Kropki kwantowe (quantum dot) to bardzo małe, liczone w nanometrach cząstki półprzewodnikowe posiadające specjalne własności optyczne i elektryczne. Technologia kropek kwantowych charakteryzuje się szerokim zakresem możliwości jej potencjalnego wykorzystania, na przykład mogą one pełnić rolę emiterów światła, czujników lub detektorów, wskazuje w rozmowie z ISBtech Elisabeth Åbom, Chief Technology Officer w Saab.

Jednym z zastosowań kropek kwantowych jest ich wykorzystanie przez producentów dronów jako elementów czujników służących do identyfikacji różnych obiektów. Puls laserowy wysyłany przez dron po odbiciu od danego przedmiotu jest rejestrowany przez przystosowane do tego urządzenie pokryte cienką warstwą kropek kwantowych. Ten rodzaj zastosowania sprawdza się przy zachowaniu niskiej prędkości i odległości pomiędzy czujnikiem a przedmiotem” – mówi  Åbom.

Kolejnym interesującym sposobem użycia technologii kropek kwantowych jest wykorzystanie ich zdolności do absorbowania i emitowania światła o określonej długości fal. Służą one wtedy do „oznaczenia” przedmiotów, które następnie można śledzić.

Siły Powietrzne USA użyły kropek kwantowych jako materiału do znakowania pojazdów. W tym celu dron „spryskał” pojazd płynem zawierającym kropki kwantowe, a do jego detekcji z odległości posłużono się laserem ultrafioletowym i kamerą pracującą w podczerwieni, dodała CTO Saab.

O ile użycie kropek kwantowych przez producentów samolotów myśliwskich stanowi pieśń przyszłości, jest to bardzo obiecująca technologia, która z pewnością umożliwiłaby miniaturyzację komponentów elektronicznych, przykładowo, czujników. Saab z uwagą śledzi nowe technologie i korzyści, które wynikają z ich zastosowania” – podsumowała Åbom.

 

fot: Saab, Wikimedia Commons