota Bank Polska. Źródło: spółka

 HP Inc: Zaprezentował nowe urządzenia i zabezpieczenia zaprojektowane z myślą o biurze przyszłości. HP Sure Sense to oparte na AI rozwiązanie do ochrony przed złośliwym oprogramowaniem, które umacnia HP na pozycji czołowego dostawcy najbezpieczniejszych i najłatwiejszych w zarządzaniu komputerów PC. Oprócz sprzętowego ulepszenia zabezpieczeń, firma HP ponownie położyła nacisk na wydajność, wprowadzając najnowszą linię komputerów i stacji roboczych opartych na procesorach Intel Core vPro 8. generacji. Źródło: spółka

One More Level: Wypracował w I kwartale 2019 r. ponad 114 tys. zł zysku netto przy przychodach netto ze sprzedaży w wysokości 1005 tys. zł. Emitent w kwietniu br. rozpoczął sprzedaż gry „God’s Trigger” i pracuje równolegle nad drugą grą z gatunku FPP, której premiera jest zaplanowana na 2020 r. Źródło: spółka

Syntoil: Podczas tegorocznej edycji konkursu Chivas Venture firma Martyny Sztaby aż dwukrotnie stanęła na podium: zajmując 2. miejsce w wyborze jury oraz 3. w głosowaniu internautów. Łącznie Syntoil zdobył 250 tys.USD, umożliwiające dalszy rozwój biznesu. Źródło: spółka

Vertiv: Zaprezentował zasady nowego Programu Partnerskiego Vertiv (Vertiv Partner Program, VPP). Główne zmiany objęły trzy obszary: stworzono nowy plan motywacyjny, udostępniono nową wersję portalu dla partnerów oraz rozbudowano ofertę produktową. W ten sposób Vertiv chce podkreślić swoje zaangażowanie we współpracę z partnerami handlowymi i dystrybutorami. „Program VPP stanowi element szerszej strategii, której celem jest umożliwienie rosnącej liczbie partnerów wychodzenie naprzeciw wymaganiom klientów w obszarze przetwarzania brzegowego (edge computing), digitalizacji i innych trendów związanych z centrami danych i szeroko pojmowanym IT. Przez ostatnie lata Vertiv angażuje się w pogłębione badania nad zdefiniowaniem czterech podstawowych archetypów przetwarzania brzegowego oraz określeniem zastosowań 5G, które stworzą nowe możliwości sprzedażowe dla Partnerów handlowych – mówi Ireneusz Pacuła, szef kanału partnerskiego w Vertiv. Źródło: spółka

(ISBnews/ISBtech)