Od lipca 2018 roku obowiązki Dyrektora Marketingu i Rozwoju w Sodexo Benefits and Rewards Services, wiodącego dostawcy kompleksowych usług motywacyjnych, pełni Małgorzata Kroh.

Nowa Dyrektor Działu Marketingu i Rozwoju Sodexo ma kilkunastoletnie doświadczenie w obszarze marketingu B2B. W ramach powierzonych jej obowiązków będzie współtworzyć strategię rozwoju biznesu spółki oraz odpowiadać za przygotowanie i realizację strategii marketingowej i komunikacyjnej na polskim rynku.

Rozwój oferty firmy to nie tylko podążanie za rynkiem, ale także jego kreowanie. W tym kontekście działania marketingowe są kluczowe z punktu widzenia prezentacji i pozycjonowania oferty oraz właściwej komunikacji z różnymi grupami interesariuszy, a co za tym idzie – dalszego rozwoju firmy. Małgorzata Kroh wniesie do naszego zespołu duże doświadczenie w tym obszarze i jestem pewny, że przyczyni się do umacniania pozycji Sodexo w Polsce – powiedział Arkadiusz Rochala, Wiceprezes Zarządu i Dyrektor Wykonawczy w Sodexo Benefits and Rewards Services.

W ostatnim czasie była odpowiedzialna za strategię marketingową rozwiązań medycznych Philips  w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Swoje kompetencje marketingowe rozwijała również
w działaniach skierowanych do klientów klasy enterprise w Microsoft Polska, prowadziła także komunikację marketingową w polskim oddziale IBM oraz IBM Global Services.

Zdobywała doświadczenie, prowadząc m.in. projekty z zakresu transformacji organizacji, cyfryzacji procesów, social selling, wdrażania nowych modeli biznesowych, budowania propozycji wartości i komunikacji  z interesariuszami.

W codziennej pracy kieruje się dobrym rozumieniem i właściwym adresowaniem potrzeb klientów. Stawia duży nacisk na partnerstwo przy tworzeniu i implementacji strategii komunikacji marketingowej. Jako swój priorytet wskazuje koncentrację na transformacji cyfrowej i nowych modelach biznesowych.

Małgorzata Kroh jest absolwentką Marketingu i Zarządzania w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończyła wiele programów szkoleniowych, w tym Marketing w Kellogg School of Management (US), Diploma in Professional Marketing (Chartered Institute of Marketing, EU), komunikację wewnętrzną i zewnętrzną oraz Executive LEAN Leadership.