Digitalizacja odważnie przenika również zdawałoby się bardzo tradycyjne branże. Niedawno ogłoszone zostały plany masowej budowy „inteligentnych” mieszkań. Teraz polski oddział firmy Bouygues Immobilier zapowiedział, że będzie jedną z pierwszych w kraju firm deweloperskich, która w całości przechodzi na wirtualne prototypowanie inwestycji na rynku mieszkaniowym.

Dla nabywców mieszkań Building Information Modeling (BIM) oznacza nową jakość w sposobach personalizacji oferty, z użyciem mechanizmów wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości. Spółka prognozuje, że w przyszłości algorytmy sztucznej inteligencji, w tym uczenia maszynowego, pozwolą także doskonalić projekt każdej kolejnej planowanej inwestycji.

  1. Polski Bouygues prekursorem digitalizacji w mieszkaniówce

Digitalizacja jest obecnie jednym z kluczowych elementów funkcjonowania każdej branży. Można się spodziewać, że również proces projektowania inwestycji mieszkaniowych w ciągu kilku najbliższych  lat przeniesie się w całości do świata wirtualnego.

Prekursorem BIM wśród krajowych firm deweloperskich jest Bouygues Immobilier Polska. Firma rozpoczęła przygotowania do implementacji tej koncepcji na początku 2017 roku, korzystając z doświadczeń całej Grupy Bouygues.  Obecnie 100% nowych inwestycji spółki w Polsce będzie projektowanych w systemie wirtualnego prototypowania.

Jak wynika z raportu KMPG, opracowanego na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, znakomita większość firm projektowych (72%) potwierdza gotowość wdrożenia metodyki BIM w ciągu 2 lat, jeśli pojawiłby się taki wymóg w związku z wykonaniem zamówienia publicznego. Jednocześnie w tej chwili nadal większość dokumentacji projektowej wewnątrz firm wykonawczych jest wymieniana w formie papierowej (46%)[1].

  2. BIM, czyli czym jest wirtualne prototypowanie 

Podobnie jak pojęcie wirtualnego prototypowania zrewolucjonizowało branżę motoryzacyjną, koncepcja wirtualnego modelowania informacji o budynku rewolucjonizuje również proces projektowania inwestycji mieszkaniowych. Jest jedną z osi strategicznych, która stymuluje digitalizację branży deweloperskiej i wykorzystanie mechanizmów analizy danych.

Projektowanie inwestycji  coraz bardziej połączone będzie z zarządzaniem informacją. To znacząco ułatwi koordynację całego procesu inwestycyjnego, przynosząc wszystkim jego uczestnikom wiele korzyści. Dzięki BIM klienci  firm deweloperskich, czyli nabywcy mieszkań, będą otrzymywać lepszy produkt końcowy.

– Zdecydowałem, że całkowicie przejdziemy na model BIM na bardzo wczesnym etapie prac nad tą koncepcją w Polsce. Podobnie jak we Francji, wprowadzamy wiele innowacji i promujemy zrównoważone budownictwo, korzystając z zaawansowanych technologii budowlanych i najbardziej innowacyjnych rozwiązań informatycznych. Chcemy współtworzyć rynek i przyczynić się
do popularyzacji koncepcji BIM w Polsce. Do tego zachęcamy także wszystkich naszych partnerów branżowych, w tym architektów, projektantów instalacji i generalnych wykonawców
– powiedział Olivier Durix, Dyrektor Generalny Bouygues Immobilier Polska.

  3. Digitalizacja a doświadczenia klientów

Bouygues Immobilier Polska prognozuje, że BIM stworzy także nową jakość  w odniesieniu do doświadczeń klientów. Zapewni efektywną prezentację spersonalizowanej oferty mieszkań z użyciem wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości.

Tym samym, umożliwi klientom pozyskanie coraz bardziej realistycznych, dokładnych i dostosowanych do indywidualnych preferencji doświadczeń związanych z danym lokalem. Już teraz w biurach sprzedaży firmy oglądać można mieszkania w wersji 3D, z użyciem specjalnego ekranu dotykowego. Przyszli nabywcy mieszkań mogą poznać okolicę projektu czy też dowiedzieć się, w której części budynku usytuowany jest lokal i jakie będzie jego nasłonecznienie.

„Pełne wdrożenie koncepcji BIM umożliwi nam przejście na jeszcze większą interaktywność i personalizację oferty. Planujemy wdrożyć technologię, która pozwoli prezentować klientom wirtualnie, w wersji 3D np. sposób aranżacji wnętrz pod klucz z wykorzystaniem konkretnych, wybranych przez nich pakietów wykończeniowych dostępnych w ramach naszego programu Atelier
– wyjaśnia Dominik Harpula, Menedżer ds. BIM i Digitalizacji w Bouygues Immobilier Polska.

  4. Zintegrowanie projektowanie w 3D

Standard BIM ułatwia analizę i przetwarzanie wszystkich niezbędnych informacji o budynku na każdym etapie jego cyklu życia – od projektowania, poprzez realizację, aż po zarządzanie obiektem. Ponadto wszyscy uczestnicy procesu budowlanego mają stały dostęp do aktualnych informacji o budynku.

Projektowanie odbywa się od razu w świecie wirtualnym, w wersji 3D, co umożliwia koordynację wszystkich elementów projektu: konstrukcyjnego, architektonicznego oraz instalacyjnego. BIM to przede wszystkim stały dostęp do pełnej, aktualnej informacji o każdym z elementów projektu, a tym samym lepsza koordynacja działań i łatwiejsza współpraca dla wszystkich stron zaangażowanych w realizację inwestycji.

„BIM jest przyszłością branży deweloperskiej i całego jej łańcucha dostawców. To absolutnie nowa jakość w procesie zintegrowanego i zrównoważonego projektowania inwestycji, jej realizacji oraz późniejszego zarządzania budynkiem. Praca na jednym cyfrowym projekcie to rozwiązanie, które niweluje kłopoty z koordynacją międzybranżową dotyczącą dokumentacji budowlanej, czy kwestią spójności. W przyszłości algorytmy sztucznej inteligencji będą uczyć się na kolejnych zrealizowanych projektach, co jednocześnie pozwoli stale doskonalić jakość dla przyszłych mieszkańców – powiedział Olivier Durix.

  5. Praktyczne korzyści – efektywność, harmonogram i koszty

Dzięki koncepcji BIM wszystkie strony zaangażowane w proces projektowania inwestycji mogą zoptymalizować swoją efektywność i znacząco zminimalizować ryzyko wystąpienia ewentualnych błędów czy kolizji na bardzo wczesnym etapie tworzenia projektu oraz dokumentacji budowlanej.

– Praktyczne korzyści są w zasięgu ręki. Przykładowo, w przypadku jednej z naszych siedmiu planowanych obecnie inwestycji, które powstają już w BIM-ie, czas przygotowania projektu
do pozwolenia na budowę skrócił się znacząco. W przypadku innej inwestycji znacząco zoptymalizowaliśmy sposób wykorzystania przestrzeni. Uzyskaliśmy dodatkowych kilkadziesiąt metrów powierzchni użytkowej mieszkań, dzięki optymalizacji przestrzeni i porównaniu kilku możliwych scenariuszy na modelu – wyjaśnia Olivier Durix.

Na podstawie wirtualnego prototypu inwestycji wnioskować można m.in. o prognozowanym zużyciu materiałów budowlanych, spodziewanych kosztach realizacji danego etapu inwestycji oraz kontrolować zgodność prac z harmonogramem budowy. Dodatkowo, oprogramowanie do zarządzania informacją w systemie BIM pozwala odtwarzać historię naniesionych w projekcie zmian, analizować je i przewidywać ich konsekwencje finansowe.

Model BIM umożliwia również analizę wpływu całego cyklu życia danej inwestycji na środowisko naturalne, pomaga realizować projekty spełniające wymogi zrównoważonego budownictwa.

[1] KPMG we współpracy z ARUP: Building Infromation Modeling, Ekspertyza dotycząca możliwości wdrożenia metodyki BIM w Polsce,  Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, 30.09.2016 r.