Rafał Han, prezes Silvair Inc. o najbliższych planach rozwojowych spółki w rozmowie z ISBtech.

„Jesteśmy spółką na wczesnym etapie rozwoju i przychody, które notowaliśmy były związane głównie z projektami pilotażowymi. Nie są one znaczące. Wchodzimy teraz w fazę komercjalizacji produktu, co przełoży się na wyniki” – wskazał Han w rozmowie z ISBtech.

„W obecnej fazie rozwoju pozyskane środki przeznaczone były głownie na badania i marketing. Środki pozyskane z emisji mają pozwolić nam przyspieszyć nasz rozwój na rynku globalnym. Nasze nakłady inwestycyjne na prace rozwojowe od 2015 r. do 30 kwietnia 2018 r. wyniosły już ponad 5,7 mln USD” – dodał prezes spółki.

Silvair Inc. jest spółką softwarową, czyli tworzy oprogramowanie i będzie oferować usługi na nim oparte.

„Nie zajmujemy się produkcją fizycznych elementów, elektroniki. Tworzymy oprogramowanie IoT dla rynku oświetleniowego, z zakresu kontroli i zarządzania infrastrukturą oświetleniową i sensoryczną” – zaznaczył Han.

Produkt firmy to oprogramowanie Silvair Lighting Firmware, które będzie instalowane w urządzeniach oświetleniowych oraz Platforma Silvair pozwalająca na inteligentne zarządzanie światłem oraz infrastrukturą w budynkach komercyjnych jak również na dostarczenie nowych usług z zakresu Internetu Rzeczy.

„Planujemy zarabiać na opłatach licencyjnych od oprogramowania (Silvair Lighting Firmware), które producenci sprzętu oświetleniowego montują w swoich systemach oraz na abonamencie za usługi w ramach Platformy Silvair. W oparciu o tą platformę usługi będą mogły świadczyć również inne firmy, które – w takim modelu – dzieliłyby się z nami przychodami (revenue share). Obecnie każda lampa LED ma mikroprocesor. W każdym z nich może być oprogramowanie Silvair” – stwierdził szef firmy.

Silvair Inc., spółka oferująca innowacyjne rozwiązania z zakresu IoT (Internet of Things – Internet Rzeczy) zamierza przeprowadzić pierwotna ofertę publiczną (IPO) tylko nowych akcji i zadebiutować na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), podała spółka. Pozyskane środki posłużą m.in. na budowie kanałów dystrybucji produktów o globalnym potencjale rynkowym.

„Terminy zależą m.in. od zgody regulatora, a także innych czynników, w tym warunków na rynku kapitałowym. W prospekcie dokładnie przedstawimy nasze plany i cele emisyjne. Nie odnosimy się do nieoficjalnych informacji, które się pojawiły” – zakończył szef giełdowego kandydata.

standardzie Bluetooth Mesh. Silvair zamierza działać na rynku globalnym, ze szczególnym uwzględnieniem Ameryki Północnej i Europy Zachodniej, podano także.

Jak podkreślił dyrektor ds. technologii Szymon Słupik, Bluetooth jest obecnie jedyną technologią komunikacji radiowej, spełniającą wszystkie wymagania niezbędne do profesjonalnych zastosowań w przestrzeniach komercyjnych. Oparcie na standardzie Bluetooth gwarantuje też kompatybilność ze wszystkimi urządzeniami wyposażonymi w moduł Bluetooth (np. telefony, sterowniki, czujniki).

W organizacji Bluetooth Special Interest Group certyfikującej nowe standardy Bluetooth Szymon Słupik pełni rolę przewodniczącego Mesh Working Group.

„Wprowadzenie na rynek oprogramowania Silvair niezwłocznie po certyfikacji standardu Bluetooth Mesh dało nam znaczącą przewagę. Wierzymy, że upowszechnienie się standardu Bluetooth Mesh spowoduje rewolucję w obszarze komercyjnych systemów inteligentnego oświetlenia i spowoduje ich gwałtowny rozwój ze względu na lepsze dostosowanie do potrzeb rynku” – powiedział prezes.

Spółka podała, że według raportu „Worldwide Semiannual Internet of Things Spending Guide” przygotowanego przez analityków IDC, rynek Internetu Rzeczy na świecie wart będzie 1,5 bln USD w 2020 r. Sam rynek „smart lighting” jest w początkowej fazie rozwoju. Pierwsze rozwiązania komercyjne z tego zakresu, oparte o ideę Internetu Rzeczy, pojawiły się ok. 5 lat temu. Silvair należy więc do globalnych pionierów takich rozwiązań.

Oferta Silvair obejmuje m.in. oprogramowanie do modułów inteligentnego oświetlenia (Silvair Lighting Firmware). Silvair pracuje także nad narzędziami pozwalającymi na analizę i wykorzystanie danych zbieranych przez czujniki zainstalowane w systemach oświetlenia, co umożliwia świadczenie nowych, innowacyjnych usług m.in. w modelu abonamentowym (Platforma Silvair).

Silvair blisko współpracuje m.in. z czołowymi producentami sprzętu oświetleniowego – wśród których są takie firmy jak m.in.: Murata Manufacturing, McWong International, Alphabet Lighting Demand Lighting, Danlers, Fulham, Ledeshi, LumEfficient, ERP Power i DG Light.

Spółka Silvair Inc. została utworzona zgodnie z prawem stanu Delaware (USA). Posiada biuro w Krakowie, w którym pracuje ok. 70 osób, głównie inżynierów, rozwijających technologię i produkty spółki. Spółka jest kontrolowana przez jej założycieli: Rafała Hana, Szymona Słupika i Adama Gembalę, którzy pełnią też kluczowe funkcje w jej kierownictwie.